Bước tới nội dung

Danh sách hành tinh vi hình: 1001–2000

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Đây là một phụ trang danh sách hành tinh vi hình, bắt đầu từ 1001 đến 2000. Để xem về các liên kết đến danh sách các hành tinh vi hình trên, xem danh mục. Bạn cũng nên xem danh sách tương tự Ý nghĩa tên hành tinh vi hình: 1001–2000 để biết thêm chi tiết về tên trong danh sách này.

      Thiên thể gần Trái Đất         MBA (bên trong)       MBA (bên ngoài)       Centaur
      Cắt ngang Sao Hỏa       MBA (ở giữa)         Troia của Sao Mộc        Thiên thể bên ngoài Sao Hải Vương

Danh sách[sửa | sửa mã nguồn]

Từ 1001 đến 1100[sửa | sửa mã nguồn]

Tên Tên đầu tiên Ngày phát hiện Nơi phát hiện Người phát hiện
1001 Gaussia 1923 OA 8 tháng 8 năm 1923 Crimea-Simeis S. Beljavskij
1002 Olbersia 1923 OB 15 tháng 8 năm 1923 Crimea-Simeis V. Albitskij
1003 Lilofee 1923 OK 13 tháng 9 năm 1923 Heidelberg K. Reinmuth
1004 Belopolskya 1923 OS 5 tháng 9 năm 1923 Crimea-Simeis S. Beljavskij
1005 Arago 1923 OT 5 tháng 9 năm 1923 Crimea-Simeis S. Beljavskij
1006 Lagrangea 1923 OU 12 tháng 9 năm 1923 Crimea-Simeis S. Beljavskij
1007 Pawlowia 1923 OX 5 tháng 10 năm 1923 Crimea-Simeis V. Albitskij
1008 La Paz 1923 PD 31 tháng 10 năm 1923 Heidelberg M. F. Wolf
1009 Sirene 1923 PE 31 tháng 10 năm 1923 Heidelberg K. Reinmuth
1010 Marlene 1923 PF 12 tháng 11 năm 1923 Heidelberg K. Reinmuth
1011 Laodamia 1924 PK 5 tháng 1 năm 1924 Heidelberg K. Reinmuth
1012 Sarema 1924 PM 12 tháng 1 năm 1924 Heidelberg K. Reinmuth
1013 Tombecka 1924 PQ 17 tháng 1 năm 1924 Algiers B. Jekhovsky
1014 Semphyra 1924 PW 29 tháng 1 năm 1924 Heidelberg K. Reinmuth
1015 Christa 1924 QF 31 tháng 1 năm 1924 Heidelberg K. Reinmuth
1016 Anitra 1924 QG 31 tháng 1 năm 1924 Heidelberg K. Reinmuth
1017 Jacqueline 1924 QL 4 tháng 2 năm 1924 Algiers B. Jekhovsky
1018 Arnolda 1924 QM 3 tháng 3 năm 1924 Heidelberg K. Reinmuth
1019 Strackea 1924 QN 3 tháng 3 năm 1924 Heidelberg K. Reinmuth
1020 Arcadia 1924 QV 7 tháng 3 năm 1924 Heidelberg K. Reinmuth
1021 Flammario 1924 RG 11 tháng 3 năm 1924 Heidelberg M. F. Wolf
1022 Olympiada 1924 RT 23 tháng 6 năm 1924 Crimea-Simeis V. Albitskij
1023 Thomana 1924 RU 25 tháng 6 năm 1924 Heidelberg K. Reinmuth
1024 Hale 1923 YO13 2 tháng 12 năm 1923 Williams Bay G. Van Biesbroeck
1025 Riema 1923 NX 12 tháng 8 năm 1923 Heidelberg K. Reinmuth
1026 Ingrid 1923 NY 13 tháng 8 năm 1923 Heidelberg K. Reinmuth
1027 Aesculapia 1923 YO11 11 tháng 11 năm 1923 Williams Bay G. Van Biesbroeck
1028 Lydina 1923 PG 6 tháng 11 năm 1923 Crimea-Simeis V. Albitskij
1029 La Plata 1924 RK 28 tháng 4 năm 1924 La Plata Observatory J. Hartmann
1030 Vitja 1924 RQ 25 tháng 5 năm 1924 Crimea-Simeis V. Albitskij
1031 Arctica 1924 RR 6 tháng 6 năm 1924 Crimea-Simeis S. Beljavskij
1032 Pafuri 1924 SA 30 tháng 5 năm 1924 Johannesburg H. E. Wood
1033 Simona 1924 SM 4 tháng 9 năm 1924 Williams Bay G. Van Biesbroeck
1034 Mozartia 1924 SS 7 tháng 9 năm 1924 Crimea-Simeis V. Albitskij
1035 Amata 1924 SW 29 tháng 9 năm 1924 Heidelberg K. Reinmuth
1036 Ganymed 1924 TD 23 tháng 10 năm 1924 Hamburg-Bergedorf W. Baade
1037 Davidweilla 1924 TF 29 tháng 10 năm 1924 Algiers B. Jekhovsky
1038 Tuckia 1924 TK 24 tháng 11 năm 1924 Heidelberg M. F. Wolf
1039 Sonneberga 1924 TL 24 tháng 11 năm 1924 Heidelberg M. F. Wolf
1040 Klumpkea 1925 BD 20 tháng 1 năm 1925 Algiers B. Jekhovsky
1041 Asta 1925 FA 22 tháng 3 năm 1925 Heidelberg K. Reinmuth
1042 Amazone 1925 HA 22 tháng 4 năm 1925 Heidelberg K. Reinmuth
1043 Beate 1925 HB 22 tháng 4 năm 1925 Heidelberg K. Reinmuth
1044 Teutonia 1924 RO 10 tháng 5 năm 1924 Heidelberg K. Reinmuth
1045 Michela 1924 TR 19 tháng 11 năm 1924 Williams Bay G. Van Biesbroeck
1046 Edwin 1924 UA 1 tháng 12 năm 1924 Williams Bay G. Van Biesbroeck
1047 Geisha 1924 TE 17 tháng 11 năm 1924 Heidelberg K. Reinmuth
1048 Feodosia 1924 TP 29 tháng 11 năm 1924 Heidelberg K. Reinmuth
1049 Gotho 1925 RB 14 tháng 9 năm 1925 Heidelberg K. Reinmuth
1050 Meta 1925 RC 14 tháng 9 năm 1925 Heidelberg K. Reinmuth
1051 Merope 1925 SA 16 tháng 9 năm 1925 Heidelberg K. Reinmuth
1052 Belgica 1925 VD 15 tháng 11 năm 1925 Uccle E. Delporte
1053 Vigdis 1925 WA 16 tháng 11 năm 1925 Heidelberg M. F. Wolf
1054 Forsytia 1925 WD 20 tháng 11 năm 1925 Heidelberg K. Reinmuth
1055 Tynka 1925 WG 17 tháng 11 năm 1925 Algiers E. Buchar
1056 Azalea 1924 QD 31 tháng 1 năm 1924 Heidelberg K. Reinmuth
1057 Wanda 1925 QB 16 tháng 8 năm 1925 Crimea-Simeis G. Shajn
1058 Grubba 1925 MA 22 tháng 6 năm 1925 Crimea-Simeis G. Shajn
1059 Mussorgskia 1925 OA 19 tháng 7 năm 1925 Crimea-Simeis V. Albitskij
1060 Magnolia 1925 PA 13 tháng 8 năm 1925 Heidelberg K. Reinmuth
1061 Paeonia 1925 TB 10 tháng 10 năm 1925 Heidelberg K. Reinmuth
1062 Ljuba 1925 TD 11 tháng 10 năm 1925 Crimea-Simeis S. Beljavskij
1063 Aquilegia 1925 XA 6 tháng 12 năm 1925 Heidelberg K. Reinmuth
1064 Aethusa 1926 PA 2 tháng 8 năm 1926 Heidelberg K. Reinmuth
1065 Amundsenia 1926 PD 4 tháng 8 năm 1926 Crimea-Simeis S. Beljavskij
1066 Lobelia 1926 RA 1 tháng 9 năm 1926 Heidelberg K. Reinmuth
1067 Lunaria 1926 RG 9 tháng 9 năm 1926 Heidelberg K. Reinmuth
1068 Nofretete 1926 RK 13 tháng 9 năm 1926 Uccle E. Delporte
1069 Planckia 1927 BC 28 tháng 1 năm 1927 Heidelberg M. F. Wolf
1070 Tunica 1926 RB 1 tháng 9 năm 1926 Heidelberg K. Reinmuth
1071 Brita 1924 RE 3 tháng 3 năm 1924 Crimea-Simeis V. Albitskij
1072 Malva 1926 TA 4 tháng 10 năm 1926 Heidelberg K. Reinmuth
1073 Gellivara 1923 OW 14 tháng 9 năm 1923 Vienna J. Palisa
1074 Beljawskya 1925 BE 26 tháng 1 năm 1925 Crimea-Simeis S. Beljavskij
1075 Helina 1926 SC 29 tháng 9 năm 1926 Crimea-Simeis G. N. Neujmin
1076 Viola 1926 TE 5 tháng 10 năm 1926 Heidelberg K. Reinmuth
1077 Campanula 1926 TK 6 tháng 10 năm 1926 Heidelberg K. Reinmuth
1078 Mentha 1926 XB 7 tháng 12 năm 1926 Heidelberg K. Reinmuth
1079 Mimosa 1927 AD 14 tháng 1 năm 1927 Williams Bay G. Van Biesbroeck
1080 Orchis 1927 QB 30 tháng 8 năm 1927 Heidelberg K. Reinmuth
1081 Reseda 1927 QF 31 tháng 8 năm 1927 Heidelberg K. Reinmuth
1082 Pirola 1927 UC 28 tháng 10 năm 1927 Heidelberg K. Reinmuth
1083 Salvia 1928 BC 26 tháng 1 năm 1928 Heidelberg K. Reinmuth
1084 Tamariwa 1926 CC 12 tháng 2 năm 1926 Crimea-Simeis S. Beljavskij
1085 Amaryllis 1927 QH 31 tháng 8 năm 1927 Heidelberg K. Reinmuth
1086 Nata 1927 QL 25 tháng 8 năm 1927 Crimea-Simeis S. Beljavskij, N. Ivanov
1087 Arabis 1927 RD 2 tháng 9 năm 1927 Heidelberg K. Reinmuth
1088 Mitaka 1927 WA 17 tháng 11 năm 1927 Tokyo O. Oikawa
1089 Tama 1927 WB 17 tháng 11 năm 1927 Tokyo O. Oikawa
1090 Sumida 1928 DG 20 tháng 2 năm 1928 Tokyo O. Oikawa
1091 Spiraea 1928 DT 26 tháng 2 năm 1928 Heidelberg K. Reinmuth
1092 Lilium 1924 PN 12 tháng 1 năm 1924 Heidelberg K. Reinmuth
1093 Freda 1925 LA 15 tháng 6 năm 1925 Algiers B. Jekhovsky
1094 Siberia 1926 CB 12 tháng 2 năm 1926 Crimea-Simeis S. Beljavskij
1095 Tulipa 1926 GS 14 tháng 4 năm 1926 Heidelberg K. Reinmuth
1096 Reunerta 1928 OB 21 tháng 7 năm 1928 Johannesburg H. E. Wood
1097 Vicia 1928 PC 11 tháng 8 năm 1928 Heidelberg K. Reinmuth
1098 Hakone 1928 RJ 5 tháng 9 năm 1928 Tokyo O. Oikawa
1099 Figneria 1928 RQ 13 tháng 9 năm 1928 Crimea-Simeis G. N. Neujmin
1100 Arnica 1928 SD 22 tháng 9 năm 1928 Heidelberg K. Reinmuth

