Danh sách các ngôi sao ở chòm sao Thiên Cáp

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Đây là danh sách các ngôi sao nằm trong chòm sao Columbia, được sắp xếp theo độ sáng giảm dần.

Tên B Var HD HIP RA Dec vis.
mag.
abs.
mag.
Dist. (ly) Sp. class Notes
α Col α 37795 26634 05h 39m 38.94s −34° 04′ 26.6″ 2.65 −1.93 268 B7IV Phact; nghi ngờ Biến Cas, Bản mẫu:Variable star
β Col β 39425 27628 05h 50m 57.55s −35° 46′ 09.5″ 3.12 1.02 86 K1.5III Wezn
δ Col δ 44762 30277 06h 22m 06.85s −33° 26′ 10.6″ 3.85 −0.46 237 G7II
ε Col ε 36597 25859 05h 31m 12.74s −35° 28′ 13.6″ 3.86 −0.79 277 K1II/III
η Col η 40808 28328 05h 59m 08.79s −42° 48′ 54.4″ 3.96 −2.10 531 K0III
γ Col γ 40494 28199 05h 57m 32.21s −35° 16′ 59.9″ 4.36 −2.73 853 B2.5IV suspected variable
κ Col κ 43785 29807 06h 16m 33.14s −35° 08′ 26.6″ 4.37 0.63 183 G8II suspected variable
ο Col ο 34642 24659 05h 17m 29.02s −34° 53′ 39.8″ 4.81 2.17 110 K0/K1III/IV
λ Col λ 39764 27810 05h 53m 06.88s −33° 48′ 05.2″ 4.88 −0.22 341 B5V rotating ellipsoidal variable, Bản mẫu:Variable star
ξ Col ξ 40176 28010 05h 55m 29.89s −37° 07′ 14.2″ 4.97 −0.05 328 K1IIICN...
θ Col θ 42167 29034 06h 07m 31.63s −37° 15′ 10.5″ 5.00 −1.84 762 B8:IV Elkurud
μ Col μ 38666 27204 05h 45m 59.89s −32° 18′ 23.0″ 5.18 −2.81 1294 B1IV/V She;[1] runaway star
HD 46568 46568 31165 06h 32m 21.33s −37° 41′ 47.4″ 5.25 0.64 273 G8III
ν2 Col ν2 37495 26460 05h 37m 44.64s −28° 41′ 23.3″ 5.28 2.14 138 F5V
WZ Col WZ 38170 26868 05h 42m 15.19s −34° 40′ 04.6″ 5.29 0.06 363 B9/B9.5V 53 Persei variable
HD 46815 46815 31299 06h 33m 49.49s −36° 13′ 56.2″ 5.42 −0.06 406 K3III
HD 37811 37811 26649 05h 39m 49.85s −32° 37′ 44.9″ 5.44 0.10 382 G6/G8III
HD 36848 36848 25993 05h 32m 51.38s −38° 30′ 48.0″ 5.45 1.83 172 K2/K3III
π2 Col π2 42303 29064 06h 07m 52.87s −42° 09′ 14.4″ 5.50 0.98 261 A0V
σ Col σ 40248 28098 05h 56m 20.94s −31° 22′ 56.8″ 5.52 −2.74 1462 F2III
HD 41047 41047 28524 06h 01m 16.29s −33° 54′ 42.4″ 5.54 −0.62 555 K5III
AF Col AF 42682 29263 06h 10m 10.42s −40° 21′ 14.3″ 5.54 −1.55 853 M2II/III semiregular variable
HD 43899 43899 29842 06h 17m 01.23s −37° 44′ 15.5″ 5.54 0.70 302 K2III
HD 40091 40091 27955 05h 54m 52.49s −39° 57′ 28.5″ 5.55 −0.42 509 M0III suspected variable
HD 44506 44506 30143 06h 20m 36.24s −34° 08′ 39.1″ 5.55 −3.40 2012 B3V suspected variable, Bản mẫu:Variable star
HD 36187 36187 25608 05h 28m 15.33s −37° 13′ 51.4″ 5.56 0.79 294 A0V
HD 47144 47144 31457 06h 35m 24.22s −36° 46′ 47.7″ 5.59 −0.66 580 A0V variable star
HD 39720 39720 27766 05h 52m 33.16s −37° 37′ 51.6″ 5.62 0.65 321 K1III
HD 45145 45145 30444 06h 24m 01.02s −36° 42′ 28.4″ 5.62 0.74 308 K1II/III
HD 41534 41534 28756 06h 04m 20.28s −32° 10′ 21.8″ 5.65 −1.96 1083 B2V variable star, Bản mẫu:VSA; runaway star
SW Col SW 35515 25194 05h 23m 24.00s −39° 40′ 42.4″ 5.71 −0.45 561 M2III slow irregular variable, Bản mẫu:VSA
HD 47500 47500 31637 06h 37m 13.84s −36° 59′ 26.5″ 5.72 −2.81 1655 B6IV
HD 34266 34266 24426 05h 14m 28.84s −35° 58′ 37.3″ 5.75 −0.11 484 G8III
HD 36874 36874 26019 05h 33m 07.32s −35° 08′ 21.5″ 5.75 1.10 278 K0III
HD 37192 37192 26219 05h 35m 15.45s −33° 04′ 48.0″ 5.76 0.82 317 K0III
HD 44323 44323 30069 06h 19m 40.95s −34° 23′ 47.7″ 5.76 0.34 396 B9V
HD 41843 41843 28899 06h 06m 05.53s −29° 45′ 30.7″ 5.79 1.23 266 A1V
