Danh sách các vệ tinh GLONASS

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Tính đến tháng 6 năm 2014, 131 vệ tinh định vị GLONASS đã được phóng.

Các vệ tinh[sửa | sửa mã nguồn]

Vệ tinh Ngày phóng (UTC) Tên lửa mang Địa điểm phóng Loại vệ tinh Launch Block № SC s/n Mặt phẳng quỹ đạo Slot Ngừng hoạt động Lưu ý
Kosmos 1413 01982-10-12 12 tháng 10 năm 1982
14:57
Proton-K/DM-2 Baikonur 200/39 I 1 711 I 1 01984-01-12 12 tháng 1 năm 1984
Kosmos 1490 01983-08-10 10 tháng 8 năm 1983
18:24
Proton-K/DM-2 Baikonur 200/39 I 2 712 I 3 01984-07-05 5 tháng 7 năm 1984
Kosmos 1491 01983-08-10 10 tháng 8 năm 1983
18:24
Proton-K/DM-2 Baikonur 200/39 I 2 713 I 2 01984-09-27 27 tháng 9 năm 1984
Kosmos 1519 01983-12-29 29 tháng 12 năm 1983
00:52
Proton-K/DM-2 Baikonur 200/40 I 3 714 III 18 01984-09-27 27 tháng 9 năm 1984
Kosmos 1520 01983-12-29 29 tháng 12 năm 1983
00:52
Proton-K/DM-2 Baikonur 200/40 I 3 715 III 17 01986-06-30 30 tháng 6 năm 1986
Kosmos 1554 01984-05-19 19 tháng 5 năm 1984
15:11
Proton-K/DM-2 Baikonur 200/40 I 4 716 III 19 01985-08-16 16 tháng 8 năm 1985
Kosmos 1555 01984-05-19 19 tháng 5 năm 1984
15:11
Proton-K/DM-2 Baikonur 200/40 I 4 717 III 18 01985-10-25 25 tháng 10 năm 1985
Kosmos 1593 01984-09-04 4 tháng 9 năm 1984
15:49
Proton-K/DM-2 Baikonur 200/40 I 5 718 I 2 01985-11-28 28 tháng 11 năm 1985
Kosmos 1594 01984-09-04 4 tháng 9 năm 1984
15:49
Proton-K/DM-2 Baikonur 200/40 I 5 719 I 3 01986-09-04 4 tháng 9 năm 1986
Kosmos 1650 01985-05-17 17 tháng 5 năm 1985
22:28
Proton-K/DM-2 Baikonur 200/39 I 6 720 I 1 01985-11-08 8 tháng 11 năm 1985
Kosmos 1651 01985-05-17 17 tháng 5 năm 1985
22:28
Proton-K/DM-2 Baikonur 200/39 IIa 6 721 I 1 01987-08-09 9 tháng 8 năm 1987
Kosmos 1710 01985-12-24 24 tháng 12 năm 1985
21:43
Proton-K/DM-2 Baikonur 200/39 IIa 7 722 III 18 01987-02-28 28 tháng 2 năm 1987
Kosmos 1711 01985-12-24 24 tháng 12 năm 1985
21:43
Proton-K/DM-2 Baikonur 200/39 IIa 7 723 III 17 01987-05-16 16 tháng 5 năm 1987
Kosmos 1778 01986-09-16 16 tháng 9 năm 1986
11:38
Proton-K/DM-2 Baikonur 200/39 IIa 8 724 I 2 01987-02-20 20 tháng 2 năm 1987
Kosmos 1779 01986-09-16 16 tháng 9 năm 1986
11:38
Proton-K/DM-2 Baikonur 200/39 IIa 8 725 I 3 01988-07-15 15 tháng 7 năm 1988
Kosmos 1780 01986-09-16 16 tháng 9 năm 1986