Từ 1101 đến 1200[sửa | sửa mã nguồn]

Tên Tên đầu tiên Ngày phát hiện Nơi phát hiện Người phát hiện
1101 Clematis 1928 SJ 22 tháng 9 năm 1928 Heidelberg K. Reinmuth
1102 Pepita 1928 VA 5 tháng 11 năm 1928 Barcelona J. Comas Solá
1103 Sequoia 1928 VB 9 tháng 11 năm 1928 Hamburg-Bergedorf W. Baade
1104 Syringa 1928 XA 9 tháng 12 năm 1928 Heidelberg K. Reinmuth
1105 Fragaria 1929 AB 1 tháng 1 năm 1929 Heidelberg K. Reinmuth
1106 Cydonia 1929 CW 5 tháng 2 năm 1929 Heidelberg K. Reinmuth
1107 Lictoria 1929 FB 30 tháng 3 năm 1929 Pino Torinese L. Volta
1108 Demeter 1929 KA 31 tháng 5 năm 1929 Heidelberg K. Reinmuth
1109 Tata 1929 CU 5 tháng 2 năm 1929 Heidelberg K. Reinmuth
1110 Jaroslawa 1928 PD 10 tháng 8 năm 1928 Crimea-Simeis G. N. Neujmin
1111 Reinmuthia 1927 CO 11 tháng 2 năm 1927 Heidelberg K. Reinmuth
1112 Polonia 1928 PE 15 tháng 8 năm 1928 Crimea-Simeis P. F. Shajn
1113 Katja 1928 QC 15 tháng 8 năm 1928 Crimea-Simeis P. F. Shajn
1114 Lorraine 1928 WA 17 tháng 11 năm 1928 Nice A. Schaumasse
1115 Sabauda 1928 XC 13 tháng 12 năm 1928 Pino Torinese L. Volta
1116 Catriona 1929 GD 5 tháng 4 năm 1929 Johannesburg C. Jackson
1117 Reginita 1927 KA 24 tháng 5 năm 1927 Barcelona J. Comas Solá
1118 Hanskya 1927 QD 29 tháng 8 năm 1927 Crimea-Simeis S. Beljavskij, N. Ivanov
1119 Euboea 1927 UB 27 tháng 10 năm 1927 Heidelberg K. Reinmuth
1120 Cannonia 1928 RV 11 tháng 9 năm 1928 Crimea-Simeis P. F. Shajn
1121 Natascha 1928 RZ 11 tháng 9 năm 1928 Crimea-Simeis P. F. Shajn
1122 Neith 1928 SB 17 tháng 9 năm 1928 Uccle E. Delporte
1123 Shapleya 1928 ST 21 tháng 9 năm 1928 Crimea-Simeis G. N. Neujmin
1124 Stroobantia 1928 TB 6 tháng 10 năm 1928 Uccle E. Delporte
1125 China 1957 UN1 30 tháng 10 năm 1957 Nanking Purple Mountain Observatory
1126 Otero 1929 AC 11 tháng 1 năm 1929 Heidelberg K. Reinmuth
1127 Mimi 1929 AJ 13 tháng 1 năm 1929 Uccle S. J. Arend
1128 Astrid 1929 EB 10 tháng 3 năm 1929 Uccle E. Delporte
1129 Neujmina 1929 PH 8 tháng 8 năm 1929 Crimea-Simeis P. Parchomenko
1130 Skuld 1929 RC 2 tháng 9 năm 1929 Heidelberg K. Reinmuth
1131 Porzia 1929 RO 10 tháng 9 năm 1929 Heidelberg K. Reinmuth
1132 Hollandia 1929 RB1 13 tháng 9 năm 1929 Johannesburg H. van Gent
1133 Lugduna 1929 RC1 13 tháng 9 năm 1929 Johannesburg H. van Gent
1134 Kepler 1929 SA 25 tháng 9 năm 1929 Heidelberg M. F. Wolf
1135 Colchis 1929 TA 3 tháng 10 năm 1929 Crimea-Simeis G. N. Neujmin
1136 Mercedes 1929 UA 30 tháng 10 năm 1929 Barcelona J. Comas Solá
1137 Raïssa 1929 WB 27 tháng 10 năm 1929 Crimea-Simeis G. N. Neujmin
1138 Attica 1929 WF 22 tháng 11 năm 1929 Heidelberg K. Reinmuth
1139 Atami 1929 XE 1 tháng 12 năm 1929 Tokyo O. Oikawa, K. Kubokawa
1140 Crimea 1929 YC 30 tháng 12 năm 1929 Crimea-Simeis G. N. Neujmin
1141 Bohmia 1930 AA 4 tháng 1 năm 1930 Heidelberg M. F. Wolf
1142 Aetolia 1930 BC 24 tháng 1 năm 1930 Heidelberg K. Reinmuth
1143 Odysseus 1930 BH 28 tháng 1 năm 1930 Heidelberg K. Reinmuth
1144 Oda 1930 BJ 28 tháng 1 năm 1930 Heidelberg K. Reinmuth
1145 Robelmonte 1929 CC 3 tháng 2 năm 1929 Uccle E. Delporte
1146 Biarmia 1929 JF 7 tháng 5 năm 1929 Crimea-Simeis G. N. Neujmin
1147 Stavropolis 1929 LF 11 tháng 6 năm 1929 Crimea-Simeis G. N. Neujmin
1148 Rarahu 1929 NA 5 tháng 7 năm 1929 Crimea-Simeis A. N. Deutsch
1149 Volga 1929 PF 1 tháng 8 năm 1929 Crimea-Simeis E. F. Skvortsov
1150 Achaia 1929 RB 2 tháng 9 năm 1929 Heidelberg K. Reinmuth
1151 Ithaka 1929 RK 8 tháng 9 năm 1929 Heidelberg K. Reinmuth
1152 Pawona 1930 AD 8 tháng 1 năm 1930 Heidelberg K. Reinmuth
1153 Wallenbergia 1924 SL 5 tháng 9 năm 1924 Crimea-Simeis S. Beljavskij
1154 Astronomia 1927 CB 8 tháng 2 năm 1927 Heidelberg K. Reinmuth
1155 Aënna 1928 BD 26 tháng 1 năm 1928 Heidelberg K. Reinmuth
1156 Kira 1928 DA 22 tháng 2 năm 1928 Heidelberg K. Reinmuth
1157 Arabia 1929 QC 31 tháng 8 năm 1929 Heidelberg K. Reinmuth
1158 Luda 1929 QF 31 tháng 8 năm 1929 Crimea-Simeis G. N. Neujmin
1159 Granada 1929 RD 2 tháng 9 năm 1929 Heidelberg K. Reinmuth
1160 Illyria 1929 RL 9 tháng 9 năm 1929 Heidelberg K. Reinmuth
1161 Thessalia 1929 SF 29 tháng 9 năm 1929 Heidelberg K. Reinmuth
1162 Larissa 1930 AC 5 tháng 1 năm 1930 Heidelberg K. Reinmuth
1163 Saga 1930 BA 20 tháng 1 năm 1930 Heidelberg K. Reinmuth
1164 Kobolda 1930 FB 19 tháng 3 năm 1930 Heidelberg K. Reinmuth
1165 Imprinetta 1930 HM 24 tháng 4 năm 1930 Johannesburg H. van Gent
1166 Sakuntala 1930 MA 27 tháng 6 năm 1930 Crimea-Simeis P. Parchomenko
1167 Dubiago 1930 PB 3 tháng 8 năm 1930 Crimea-Simeis E. F. Skvortsov
1168 Brandia 1930 QA 25 tháng 8 năm 1930 Uccle E. Delporte
1169 Alwine 1930 QH 30 tháng 8 năm 1930 Heidelberg M. F. Wolf, M. A. Ferrero
1170 Siva 1930 SQ 29 tháng 9 năm 1930 Uccle E. Delporte
1171 Rusthawelia 1930 TA 3 tháng 10 năm 1930 Uccle S. J. Arend
1172 Äneas 1930 UA 17 tháng 10 năm 1930 Heidelberg K. Reinmuth
1173 Anchises 1930 UB 17 tháng 10 năm 1930 Heidelberg K. Reinmuth
1174 Marmara 1930 UC 17 tháng 10 năm 1930 Heidelberg K. Reinmuth
1175 Margo 1930 UD 17 tháng 10 năm 1930 Heidelberg K. Reinmuth
1176 Lucidor 1930 VE 15 tháng 11 năm 1930 Uccle E. Delporte
1177 Gonnessia 1930 WA 24 tháng 11 năm 1930 Algiers L. Boyer
1178 Irmela 1931 EC 13 tháng 3 năm 1931 Heidelberg M. F. Wolf
1179 Mally 1931 FD 19 tháng 3 năm 1931 Heidelberg M. F. Wolf
1180 Rita 1931 GE 9 tháng 4 năm 1931 Heidelberg K. Reinmuth
1181 Lilith 1927 CQ 11 tháng 2 năm 1927 Algiers B. Jekhovsky
1182 Ilona 1927 EA 3 tháng 3 năm 1927 Heidelberg K. Reinmuth
1183 Jutta 1930 DC 22 tháng 2 năm 1930 Heidelberg K. Reinmuth
1184 Gaea 1926 RE 5 tháng 9 năm 1926 Heidelberg K. Reinmuth
1185 Nikko 1927 WC 17 tháng 11 năm 1927 Tokyo O. Oikawa
1186 Turnera 1929 PL 1 tháng 8 năm 1929 Johannesburg C. Jackson
1187 Afra 1929 XC 6 tháng 12 năm 1929 Heidelberg K. Reinmuth
1188 Gothlandia 1930 SB 30 tháng 9 năm 1930 Barcelona J. Comas Solá
1189 Terentia 1930 SG 17 tháng 9 năm 1930 Crimea-Simeis G. N. Neujmin
1190 Pelagia 1930 SL 20 tháng 9 năm 1930 Crimea-Simeis G. N. Neujmin
1191 Alfaterna 1931 CA 11 tháng 2 năm 1931 Pino Torinese L. Volta
1192 Prisma 1931 FE 17 tháng 3 năm 1931 Hamburg-Bergedorf A. Schwassmann
1193 Africa 1931 HB 24 tháng 4 năm 1931 Johannesburg C. Jackson
1194 Aletta 1931 JG 13 tháng 5 năm 1931 Johannesburg C. Jackson
1195 Orangia 1931 KD 24 tháng 5 năm 1931 Johannesburg C. Jackson
1196 Sheba 1931 KE 21 tháng 5 năm 1931 Johannesburg C. Jackson
1197 Rhodesia 1931 LD 9 tháng 6 năm 1931 Johannesburg C. Jackson
1198 Atlantis 1931 RA 7 tháng 9 năm 1931 Heidelberg K. Reinmuth
1199 Geldonia 1931 RF 14 tháng 9 năm 1931 Uccle E. Delporte
1200 Imperatrix 1931 RH 14 tháng 9 năm 1931 Heidelberg K. Reinmuth

