Danh sách các tiểu hành tinh/19001–19100

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Tên Tên đầu tiên Ngày phát hiện Nơi phát hiện Người phát hiện
19001 - 2000 RV60 6 tháng 9 năm 2000 Socorro LINEAR
19002 Tongkexue 2000 RD61 1 tháng 9 năm 2000 Socorro LINEAR
19003 Erinfrey 2000 RL61 1 tháng 9 năm 2000 Socorro LINEAR
19004 Chirayath 2000 RU62 2 tháng 9 năm 2000 Socorro LINEAR
19005 Teckman 2000 RY64 1 tháng 9 năm 2000 Socorro LINEAR
19006 - 2000 RY65 1 tháng 9 năm 2000 Socorro LINEAR
19007 Nirajnathan 2000 RD68 2 tháng 9 năm 2000 Socorro LINEAR
19008 Kristibutler 2000 RV70 2 tháng 9 năm 2000 Socorro LINEAR
19009 Galenmaly 2000 RF72 2 tháng 9 năm 2000 Socorro LINEAR
19010 - 2000 RT72 2 tháng 9 năm 2000 Socorro LINEAR
19011 - 2000 RU75 3 tháng 9 năm 2000 Socorro LINEAR
19012 - 2000 RZ75 3 tháng 9 năm 2000 Socorro LINEAR
19013 - 2000 RN76 4 tháng 9 năm 2000 Socorro LINEAR
19014 - 2000 RW77 9 tháng 9 năm 2000 Đài thiên văn Zvjezdarnica Višnjan K. Korlević
19015 - 2000 RX77 9 tháng 9 năm 2000 Višnjan Observatory K. Korlević
19016 - 2000 RY78 11 tháng 9 năm 2000 Črni Vrh Črni Vrh
19017 Susanlederer 2000 RH93 4 tháng 9 năm 2000 Anderson Mesa LONEOS
19018 - 2000 RL100 5 tháng 9 năm 2000 Anderson Mesa LONEOS
19019 Sunflower 2000 SB 17 tháng 9 năm 2000 Olathe L. Robinson
19020 - 2000 SC6 20 tháng 9 năm 2000 Socorro LINEAR
19021 - 2000 SC8 20 tháng 9 năm 2000 Socorro LINEAR
19022 Penzel 2000 SR44 16 tháng 9 năm 2000 Drebach G. Lehmann
19023 Varela 2000 SH111 24 tháng 9 năm 2000 Socorro LINEAR
19024 - 2000 SS112 24 tháng 9 năm 2000 Socorro LINEAR
19025 Arthurpetron 2000 SC117 24 tháng 9 năm 2000 Socorro LINEAR
19026 - 2000 SR145 24 tháng 9 năm 2000 Socorro LINEAR
19027 - 2000 SZ149 24 tháng 9 năm 2000 Socorro LINEAR
19028 - 2000 SC165 23 tháng 9 năm 2000 Socorro LINEAR
19029 Briede 2000 SR205 24 tháng 9 năm 2000 Socorro LINEAR
19030 - 2000 SJ276 30 tháng 9 năm 2000 Socorro LINEAR
19031 - 2000 SU295 27 tháng 9 năm 2000 Socorro LINEAR
19032 - 2053 P-L 24 tháng 9 năm 1960 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
19033 - 2157 P-L 24 tháng 9 năm 1960 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
19034 Santorini 2554 P-L 24 tháng 9 năm 1960 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
19035 - 4634 P-L 24 tháng 9 năm 1960 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
19036 - 4642 P-L 24 tháng 9 năm 1960 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
19037 - 4663 P-L 24 tháng 9 năm 1960 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
19038 - 4764 P-L 24 tháng 9 năm 1960 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
19039 - 4844 P-L 24 tháng 9 năm 1960 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
19040 - 4875 P-L 16 tháng 9 năm 1960 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
19041 - 6055 P-L 24 tháng 9 năm 1960 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
19042 - 6104 P-L 24 tháng 9 năm 1960 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
19043 - 6214 P-L 24 tháng 9 năm 1960 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
19044 - 6516 P-L 24 tháng 9 năm 1960 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
19045 - 6593 P-L 24 tháng 9 năm 1960 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
19046 - 7607 P-L 17 tháng 10 năm 1960 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
19047 - 9516 P-L 22 tháng 10 năm 1960 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
19048 - 9567 P-L 17 tháng 10 năm 1960 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
19049 - 1105 T-1 25 tháng 3 năm 1971 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
19050 - 1162 T-1 25 tháng 3 năm 1971 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
19051 - 3210 T-1 26 tháng 3 năm 1971 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
19052 - 1017 T-2 29 tháng 9 năm 1973 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
19053 - 1054 T-2 29 tháng 9 năm 1973 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
