Danh sách giám mục Việt Nam còn sống theo tuổi

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Giám mục người Việt hiện có 46 vị ở Việt Nam bao gồm các vị đương nhiệm và đã nghỉ hưu, ngoài ra còn có 5 giám mục người Việt tại hải ngoại.

Danh sách giám mục trong nước theo tuổi[sửa | sửa mã nguồn]

Giáo hội Công giáo tại Việt Nam hiện nay có 28 giám mục đương nhiệm 18 giám mục nghỉ hưu, sau đây là danh sách các giám mục còn sống theo tuổi.

STT Tên Giám mục Khẩu hiệu Chức vụ Giáo phận Ngày sinh và tuổi Nguồn
01 Phaolô Maria Cao Đình Thuyên Cùng chịu đóng đinh vào
Thập giá Ðức Kitô
Giám mục trống tòa.png Nguyên GM chính tòa Giáo phận Vinh 7 tháng 12, 1926 (93 tuổi) [1]
02 Gioan Baotixita Bùi Tuần Giới luật mới Giám mục trống tòa.png Nguyên GM chính tòa Giáo phận Long Xuyên 21 tháng 1, 1927 (92 tuổi) [2]
03 Phêrô Trần Thanh Chung Ngài yêu tôi Giám mục trống tòa.png Nguyên GM chính tòa Giáo phận Kon Tum 10 tháng 11, 1927 (92 tuổi) [3]
04 Phaolô Nguyễn Bình Tĩnh Khiêm tốn phục vụ Giám mục trống tòa.png Nguyên GM chính tòa Giáo phận Đà Nẵng 30 tháng 6, 1930 (89 tuổi) [4]
05 Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn Như Thầy yêu thương Mũ hồng y.png Giám mục trống tòa.png Hồng y - Nguyên TGM Tổng giáo phận Tp. HCM
Giám mục trống tòa.png Nguyên giám mục Phó Giáo phận Mỹ Tho
5 tháng 3, 1934 (85 tuổi) [5]
06 Stêphanô Nguyễn Như Thể Để cho thế gian được sống Giám mục trống tòa.png Nguyên Tổng giám mục Tổng giáo phận Huế 1 tháng 12, 1935 (84 tuổi) [6]
07 Phêrô Nguyễn Soạn Thưa Thầy, Thầy biết con
yêu mến Thầy
Giám mục trống tòa.png Nguyên giám mục Giáo phận Qui Nhơn 15 tháng 12, 1936 (82 tuổi) [7]
08 Phêrô Trần Đình Tứ Yêu rồi làm Giám mục trống tòa.png Nguyên giám mục Giáo phận Phú Cường 2 tháng 3, 1937 (82 tuổi) [8]
09 Phêrô Nguyễn Văn Nhơn Ngài phải lớn lên Mũ hồng y.pngGiám mục trống tòa.png Hồng y - Nguyên TGM Tổng giáo phận Hà Nội
Giám mục trống tòa.png Nguyên GM chính tòa Giáo phận Đà Lạt
1 tháng 4, 1938 (81 tuổi) [9]
10 Micae Hoàng Đức Oanh Cha chúng con Giám mục trống tòa.png Nguyên GM chính tòa Giáo phận Kon Tum 23 tháng 10, 1938 (81 tuổi) [10]
11 Đa Minh Nguyễn Chu Trinh Tất cả vì tình yêu Đức Kitô Giám mục trống tòa.png Nguyên GM chính tòa Giáo phận Xuân Lộc 20 tháng 3, 1940 (79 tuổi)
12 Phanxicô Xaviê Lê Văn Hồng Như một người phục vụ Giám mục trống tòa.png Nguyên Tổng giám mục Tổng giáo phận Huế 30 tháng 6, 1940 (79 tuổi)
13 Tôma Nguyễn Văn Trâm Hiền lành và khiêm nhượng Giám mục trống tòa.png Giám quản Tông Tòa Giáo phận Phan Thiết
Giám mục trống tòa.png Nguyên GM chính tòa Giáo phận Bà Rịa
Giám mục trống tòa.png Nguyên GM Phụ tá Giáo phận Xuân Lộc
9 tháng 1, 1942 (77 tuổi)
14 Giuse Nguyễn Văn Yến Vâng Lời và Bình An Giám mục trống tòa.png Nguyên GM chính tòa Giáo phận Phát Diệm 26 tháng 12, 1942 (76 tuổi)
15 Lôrensô Chu Văn Minh Phục vụ trong đức ái Giám mục trống tòa.png Nguyên GM Phụ tá Tổng giáo phận Hà Nội 27 tháng 12, 1943 (75 tuổi)