Từ 1201 đến 1300[sửa | sửa mã nguồn]

Tên Tên đầu tiên Ngày phát hiện Nơi phát hiện Người phát hiện
1201 Strenua 1931 RK 14 tháng 9 năm 1931 Heidelberg K. Reinmuth
1202 Marina 1931 RL 13 tháng 9 năm 1931 Crimea-Simeis G. N. Neujmin
1203 Nanna 1931 TA 5 tháng 10 năm 1931 Heidelberg M. F. Wolf
1204 Renzia 1931 TE 6 tháng 10 năm 1931 Heidelberg K. Reinmuth
1205 Ebella 1931 TB1 6 tháng 10 năm 1931 Heidelberg K. Reinmuth
1206 Numerowia 1931 UH 18 tháng 10 năm 1931 Heidelberg K. Reinmuth
1207 Ostenia 1931 VT 15 tháng 11 năm 1931 Heidelberg K. Reinmuth
1208 Troilus 1931 YA 31 tháng 12 năm 1931 Heidelberg K. Reinmuth
1209 Pumma 1927 HA 22 tháng 4 năm 1927 Heidelberg K. Reinmuth
1210 Morosovia 1931 LB 6 tháng 6 năm 1931 Crimea-Simeis G. N. Neujmin
1211 Bressole 1931 XA 2 tháng 12 năm 1931 Algiers L. Boyer
1212 Francette 1931 XC 3 tháng 12 năm 1931 Algiers L. Boyer
1213 Algeria 1931 XD 5 tháng 12 năm 1931 Algiers G. Reiss
1214 Richilde 1932 AA 1 tháng 1 năm 1932 Heidelberg M. F. Wolf
1215 Boyer 1932 BA 19 tháng 1 năm 1932 Algiers A. Schmitt
1216 Askania 1932 BL 29 tháng 1 năm 1932 Heidelberg K. Reinmuth
1217 Maximiliana 1932 EC 13 tháng 3 năm 1932 Uccle E. Delporte
1218 Aster 1932 BJ 29 tháng 1 năm 1932 Heidelberg K. Reinmuth
1219 Britta 1932 CJ 6 tháng 2 năm 1932 Heidelberg M. F. Wolf
1220 Crocus 1932 CU 11 tháng 2 năm 1932 Heidelberg K. Reinmuth
1221 Amor 1932 EA1 12 tháng 3 năm 1932 Uccle E. Delporte
1222 Tina 1932 LA 11 tháng 6 năm 1932 Uccle E. Delporte
1223 Neckar 1931 TG 6 tháng 10 năm 1931 Heidelberg K. Reinmuth
1224 Fantasia 1927 SD 29 tháng 8 năm 1927 Crimea-Simeis S. Beljavskij, N. Ivanov
1225 Ariane 1930 HK 23 tháng 4 năm 1930 Johannesburg H. van Gent
1226 Golia 1930 HL 22 tháng 4 năm 1930 Johannesburg H. van Gent
1227 Geranium 1931 TD 5 tháng 10 năm 1931 Heidelberg K. Reinmuth
1228 Scabiosa 1931 TU 5 tháng 10 năm 1931 Heidelberg K. Reinmuth
1229 Tilia 1931 TP1 9 tháng 10 năm 1931 Heidelberg K. Reinmuth
1230 Riceia 1931 TX1 9 tháng 10 năm 1931 Heidelberg K. Reinmuth
1231 Auricula 1931 TE2 10 tháng 10 năm 1931 Heidelberg K. Reinmuth
1232 Cortusa 1931 TF2 10 tháng 10 năm 1931 Heidelberg K. Reinmuth
1233 Kobresia 1931 TG2 10 tháng 10 năm 1931 Heidelberg K. Reinmuth
1234 Elyna 1931 UF 18 tháng 10 năm 1931 Heidelberg K. Reinmuth
1235 Schorria 1931 UJ 18 tháng 10 năm 1931 Heidelberg K. Reinmuth
1236 Thaïs 1931 VX 6 tháng 11 năm 1931 Crimea-Simeis G. N. Neujmin
1237 Geneviève 1931 XB 2 tháng 12 năm 1931 Algiers G. Reiss
1238 Predappia 1932 CA 4 tháng 2 năm 1932 Pino Torinese L. Volta
1239 Queteleta 1932 CB 4 tháng 2 năm 1932 Uccle E. Delporte
1240 Centenaria 1932 CD 5 tháng 2 năm 1932 Hamburg-Bergedorf R. Schorr
1241 Dysona 1932 EB1 4 tháng 3 năm 1932 Johannesburg H. E. Wood
1242 Zambesia 1932 HL 28 tháng 4 năm 1932 Johannesburg C. Jackson
1243 Pamela 1932 JE 7 tháng 5 năm 1932 Johannesburg C. Jackson
1244 Deira 1932 KE 25 tháng 5 năm 1932 Johannesburg C. Jackson
1245 Calvinia 1932 KF 26 tháng 5 năm 1932 Johannesburg C. Jackson
1246 Chaka 1932 OA 23 tháng 7 năm 1932 Johannesburg C. Jackson
1247 Memoria 1932 QA 30 tháng 8 năm 1932 Uccle M. Laugier
1248 Jugurtha 1932 RO 1 tháng 9 năm 1932 Johannesburg C. Jackson
1249 Rutherfordia 1932 VB 4 tháng 11 năm 1932 Heidelberg K. Reinmuth
1250 Galanthus 1933 BD 25 tháng 1 năm 1933 Heidelberg K. Reinmuth
1251 Hedera 1933 BE 25 tháng 1 năm 1933 Heidelberg K. Reinmuth
1252 Celestia 1933 DG 19 tháng 2 năm 1933 Oak Ridge Observatory F. L. Whipple
1253 Frisia 1931 TV1 9 tháng 10 năm 1931 Heidelberg K. Reinmuth
1254 Erfordia 1932 JA 10 tháng 5 năm 1932 La Plata Observatory J. Hartmann
1255 Schilowa 1932 NC 8 tháng 7 năm 1932 Crimea-Simeis G. N. Neujmin
1256 Normannia 1932 PD 8 tháng 8 năm 1932 Heidelberg K. Reinmuth
1257 Móra 1932 PE 8 tháng 8 năm 1932 Heidelberg K. Reinmuth
1258 Sicilia 1932 PG 8 tháng 8 năm 1932 Heidelberg K. Reinmuth
1259 Ógyalla 1933 BT 29 tháng 1 năm 1933 Heidelberg K. Reinmuth
1260 Walhalla 1933 BW 29 tháng 1 năm 1933 Heidelberg K. Reinmuth
1261 Legia 1933 FB 23 tháng 3 năm 1933 Uccle E. Delporte
1262 Sniadeckia 1933 FE 23 tháng 3 năm 1933 Uccle S. J. Arend
1263 Varsavia 1933 FF 23 tháng 3 năm 1933 Uccle S. J. Arend
1264 Letaba 1933 HG 21 tháng 4 năm 1933 Johannesburg C. Jackson
1265 Schweikarda 1911 MV 18 tháng 10 năm 1911 Heidelberg F. Kaiser
1266 Tone 1927 BD 23 tháng 1 năm 1927 Tokyo O. Oikawa
1267 Geertruida 1930 HD 23 tháng 4 năm 1930 Johannesburg H. van Gent
1268 Libya 1930 HJ 29 tháng 4 năm 1930 Johannesburg C. Jackson
1269 Rollandia 1930 SH 20 tháng 9 năm 1930 Crimea-Simeis G. N. Neujmin
1270 Datura 1930 YE 17 tháng 12 năm 1930 Williams Bay G. Van Biesbroeck
1271 Isergina 1931 TN 10 tháng 10 năm 1931 Crimea-Simeis G. N. Neujmin
1272 Gefion 1931 TZ1 10 tháng 10 năm 1931 Heidelberg K. Reinmuth
1273 Helma 1932 PF 8 tháng 8 năm 1932 Heidelberg K. Reinmuth
1274 Delportia 1932 WC 28 tháng 11 năm 1932 Uccle E. Delporte
1275 Cimbria 1932 WG 30 tháng 11 năm 1932 Heidelberg K. Reinmuth
1276 Ucclia 1933 BA 24 tháng 1 năm 1933 Uccle E. Delporte
1277 Dolores 1933 HA 18 tháng 4 năm 1933 Crimea-Simeis G. N. Neujmin
1278 Kenya 1933 LA 15 tháng 6 năm 1933 Johannesburg C. Jackson
1279 Uganda 1933 LB 15 tháng 6 năm 1933 Johannesburg C. Jackson
1280 Baillauda 1933 QB 18 tháng 8 năm 1933 Uccle E. Delporte
1281 Jeanne 1933 QJ 25 tháng 8 năm 1933 Uccle S. J. Arend
1282 Utopia 1933 QM1 17 tháng 8 năm 1933 Johannesburg C. Jackson
1283 Komsomolia 1925 SC 25 tháng 9 năm 1925 Crimea-Simeis V. Albitskij
1284 Latvia 1933 OP 27 tháng 7 năm 1933 Heidelberg K. Reinmuth
1285 Julietta 1933 QF 21 tháng 8 năm 1933 Uccle E. Delporte
1286 Banachiewicza 1933 QH 25 tháng 8 năm 1933 Uccle S. J. Arend
1287 Lorcia 1933 QL 25 tháng 8 năm 1933 Uccle S. J. Arend
1288 Santa 1933 QM 26 tháng 8 năm 1933 Uccle E. Delporte
1289 Kutaïssi 1933 QR 19 tháng 8 năm 1933 Crimea-Simeis G. N. Neujmin
1290 Albertine 1933 QL1 21 tháng 8 năm 1933 Uccle E. Delporte
1291 Phryne 1933 RA 15 tháng 9 năm 1933 Uccle E. Delporte
1292 Luce 1933 SH 17 tháng 9 năm 1933 Uccle F. Rigaux
1293 Sonja 1933 SO 16 tháng 9 năm 1933 Uccle E. Delporte
1294 Antwerpia 1933 UB1 24 tháng 10 năm 1933 Uccle E. Delporte
1295 Deflotte 1933 WD 25 tháng 11 năm 1933 Algiers L. Boyer
1296 Andrée 1933 WE 25 tháng 11 năm 1933 Algiers L. Boyer
1297 Quadea 1934 AD 7 tháng 1 năm 1934 Heidelberg K. Reinmuth
1298 Nocturna 1934 AE 7 tháng 1 năm 1934 Heidelberg K. Reinmuth
1299 Mertona 1934 BA 18 tháng 1 năm 1934 Algiers G. Reiss
1300 Marcelle 1934 CL 10 tháng 2 năm 1934 Algiers G. Reiss

