Danh sách các quốc gia theo GDP danh nghĩa ước tính trong tương lai

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới: menu, tìm kiếm

Đây là một Danh sách các nước theo GDP danh nghĩa ước tính trong tương lai dựa trên cơ sở dữ liệu từ Quỹ tiền tệ quốc tế cho năm 2010, với đơn vị là hàng tỷ Đô la Mỹ.

Bảng GDP danh nghĩa (sắp xếp; số tiền với đơn vị hàng tỷ US$)
Country 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Ước tính của
Thế giới Thế giới 61,781.491 65,003.281 68,701.466 72,740.011 77,132.386 81,789.716 Tháng 4 2010
 European Union 16,543.219 16,925.308 17,507.371 18,139.584 18,806.663 19,482.077 Tháng 4 2010
 United States 14,799.564 15,397.161 16,048.202 16,761.262 17,490.339 18,249.564 Tháng 4 2010
 People's Republic of China 5,364.869 5,987.550 6,698.892 7,504.205 8,414.659 9,436.837 Tháng 4 2010
 Japan 5,272.943 5,377.426 5,548.566 5,744.195 5,972.119 6,192.113 Tháng 4 2010
 Germany 3,332.803 3,384.920 3,464.152 3,547.444 3,630.708 3,712.386 Tháng 4 2010
 France 2,668.794 2,723.490 2,809.493 2,902.435 3,000.973 3,104.731 Tháng 4 2010
 United Kingdom 2,222.629 2,297.451 2,416.002 2,553.481 2,695.802 2,836.642 Tháng 4 2010
 Italy 2,121.119 2,159.461 2,220.429 2,280.061 2,341.065 2,405.656 Tháng 4 2010
 Brazil 1,910.495 2,035.041 2,161.277 2,295.946 2,438.967 2,592.781 Tháng 4 2010
 Canada 1,556.035 1,641.904 1,728.363 1,809.812 1,892.269 1,971.440 Tháng 4 2010
 Russia 1,507.590 1,733.878 1,978.379 2,282.652 2,649.383 3,060.602 Tháng 4 2010
 Spain 1,424.687 1,432.608 1,462.425 1,498.682 1,542.817 1,590.009 Tháng 4 2010
 Ấn Độ 1,367.216 1,496.514 1,643.984 1,809.346 1,991.901 2,185.199 Tháng 4 2010
 Australia 1,192.955 1,234.285 1,290.742 1,333.169 1,373.275 1,417.841 Tháng 4 2010
 Mexico 995.918 1,065.560 1,151.487 1,235.246 1,318.208 1,397.765 Tháng 4 2010
 South Korea 991.147 1,068.802 1,128.933 1,197.839 1,288.195 1,386.303 Tháng 4 2010
 Netherlands 797.447 803.673 819.507 838.469 861.102 884.756 Tháng 4 2010
 Turkey 710.737 743.395 778.698 801.947 826.743 852.379 Tháng 4 2010
 Indonesia 670.421 756.629 852.242 951.454 1,057.186 1,172.104 Tháng 4 2010
 Switzerland 512.065 518.005 524.249 530.610 535.577 541.778 Tháng 42010
 Poland 479.026 506.924 544.159 576.630 611.037 635.452 Tháng 4 2010
 Belgium 471.765 480.947 494.994 510.035 526.596 543.850 Tháng 4 2010
 Sweden 443.718 474.265 502.698 530.049 554.975 574.905 Tháng 4 2010
 Ả Rập Saudi 438.009 477.284 516.496 556.524 598.957 644.970 Tháng 4 2010
 Norway 433.304 445.144 456.284 467.721 479.942 492.529 Tháng 4 2010
 Republic of China (Taiwan) 418.206 448.313 486.222 530.418 581.533 638.895 Tháng 4 2010
