Danh sách các tiểu hành tinh/23301–23400

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới: menu, tìm kiếm
Trang này là một phụ trang được nhúng vào trang Danh sách các tiểu hành tinh chính.
Tên Tên đầu tiên Ngày phát hiện Nơi phát hiện Người phát hiện
23301 - 2001 AO16 2 tháng 1 năm 2001 Socorro LINEAR
23302 - 2001 AB17 2 tháng 1 năm 2001 Socorro LINEAR
23303 - 2001 AD17 2 tháng 1 năm 2001 Socorro LINEAR
23304 - 2001 AN17 2 tháng 1 năm 2001 Socorro LINEAR
23305 - 2001 AH18 2 tháng 1 năm 2001 Socorro LINEAR
23306 Adamfields 2001 AC20 2 tháng 1 năm 2001 Socorro LINEAR
23307 Alexramek 2001 AG20 2 tháng 1 năm 2001 Socorro LINEAR
23308 Niyomsatian 2001 AS21 3 tháng 1 năm 2001 Socorro LINEAR
23309 - 2001 AX22 3 tháng 1 năm 2001 Socorro LINEAR
23310 Siriwon 2001 AA25 4 tháng 1 năm 2001 Socorro LINEAR
23311 - 2001 AM29 4 tháng 1 năm 2001 Socorro LINEAR
23312 - 2001 AV41 3 tháng 1 năm 2001 Socorro LINEAR
23313 Supokaivanich 2001 AC42 3 tháng 1 năm 2001 Socorro LINEAR
23314 - 2001 AU44 15 tháng 1 năm 2001 Oizumi T. Kobayashi
23315 Navinbrian 2001 BN8 19 tháng 1 năm 2001 Socorro LINEAR
23316 - 2001 BZ8 19 tháng 1 năm 2001 Socorro LINEAR
23317 - 2001 BP13 21 tháng 1 năm 2001 Socorro LINEAR
23318 Salvadorsanchez 2001 BT13 20 tháng 1 năm 2001 Ametlla de Mar J. Nomen
23319 - 2001 BR14 21 tháng 1 năm 2001 Oizumi T. Kobayashi
23320 - 2001 BP15 21 tháng 1 năm 2001 Oizumi T. Kobayashi
23321 - 2001 BY16 18 tháng 1 năm 2001 Socorro LINEAR
23322 Duyingsewa 2001 BW24 20 tháng 1 năm 2001 Socorro LINEAR
23323 Anand 2001 BJ25 20 tháng 1 năm 2001 Socorro LINEAR
23324 Kwak 2001 BW25 20 tháng 1 năm 2001 Socorro LINEAR
23325 Arroyo 2001 BK30 20 tháng 1 năm 2001 Socorro LINEAR
23326 - 2001 BL30 20 tháng 1 năm 2001 Socorro LINEAR
23327 Luchernandez 2001 BE31 20 tháng 1 năm 2001 Socorro LINEAR
23328 - 2001 BM34 20 tháng 1 năm 2001 Socorro LINEAR
23329 Josevega 2001 BP42 19 tháng 1 năm 2001 Socorro LINEAR
23330 - 2001 BP43 19 tháng 1 năm 2001 Socorro LINEAR
23331 Halimzeidan 2001 BY43 19 tháng 1 năm 2001 Socorro LINEAR
23332 - 2001 BP54 18 tháng 1 năm 2001 Kitt Peak Spacewatch
23333 - 2059 P-L 24 tháng 9 năm 1960 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
23334 - 2508 P-L 24 tháng 9 năm 1960 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
23335 - 2542 P-L 24 tháng 9 năm 1960 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
23336 - 2579 P-L 24 tháng 9 năm 1960 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
23337 - 2613 P-L 24 tháng 9 năm 1960 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
23338 - 2809 P-L 24 tháng 9 năm 1960 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
23339 - 3025 P-L 24 tháng 9 năm 1960 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
23340 - 3092 P-L 24 tháng 9 năm 1960 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
23341 - 3503 P-L 17 tháng 10 năm 1960 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
23342 - 4086 P-L 24 tháng 9 năm 1960 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
23343 - 4238 P-L 24 tháng 9 năm 1960 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
23344 - 4612 P-L 24 tháng 9 năm 1960 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
23345 - 4619 P-L 24 tháng 9 năm 1960 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
23346 - 4695 P-L 24 tháng 9 năm 1960 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
23347 - 5567 P-L 17 tháng 10 năm 1960 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
23348 - 6046 P-L 24 tháng 9 năm 1960 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
23349 - 6741 P-L 24 tháng 9 năm 1960 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
23350 - 6779 P-L 24 tháng 9 năm 1960 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
23351 - 6818 P-L 24 tháng 9 năm 1960 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
23352 - 7585 P-L 17 tháng 10 năm 1960 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
23353 - 9518 P-L 17 tháng 10 năm 1960 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
23354 - 9547 P-L 17 tháng 10 năm 1960 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
23355 Elephenor 9602 P-L 17 tháng 10 năm 1960 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