Từ 1301 đến 1400[sửa | sửa mã nguồn]

Tên Tên đầu tiên Ngày phát hiện Nơi phát hiện Người phát hiện
1301 Yvonne 1934 EA 7 tháng 3 năm 1934 Algiers L. Boyer
1302 Werra 1924 SV 28 tháng 9 năm 1924 Heidelberg K. Reinmuth
1303 Luthera 1928 FP 16 tháng 3 năm 1928 Hamburg-Bergedorf A. Schwassmann
1304 Arosa 1928 KC 21 tháng 5 năm 1928 Heidelberg K. Reinmuth
1305 Pongola 1928 OC 19 tháng 7 năm 1928 Johannesburg H. E. Wood
1306 Scythia 1930 OB 22 tháng 7 năm 1930 Crimea-Simeis G. N. Neujmin
1307 Cimmeria 1930 UF 17 tháng 10 năm 1930 Crimea-Simeis G. N. Neujmin
1308 Halleria 1931 EB 12 tháng 3 năm 1931 Heidelberg K. Reinmuth
1309 Hyperborea 1931 TO 11 tháng 10 năm 1931 Crimea-Simeis G. N. Neujmin
1310 Villigera 1932 DB 28 tháng 2 năm 1932 Hamburg-Bergedorf A. Schwassmann
1311 Knopfia 1933 FF1 24 tháng 3 năm 1933 Heidelberg K. Reinmuth
1312 Vassar 1933 OT 27 tháng 7 năm 1933 Williams Bay G. Van Biesbroeck
1313 Berna 1933 QG 24 tháng 8 năm 1933 Uccle S. J. Arend
1314 Paula 1933 SC 16 tháng 9 năm 1933 Uccle S. J. Arend
1315 Bronislawa 1933 SF1 16 tháng 9 năm 1933 Uccle S. J. Arend
1316 Kasan 1933 WC 17 tháng 11 năm 1933 Crimea-Simeis G. N. Neujmin
1317 Silvretta 1935 RC 1 tháng 9 năm 1935 Heidelberg K. Reinmuth
1318 Nerina 1934 FG 24 tháng 3 năm 1934 Johannesburg C. Jackson
1319 Disa 1934 FO 19 tháng 3 năm 1934 Johannesburg C. Jackson
1320 Impala 1934 JG 13 tháng 5 năm 1934 Johannesburg C. Jackson
1321 Majuba 1934 JH 7 tháng 5 năm 1934 Johannesburg C. Jackson
1322 Coppernicus 1934 LA 15 tháng 6 năm 1934 Heidelberg K. Reinmuth
1323 Tugela 1934 LD 19 tháng 5 năm 1934 Johannesburg C. Jackson
1324 Knysna 1934 LL 15 tháng 6 năm 1934 Johannesburg C. Jackson
1325 Inanda 1934 NR 14 tháng 7 năm 1934 Johannesburg C. Jackson
1326 Losaka 1934 NS 14 tháng 7 năm 1934 Johannesburg C. Jackson
1327 Namaqua 1934 RT 7 tháng 9 năm 1934 Johannesburg C. Jackson
1328 Devota 1925 UA 21 tháng 10 năm 1925 Algiers B. Jekhovsky
1329 Eliane 1933 FL 23 tháng 3 năm 1933 Uccle E. Delporte
1330 Spiridonia 1925 DB 17 tháng 2 năm 1925 Crimea-Simeis V. Albitskij
1331 Solvejg 1933 QS 25 tháng 8 năm 1933 Crimea-Simeis G. N. Neujmin
1332 Marconia 1934 AA 9 tháng 1 năm 1934 Pino Torinese L. Volta
1333 Cevenola 1934 DA 20 tháng 2 năm 1934 Algiers O. Bancilhon
1334 Lundmarka 1934 OB 16 tháng 7 năm 1934 Heidelberg K. Reinmuth
1335 Demoulina 1934 RE 7 tháng 9 năm 1934 Heidelberg K. Reinmuth
1336 Zeelandia 1934 RW 9 tháng 9 năm 1934 Johannesburg H. van Gent
1337 Gerarda 1934 RA1 9 tháng 9 năm 1934 Johannesburg H. van Gent
1338 Duponta 1934 XA 4 tháng 12 năm 1934 Algiers L. Boyer
1339 Désagneauxa 1934 XB 4 tháng 12 năm 1934 Algiers L. Boyer
1340 Yvette 1934 YA 27 tháng 12 năm 1934 Algiers L. Boyer
1341 Edmée 1935 BA 27 tháng 1 năm 1935 Uccle E. Delporte
1342 Brabantia 1935 CV 13 tháng 2 năm 1935 Johannesburg H. van Gent
1343 Nicole 1935 FC 29 tháng 3 năm 1935 Algiers L. Boyer
1344 Caubeta 1935 GA 1 tháng 4 năm 1935 Algiers L. Boyer
1345 Potomac 1908 CG 4 tháng 2 năm 1908 Taunton J. H. Metcalf
1346 Gotha 1929 CY 5 tháng 2 năm 1929 Heidelberg K. Reinmuth
1347 Patria 1931 VW 6 tháng 11 năm 1931 Crimea-Simeis G. N. Neujmin
1348 Michel 1933 FD 23 tháng 3 năm 1933 Uccle S. J. Arend
1349 Bechuana 1934 LJ 13 tháng 6 năm 1934 Johannesburg C. Jackson
1350 Rosselia 1934 TA 3 tháng 10 năm 1934 Uccle E. Delporte
1351 Uzbekistania 1934 TF 5 tháng 10 năm 1934 Crimea-Simeis G. N. Neujmin
1352 Wawel 1935 CE 3 tháng 2 năm 1935 Uccle S. J. Arend
1353 Maartje 1935 CU 13 tháng 2 năm 1935 Johannesburg H. van Gent
1354 Botha 1935 GK 3 tháng 4 năm 1935 Johannesburg C. Jackson
1355 Magoeba 1935 HE 30 tháng 4 năm 1935 Johannesburg C. Jackson
1356 Nyanza 1935 JH 3 tháng 5 năm 1935 Johannesburg C. Jackson
1357 Khama 1935 ND 2 tháng 7 năm 1935 Johannesburg C. Jackson
1358 Gaika 1935 OB 21 tháng 7 năm 1935 Johannesburg C. Jackson
1359 Prieska 1935 OC 22 tháng 7 năm 1935 Johannesburg C. Jackson
1360 Tarka 1935 OD 22 tháng 7 năm 1935 Johannesburg C. Jackson
1361 Leuschneria 1935 QA 30 tháng 8 năm 1935 Uccle E. Delporte
1362 Griqua 1935 QG1 31 tháng 7 năm 1935 Johannesburg C. Jackson
1363 Herberta 1935 RA 30 tháng 8 năm 1935 Uccle E. Delporte
1364 Safara 1935 VB 18 tháng 11 năm 1935 Algiers L. Boyer
1365 Henyey 1928 RK 9 tháng 9 năm 1928 Heidelberg M. F. Wolf
1366 Piccolo 1932 WA 29 tháng 11 năm 1932 Uccle E. Delporte
1367 Nongoma 1934 NA 3 tháng 7 năm 1934 Johannesburg C. Jackson
1368 Numidia 1935 HD 30 tháng 4 năm 1935 Johannesburg C. Jackson
1369 Ostanina 1935 QB 27 tháng 8 năm 1935 Crimea-Simeis P. F. Shajn
1370 Hella 1935 QG 31 tháng 8 năm 1935 Heidelberg K. Reinmuth
1371 Resi 1935 QJ 31 tháng 8 năm 1935 Heidelberg K. Reinmuth
1372 Haremari 1935 QK 31 tháng 8 năm 1935 Heidelberg K. Reinmuth
1373 Cincinnati 1935 QN 30 tháng 8 năm 1935 Mount Wilson E. Hubble
1374 Isora 1935 UA 21 tháng 10 năm 1935 Uccle E. Delporte
1375 Alfreda 1935 UB 22 tháng 10 năm 1935 Uccle E. Delporte
1376 Michelle 1935 UH 29 tháng 10 năm 1935 Algiers G. Reiss
1377 Roberbauxa 1936 CD 14 tháng 2 năm 1936 Algiers L. Boyer
1378 Leonce 1936 DB 21 tháng 2 năm 1936 Uccle F. Rigaux
1379 Lomonosowa 1936 FC 19 tháng 3 năm 1936 Crimea-Simeis G. N. Neujmin
1380 Volodia 1936 FM 16 tháng 3 năm 1936 Algiers L. Boyer
1381 Danubia 1930 QJ 20 tháng 8 năm 1930 Crimea-Simeis E. F. Skvortsov
1382 Gerti 1925 BB 21 tháng 1 năm 1925 Heidelberg K. Reinmuth
1383 Limburgia 1934 RV 9 tháng 9 năm 1934 Johannesburg H. van Gent
1384 Kniertje 1934 RX 9 tháng 9 năm 1934 Johannesburg H. van Gent
1385 Gelria 1935 MJ 24 tháng 5 năm 1935 Johannesburg H. van Gent
1386 Storeria 1935 PA 28 tháng 7 năm 1935 Crimea-Simeis G. N. Neujmin
1387 Kama 1935 QD 27 tháng 8 năm 1935 Crimea-Simeis P. F. Shajn
1388 Aphrodite 1935 SS 24 tháng 9 năm 1935 Uccle E. Delporte
1389 Onnie 1935 SS1 28 tháng 9 năm 1935 Johannesburg H. van Gent
1390 Abastumani 1935 TA 3 tháng 10 năm 1935 Crimea-Simeis P. F. Shajn
1391 Carelia 1936 DA 16 tháng 2 năm 1936 Turku Y. Väisälä
1392 Pierre 1936 FO 16 tháng 3 năm 1936 Algiers L. Boyer
1393 Sofala 1936 KD 25 tháng 5 năm 1936 Johannesburg C. Jackson
1394 Algoa 1936 LK 12 tháng 6 năm 1936 Johannesburg C. Jackson
1395 Aribeda 1936 OB 16 tháng 7 năm 1936 Heidelberg K. Reinmuth
1396 Outeniqua 1936 PF 9 tháng 8 năm 1936 Johannesburg C. Jackson
1397 Umtata 1936 PG 9 tháng 8 năm 1936 Johannesburg C. Jackson
1398 Donnera 1936 QL 26 tháng 8 năm 1936 Turku Y. Väisälä
1399 Teneriffa 1936 QY 23 tháng 8 năm 1936 Heidelberg K. Reinmuth
1400 Tirela 1936 WA 17 tháng 11 năm 1936 Algiers L. Boyer