 Austria 391.635 400.242 411.472 424.083 438.293 453.970 Tháng 4 2010
 Iran 359.970 381.011 401.002 424.474 452.175 484.754 Tháng 4 2010
 Argentina 344.143 359.828 379.403 395.219 404.184 404.290 Tháng 4 2010
 South Africa 329.542 343.445 361.631 382.456 405.194 429.591 Tháng 4 2010
 Greece 325.083 321.156 323.485 328.981 333.634 341.967 Tháng 4 2010
 Denmark 313.825 323.854 340.062 356.163 369.755 385.118 Tháng 4 2010
 Venezuela 301.012 321.285 328.636 339.293 352.007 365.552 Tháng 4 2010
 Thailand 297.851 317.508 341.343 368.271 397.580 427.802 Tháng 4 2010
 Colombia 268.107 286.782 306.906 329.056 351.157 375.327 Tháng 4 2010
 United Arab Emirates 252.736 271.482 292.984 316.615 343.122 372.122 Tháng 4 2010
 Finland 240.139 244.668 251.122 258.532 266.648 275.113 Tháng 4 2010
 Portugal 225.972 227.522 231.359 236.764 243.002 249.639 Tháng 4 2010
 Hong Kong 223.692 231.833 244.159 256.580 271.993 288.110 Tháng 4 2010
 Ireland 216.107 221.784 229.693 238.322 247.404 256.736 Tháng 4 2010
 Egypt 215.845 248.131 273.336 297.834 324.285 354.464 Tháng 4 2010
 Nigeria 213.995 242.246 262.033 283.825 305.619 328.700 Tháng 4 2010
 Malaysia 213.065 229.651 248.257 268.268 289.616 312.365 Tháng 4 2010
 Israel 199.456 209.435 221.046 232.954 245.327 258.428 Tháng 4 2010
 Czech Republic 199.012 215.287 228.404 248.830 274.767 302.880 Tháng 4 2010
 Chile 196.451 214.772 230.683 247.304 265.073 282.053 Tháng 4 2010
 Singapore 194.918 206.255 217.534 228.435 239.485 250.552 Tháng 4 2010
 Philippines 181.508 198.943 210.958 223.698 237.207 251.533 Tháng 4 2010
 Pakistan 177.901 189.971 200.803 213.795 228.874 246.234 Tháng 4 2010
 Romania 168.644 186.676 210.682 234.241 260.300 288.232 Tháng 4 2010
 Algeria 156.845 166.990 176.567 186.208 196.705 201.985 Tháng 4 2010
 Peru 146.280 154.467 161.668 172.650 184.139 195.685 Tháng 4 2010
 Hungary 145.634 153.466 162.613 171.798 180.584 188.862 Tháng 4 2010
 New Zealand 135.723 139.559 143.278 148.952 151.856 157.273 Tháng 4 2010
 Kuwait 135.062 146.293 155.015 164.665 175.128 186.184 Tháng 4 2010
 Ukraine 127.133 135.474 149.832 166.718 182.873 196.564 Tháng 4 2010
 Kazakhstan 126.346 143.464 161.700 182.170 208.267 236.263 Tháng 4 2010
 Qatar 110.844 131.815 147.123 157.718 169.655 183.624 Tháng 4 2010
 Bangladesh 104.630 113.187 120.919 129.769 139.618 150.414 Tháng 4 2010
 Vietnam 103.124 115.767 128.993 143.443 160.012 179.816 Tháng 4 2010
 Morocco 94.035 99.974 107.245 115.016 123.377 132.371 Tháng 4 2010
 Slovakia 92.432 97.511 103.200 109.305 115.812 122.713 Tháng 4 2010
 Angola 85.470 99.213 110.611 125.263 136.023 149.724 Tháng 4 2010