19054 - 1058 T-2 29 tháng 9 năm 1973 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
19055 - 1066 T-2 29 tháng 9 năm 1973 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
19056 - 1162 T-2 29 tháng 9 năm 1973 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
19057 - 1166 T-2 29 tháng 9 năm 1973 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
19058 - 1331 T-2 29 tháng 9 năm 1973 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
19059 - 1352 T-2 29 tháng 9 năm 1973 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
19060 - 2176 T-2 29 tháng 9 năm 1973 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
19061 - 2261 T-2 29 tháng 9 năm 1973 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
19062 - 2289 T-2 29 tháng 9 năm 1973 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
19063 - 3147 T-2 30 tháng 9 năm 1973 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
19064 - 3176 T-2 30 tháng 9 năm 1973 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
19065 - 3351 T-2 25 tháng 9 năm 1973 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
19066 - 4068 T-2 29 tháng 9 năm 1973 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
19067 - 4087 T-2 29 tháng 9 năm 1973 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
19068 - 4232 T-2 29 tháng 9 năm 1973 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
19069 - 5149 T-2 25 tháng 9 năm 1973 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
19070 - 5491 T-2 30 tháng 9 năm 1973 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
19071 - 1047 T-3 17 tháng 10 năm 1977 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
19072 - 1222 T-3 17 tháng 10 năm 1977 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
19073 - 3157 T-3 16 tháng 10 năm 1977 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
19074 - 4236 T-3 16 tháng 10 năm 1977 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
19075 - 4288 T-3 16 tháng 10 năm 1977 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
19076 - 5002 T-3 16 tháng 10 năm 1977 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
19077 - 5123 T-3 16 tháng 10 năm 1977 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
19078 - 5187 T-3 16 tháng 10 năm 1977 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
19079 Hernández 1967 KC 31 tháng 5 năm 1967 El Leoncito Félix Aguilar Observatory
19080 Martínfierro 1970 JB 10 tháng 5 năm 1970 El Leoncito Félix Aguilar Observatory
19081 Mravinskij 1973 SX2 22 tháng 9 năm 1973 Nauchnij N. S. Chernykh
19082 Vikchernov 1976 QS 26 tháng 8 năm 1976 Nauchnij N. S. Chernykh
19083 - 1977 DA4 18 tháng 2 năm 1977 Kiso H. Kosai, K. Hurukawa
19084 - 1978 RQ9 2 tháng 9 năm 1978 La Silla C.-I. Lagerkvist
19085 - 1978 UR4 27 tháng 10 năm 1978 Palomar C. M. Olmstead
19086 - 1978 VB3 7 tháng 11 năm 1978 Palomar E. F. Helin, S. J. Bus
19087 - 1978 VT4 7 tháng 11 năm 1978 Palomar E. F. Helin, S. J. Bus
19088 - 1978 VW4 7 tháng 11 năm 1978 Palomar E. F. Helin, S. J. Bus
19089 - 1978 VZ6 7 tháng 11 năm 1978 Palomar E. F. Helin, S. J. Bus
19090 - 1978 VM9 7 tháng 11 năm 1978 Palomar E. F. Helin, S. J. Bus
19091 - 1978 XX 6 tháng 12 năm 1978 Palomar E. Bowell, A. Warnock
19092 - 1979 MF2 25 tháng 6 năm 1979 Siding Spring E. F. Helin, S. J. Bus
19093 - 1979 MM3 25 tháng 6 năm 1979 Siding Spring E. F. Helin, S. J. Bus
19094 - 1979 MR6 25 tháng 6 năm 1979 Siding Spring E. F. Helin, S. J. Bus
19095 - 1979 MA8 25 tháng 6 năm 1979 Siding Spring E. F. Helin, S. J. Bus
19096 Leonfridman 1979 TY1 14 tháng 10 năm 1979 Nauchnij N. S. Chernykh
19097 - 1981 EY2 2 tháng 3 năm 1981 Siding Spring S. J. Bus
19098 - 1981 EM3 2 tháng 3 năm 1981 Siding Spring S. J. Bus
19099 - 1981 EC4 2 tháng 3 năm 1981 Siding Spring S. J. Bus
19100 - 1981 EH5 2 tháng 3 năm 1981 Siding Spring S. J. Bus
... Trước · Danh sách các tiểu hành tinh · Sau ...


Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]