11:38
Proton-K/DM-2 Baikonur 200/39 IIa 8 726 I 8 01988-06-15 15 tháng 6 năm 1988
Kosmos 1838 01987-04-24 24 tháng 4 năm 1987
12:42
Proton-K/DM-2 Baikonur 200/40 IIb 9 730 0Lỗi: thời gian không hợp lệBản mẫu:Dts/formhideN/A Chệch quỹ đạo
Kosmos 1839 01987-04-24 24 tháng 4 năm 1987
12:42
Proton-K/DM-2 Baikonur 200/40 IIb 9 731 0Lỗi: thời gian không hợp lệBản mẫu:Dts/formhideN/A Chệch quỹ đạo
Kosmos 1840 01987-04-24 24 tháng 4 năm 1987
12:42
Proton-K/DM-2 Baikonur 200/40 IIb 9 732 0Lỗi: thời gian không hợp lệBản mẫu:Dts/formhideN/A Chệch quỹ đạo
Kosmos 1883 01987-09-16 16 tháng 9 năm 1987
02:53
Proton-K/DM-2 Baikonur 200/40 IIb 10 733 III - 01989-06-06 6 tháng 6 năm 1989
Kosmos 1884 01987-09-16 16 tháng 9 năm 1987
02:53
Proton-K/DM-2 Baikonur 200/40 IIb 10 734 III - 01988-08-30 30 tháng 8 năm 1988
Kosmos 1885 01987-09-16 16 tháng 9 năm 1987
02:53
Proton-K/DM-2 Baikonur 200/40 IIb 10 735 III 17 01989-02-01 1 tháng 2 năm 1989
Kosmos 1917 01988-02-17 17 tháng 2 năm 1988
00:23
Proton-K/DM-2 Baikonur 200/39 IIb 11 738 0Lỗi: thời gian không hợp lệBản mẫu:Dts/formhideN/A Chệch quỹ đạo
Kosmos 1918 01988-02-17 17 tháng 2 năm 1988
00:23
Proton-K/DM-2 Baikonur 200/39 IIb 11 737 0Lỗi: thời gian không hợp lệBản mẫu:Dts/formhideN/A Chệch quỹ đạo
Kosmos 1919 01988-02-17 17 tháng 2 năm 1988
00:23
Proton-K/DM-2 Baikonur 200/39 IIb 11 736 0Lỗi: thời gian không hợp lệBản mẫu:Dts/formhideN/A Chệch quỹ đạo
Kosmos 1946 01988-05-21 21 tháng 5 năm 1988
17:57
Proton-K/DM-2 Baikonur 200/39 IIb 12 739 I 7 01990-05-10 10 tháng 5 năm 1990
Kosmos 1947 01988-05-21 21 tháng 5 năm 1988
17:57
Proton-K/DM-2 Baikonur 200/39 IIb 12 740 I 8 01991-03-19 19 tháng 3 năm 1991
Kosmos 1948 01988-05-21 21 tháng 5 năm 1988
17:57
Proton-K/DM-2 Baikonur 200/39 IIb 12 741 I 1 01991-06-11 11 tháng 6 năm 1991
Kosmos 1970 01988-09-16 16 tháng 9 năm 1988
02:00
Proton-K/DM-2 Baikonur 200/39 IIv 13 742 III 17 01990-05-21 21 tháng 5 năm 1990
Kosmos 1971 01988-09-16 16 tháng 9 năm 1988
02:00
Proton-K/DM-2 Baikonur 200/39 IIv 13 743 III 18 01989-08-31 31 tháng 8 năm 1989
Kosmos 1972 01988-09-16 16 tháng 9 năm 1988
02:00
Proton-K/DM-2 Baikonur 200/39 IIv 13 744 III 19 01991-11-01 1 tháng 11 năm 1991
Kosmos 1987 01989-01-10 10 tháng 1 năm 1989
02:05