16 Gioan Maria Vũ Tất Sự thật trong yêu thương Giám mục chính tòa.png GM chính tòa Giáo phận Hưng Hóa 10 tháng 3, 1944 (75 tuổi)
17 Giuse Võ Đức Minh Ngài đã yêu thương họ
đến cùng
Giám mục chính tòa.png GM chính tòa Giáo phận Nha Trang 10 tháng 9, 1944 (75 tuổi)
18 Antôn Vũ Huy Chương Xin vâng Giám mục trống tòa.png Nguyên GM chính tòa Giáo phận Đà Lạt
Giám mục trống tòa.png Nguyên GM chính tòa Giáo phận Hưng Hóa
19 tháng 9, 1944 (75 tuổi)
19 Phaolô Nguyễn Thái Hợp Sự thật và Tình yêu Giám mục chính tòa.png GM chính tòa Giáo phận Hà Tĩnh
Giám mục trống tòa.png Nguyên GM chính tòa Giáo phận Vinh
2 tháng 2, 1945 (74 tuổi)
20 Giuse Đinh Đức Đạo Này là Mình Thầy Giám mục chính tòa.png GM chính tòa Giáo phận Xuân Lộc 2 tháng 3, 1945 (74 tuổi)
21 Giuse Trần Xuân Tiếu Để tất cả nên một Giám mục trống tòa.png Nguyên GM chính tòa Giáo phận Long Xuyên 20 tháng 8, 1945 (74 tuổi)
22 Phêrô Nguyễn Văn Đệ Xin cho tôi các linh hồn Giám mục chính tòa.png GM chính tòa Giáo phận Thái Bình
Giám mục trống tòa.png Nguyên GM Phụ tá Giáo phận Bùi Chu
15 tháng 1, 1946 (73 tuổi)
23 Cosma Hoàng Văn Đạt Tình thương và sự sống Giám mục chính tòa.png GM chính tòa Giáo phận Bắc Ninh 20 tháng 7, 1947 (72 tuổi)
24 Giuse Nguyễn Chí Linh Xin cho họ nên một Tổng giám mục.png Tổng giám mục Tổng giáo phận Huế
Giám mục trống tòa.png Nguyên GM chính tòa Giáo phận Thanh Hóa
22 tháng 11, 1949 (70 tuổi)
25 Stêphanô Tri Bửu Thiên Ðến với muôn dân Giám mục chính tòa.png GM chính tòa Giáo phận Cần Thơ 15 tháng 2, 1950 (69 tuổi)
26 Mátthêu Nguyễn Văn Khôi Tình yêu Đức Kitô thúc
bách chúng tôi
Giám mục chính tòa.png GM chính tòa Giáo phận Qui Nhơn 13 tháng 10, 1951 (68 tuổi)
27 Emmanuel Nguyễn Hồng Sơn Vâng nghe Thánh Thần Giám mục chính tòa.png GM chính tòa Giáo phận Bà Rịa 2 tháng 1, 1952 (67 tuổi)
28 Aloisiô Nguyễn Hùng Vị Lòng mến trong Sự thật Giám mục chính tòa.png GM chính tòa Giáo phận Kon Tum 15 tháng 8, 1952 (67 tuổi)
29 Giuse Ngô Quang Kiệt Chạnh lòng thương Giám mục trống tòa.png Nguyên TGM Tổng giáo phận Hà Nội
Giám mục trống tòa.png Nguyên GM chính tòa
Giáo phận Lạng Sơn và Cao Bằng
4 tháng 9, 1952 (67 tuổi)
30 Phêrô Nguyễn Văn Khảm Hãy theo Thầy Giám mục chính tòa.png GM chính tòa Giáo phận Mỹ Tho
Giám mục trống tòa.png Nguyên GM Phụ tá Tổng giáo phận Tp. HCM
2 tháng 10, 1952 (67 tuổi)
31 Gioan Đỗ Văn Ngân Tựa vào lòng Chúa Giêsu Giám mục phụ tá.png GM Phụ tá Giáo phận Xuân Lộc 7 tháng 6, 1953 (66 tuổi)
32 Anphongsô Nguyễn Hữu Long Mang vào mình mùi chiên Giám mục chính tòa.png GM chính tòa Giáo phận Vinh
Giám mục trống tòa.png Nguyên GM Phụ tá Giáo phận Hưng Hóa
25 tháng 1, 1953 (66 tuổi)
33 Giuse Nguyễn Đức Cường Hãy ra chỗ nước sâu và thả lưới Giám mục chính tòa.png GM chính tòa Giáo phận Thanh Hóa 14 tháng 10, 1953 (66 tuổi)
34 Giuse Nguyễn Năng Hiệp Thông - Phục Vụ Tổng giám mục.png Tổng giám mục Tổng giáo phận Tp.HCM