HD 41759 41759 28855 06h 05m 27.17s −35° 30′ 49.3″ 5.80 1.27 263 A0V
HD 37717 37717 26545 05h 38m 43.53s −40° 42′ 26.5″ 5.81 −0.08 490 B8V
HD 42054 42054 28992 06h 07m 03.67s −34° 18′ 43.3″ 5.82 −1.72 1052 B4Vnn suspected variable, Bản mẫu:Variable star
HD 46349 46349 31072 06h 31m 13.10s −35° 15′ 31.9″ 5.82 −1.16 811 G8III+...
HD 36060 36060 25488 05h 27m 05.32s −40° 56′ 37.6″ 5.86 0.97 310 A7m
HD 43940 43940 29852 06h 17m 09.57s −37° 15′ 12.4″ 5.88 1.91 202 A2V suspected variable
HD 34868 34868 24831 05h 19m 23.69s −27° 22′ 07.9″ 5.98 0.30 446 A0V
HD 43847 43847 29808 06h 16m 35.60s −39° 15′ 51.7″ 6.00 0.61 390 A2Vm...
HD 47463 47463 31617 06h 37m 01.89s −38° 08′ 47.8″ 6.03 0.41 434 K0III
AN Col AN 35165 25007 05h 21m 16.86s −34° 20′ 42.2″ 6.05 −2.77 1895 B5II/III Be star, Bản mẫu:VSA
ν1 Col ν1 37430 26412 05h 37m 16.49s −27° 52′ 16.3″ 6.15 2.91 145 F0IV
π1 Col π1 42078 28957 06h 06m 41.07s −42° 17′ 55.7″ 6.15 1.18 322 Am
HD 38138 38138 26862 05h 42m 11.58s −30° 32′ 07.7″ 6.18 −0.02 566 A0V
HD 46365 46365 31056 06h 30m 59.90s −40° 54′ 58.6″ 6.19 −0.07 581 K3III
HD 38804 38804 27303 05h 47m 04.58s −28° 38′ 20.2″ 6.22 −0.12 604 B5III
HD 45383 45383 30566 06h 25m 30.01s −35° 03′ 50.5″ 6.24 0.28 506 K3III
HD 38385 38385 26981 05h 43m 30.15s −39° 24′ 24.9″ 6.25 2.61 174 F3V
HD 37286 37286 26309 05h 36m 10.28s −28° 42′ 28.8″ 6.26 2.50 184 A2III/IV
SX Col SX 46431 31099 06h 31m 34.95s −36° 56′ 24.7″ 6.28 −1.02 931 M2/M3III slow irregular variable, Bản mẫu:VSA
HD 38885 38885 27325 05h 47m 18.69s −35° 40′ 27.2″ 6.29 0.31 511 K1III
HD 45306 45306 30505 06h 24m 44.50s −40° 17′ 02.3″ 6.30 0.28 522 B9V
HD 45983 45983 30849 06h 28m 42.40s −41° 04′ 29.7″ 6.32 1.78 264 F2/F3V
HD 35046 35046 24909 05h 20m 20.71s −34° 41′ 55.9″ 6.34 −0.31 698 F0/F2IV
HD 39891 39891 27901 05h 54m 14.04s −29° 08′ 49.6″ 6.34 2.60 183 F3V
HD 38056 38056 26796 05h 41m 26.92s −33° 24′ 02.6″ 6.35 0.74 432 B9.5V
HD 47230 47230 31509 06h 35m 54.07s −36° 05′ 18.4″ 6.36 3.33 131 F6V
HD 47475 47475 31603 06h 36m 51.27s −41° 33′ 25.8″ 6.36 −2.21 1689 K0II
HD 40359 40359 28138 05h 56m 49.00s −31° 58′ 34.6″ 6.44 −0.44 776 G8III
HD 46727 46727 31241 06h 33m 10.24s −38° 37′ 30.5″ 6.44 0.64 470 G8III
HD 39543 39543 27705 05h 51m 59.59s −29° 26′ 57.8″ 6.47 −0.17 694 K3III
HD 45680 45680 30706 06h 27m 07.59s −37° 53′ 44.2″ 6.48 2.99 162 F3V
HD 39901 39901 27835 5h 53m 22.85108s −42° 53′ 16.7819″ 6.56 0.04 680 K3III
HD 43848 43848 29804 06h 16m 31.36s −40° 31′ 54.7″ 8.64 123.4 K2IV has a planet
WASP-63 06h 17m 21.0s −38° 19′ 24″ 11.2 1076 G8 has a transiting planet (b)
L 449-1 05h 17m 22.93s −35° 21′ 54.5″ 11.7 19 M4
TV Col TV 05h 29m 25.53s −32° 49′ 03.9″ 12.2 K1 DQ Her variable and eclipsing binary, Bản mẫu:Variable star
AP Col AP 06h 04m 52.16s −34° 33′ 36.1″ 12.96 13.34 27.4 M5 flare star; closest known pre-main-sequence star
WASP-160 B 05h 50m 43.1s −27° 37′ 23″ 13.09 K0V has a transiting planet (b)
TX Col TX 05h 43m 20.17s −41° 08′ 54.3″ 14.1 DQ Her variable, Bản mẫu:Variable star
4U 0513-40 05h 14m 06.59s −40° 02′ 37.0″ 35900 in NGC 1851; low-mass X-ray binary

Bản mẫu:Starlist Legend

Ghi chú[sửa | sửa mã nguồn]

Xem thêm[sửa | sửa mã nguồn]

Tài liệu tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]