Proton-K/DM-2 Baikonur 200/39 IIv 14 727 I 2 01993-03-14 14 tháng 3 năm 1993
Kosmos 1988 01989-01-10 10 tháng 1 năm 1989
02:05
Proton-K/DM-2 Baikonur 200/39 IIv 14 745 I 3 01992-02-16 16 tháng 2 năm 1992
Kosmos 2022 01989-05-31 31 tháng 5 năm 1989
08:32
Proton-K/DM-2 Baikonur 200/40 IIv 15 728 III 24 01990-01-25 25 tháng 1 năm 1990
Kosmos 2023 01989-05-31 31 tháng 5 năm 1989
08:32
Proton-K/DM-2 Baikonur 200/40 IIv 15 729 III 19 01989-11-18 18 tháng 11 năm 1989
Kosmos 2079 01990-05-19 19 tháng 5 năm 1990
08:32
Proton-K/DM-2 Baikonur 200/40 IIv 16 746 III 17 01994-04-23 23 tháng 4 năm 1994
Kosmos 2080 01990-05-19 19 tháng 5 năm 1990
08:32
Proton-K/DM-2 Baikonur 200/40 IIv 16 751 III 19 01994-07-27 27 tháng 7 năm 1994
Kosmos 2081 01990-05-19 19 tháng 5 năm 1990
08:32
Proton-K/DM-2 Baikonur 200/40 IIv 16 752 III 20 01992-08-18 18 tháng 8 năm 1992
Kosmos 2109 01990-12-08 8 tháng 12 năm 1990
02:43
Proton-K/DM-2 Baikonur 200/40 IIv 17 747 I 7 01994-03-17 17 tháng 3 năm 1994
Kosmos 2110 01990-12-08 8 tháng 12 năm 1990
02:43
Proton-K/DM-2 Baikonur 200/40 IIv 17 748 I 4 01993-10-29 29 tháng 10 năm 1993
Kosmos 2111 01990-12-08 8 tháng 12 năm 1990
02:43
Proton-K/DM-2 Baikonur 200/40 IIv 17 749 I 5 01996-06-09 9 tháng 6 năm 1996
Kosmos 2139 01991-04-04 4 tháng 4 năm 1991
10:47
Proton-K/DM-2 Baikonur 200/39 IIv 18 750 III 22 01994-09-29 29 tháng 9 năm 1994
Kosmos 2140 01991-04-04 4 tháng 4 năm 1991
10:47
Proton-K/DM-2 Baikonur 200/39 IIv 18 753 III 21 01992-01-06 6 tháng 1 năm 1992
Kosmos 2141 01991-04-04 4 tháng 4 năm 1991
10:47
Proton-K/DM-2 Baikonur 200/39 IIv 18 754 III 24 01992-02-26 26 tháng 2 năm 1992
Kosmos 2177 01992-01-29 29 tháng 1 năm 1992
22:19
Proton-K/DM-2 Baikonur 81/23 IIv 19 768 I 3 01993-01-09 9 tháng 1 năm 1993
Kosmos 2178 01992-01-29 29 tháng 1 năm 1992
22:19
Proton-K/DM-2 Baikonur 81/23 IIv 19 769 I 8 01997-05-23 23 tháng 5 năm 1997
Kosmos 2179 01992-01-29 29 tháng 1 năm 1992
22:19
Proton-K/DM-2 Baikonur 81/23 IIv 19 771 I 1 01996-10-25 25 tháng 10 năm 1996
Kosmos 2204 01992-07-30 30 tháng 7 năm 1992
01:59
Proton-K/DM-2 Baikonur 81/23 IIv 20 756 III 18 01997-06-27 27 tháng 6 năm 1997
Kosmos 2205 01992-07-30 30 tháng 7 năm 1992
01:59
Proton-K/DM-2 Baikonur 81/23 IIv 20 772 III 21 01994-06-29 29 tháng 6 năm 1994