 Iraq 80.286 92.839 106.154 117.224 129.478 143.173 Tháng 4 2010
 Libya 76.557 84.135 92.495 100.931 110.029 123.214 Tháng 4 2010
 Sudan 65.742 74.517 84.155 94.044 102.757 109.562 Tháng 4 2010
 Croatia 63.711 66.395 70.066 73.916 78.000 82.329 Tháng 4 2010
 Oman 62.254 67.793 72.687 76.950 81.756 87.447 Tháng 4 2010
 Ecuador 61.958 65.456 69.003 72.818 76.886 80.823 Tháng 4 2010
 Syria 60.047 66.177 72.634 79.655 87.498 96.056 Tháng 4 2010
 Luxembourg 54.045 55.551 57.627 59.860 62.196 64.546 Tháng 4 2010
 Belarus 52.261 59.586 68.534 79.509 92.404 107.174 Tháng 4 2010
 Azerbaijan 51.787 54.022 56.523 59.033 64.527 66.257 Tháng 4 2010
 Bulgaria 50.620 52.140 55.554 59.618 64.410 69.581 Tháng 4 2010
 Dominican Republic 50.055 54.672 60.314 66.586 73.351 80.835 Tháng 4 2010
 Slovenia 49.110 50.635 53.021 55.709 59.206 62.841 Tháng 4 2010
 Serbia 43.622 46.251 48.565 53.101 58.135 62.830 Tháng 4 2010
 Tunisia 41.812 43.684 46.351 49.221 52.386 55.464 Tháng 4 2010
 Uruguay 40.577 42.548 44.996 47.875 50.998 54.295 Tháng 4 2010
 Guatemala 39.760 41.419 43.392 45.595 47.884 50.415 Tháng 4 2010
 Uzbekistan 37.290 41.525 47.300 53.632 60.805 68.965 Tháng 4 2010
 Liban 37.040 40.006 42.717 45.637 48.733 51.819 Tháng 4 2010
 Sri Lanka 36.865 39.278 42.036 45.411 49.061 53.203 Tháng 4 2010
 Lithuania 35.152 35.937 37.112 38.479 40.099 41.916 Tháng 4 2010
 Kenya 34.239 38.682 44.210 49.126 55.600 62.228 Tháng 4 2010
 Costa Rica 33.183 36.439 38.774 41.286 43.471 45.317 Tháng 4 2010
 Yemen 31.094 33.484 36.659 39.439 41.759 44.004 Tháng 4 2010
 Ethiopia 30.599 31.721 33.839 35.761 37.809 39.876 Tháng 4 2010
 Myanmar 28.672 29.723 30.811 31.941 33.115 34.334 Tháng 4 2010
 Panama 26.731 29.308 32.057 35.084 38.389 42.217 Tháng 4 2010
 Jordan 24.884 27.224 29.722 32.487 35.187 38.051 Tháng 4 2010
 Tanzania 24.482 26.481 29.012 31.785 34.817 37.928 Tháng 4 2010
 Latvia 23.955 23.900 24.747 25.707 26.783 27.964 Tháng 4 2010
 Côte d'Ivoire 23.635 24.971 26.589 28.440 30.614 33.265 Tháng 4 2010
 Cyprus 23.291 23.992 25.032 26.378 27.846 29.373 Tháng 4 2010
 Cameroon 23.117 24.253 25.968 27.738 29.622 31.258 Tháng 4 2010
 Bahrain 22.358 23.543 25.001 26.517 28.076 29.861 Tháng 4 2010
 Trinidad and Tobago 22.350 24.375 26.668 28.824 30.957 33.014 Tháng 4 2010
 El Salvador 21.805 22.904 24.408 26.199 27.978 29.695 Tháng 4 2010
 Bolivia 19.086 20.520 21.928 23.430 25.045 26.772 Tháng 4 2010
 Estonia 18.605 19.077 19.824 20.668 21.591 22.551 Tháng 4 2010
 Ghana 17.886 23.415 26.915 29.035 30.970 32.959 Tháng 4 2010
 Uganda 17.703 18.758 20.543 22.546 24.807 27.394 Tháng 4 2010
 Paraguay 17.311 18.642 19.854 20.986 22.245 23.613 Tháng 4 2010