Từ 1401 đến 1500[sửa | sửa mã nguồn]

Tên Tên đầu tiên Ngày phát hiện Nơi phát hiện Người phát hiện
1401 Lavonne 1935 UD 22 tháng 10 năm 1935 Uccle E. Delporte
1402 Eri 1936 OC 16 tháng 7 năm 1936 Heidelberg K. Reinmuth
1403 Idelsonia 1936 QA 13 tháng 8 năm 1936 Crimea-Simeis G. N. Neujmin
1404 Ajax 1936 QW 17 tháng 8 năm 1936 Heidelberg K. Reinmuth
1405 Sibelius 1936 RE 12 tháng 9 năm 1936 Turku Y. Väisälä
1406 Komppa 1936 RF 13 tháng 9 năm 1936 Turku Y. Väisälä
1407 Lindelöf 1936 WC 21 tháng 11 năm 1936 Turku Y. Väisälä
1408 Trusanda 1936 WF 23 tháng 11 năm 1936 Heidelberg K. Reinmuth
1409 Isko 1937 AK 8 tháng 1 năm 1937 Heidelberg K. Reinmuth
1410 Margret 1937 AL 8 tháng 1 năm 1937 Heidelberg K. Reinmuth
1411 Brauna 1937 AM 8 tháng 1 năm 1937 Heidelberg K. Reinmuth
1412 Lagrula 1937 BA 19 tháng 1 năm 1937 Algiers L. Boyer
1413 Roucarie 1937 CD 12 tháng 2 năm 1937 Algiers L. Boyer
1414 Jérôme 1937 CE 12 tháng 2 năm 1937 Algiers L. Boyer
1415 Malautra 1937 EA 4 tháng 3 năm 1937 Algiers L. Boyer
1416 Renauxa 1937 EC 4 tháng 3 năm 1937 Algiers L. Boyer
1417 Walinskia 1937 GH 1 tháng 4 năm 1937 Heidelberg K. Reinmuth
1418 Fayeta 1903 RG 22 tháng 9 năm 1903 Heidelberg P. Götz
1419 Danzig 1929 RF 5 tháng 9 năm 1929 Heidelberg K. Reinmuth
1420 Radcliffe 1931 RJ 14 tháng 9 năm 1931 Heidelberg K. Reinmuth
1421 Esperanto 1936 FQ 18 tháng 3 năm 1936 Turku Y. Väisälä
1422 Strömgrenia 1936 QF 23 tháng 8 năm 1936 Heidelberg K. Reinmuth
1423 Jose 1936 QM 28 tháng 8 năm 1936 Uccle J. Hunaerts
1424 Sundmania 1937 AJ 9 tháng 1 năm 1937 Turku Y. Väisälä
1425 Tuorla 1937 GB 3 tháng 4 năm 1937 Turku K. A. Inkeri
1426 Riviera 1937 GF 1 tháng 4 năm 1937 Nice M. Laugier
1427 Ruvuma 1937 KB 16 tháng 5 năm 1937 Johannesburg C. Jackson
1428 Mombasa 1937 NO 5 tháng 7 năm 1937 Johannesburg C. Jackson
1429 Pemba 1937 NH 2 tháng 7 năm 1937 Johannesburg C. Jackson
1430 Somalia 1937 NK 5 tháng 7 năm 1937 Johannesburg C. Jackson
1431 Luanda 1937 OB 29 tháng 7 năm 1937 Johannesburg C. Jackson
1432 Ethiopia 1937 PG 1 tháng 8 năm 1937 Johannesburg C. Jackson
1433 Geramtina 1937 UC 30 tháng 10 năm 1937 Uccle E. Delporte
1434 Margot 1936 FD1 19 tháng 3 năm 1936 Crimea-Simeis G. N. Neujmin
1435 Garlena 1936 WE 23 tháng 11 năm 1936 Heidelberg K. Reinmuth
1436 Salonta 1936 YA 11 tháng 12 năm 1936 Konkoly G. Kulin
1437 Diomedes 1937 PB 3 tháng 8 năm 1937 Heidelberg K. Reinmuth
1438 Wendeline 1937 TC 11 tháng 10 năm 1937 Heidelberg K. Reinmuth
1439 Vogtia 1937 TE 11 tháng 10 năm 1937 Heidelberg K. Reinmuth
1440 Rostia 1937 TF 11 tháng 10 năm 1937 Heidelberg K. Reinmuth
1441 Bolyai 1937 WA 16 tháng 11 năm 1937 Konkoly G. Kulin
1442 Corvina 1937 YF 29 tháng 12 năm 1937 Konkoly G. Kulin
1443 Ruppina 1937 YG 29 tháng 12 năm 1937 Heidelberg K. Reinmuth
1444 Pannonia 1938 AE 6 tháng 1 năm 1938 Konkoly G. Kulin
1445 Konkolya 1938 AF 6 tháng 1 năm 1938 Konkoly G. Kulin
1446 Sillanpää 1938 BA 26 tháng 1 năm 1938 Turku Y. Väisälä
1447 Utra 1938 BB 26 tháng 1 năm 1938 Turku Y. Väisälä
1448 Lindbladia 1938 DF 16 tháng 2 năm 1938 Turku Y. Väisälä
1449 Virtanen 1938 DO 20 tháng 2 năm 1938 Turku Y. Väisälä
1450 Raimonda 1938 DP 20 tháng 2 năm 1938 Turku Y. Väisälä
1451 Granö 1938 DT 22 tháng 2 năm 1938 Turku Y. Väisälä
1452 Hunnia 1938 DZ1 26 tháng 2 năm 1938 Konkoly G. Kulin
1453 Fennia 1938 ED1 8 tháng 3 năm 1938 Turku Y. Väisälä
1454 Kalevala 1936 DO 16 tháng 2 năm 1936 Turku Y. Väisälä
1455 Mitchella 1937 LF 5 tháng 6 năm 1937 Heidelberg A. Bohrmann
1456 Saldanha 1937 NG 2 tháng 7 năm 1937 Johannesburg C. Jackson
1457 Ankara 1937 PA 3 tháng 8 năm 1937 Heidelberg K. Reinmuth
1458 Mineura 1937 RC 1 tháng 9 năm 1937 Uccle F. Rigaux
1459 Magnya 1937 VA 4 tháng 11 năm 1937 Crimea-Simeis G. N. Neujmin
1460 Haltia 1937 WC 24 tháng 11 năm 1937 Turku Y. Väisälä
1461 Jean-Jacques 1937 YL 30 tháng 12 năm 1937 Nice M. Laugier
1462 Zamenhof 1938 CA 6 tháng 2 năm 1938 Turku Y. Väisälä
1463 Nordenmarkia 1938 CB 6 tháng 2 năm 1938 Turku Y. Väisälä
1464 Armisticia 1939 VO 11 tháng 11 năm 1939 Williams Bay G. Van Biesbroeck
1465 Autonoma 1938 FA 20 tháng 3 năm 1938 Hamburg-Bergedorf A. Wachmann
1466 Mündleria 1938 KA 31 tháng 5 năm 1938 Heidelberg K. Reinmuth
1467 Mashona 1938 OE 30 tháng 7 năm 1938 Johannesburg C. Jackson
1468 Zomba 1938 PA 23 tháng 7 năm 1938 Johannesburg C. Jackson
1469 Linzia 1938 QD 19 tháng 8 năm 1938 Heidelberg K. Reinmuth
1470 Carla 1938 SD 17 tháng 9 năm 1938 Heidelberg A. Bohrmann
1471 Tornio 1938 SL1 16 tháng 9 năm 1938 Turku Y. Väisälä
1472 Muonio 1938 UQ 18 tháng 10 năm 1938 Turku Y. Väisälä
1473 Ounas 1938 UT 22 tháng 10 năm 1938 Turku Y. Väisälä
1474 Beira 1935 QY 20 tháng 8 năm 1935 Johannesburg C. Jackson
1475 Yalta 1935 SM 21 tháng 9 năm 1935 Crimea-Simeis P. F. Shajn
1476 Cox 1936 RA 10 tháng 9 năm 1936 Uccle E. Delporte
1477 Bonsdorffia 1938 CC 6 tháng 2 năm 1938 Turku Y. Väisälä
1478 Vihuri 1938 CF 6 tháng 2 năm 1938 Turku Y. Väisälä
1479 Inkeri 1938 DE 16 tháng 2 năm 1938 Turku Y. Väisälä
1480 Aunus 1938 DK 18 tháng 2 năm 1938 Turku Y. Väisälä
1481 Tübingia 1938 DR 7 tháng 2 năm 1938 Heidelberg K. Reinmuth
1482 Sebastiana 1938 DA1 20 tháng 2 năm 1938 Heidelberg K. Reinmuth
1483 Hakoila 1938 DJ1 24 tháng 2 năm 1938 Turku Y. Väisälä
1484 Postrema 1938 HC 29 tháng 4 năm 1938 Crimea-Simeis G. N. Neujmin
1485 Isa 1938 OB 28 tháng 7 năm 1938 Heidelberg K. Reinmuth
1486 Marilyn 1938 QA 23 tháng 8 năm 1938 Uccle E. Delporte
1487 Boda 1938 WC 17 tháng 11 năm 1938 Heidelberg K. Reinmuth
1488 Aura 1938 XE 15 tháng 12 năm 1938 Turku Y. Väisälä
1489 Attila 1939 GC 12 tháng 4 năm 1939 Konkoly G. Kulin
1490 Limpopo 1936 LB 14 tháng 6 năm 1936 Johannesburg C. Jackson
1491 Balduinus 1938 EJ 23 tháng 2 năm 1938 Uccle E. Delporte
1492 Oppolzer 1938 FL 23 tháng 3 năm 1938 Turku Y. Väisälä
1493 Sigrid 1938 QB 26 tháng 8 năm 1938 Uccle E. Delporte
1494 Savo 1938 SJ 16 tháng 9 năm 1938 Turku Y. Väisälä
1495 Helsinki 1938 SW 21 tháng 9 năm 1938 Turku Y. Väisälä
1496 Turku 1938 SA1 22 tháng 9 năm 1938 Turku Y. Väisälä
1497 Tampere 1938 SB1 22 tháng 9 năm 1938 Turku Y. Väisälä
1498 Lahti 1938 SK1 16 tháng 9 năm 1938 Turku Y. Väisälä
1499 Pori 1938 UF 16 tháng 10 năm 1938 Turku Y. Väisälä
1500 Jyväskylä 1938 UH 16 tháng 10 năm 1938 Turku Y. Väisälä