Kosmos 2206 01992-07-30 30 tháng 7 năm 1992
01:59
Proton-K/DM-2 Baikonur 81/23 IIv 20 774 III 24 01996-05-18 18 tháng 5 năm 1996
Kosmos 2234 01993-02-17 17 tháng 2 năm 1993
20:09
Proton-K/DM-2 Baikonur 81/23 IIv 21 773 I 2 01994-03-09 9 tháng 3 năm 1994
Kosmos 2235 01993-02-17 17 tháng 2 năm 1993
20:09
Proton-K/DM-2 Baikonur 81/23 IIv 21 759 I 6 01997-06-30 30 tháng 6 năm 1997
Kosmos 2236 01993-02-17 17 tháng 2 năm 1993
20:09
Proton-K/DM-2 Baikonur 81/23 IIv 21 757 I 3 01997-07-27 27 tháng 7 năm 1997
Kosmos 2275 01994-04-11 11 tháng 4 năm 1994
07:49
Proton-K/DM-2 Baikonur 81/23 IIv 22 758 III 18 01999-03-05 5 tháng 3 năm 1999
Kosmos 2276 01994-04-11 11 tháng 4 năm 1994
07:49
Proton-K/DM-2 Baikonur 81/23 IIv 22 760 III 17 01999-07-30 30 tháng 7 năm 1999
Kosmos 2277 01994-04-11 11 tháng 4 năm 1994
07:49
Proton-K/DM-2 Baikonur 81/23 IIv 22 761 III 23 01997-07-24 24 tháng 7 năm 1997
Kosmos 2287 01994-08-11 11 tháng 8 năm 1994
15:27
Proton-K/DM-2 Baikonur 81/23 IIv 23 767 II 12 01998-11-05 5 tháng 11 năm 1998
Kosmos 2288 01994-08-11 11 tháng 8 năm 1994
15:27
Proton-K/DM-2 Baikonur 81/23 IIv 23 770 II 14 01999-08-24 24 tháng 8 năm 1999
Kosmos 2289 01994-08-11 11 tháng 8 năm 1994
15:27
Proton-K/DM-2 Baikonur 81/23 IIv 23 775 II 16 02000-08-13 13 tháng 8 năm 2000
Kosmos 2294 01994-11-20 20 tháng 11 năm 1994
00:39
Proton-K/DM-2 Baikonur 200/39 IIv 24 762 I 4 01999-09-04 4 tháng 9 năm 1999
Kosmos 2295 01994-11-20 20 tháng 11 năm 1994
00:39
Proton-K/DM-2 Baikonur 200/39 IIv 24 763 I 3 01999-07-27 27 tháng 7 năm 1999
Kosmos 2296 01994-11-20 20 tháng 11 năm 1994
00:39
Proton-K/DM-2 Baikonur 200/39 IIv 24 764 I 6 01999-10-27 27 tháng 10 năm 1999
Kosmos 2307 01995-03-07 7 tháng 3 năm 1995
09:23
Proton-K/DM-2 Baikonur 200/39 IIv 25 765 III 20 01999-09-10 10 tháng 9 năm 1999
Kosmos 2308 01995-03-07 7 tháng 3 năm 1995
09:23
Proton-K/DM-2 Baikonur 200/39 IIv 25 766 III 22 02000-11-21 21 tháng 11 năm 2000
Kosmos 2309 01995-03-07 7 tháng 3 năm 1995
09:23
Proton-K/DM-2 Baikonur 200/39 IIv 25 777 III 19 01997-07-17 17 tháng 7 năm 1997
Kosmos 2316 01995-07-24 24 tháng 7 năm 1995
15:52
Proton-K/DM-2 Baikonur 200/39 IIv 26 780 II 15 01998-12-03 3 tháng 12 năm 1998
Kosmos 2317 01995-07-24 24 tháng 7 năm 1995
15:52