 Bosnia and Herzegovina 17.278 18.225 19.660 21.094 22.562 24.138 Tháng 4 2010
 Afghanistan 16.968 18.976 20.737 22.586 24.710 26.904 Tháng 4 2010
 Zambia 16.072 17.673 19.469 21.362 23.481 25.770 Tháng 4 2010
 Equatorial Guinea 15.577 17.298 18.254 18.959 19.444 20.206 Tháng 4 2010
 Honduras 15.288 16.595 18.043 19.848 21.801 23.790 Tháng 4 2010
   Nepal 14.721 15.638 16.764 18.017 19.426 21.053 Tháng 4 2010
 Senegal 13.472 14.168 15.125 15.972 16.995 18.111 Tháng 4 2010
 Gabon 13.394 14.793 16.027 15.901 16.453 17.038 Tháng 4 2010
 Jamaica 13.145 13.772 14.495 15.278 15.943 16.637 Tháng 4 2010
 Botswana 12.935 13.617 14.396 15.075 15.869 17.062 Tháng 4 2010
 Republic of the Congo 12.742 14.372 14.597 14.060 13.927 13.543 Tháng 4 2010
 Democratic Republic of the Congo 12.645 13.695 14.693 16.051 17.398 18.632 Tháng 4 2010
 Iceland 12.532 13.068 13.266 13.381 13.833 14.266 Tháng 4 2010
 Albania 11.955 12.424 13.161 14.033 15.042 16.167 Tháng 4 2010
 Brunei 11.952 12.409 12.667 12.927 13.305 12.825 Tháng 4 2010
 Cambodia 11.453 13.125 14.601 16.086 17.625 19.482 Tháng 4 2010
 Georgia 10.896 11.735 12.691 13.725 14.844 16.054 Tháng 4 2010
 Namibia 10.480 10.835 11.137 11.437 11.769 12.127 Tháng 4 2010
 Mozambique 10.212 10.491 11.296 12.228 13.247 14.384 Tháng 4 2010
 Mauritius 9.816 10.408 11.166 11.932 12.798 13.766 Tháng 4 2010
 Mali 9.542 10.318 11.050 11.858 12.702 13.580 Tháng 4 2010
 Macedonia 9.428 9.928 10.622 11.327 12.066 13.004 Tháng 4 2010
 Papua New Guinea 8.809 8.922 8.756 8.731 10.513 10.771 Tháng 4 2010
 Burkina Faso 8.673 9.305 10.059 10.892 11.836 12.861 Tháng 4 2010
 Madagascar 8.382 8.934 9.980 11.079 12.217 13.483 Tháng 4 2010
 Armenia 8.269 8.304 8.599 9.053 9.673 10.336 Tháng 4 2010
 Chad 7.978 8.473 9.109 9.446 9.753 10.088 Tháng 4 2010
 Malta 7.972 8.171 8.505 8.860 9.257 9.691 Tháng 4 2010
 Benin 7.426 7.887 8.447 9.085 9.750 10.465 Tháng 4 2010
 The Bahamas 7.421 7.674 8.019 8.382 8.760 9.156 Tháng 4 2010
 Haiti 6.472 7.117 7.692 8.197 8.690 9.305 Tháng 4 2010
 Laos 6.263 6.875 7.312 7.914 8.591 9.494 Tháng 4 2010
 Nicaragua 6.246 6.476 6.804 7.192 7.601 8.024 Tháng 4 2010
 Niger 5.867 6.146 6.949 7.380 7.867 8.347 Tháng 4 2010
 Kosovo 5.697 6.113 6.527 6.897 7.279 7.704 Tháng 4 2010
 Rwanda 5.693 6.122 6.647 7.245 7.864 8.583 Tháng 4 2010
 Mongolia 5.542 6.611 7.171 8.945 10.452 11.812 Tháng 4 2010
 Tajikistan 5.499 6.086 6.665 7.398 8.212 9.115 Tháng 4 2010
 Moldova 5.205 5.552 5.958 6.404 6.889 7.343 Tháng 4 2010
 Zimbabwe 5.144 5.488 5.845 6.159 6.517 6.892 Tháng 4 2010
 Kyrgyzstan 5.122 5.633 6.178 6.799 7.548 8.051 Tháng 4 2010
 Malawi 4.778 5.143 5.573 6.068 6.626 7.229 Tháng 4 2010