Từ 1501 đến 1600[sửa | sửa mã nguồn]

Tên Tên đầu tiên Ngày phát hiện Nơi phát hiện Người phát hiện
1501 Baade 1938 UJ 20 tháng 10 năm 1938 Hamburg-Bergedorf A. Wachmann
1502 Arenda 1938 WB 17 tháng 11 năm 1938 Heidelberg K. Reinmuth
1503 Kuopio 1938 XD 15 tháng 12 năm 1938 Turku Y. Väisälä
1504 Lappeenranta 1939 FM 23 tháng 3 năm 1939 Turku L. Oterma
1505 Koranna 1939 HH 21 tháng 4 năm 1939 Johannesburg C. Jackson
1506 Xosa 1939 JC 15 tháng 5 năm 1939 Johannesburg C. Jackson
1507 Vaasa 1939 RD 12 tháng 9 năm 1939 Turku L. Oterma
1508 Kemi 1938 UP 21 tháng 10 năm 1938 Turku H. Alikoski
1509 Esclangona 1938 YG 21 tháng 12 năm 1938 Nice A. Patry
1510 Charlois 1939 DC 22 tháng 2 năm 1939 Nice A. Patry
1511 Daléra 1939 FB 22 tháng 3 năm 1939 Algiers L. Boyer
1512 Oulu 1939 FE 18 tháng 3 năm 1939 Turku H. Alikoski
1513 Mátra 1940 EB 10 tháng 3 năm 1940 Konkoly G. Kulin
1514 Ricouxa 1906 UR 22 tháng 8 năm 1906 Heidelberg M. F. Wolf
1515 Perrotin 1936 VG 15 tháng 11 năm 1936 Nice A. Patry
1516 Henry 1938 BG 28 tháng 1 năm 1938 Nice A. Patry
1517 Beograd 1938 FD 20 tháng 3 năm 1938 Belgrade M. B. Protić
1518 Rovaniemi 1938 UA 15 tháng 10 năm 1938 Turku Y. Väisälä
1519 Kajaani 1938 UB 15 tháng 10 năm 1938 Turku Y. Väisälä
1520 Imatra 1938 UY 22 tháng 10 năm 1938 Turku Y. Väisälä
1521 Seinäjoki 1938 UB1 22 tháng 10 năm 1938 Turku Y. Väisälä
1522 Kokkola 1938 WO 18 tháng 11 năm 1938 Turku L. Oterma
1523 Pieksämäki 1939 BC 18 tháng 1 năm 1939 Turku Y. Väisälä
1524 Joensuu 1939 SB 18 tháng 9 năm 1939 Turku Y. Väisälä
1525 Savonlinna 1939 SC 18 tháng 9 năm 1939 Turku Y. Väisälä
1526 Mikkeli 1939 TF 7 tháng 10 năm 1939 Turku Y. Väisälä
1527 Malmquista 1939 UG 18 tháng 10 năm 1939 Turku Y. Väisälä
1528 Conrada 1940 CA 10 tháng 2 năm 1940 Heidelberg K. Reinmuth
1529 Oterma 1938 BC 26 tháng 1 năm 1938 Turku Y. Väisälä
1530 Rantaseppä 1938 SG 16 tháng 9 năm 1938 Turku Y. Väisälä
1531 Hartmut 1938 SH 17 tháng 9 năm 1938 Heidelberg A. Bohrmann
1532 Inari 1938 SM 16 tháng 9 năm 1938 Turku Y. Väisälä
1533 Saimaa 1939 BD 19 tháng 1 năm 1939 Turku Y. Väisälä
1534 Näsi 1939 BK 20 tháng 1 năm 1939 Turku Y. Väisälä
1535 Päijänne 1939 RC 9 tháng 9 năm 1939 Turku Y. Väisälä
1536 Pielinen 1939 SE 18 tháng 9 năm 1939 Turku Y. Väisälä
1537 Transylvania 1940 QA 27 tháng 8 năm 1940 Konkoly G. Strommer
1538 Detre 1940 RF 8 tháng 9 năm 1940 Konkoly G. Kulin
1539 Borrelly 1940 UB 29 tháng 10 năm 1940 Nice A. Patry
1540 Kevola 1938 WK 16 tháng 11 năm 1938 Turku L. Oterma
1541 Estonia 1939 CK 12 tháng 2 năm 1939 Turku Y. Väisälä
1542 Schalén 1941 QE 26 tháng 8 năm 1941 Turku Y. Väisälä
1543 Bourgeois 1941 SJ 21 tháng 9 năm 1941 Uccle E. Delporte
1544 Vinterhansenia 1941 UK 15 tháng 10 năm 1941 Turku L. Oterma
1545 Thernöe 1941 UW 15 tháng 10 năm 1941 Turku L. Oterma
1546 Izsák 1941 SG1 28 tháng 9 năm 1941 Konkoly G. Kulin
1547 Nele 1929 CZ 12 tháng 2 năm 1929 Uccle P. Bourgeois
1548 Palomaa 1935 FK 26 tháng 3 năm 1935 Turku Y. Väisälä
1549 Mikko 1937 GA 2 tháng 4 năm 1937 Turku Y. Väisälä
1550 Tito 1937 WD 29 tháng 11 năm 1937 Belgrade M. B. Protić
1551 Argelander 1938 DC1 24 tháng 2 năm 1938 Turku Y. Väisälä
1552 Bessel 1938 DE1 24 tháng 2 năm 1938 Turku Y. Väisälä
1553 Bauersfelda 1940 AD 13 tháng 1 năm 1940 Heidelberg K. Reinmuth
1554 Yugoslavia 1940 RE 6 tháng 9 năm 1940 Belgrade M. B. Protić
1555 Dejan 1941 SA 15 tháng 9 năm 1941 Uccle F. Rigaux
1556 Wingolfia 1942 AA 14 tháng 1 năm 1942 Heidelberg K. Reinmuth
1557 Roehla 1942 AD 14 tháng 1 năm 1942 Heidelberg K. Reinmuth
1558 Järnefelt 1942 BD 20 tháng 1 năm 1942 Turku L. Oterma
1559 Kustaanheimo 1942 BF 20 tháng 1 năm 1942 Turku L. Oterma
1560 Strattonia 1942 XB 3 tháng 12 năm 1942 Uccle E. Delporte
1561 Fricke 1941 CG 15 tháng 2 năm 1941 Heidelberg K. Reinmuth
1562 Gondolatsch 1943 EE 9 tháng 3 năm 1943 Heidelberg K. Reinmuth
1563 Noël 1943 EG 7 tháng 3 năm 1943 Uccle S. J. Arend
1564 Srbija 1936 TB 15 tháng 10 năm 1936 Belgrade M. B. Protić
1565 Lemaître 1948 WA 25 tháng 11 năm 1948 Uccle S. J. Arend
1566 Icarus 1949 MA 27 tháng 6 năm 1949 Palomar W. Baade
1567 Alikoski 1941 HN 22 tháng 4 năm 1941 Turku Y. Väisälä
1568 Aisleen 1946 QB 21 tháng 8 năm 1946 Johannesburg E. L. Johnson
1569 Evita 1948 PA 3 tháng 8 năm 1948 La Plata Observatory M. Itzigsohn
1570 Brunonia 1948 TX 9 tháng 10 năm 1948 Uccle S. J. Arend
1571 Cesco 1950 FJ 20 tháng 3 năm 1950 La Plata Observatory M. Itzigsohn
1572 Posnania 1949 SC 22 tháng 9 năm 1949 Poznań J. Dobrzycki, A. Kwiek
1573 Väisälä 1949 UA 27 tháng 10 năm 1949 Uccle S. J. Arend
1574 Meyer 1949 FD 22 tháng 3 năm 1949 Algiers L. Boyer
1575 Winifred 1950 HH 20 tháng 4 năm 1950 Brooklyn Đại học Indiana
1576 Fabiola 1948 SA 30 tháng 9 năm 1948 Uccle S. J. Arend
1577 Reiss 1949 BA 19 tháng 1 năm 1949 Algiers L. Boyer
1578 Kirkwood 1951 AT 10 tháng 1 năm 1951 Brooklyn Đại học Indiana
1579 Herrick 1948 SB 30 tháng 9 năm 1948 Uccle S. J. Arend
1580 Betulia 1950 KA 22 tháng 5 năm 1950 Johannesburg E. L. Johnson
1581 Abanderada 1950 LA1 15 tháng 6 năm 1950 La Plata Observatory M. Itzigsohn
1582 Martir 1950 LY 15 tháng 6 năm 1950 La Plata Observatory M. Itzigsohn
1583 Antilochus 1950 SA 19 tháng 9 năm 1950 Uccle S. J. Arend
1584 Fuji 1927 CR 7 tháng 2 năm 1927 Tokyo O. Oikawa
1585 Union 1947 RG 7 tháng 9 năm 1947 Johannesburg E. L. Johnson
1586 Thiele 1939 CJ 13 tháng 2 năm 1939 Hamburg-Bergedorf A. Wachmann
1587 Kahrstedt 1933 FS1 25 tháng 3 năm 1933 Heidelberg K. Reinmuth
1588 Descamisada 1951 MH 27 tháng 6 năm 1951 La Plata Observatory M. Itzigsohn
1589 Fanatica 1950 RK 13 tháng 9 năm 1950 La Plata Observatory M. Itzigsohn
1590 Tsiolkovskaja 1933 NA 1 tháng 7 năm 1933 Crimea-Simeis G. N. Neujmin
1591 Baize 1951 KA 31 tháng 5 năm 1951 Uccle S. J. Arend
1592 Mathieu 1951 LA 1 tháng 6 năm 1951 Uccle S. J. Arend
1593 Fagnes 1951 LB 1 tháng 6 năm 1951 Uccle S. J. Arend
1594 Danjon 1949 WA 23 tháng 11 năm 1949 Algiers L. Boyer
1595 Tanga 1930 ME 19 tháng 6 năm 1930 Johannesburg C. Jackson, H. E. Wood
1596 Itzigsohn 1951 EV 8 tháng 3 năm 1951 La Plata Observatory M. Itzigsohn
1597 Laugier 1949 EB 7 tháng 3 năm 1949 Algiers L. Boyer
1598 Paloque 1950 CA 11 tháng 2 năm 1950 Algiers L. Boyer
1599 Giomus 1950 WA 17 tháng 11 năm 1950 Algiers L. Boyer
1600 Vyssotsky 1947 UC 22 tháng 10 năm 1947 Mount Hamilton C. A. Wirtanen