23356 - 1194 T-1 25 tháng 3 năm 1971 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
23357 - 1285 T-1 25 tháng 3 năm 1971 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
23358 - 2194 T-1 25 tháng 3 năm 1971 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
23359 - 2301 T-1 25 tháng 3 năm 1971 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
23360 - 3101 T-1 26 tháng 3 năm 1971 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
23361 - 3243 T-1 26 tháng 3 năm 1971 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
23362 - 3248 T-1 26 tháng 3 năm 1971 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
23363 - 3770 T-1 13 tháng 5 năm 1971 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
23364 - 4060 T-1 26 tháng 3 năm 1971 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
23365 - 4217 T-1 26 tháng 3 năm 1971 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
23366 - 1043 T-2 29 tháng 9 năm 1973 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
23367 - 1173 T-2 29 tháng 9 năm 1973 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
23368 - 1196 T-2 29 tháng 9 năm 1973 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
23369 - 1295 T-2 29 tháng 9 năm 1973 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
23370 - 1329 T-2 29 tháng 9 năm 1973 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
23371 - 1364 T-2 29 tháng 9 năm 1973 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
23372 - 1405 T-2 29 tháng 9 năm 1973 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
23373 - 2133 T-2 29 tháng 9 năm 1973 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
23374 - 2207 T-2 29 tháng 9 năm 1973 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
23375 - 2234 T-2 29 tháng 9 năm 1973 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
23376 - 2239 T-2 29 tháng 9 năm 1973 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
23377 - 3035 T-2 30 tháng 9 năm 1973 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
23378 - 3043 T-2 30 tháng 9 năm 1973 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
23379 - 3159 T-2 30 tháng 9 năm 1973 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
23380 - 3197 T-2 30 tháng 9 năm 1973 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
23381 - 3363 T-2 25 tháng 9 năm 1973 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
23382 Epistrophos 4536 T-2 30 tháng 9 năm 1973 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
23383 Schedios 5146 T-2 25 tháng 9 năm 1973 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
23384 - 5163 T-2 25 tháng 9 năm 1973 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
23385 - 5168 T-2 25 tháng 9 năm 1973 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
23386 - 5179 T-2 25 tháng 9 năm 1973 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
23387 - 1039 T-3 17 tháng 10 năm 1977 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
23388 - 1168 T-3 17 tháng 10 năm 1977 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
23389 - 1181 T-3 17 tháng 10 năm 1977 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
23390 - 1186 T-3 17 tháng 10 năm 1977 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
23391 - 2065 T-3 16 tháng 10 năm 1977 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
23392 - 2416 T-3 16 tháng 10 năm 1977 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
23393 - 3283 T-3 16 tháng 10 năm 1977 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
23394 - 4340 T-3 16 tháng 10 năm 1977 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
23395 - 5018 T-3 16 tháng 10 năm 1977 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
23396 - 5112 T-3 16 tháng 10 năm 1977 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
23397 - 5122 T-3 16 tháng 10 năm 1977 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
23398 - 5124 T-3 16 tháng 10 năm 1977 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
23399 - 5132 T-3 16 tháng 10 năm 1977 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
23400 - A913 CF 11 tháng 2 năm 1913 Mount Hamilton H. D. Curtis
... Trước · Danh sách các tiểu hành tinh · Sau ...


Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]