 Guinea 4.328 4.508 4.806 5.153 5.580 6.026 Tháng 4 2010
 Montenegro 4.105 4.375 4.731 5.092 5.438 5.797 Tháng 4 2010
 Barbados 3.630 3.835 4.030 4.230 4.500 4.671 Tháng 4 2010
 Mauritania 3.557 3.905 4.161 4.531 4.795 5.104 Tháng 4 2010
 Suriname 3.236 3.530 3.911 4.392 4.865 5.450 Tháng 4 2010
 Fiji 3.216 3.359 3.511 3.673 3.844 4.022 Tháng 4 2010
 Swaziland 3.118 3.192 3.283 3.317 3.391 3.439 Tháng 4 2010
 Togo 2.949 3.098 3.248 3.397 3.578 3.800 Tháng 4 2010
 Eritrea 2.254 2.660 3.085 3.589 4.179 4.872 Tháng 4 2010
 Guyana 2.187 2.370 2.550 2.706 2.829 2.985 Tháng 4 2010
 Central African Republic 2.118 2.232 2.386 2.561 2.748 2.899 Tháng 4 2010
 Sierra Leone 1.905 2.136 2.363 2.556 2.756 3.099 Tháng 4 2010
 Cape Verde 1.856 1.960 2.157 2.394 2.623 2.900 Tháng 4 2010
 Lesotho 1.744 1.800 1.941 1.998 2.113 2.318 Tháng 4 2010
 Maldives 1.459 1.593 1.736 1.873 2.016 2.170 Tháng 4 2010
 Burundi 1.423 1.543 1.659 1.753 1.862 2.053 Tháng 4 2010
 Bhutan 1.397 1.500 1.615 1.747 1.924 2.054 Tháng 4 2010
 Belize 1.379 1.441 1.514 1.591 1.671 1.755 Tháng 4 2010
 Antigua and Barbuda 1.189 1.234 1.301 1.384 1.477 1.573 Tháng 4 2010
 Djibouti 1.128 1.237 1.361 1.495 1.648 1.816 Tháng 4 2010
 Saint Lucia 1.000 1.049 1.109 1.175 1.246 1.321 Tháng 4 2010
 Seychelles 0.981 1.008 1.069 1.118 1.184 1.260 Tháng 4 2010
 Liberia 0.946 1.054 1.182 1.288 1.401 1.531 Tháng 4 2010
 Guinea-Bissau 0.940 0.934 1.021 1.086 1.150 1.217 Tháng 4 2010
 The Gambia 0.809 0.884 0.943 1.008 1.077 1.181 Tháng 4 2010
 Vanuatu 0.724 0.756 0.814 0.876 0.943 1.015 Tháng 4 2010
 Solomon Islands 0.673 0.703 0.775 0.864 0.958 1.098 Tháng 4 2010
 East Timor 0.659 0.732 0.808 0.889 0.977 1.073 Tháng 4 2010
 Grenada 0.645 0.677 0.715 0.758 0.808 0.860 Tháng 4 2010
 Saint Vincent and the Grenadines 0.581 0.606 0.639 0.684 0.735 0.791 Tháng 4 2010
 Saint Kitts and Nevis 0.565 0.582 0.603 0.628 0.653 0.680 Tháng 4 2010
 Comoros 0.564 0.588 0.627 0.673 0.725 0.780 Tháng 4 2010
 Samoa 0.540 0.590 0.627 0.669 0.717 0.767 Tháng 4 2010
 Dominica 0.375 0.386 0.403 0.422 0.441 0.461 Tháng 4 2010
 Tonga 0.301 0.309 0.321 0.338 0.356 0.372 Tháng 4 2010
 São Tomé and Príncipe 0.203 0.212 0.226 0.243 0.262 0.335 Tháng 4 2010
 Kiribati 0.152 0.153 0.157 0.159 0.161 0.164 Tháng 4 2010

Trong năm 2050[sửa | sửa mã nguồn]

Các nền kinh tế lớn nhất thế giới vào năm 2050, được đo bằng GDP danh nghĩa (tỷ USD), theo Goldman Sachs.[1]
Tổng sản phẩm nội địa (danh nghĩa) [2006-2050] (trong năm 2006, đơn vị triệu US$)[2]
Country 2006 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045 2050