Proton-K/DM-2 Baikonur 200/39 IIv 26 781 II 10 02001-01-24 24 tháng 1 năm 2001
Kosmos 2318 01995-07-24 24 tháng 7 năm 1995
15:52
Proton-K/DM-2 Baikonur 200/39 IIv 26 785 II 11 02001-02-03 3 tháng 2 năm 2001
Kosmos 2323 01995-12-14 14 tháng 12 năm 1995
06:10
Proton-K/DM-2 Baikonur 200/39 IIv 27 776 II 9 02000-08-13 13 tháng 8 năm 2000
Kosmos 2324 01995-12-14 14 tháng 12 năm 1995
06:10
Proton-K//DM-2 Baikonur 200/39 IIv 27 778 II 15 02001-01-29 29 tháng 1 năm 2001
Kosmos 2325 01995-12-14 14 tháng 12 năm 1995
06:10
Proton-K/DM-2 Baikonur 200/39 IIv 27 782 II 13 02001-07-23 23 tháng 7 năm 2001
Kosmos 2362 01998-12-30 30 tháng 12 năm 1998
18:35
Proton-K/DM-2 Baikonur 200/39 IIv 28 786 I 7 02003-10-20 20 tháng 10 năm 2003
Kosmos 2363 01998-12-30 30 tháng 12 năm 1998
18:35
Proton-K/DM-2 Baikonur 200/39 IIv 28 784 I 8 02003-12-19 19 tháng 12 năm 2003
Kosmos 2364 01998-12-30 30 tháng 12 năm 1998
18:35
Proton-K/DM-2 Baikonur 200/39 IIv 28 779 I 1 02002-07-08 8 tháng 7 năm 2002
Kosmos 2374 02000-10-13 13 tháng 10 năm 2000
14:12
Proton-K/DM-2 Baikonur 81/24 IIv 29 783 III 18 02007-11-23 23 tháng 11 năm 2007
Kosmos 2375 02000-10-13 13 tháng 10 năm 2000
14:12
Proton-K/DM-2 Baikonur 81/24 IIv 29 787 III 17 02007-04-16 16 tháng 4 năm 2007
Kosmos 2376 02000-10-13 13 tháng 10 năm 2000
14:12
Proton-K/DM-2 Baikonur 81/24 IIv 29 788 III 24 02006-03-29 29 tháng 3 năm 2006
Kosmos 2380 02001-12-01 1 tháng 12 năm 2001
18:04
Proton-K/DM-2 Baikonur 81/24 IIv 30 790 I 6 02003-12-19 19 tháng 12 năm 2003
Kosmos 2381 02001-12-01 1 tháng 12 năm 2001
18:04
Proton-K/DM-2 Baikonur 81/24 IIv 30 789 I 3 02008-01-11 11 tháng 1 năm 2008
Kosmos 2382 02001-12-01 1 tháng 12 năm 2001
18:04
Proton-K/DM-2 Baikonur 81/24 M 30 711 I 5 02008-01-11 11 tháng 1 năm 2008 Nguyên mẫu vệ tinh GLONASS-M
Kosmos 2394 02002-12-25 25 tháng 12 năm 2002
07:37
Proton-K/DM-2 Baikonur 81/23 IIv 31 791 III 22 02007-11-30 30 tháng 11 năm 2007
Kosmos 2395 02002-12-25 25 tháng 12 năm 2002
07:37
Proton-K/DM-2 Baikonur 81/23 IIv 31 792 III 21 02008-01-12 12 tháng 1 năm 2008
Kosmos 2396 02002-12-25 25 tháng 12 năm 2002
07:37
Proton-K/DM-2 Baikonur 81/23 IIv 31 793 III 23 02007-04-16 16 tháng 4 năm 2007
Kosmos 2402 02003-12-10 10 tháng 12 năm 2003
13:53