Từ 1601 đến 1700[sửa | sửa mã nguồn]

Tên Tên đầu tiên Ngày phát hiện Nơi phát hiện Người phát hiện
1601 Patry 1942 KA 18 tháng 5 năm 1942 Algiers L. Boyer
1602 Indiana 1950 GF 14 tháng 3 năm 1950 Brooklyn Đại học Indiana
1603 Neva 1926 VH 4 tháng 11 năm 1926 Crimea-Simeis G. N. Neujmin
1604 Tombaugh 1931 FH 24 tháng 3 năm 1931 Flagstaff C. O. Lampland
1605 Milankovitch 1936 GA 13 tháng 4 năm 1936 Uccle P. Đurković
1606 Jekhovsky 1950 RH 14 tháng 9 năm 1950 Algiers L. Boyer
1607 Mavis 1950 RA 3 tháng 9 năm 1950 Johannesburg E. L. Johnson
1608 Muñoz 1951 RZ 1 tháng 9 năm 1951 La Plata Observatory M. Itzigsohn
1609 Brenda 1951 NL 10 tháng 7 năm 1951 Johannesburg E. L. Johnson
1610 Mirnaya 1928 RT 11 tháng 9 năm 1928 Crimea-Simeis P. F. Shajn
1611 Beyer 1950 DJ 17 tháng 2 năm 1950 Heidelberg K. Reinmuth
1612 Hirose 1950 BJ 23 tháng 1 năm 1950 Heidelberg K. Reinmuth
1613 Smiley 1950 SD 16 tháng 9 năm 1950 Uccle S. J. Arend
1614 Goldschmidt 1952 HA 18 tháng 4 năm 1952 Uccle A. Schmitt
1615 Bardwell 1950 BW 28 tháng 1 năm 1950 Brooklyn Đại học Indiana
1616 Filipoff 1950 EA 15 tháng 3 năm 1950 Algiers L. Boyer
1617 Alschmitt 1952 FB 20 tháng 3 năm 1952 Algiers L. Boyer
1618 Dawn 1948 NF 5 tháng 7 năm 1948 Johannesburg E. L. Johnson
1619 Ueta 1953 TA 11 tháng 10 năm 1953 Kwasan T. Mitani
1620 Geographos 1951 RA 14 tháng 9 năm 1951 Palomar A. G. Wilson, R. Minkowski
1621 Druzhba 1926 TM 1 tháng 10 năm 1926 Crimea-Simeis S. Beljavskij
1622 Chacornac 1952 EA 15 tháng 3 năm 1952 Uccle A. Schmitt
1623 Vivian 1948 PL 9 tháng 8 năm 1948 Johannesburg E. L. Johnson
1624 Rabe 1931 TT1 9 tháng 10 năm 1931 Heidelberg K. Reinmuth
1625 The NORC 1953 RB 1 tháng 9 năm 1953 Uccle S. J. Arend
1626 Sadeya 1927 AA 10 tháng 1 năm 1927 Barcelona J. Comas Solá
1627 Ivar 1929 SH 25 tháng 9 năm 1929 Johannesburg E. Hertzsprung
1628 Strobel 1923 OG 11 tháng 9 năm 1923 Heidelberg K. Reinmuth
1629 Pecker 1952 DB 28 tháng 2 năm 1952 Algiers L. Boyer
1630 Milet 1952 DA 28 tháng 2 năm 1952 Algiers L. Boyer
1631 Kopff 1936 UC 11 tháng 10 năm 1936 Turku Y. Väisälä
1632 Sieböhme 1941 DF 26 tháng 2 năm 1941 Heidelberg K. Reinmuth
1633 Chimay 1929 EC 3 tháng 3 năm 1929 Uccle S. J. Arend
1634 Ndola 1935 QP 19 tháng 8 năm 1935 Johannesburg C. Jackson
1635 Bohrmann 1924 QW 7 tháng 3 năm 1924 Heidelberg K. Reinmuth
1636 Porter 1950 BH 23 tháng 1 năm 1950 Heidelberg K. Reinmuth
1637 Swings 1936 QO 28 tháng 8 năm 1936 Uccle J. Hunaerts
1638 Ruanda 1935 JF 3 tháng 5 năm 1935 Johannesburg C. Jackson
1639 Bower 1951 RB 12 tháng 9 năm 1951 Uccle S. J. Arend
1640 Nemo 1951 QA 31 tháng 8 năm 1951 Uccle S. J. Arend
1641 Tana 1935 OJ 25 tháng 7 năm 1935 Johannesburg C. Jackson
1642 Hill 1951 RU 4 tháng 9 năm 1951 Heidelberg K. Reinmuth
1643 Brown 1951 RQ 4 tháng 9 năm 1951 Heidelberg K. Reinmuth
1644 Rafita 1935 YA 16 tháng 12 năm 1935 Madrid R. Carrasco
1645 Waterfield 1933 OJ 24 tháng 7 năm 1933 Heidelberg K. Reinmuth
1646 Rosseland 1939 BG 19 tháng 1 năm 1939 Turku Y. Väisälä
1647 Menelaus 1957 MK 23 tháng 6 năm 1957 Palomar S. B. Nicholson
1648 Shajna 1935 RF 5 tháng 9 năm 1935 Crimea-Simeis P. F. Shajn
1649 Fabre 1951 DE 27 tháng 2 năm 1951 Algiers L. Boyer
1650 Heckmann 1937 TG 11 tháng 10 năm 1937 Heidelberg K. Reinmuth
1651 Behrens 1936 HD 23 tháng 4 năm 1936 Nice M. Laugier
1652 Hergé 1953 PA 9 tháng 8 năm 1953 Uccle S. J. Arend
1653 Yakhontovia 1937 RA 30 tháng 8 năm 1937 Crimea-Simeis G. N. Neujmin
1654 Bojeva 1931 TL 8 tháng 10 năm 1931 Crimea-Simeis P. F. Shajn
1655 Comas Solá 1929 WG 28 tháng 11 năm 1929 Barcelona J. Comas Solá
1656 Suomi 1942 EC 11 tháng 3 năm 1942 Turku Y. Väisälä
1657 Roemera 1961 EA 6 tháng 3 năm 1961 Đài thiên văn Zimmerwald P. Wild
1658 Innes 1953 NA 13 tháng 7 năm 1953 Johannesburg J. A. Bruwer
1659 Punkaharju 1940 YL 28 tháng 12 năm 1940 Turku Y. Väisälä
1660 Wood 1953 GA 7 tháng 4 năm 1953 Johannesburg J. A. Bruwer
1661 Granule A916 FA 31 tháng 3 năm 1916 Heidelberg M. F. Wolf
1662 Hoffmann A923 RB 11 tháng 9 năm 1923 Heidelberg K. Reinmuth
1663 van den Bos 1926 PE 4 tháng 8 năm 1926 Johannesburg H. E. Wood
1664 Felix 1929 CD 4 tháng 2 năm 1929 Uccle E. Delporte
1665 Gaby 1930 DQ 27 tháng 2 năm 1930 Heidelberg K. Reinmuth
1666 van Gent 1930 OG 22 tháng 7 năm 1930 Johannesburg H. van Gent
1667 Pels 1930 SY 16 tháng 9 năm 1930 Johannesburg H. van Gent
1668 Hanna 1933 OK 24 tháng 7 năm 1933 Heidelberg K. Reinmuth
1669 Dagmar 1934 RS 7 tháng 9 năm 1934 Heidelberg K. Reinmuth
1670 Minnaert 1934 RZ 9 tháng 9 năm 1934 Johannesburg H. van Gent
1671 Chaika 1934 TD 3 tháng 10 năm 1934 Crimea-Simeis G. N. Neujmin
1672 Gezelle 1935 BD 29 tháng 1 năm 1935 Uccle E. Delporte
1673 van Houten 1937 TH 11 tháng 10 năm 1937 Heidelberg K. Reinmuth
1674 Groeneveld 1938 DS 7 tháng 2 năm 1938 Heidelberg K. Reinmuth
1675 Simonida 1938 FB 20 tháng 3 năm 1938 Belgrade M. B. Protić
1676 Kariba 1939 LC 15 tháng 6 năm 1939 Johannesburg C. Jackson
1677 Tycho Brahe 1940 RO 6 tháng 9 năm 1940 Turku Y. Väisälä
1678 Hveen 1940 YH 28 tháng 12 năm 1940 Turku Y. Väisälä
1679 Nevanlinna 1941 FR 18 tháng 3 năm 1941 Turku L. Oterma
1680 Per Brahe 1942 CH 12 tháng 2 năm 1942 Turku L. Oterma
1681 Steinmetz 1948 WE 23 tháng 11 năm 1948 Nice M. Laugier
1682 Karel 1949 PH 2 tháng 8 năm 1949 Heidelberg K. Reinmuth
1683 Castafiore 1950 SL 19 tháng 9 năm 1950 Uccle S. J. Arend
1684 Iguassú 1951 QE 23 tháng 8 năm 1951 La Plata Observatory M. Itzigsohn
1685 Toro 1948 OA 17 tháng 7 năm 1948 Mount Hamilton C. A. Wirtanen
1686 De Sitter 1935 SR1 28 tháng 9 năm 1935 Johannesburg H. van Gent
1687 Glarona 1965 SC 19 tháng 9 năm 1965 Đài thiên văn Zimmerwald P. Wild
1688 Wilkens 1951 EQ1 3 tháng 3 năm 1951 La Plata Observatory M. Itzigsohn
1689 Floris-Jan 1930 SO 16 tháng 9 năm 1930 Johannesburg H. van Gent
1690 Mayrhofer 1948 VB 8 tháng 11 năm 1948 Nice M. Laugier
1691 Oort 1956 RB 9 tháng 9 năm 1956 Heidelberg K. Reinmuth
1692 Subbotina 1936 QD 16 tháng 8 năm 1936 Crimea-Simeis G. N. Neujmin
1693 Hertzsprung 1935 LA 5 tháng 5 năm 1935 Johannesburg H. van Gent
1694 Kaiser 1934 SB 29 tháng 9 năm 1934 Johannesburg H. van Gent
1695 Walbeck 1941 UO 15 tháng 10 năm 1941 Turku L. Oterma
1696 Nurmela 1939 FF 18 tháng 3 năm 1939 Turku Y. Väisälä
1697 Koskenniemi 1940 RM 8 tháng 9 năm 1940 Turku H. Alikoski
1698 Christophe 1934 CS 10 tháng 2 năm 1934 Uccle E. Delporte
1699 Honkasalo 1941 QD 26 tháng 8 năm 1941 Turku Y. Väisälä
1700 Zvezdara 1940 QC 26 tháng 8 năm 1940 Belgrade P. Đurković