 United States 13.245.000 14.535.000 16.194.000 17.978.000 20.087.000 22.817.000 26.097.000 29.823.000 33.904.000 38.514.000
 Japan 4.336.000 4.604.000 4.861.000 5.224.000 5.570.000 5.814.000 5.886.000 6.042.000 6.300.000 6.677.000
 Germany 2.851.000 3.083.000 3.326.000 3.519.000 3.631.000 3.761.000 4.048.000 4.388.000 4.714.000 5.024.000
 China 2.682.000 4.667.000 8.133.000 12.630.000 18.437.000 25.610.000 34.348.000 45.022.000 57.310.000 70.710.000
 United Kingdom 2.310.000 2.546.000 2.835.000 3.101.000 3.333.000 3.595.000 3.937.000 4.344.000 4.744.000 5.133.000
 France 2.194.000 2.366.000 2.577.000 2.815.000 3.055.000 3.306.000 3.567.000 3.892.000 4.227.000 4.592.000
 Italy 1.809.000 1.914.000 2.072.000 2.224.000 2.326.000 2.391.000 2.444.000 2.559.000 2.737.000 2.950.000
 Canada 1.260.000 1.389.000 1.549.000 1.700.000 1.856.000 2.061.000 2.302.000 2.569.000 2.849.000 3.149.000
 Brazil 1.064.000 1.346.000 1.720.000 2.194.000 2.831.000 3.720.000 4.963.000 6.631.000 8.740.000 11.366.000
 Russia 982,000 1.371.000 1.900.000 2.554.000 3.341.000 4.265.000 5.265.000 6.320.000 7.420.000 8.580.000
 Ấn Độ 909,000 1.256.000 1.900.000 2.848.000 4.316.000 6.683.000 10.514.000 16.510.000 25.278.000 37.668.000
 South Korea 887,000 1.071.000 1.305.000 1.508.000 1.861.000 2.241.000 2.644.000 3.089.000 3.562.000 4.083.000
 Mexico 851,000 1.009.000 1.327.000 1.742.000 2.303.000 3.068.000 4.102.000 5.471.000 7.204.000 9.340.000
 Turkey 390,000 440,000 572,000 740,000 965,000 1.279.000 1.716.000 2.300.000 3.033.000 3.943.000
 Indonesia 350,000 419,000 562,000 752,000 1.033.000 1.479.000 2.192.000 3.286.000 4.846.000 7.010.000
 Iran 245,000 312,000 415,000 544,000 716,000 953,000 1.273.000 1.673.000 2.133.000 2.663.000
 Pakistan 129,000 161,000 206,000 268,000 359,000 497,000 709,000 1.026.000 1.472.000 2.085.000
 Nigeria 121,000 158,000 218,000 306,000 445,000 680,000 1.083.000 1.765.000 2.870.000 4.640.000
 Philippines 117,000 162,000 215,000 289,000 400,000 582,000 882,000 1.353.000 2.040.000 3.010.000
 Egypt 101,000 129,000 171,000 229,000 318,000 467,000 718,000 1.124.000 1.728.000 2.602.000
 Bangladesh 63,000 81,000 110,000 150,000 210,000 304,000 451,000 676,000 1.001.000 1.466.000
 Vietnam 55,000 88,000 157,000 273,000 458,000 745,000 1.169.000 1.768.000 2.569.000 3.607.000

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

Chú thích[sửa | sửa mã nguồn]

  1. ^ "The Expanding Middle: The Exploding World Middle Class and Falling Global Inequality" - Goldman Sachs study, Global Economics Paper No: 170, 28 tháng 7 năm 2008.
  2. ^ "The N-11: More Than an Acronym" - Goldman Sachs study of N11 nations, Global Economics Paper No: 153, 28 tháng 3 năm 2007.