Proton-K/Briz-M Baikonur 81/24 IIv 32 794 I 2 02007-04-20 20 tháng 4 năm 2007
Kosmos 2403 02003-12-10 10 tháng 12 năm 2003
13:53
Proton-K/Briz-M Baikonur 81/24 IIv 32 795 I 4 02009-04-30 30 tháng 4 năm 2009
Kosmos 2404 02003-12-10 10 tháng 12 năm 2003
13:53
Proton-K/Briz-M Baikonur 81/24 M 32 701 I 6 02009-06-18 18 tháng 6 năm 2009
Kosmos 2411 02004-12-26 26 tháng 12 năm 2004
13:53
Proton-K/DM-2 Baikonur 200/39 IIv 33 796 I 1 02008-10-18 18 tháng 10 năm 2008
Kosmos 2412 02004-12-26 26 tháng 12 năm 2004
13:53
Proton-K/DM-2 Baikonur 200/39 IIv 33 797 I 8 02008-10-16 16 tháng 10 năm 2008
Kosmos 2413 02004-12-26 26 tháng 12 năm 2004
13:53
Proton-K/DM-2 Baikonur 200/39 M 33 712 I 8 02012-11-22 22 tháng 11 năm 2012 Vệ tinh dự phòng
Kosmos 2417 02005-12-25 25 tháng 12 năm 2005
05:07
Proton-K/DM-2 Baikonur 81/24 IIv 34 798 III 22 02008-01-12 12 tháng 1 năm 2008
Kosmos 2418 02005-12-25 25 tháng 12 năm 2005
05:07
Proton-K/DM-2 Baikonur 81/24 M 34 713 III 24 02010-02-18 18 tháng 2 năm 2010
Kosmos 2419 02005-12-25 25 tháng 12 năm 2005
05:07
Proton-K/DM-2 Baikonur 81/24 M 34 714 III 17 02014-04-11 11 tháng 4 năm 2014 Vệ tinh dự phòng
Kosmos 2424 02006-12-25 25 tháng 12 năm 2006
20:18
Proton-K/DM-2 Baikonur 81/24 M 35 715 II 14 Hoạt động
Kosmos 2425 02006-12-25 25 tháng 12 năm 2006
20:18
Proton-K/DM-2 Baikonur 81/24 M 35 716 II 15 Hoạt động
Kosmos 2426 02006-12-25 25 tháng 12 năm 2006
20:18
Proton-K/DM-2 Baikonur 81/24 M 35 717 II 10 Hoạt động
Kosmos 2431 02007-10-26 26 tháng 10 năm 2007
07:35
Proton-K/DM-2 Baikonur 81/24 M 36 718 III 17 02011-10-20 20 tháng 10 năm 2011
Kosmos 2432 02007-10-26 26 tháng 10 năm 2007
07:35
Proton-K/DM-2 Baikonur 81/24 M 36 719 III 20 Hoạt động
Kosmos 2433 02007-10-26 26 tháng 10 năm 2007
07:35
Proton-K/DM-2 Baikonur 81/24 M 36 720 III 19 Hoạt động
Kosmos 2434 02007-12-25 25 tháng 12 năm 2007
19:32
Proton-M/DM-2 Baikonur 81/24 M 37 721 II 13 Hoạt động
Kosmos 2435 02007-12-25 25 tháng 12 năm 2007
19:32
Proton-M/DM-2 Baikonur 81/24 M 37 722 II 14 02011-10-12 12 tháng 10 năm 2011 Vệ tinh dự phòng
Kosmos 2436 02007-12-25 25 tháng 12 năm 2007
19:32
Proton-M/DM-2 Baikonur 81/24 M 37 723 II 11 Hoạt động
Kosmos 2442 02008-09-25 25 tháng 9 năm 2008
08:49
Proton-M/DM-2 Baikonur 81/24 M 38 724 III 18 02014-02-12 12 tháng 2 năm 2014 Vệ tinh dự phòng