Giám mục trống tòa.png Nguyên GM chính tòa Giáo phận Phát Diệm

24 tháng 11, 1953 (66 tuổi) [11]
35 Tôma Aquinô Vũ Đình Hiệu Ngài yêu họ đến cùng Giám mục chính tòa.png GM chính tòa Giáo phận Bùi Chu
Giám mục trống tòa.png Nguyên GM Phụ tá Giáo phận Xuân Lộc
30 tháng 10, 1954 (65 tuổi) [12]
36 Phêrô Huỳnh Văn Hai Hãy ra khơi và thả lưới Giám mục chính tòa.png GM chính tòa Giáo phận Vĩnh Long 18 tháng 8, 1954 (65 tuổi) [13]
37 Giuse Trần Văn Toản Vinh dự của tôi là Thập
Giá Đức Giêsu Kitô
Giám mục chính tòa.png GM chính tòa Giáo phận Long Xuyên 7 tháng 4, 1955 (64 tuổi) [14]
38 Đa Minh Nguyễn Văn Mạnh Mẹ và Mục Tử Giám mục chính tòa.png GM Chính tòa Giáo phận Đà Lạt 12 tháng 8, 1955 (64 tuổi) [15]
39 Giuse Châu Ngọc Tri Trời mới đất mới Giám mục chính tòa.png GM chính tòa Giáo phận Lạng Sơn và Cao Bằng
Giám mục trống tòa.png Nguyên GM chính tòa Giáo phận Đà Nẵng
12 tháng 9, 1956 (63 tuổi) [16]
40 Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản Hãy bước theo Thần Khí Giám mục chính tòa.png GM chính tòa Giáo phận Ban Mê Thuột 25 tháng 11, 1956 (63 tuổi) [17]
41 Giuse Đặng Đức Ngân Đến với muôn dân Giám mục chính tòa.png GM chính tòa Giáo phận Đà Nẵng
Giám mục trống tòa.png Nguyên GM chính tòa
Giáo phận Lạng Sơn và Cao Bằng
16 tháng 6, 1957 (62 tuổi) [18]
42 Giuse Đỗ Mạnh Hùng Hợp nhất trong Đức Tin Giám mục chính tòa.png GM chính tòa Giáo phận Phan Thiết
Giám mục trống tòa.png Nguyên GM Phụ tá Tổng giáo phận Tp.HCM
15 tháng 9, 1957 (62 tuổi)
43 Giuse Nguyễn Tấn Tước Ngài phải lớn lên Giám mục chính tòa.png GM chính tòa Giáo phận Phú Cường 22 tháng 9, 1958 (61 tuổi) [19]
44 Giuse Vũ Văn Thiên Phục vụ trong niềm vui và hy vọng Tổng giám mục.png Tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội
Giám mục trống tòa.png Giám quản Tông Tòa Giáo phận Hải Phòng
Giám mục trống tòa.png Nguyên GM chính tòa Giáo phận Hải Phòng
26 tháng 10, 1960 (59 tuổi) [20]
45 Louis Nguyễn Anh Tuấn Này con đây Giám mục phụ tá.png GM Phụ tá Tổng giáo phận Tp.HCM 26 tháng 12, 1962 (56 tuổi)
46 Phêrô Nguyễn Văn Viên Thầy ban cho anh em bình an của Thầy Giám mục phụ tá.png GM Phụ tá Giáo phận Vinh 8 tháng 1, 1965 (54 tuổi) [21]