Kosmos 2443 02008-09-25 25 tháng 9 năm 2008
08:49
Proton-M/DM-2 Baikonur 81/24 M 38 725 III 21 Hoạt động
Kosmos 2444 02008-09-25 25 tháng 9 năm 2008
08:49
Proton-M/DM-2 Baikonur 81/24 M 38 726 III 22 02012-11-28 28 tháng 11 năm 2012
Kosmos 2447 02008-12-25 25 tháng 12 năm 2008
10:43
Proton-M/DM-2 Baikonur 81/24 M 39 727 I 3 02012-11-28 28 tháng 11 năm 2012
Kosmos 2448 02008-12-25 25 tháng 12 năm 2008
10:43
Proton-M/DM-2 Baikonur 81/24 M 39 728 I 2 02013-10-16 16 tháng 10 năm 2013
Kosmos 2449 02008-12-25 25 tháng 12 năm 2008
10:43
Proton-M/DM-2 Baikonur 81/24 M 39 729 I 8 0Lỗi: thời gian không hợp lệ9 09 2012
Kosmos 2456 02009-12-14 14 tháng 12 năm 2009
10:38
Proton-M/DM-2 Baikonur 81/24 M 40 730 I 1 Hoạt động
Kosmos 2457 02009-12-14 14 tháng 12 năm 2009
10:38
Proton-M/DM-2 Baikonur 81/24 M 40 733 I 6 Hoạt động
Kosmos 2458 02009-12-14 14 tháng 12 năm 2009
10:38
Proton-M/DM-2 Baikonur 81/24 M 40 734 I 5 Hoạt động
Kosmos 2459 02010-03-01 1 tháng 3 năm 2010
21:19
Proton-M/DM-2 Baikonur 81/24 M 41 731 III 22 Hoạt động
Kosmos 2460 02010-03-01 1 tháng 3 năm 2010
21:19
Proton-M/DM-2 Baikonur 81/24 M 41 732 III 23 Hoạt động
Kosmos 2461 02010-03-01 1 tháng 3 năm 2010
21:19
Proton-M/DM-2 Baikonur 81/24 M 41 735 III 24 Hoạt động
Kosmos 2464 02010-09-02 2 tháng 9 năm 2010
00:53
Proton-M/DM-2 Baikonur 81/24 M 42 736 II 9 Hoạt động
Kosmos 2465 02010-09-02 2 tháng 9 năm 2010
00:53
Proton-M/DM-2 Baikonur 81/24 M 42 737 II 12 Hoạt động
Kosmos 2466 02010-09-02 2 tháng 9 năm 2010
00:53
Proton-M/DM-2 Baikonur 81/24 M 42 738 II 16 Hoạt động
N/A 02010-12-05 5 tháng 12 năm 2010
10:25
Proton-M/DM-03 Baikonur 81/24 M 43 739 0Lỗi: thời gian không hợp lệBản mẫu:Dts/formhideN/A Chệch quỹ đạo
N/A 02010-12-05 5 tháng 12 năm 2010
10:25
Proton-M/DM-03 Baikonur 81/24 M 43 740 0Lỗi: thời gian không hợp lệBản mẫu:Dts/formhideN/A Chệch quỹ đạo
N/A 02010-12-05 5 tháng 12 năm 2010
10:25
Proton-M/DM-03 Baikonur 81/24 M 43 741 0Lỗi: thời gian không hợp lệBản mẫu:Dts/formhideN/A Chệch quỹ đạo
Kosmos 2471 02011-02-26 26 tháng 2 năm 2011
03:07
Soyuz-2-1b/Fregat Plesetsk 43/4 K1 K1S 701K I 3 Không thể hoạt động Vệ tinh GLONASS-K đầu tiên. Chỉ được sử dụng cho mục đích thử nghiệm chuyến bay, tín hiệu được đánh dấu là "unhealthy".
Kosmos 2474 02011-10-02 2 tháng 10 năm 2011
20:15
Soyuz-2-1b/Fregat Plesetsk 43/4 M 45S 742 I 4 Hoạt động
Kosmos 2475 02011-11-04 4 tháng 11 năm 2011
12:51
Proton-M/Briz-M Baikonur 81/24 M 44 743 I 8 Hoạt động
Kosmos 2476 02011-11-04 4 tháng 11 năm 2011
12:51
Proton-M/Briz-M Baikonur 81/24 M 44 744 I 3 Hoạt động
Kosmos 2477 02011-11-04 4 tháng 11 năm 2011
12:51
Proton-M/Briz-M Baikonur 81/24 M 44 745 I 7 Hoạt động
Kosmos 2478 02011-11-28 28 tháng 11 năm 2011
08:25
Soyuz-2-1b/Fregat Plesetsk 43/4 M 46S 746 III 17 Hoạt động Được khôi phục hệ thống để lần đầu tiên hoạt động một cách hoàn toàn kể từ cuối năm 1995.
Kosmos 2485 02013-04-26 26 tháng 4 năm 2013
05:23
Soyuz-2-1b/Fregat Plesetsk 43/4 M 47S 747 I 2 Hoạt động
N/A 02013-07-02 2 tháng 7 năm 2013
02:38
Proton-M/DM-03 Baikonur 81/24 M 47 748 0Lỗi: thời gian không hợp lệBản mẫu:Dts/formhideN/A Chệch quỹ đạo
N/A 02013-07-02 2 tháng 7 năm 2013
02:38
Proton-M/DM-03 Baikonur 81/24 M 47 749 0Lỗi: thời gian không hợp lệBản mẫu:Dts/formhideN/A Chệch quỹ đạo
N/A 02013-07-02 2 tháng 7 năm 2013
02:38
Proton-M/DM-03 Baikonur 81/24 M 47 750 0Lỗi: thời gian không hợp lệBản mẫu:Dts/formhideN/A Chệch quỹ đạo
Kosmos 2494 02014-03-23 23 tháng 3 năm 2014
22:54
Soyuz-2-1b/Fregat Plesetsk 43/4 M 48S 754 III 18 Hoạt động
Kosmos 2500 02014-06-14 14 tháng 6 năm 2014
17:16
Soyuz-2-1b/Fregat Plesetsk 43/4 M 49S 755 III 21 Đang trong quá trình thử nghiệm

Danh sách vệ tinh theo phiên bản[sửa | sửa mã nguồn]

Phiên bản Đã phóng Hoạt động Không
khả dụng
Đã ngừng
hoạt động
Sự cố
khi phóng
Lưu ý
Uragan Block I 10 0 0 10 0
Uragan Block IIa 6 0 0 6 0
Uragan Block IIb 12 0 0 6 6
Uragan Block IIv 59 0 0 59 0
Uragan-M 43 24 5 8 6 Việc phóng đang được tiếp tục
Uragan-K1 1 0 1 0 0 Việc phóng đang được tiếp tục
Tổng 131 24 6 89 12

Quỹ đạo[sửa | sửa mã nguồn]

Chỗ Mặt phẳng
I II III
1/9/17 730 736 746 (714)
2/10/18 747 717 754 (724)
3/11/19 744 723 720
4/12/20 742 737 719
5/13/21 734 721 725 (701K) (755)
6/14/22 733 715 (722) 731
7/15/23 745 716 732
8/16/24 743 (712) 738 735

Giá trị ở trong ngoặc là của các vệ tinh không hoạt động.

Các đợt phóng được lên kế hoạch[sửa | sửa mã nguồn]

Ngày Tên lửa Vị trí phóng Launch block no. Vệ tinh SVN Ghi chú
Tháng 10, 2014 Proton-M/DM-03 Baikonur 50 GLONASS-M 751
Tháng 10, 2014 Proton-M/DM-03 Baikonur 50 GLONASS-M 752
Tháng 10, 2014 Proton-M/DM-03 Baikonur 50 GLONASS-M 753
NET 2H 2014 Soyuz-2.1b/Fregat Plesetsk K2S GLONASS-K1 702K

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

Liên kết ngoài[sửa | sửa mã nguồn]