Giám mục người Việt phục vụ tại nước ngoài[sửa | sửa mã nguồn]

STT Tên Giám mục Khẩu hiệu Chức vụ - Giáo phận Quốc gia Ngày sinh và tuổi
01 Phêrô Nguyễn Văn Tốt Hãy đi rao giảng cho
muôn dân
Tổng giám mục.png TGM Sứ thần Tòa Thánh Sri Lanka
Giám mục trống tòa.png Nguyên TGM Sứ thần Tòa Thánh Costa Rica
Giám mục trống tòa.png Nguyên TGM Sứ thần Tòa Thánh Cộng hòa Trung Phi
Giám mục trống tòa.png Nguyên TGM Sứ thần Tòa Thánh TogoBénin
15 tháng 4, 1949 (70 tuổi)
02 Tôma Nguyễn Thái Thành Thiên Chúa hằng hướng dẫn tôi Giám mục phụ tá.png GM Phụ tá Giáo phận Orange Hoa Kỳ 7 tháng 4, 1953 (66 tuổi)
03 Giuse Nguyễn Thế Phương Đứng vững trong Chúa Giám mục chính tòa.png GM chính tòa Giáo phận Kamloops Canada 25 tháng 3, 1957 (62 tuổi)
04 Vinh Sơn Nguyễn Văn Long Hãy ra khơi Giám mục chính tòa.png GM chính tòa GP. Paramatta
Giám mục trống tòa.png Nguyên GM Phụ tá TGP. Melbourne
Úc 3 tháng 12, 1961 (58 tuổi)
05 Vinh Sơn Nguyễn Mạnh Hiếu Thầy ở cùng các con Giám mục phụ tá.png GM Phụ tá Tổng giáo phận
Toronto
Canada 8 tháng 5, 1966 (53 tuổi)

Đại diện Tòa Thánh không thường trú tại Việt Nam[sửa | sửa mã nguồn]

STT Tên Giám mục Khẩu hiệu Chức vụ Quốc gia Ngày sinh và tuổi
01 Marek Zalewski LUMEN VITÆ CHRISTUS
Chúa Kitô, ánh sáng ban sự sống
Tổng giám mục.png TGM Sứ thần Tòa Thánh
Tổng giám mục.png TGM Đại diện Không thường trú Tòa Thánh
Giám mục trống tòa.png Nguyên TGM Sứ thần Tòa Thánh
Singapore
Việt Nam
Zimbabwe
2 tháng 2, 1963 (56 tuổi)
Ghi chú

Giám mục trống tòa.png: nguyên Giám mục/ Tổng giám mục

Mũ hồng y.png: Hồng y

Tổng giám mục.png: Tổng giám mục

Giám mục chính tòa.png: Giám mục chính tòa

Giám mục phụ tá.png: Giám mục phụ tá

Chú thích[sửa | sửa mã nguồn]

Liên kết ngoài[sửa | sửa mã nguồn]