Từ 1701 đến 1800[sửa | sửa mã nguồn]

Tên Tên đầu tiên Ngày phát hiện Nơi phát hiện Người phát hiện
1701 Okavango 1953 NJ 6 tháng 7 năm 1953 Johannesburg J. Churms
1702 Kalahari A924 NC 7 tháng 7 năm 1924 Johannesburg E. Hertzsprung
1703 Barry 1930 RB 2 tháng 9 năm 1930 Heidelberg M. F. Wolf
1704 Wachmann A924 EE 7 tháng 3 năm 1924 Heidelberg K. Reinmuth
1705 Tapio 1941 SL1 16 tháng 9 năm 1941 Turku L. Oterma
1706 Dieckvoss 1931 TS 5 tháng 10 năm 1931 Heidelberg K. Reinmuth
1707 Chantal 1932 RL 8 tháng 9 năm 1932 Uccle E. Delporte
1708 Pólit 1929 XA 1 tháng 12 năm 1929 Barcelona J. Comas Solá
1709 Ukraina 1925 QA 16 tháng 8 năm 1925 Crimea-Simeis G. Shajn
1710 Gothard 1941 UF 20 tháng 10 năm 1941 Konkoly G. Kulin
1711 Sandrine 1935 BB 29 tháng 1 năm 1935 Uccle E. Delporte
1712 Angola 1935 KC 28 tháng 5 năm 1935 Johannesburg C. Jackson
1713 Bancilhon 1951 SC 27 tháng 9 năm 1951 Algiers L. Boyer
1714 Sy 1951 OA 25 tháng 7 năm 1951 Algiers L. Boyer
1715 Salli 1938 GK 9 tháng 4 năm 1938 Turku H. Alikoski
1716 Peter 1934 GF 4 tháng 4 năm 1934 Heidelberg K. Reinmuth
1717 Arlon 1954 AC 8 tháng 1 năm 1954 Uccle S. J. Arend
1718 Namibia 1942 RX 14 tháng 9 năm 1942 Turku M. Väisälä
1719 Jens 1950 DP 17 tháng 2 năm 1950 Heidelberg K. Reinmuth
1720 Niels 1935 CQ 7 tháng 2 năm 1935 Heidelberg K. Reinmuth
1721 Wells 1953 TD3 3 tháng 10 năm 1953 Brooklyn Đại học Indiana
1722 Goffin 1938 EG 23 tháng 2 năm 1938 Uccle E. Delporte
1723 Klemola 1936 FX 18 tháng 3 năm 1936 Turku Y. Väisälä
1724 Vladimir 1932 DC 28 tháng 2 năm 1932 Uccle E. Delporte
1725 CrAO 1930 SK 20 tháng 9 năm 1930 Crimea-Simeis G. N. Neujmin
1726 Hoffmeister 1933 OE 24 tháng 7 năm 1933 Heidelberg K. Reinmuth
1727 Mette 1965 BA 25 tháng 1 năm 1965 Bloemfontein A. D. Andrews
1728 Goethe Link 1964 TO 12 tháng 10 năm 1964 Brooklyn Đại học Indiana
1729 Beryl 1963 SL 19 tháng 9 năm 1963 Brooklyn Đại học Indiana
1730 Marceline 1936 UA 17 tháng 10 năm 1936 Nice M. Laugier
1731 Smuts 1948 PH 9 tháng 8 năm 1948 Johannesburg E. L. Johnson
1732 Heike 1943 EY 9 tháng 3 năm 1943 Heidelberg K. Reinmuth
1733 Silke 1938 DL1 19 tháng 2 năm 1938 Heidelberg A. Bohrmann
1734 Zhongolovich 1928 TJ 11 tháng 10 năm 1928 Crimea-Simeis G. N. Neujmin
1735 ITA 1948 RJ1 10 tháng 9 năm 1948 Crimea-Simeis P. F. Shajn
1736 Floirac 1967 RA 6 tháng 9 năm 1967 Bordeaux G. Soulié
1737 Severny 1966 TJ 13 tháng 10 năm 1966 Nauchnij L. I. Chernykh
1738 Oosterhoff 1930 SP 16 tháng 9 năm 1930 Johannesburg H. van Gent
1739 Meyermann 1939 PF 15 tháng 8 năm 1939 Heidelberg K. Reinmuth
1740 Paavo Nurmi 1939 UA 18 tháng 10 năm 1939 Turku Y. Väisälä
1741 Giclas 1960 BC 26 tháng 1 năm 1960 Brooklyn Đại học Indiana
1742 Schaifers 1934 RO 7 tháng 9 năm 1934 Heidelberg K. Reinmuth
1743 Schmidt 4109 P-L 24 tháng 9 năm 1960 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
1744 Harriet 6557 P-L 24 tháng 9 năm 1960 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
1745 Ferguson 1941 SY1 17 tháng 9 năm 1941 Washington J. E. Willis
1746 Brouwer 1963 RF 14 tháng 9 năm 1963 Brooklyn Đại học Indiana
1747 Wright 1947 NH 14 tháng 7 năm 1947 Mount Hamilton C. A. Wirtanen
1748 Mauderli 1966 RA 7 tháng 9 năm 1966 Đài thiên văn Zimmerwald P. Wild
1749 Telamon 1949 SB 23 tháng 9 năm 1949 Heidelberg K. Reinmuth
1750 Eckert 1950 NA1 15 tháng 7 năm 1950 Heidelberg K. Reinmuth
1751 Herget 1955 OC 27 tháng 7 năm 1955 Brooklyn Đại học Indiana
1752 van Herk 1930 OK 22 tháng 7 năm 1930 Johannesburg H. van Gent
1753 Mieke 1934 JM 10 tháng 5 năm 1934 Johannesburg H. van Gent
1754 Cunningham 1935 FE 29 tháng 3 năm 1935 Uccle E. Delporte
1755 Lorbach 1936 VD 8 tháng 11 năm 1936 Nice M. Laugier
1756 Giacobini 1937 YA 24 tháng 12 năm 1937 Nice A. Patry
1757 Porvoo 1939 FC 17 tháng 3 năm 1939 Turku Y. Väisälä
1758 Naantali 1942 DK 18 tháng 2 năm 1942 Turku L. Oterma
1759 Kienle 1942 RF 11 tháng 9 năm 1942 Heidelberg K. Reinmuth
1760 Sandra 1950 GB 10 tháng 4 năm 1950 Johannesburg E. L. Johnson
1761 Edmondson 1952 FN 30 tháng 3 năm 1952 Brooklyn Đại học Indiana
1762 Russell 1953 TZ 8 tháng 10 năm 1953 Brooklyn Đại học Indiana
1763 Williams 1953 TN2 13 tháng 10 năm 1953 Brooklyn Đại học Indiana
1764 Cogshall 1953 VM1 7 tháng 11 năm 1953 Brooklyn Đại học Indiana
1765 Wrubel 1957 XB 15 tháng 12 năm 1957 Brooklyn Đại học Indiana
1766 Slipher 1962 RF 7 tháng 9 năm 1962 Brooklyn Đại học Indiana
1767 Lampland 1962 RJ 7 tháng 9 năm 1962 Brooklyn Đại học Indiana
1768 Appenzella 1965 SA 23 tháng 9 năm 1965 Đài thiên văn Zimmerwald P. Wild
1769 Carlostorres 1966 QP 25 tháng 8 năm 1966 Cordoba Z. Pereyra
1770 Schlesinger 1967 JR 10 tháng 5 năm 1967 El Leoncito C. U. Cesco, A. R. Klemola
1771 Makover 1968 BD 24 tháng 1 năm 1968 Nauchnij L. I. Chernykh
1772 Gagarin 1968 CB 6 tháng 2 năm 1968 Nauchnij L. I. Chernykh
1773 Rumpelstilz 1968 HE 17 tháng 4 năm 1968 Đài thiên văn Zimmerwald P. Wild
1774 Kulikov 1968 UG1 22 tháng 10 năm 1968 Nauchnij T. M. Smirnova
1775 Zimmerwald 1969 JA 13 tháng 5 năm 1969 Đài thiên văn Zimmerwald P. Wild
1776 Kuiper 2520 P-L 24 tháng 9 năm 1960 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
1777 Gehrels 4007 P-L 24 tháng 9 năm 1960 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
1778 Alfvén 4506 P-L 16 tháng 9 năm 1960 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
1779 Paraná 1950 LZ 15 tháng 6 năm 1950 La Plata Observatory M. Itzigsohn
1780 Kippes A906 RA 12 tháng 9 năm 1906 Heidelberg A. Kopff
1781 Van Biesbroeck A906 UB 17 tháng 10 năm 1906 Heidelberg A. Kopff
1782 Schneller 1931 TL1 6 tháng 10 năm 1931 Heidelberg K. Reinmuth
1783 Albitskij 1935 FJ 24 tháng 3 năm 1935 Crimea-Simeis G. N. Neujmin
1784 Benguella 1935 MG 30 tháng 6 năm 1935 Johannesburg C. Jackson
1785 Wurm 1941 CD 15 tháng 2 năm 1941 Heidelberg K. Reinmuth
1786 Raahe 1948 TL 9 tháng 10 năm 1948 Turku H. Alikoski
1787 Chiny 1950 SK 19 tháng 9 năm 1950 Uccle S. J. Arend
1788 Kiess 1952 OZ 25 tháng 7 năm 1952 Brooklyn Đại học Indiana
1789 Dobrovolsky 1966 QC 19 tháng 8 năm 1966 Nauchnij L. I. Chernykh
1790 Volkov 1967 ER 9 tháng 3 năm 1967 Nauchnij L. I. Chernykh
1791 Patsayev 1967 RE 4 tháng 9 năm 1967 Nauchnij T. M. Smirnova
1792 Reni 1968 BG 24 tháng 1 năm 1968 Nauchnij L. I. Chernykh
1793 Zoya 1968 DW 28 tháng 2 năm 1968 Nauchnij T. M. Smirnova
1794 Finsen 1970 GA 7 tháng 4 năm 1970 Hartbeespoort J. A. Bruwer
1795 Woltjer 4010 P-L 24 tháng 9 năm 1960 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
1796 Riga 1966 KB 16 tháng 5 năm 1966 Nauchnij N. S. Chernykh
1797 Schaumasse 1936 VH 15 tháng 11 năm 1936 Nice A. Patry
1798 Watts 1949 GC 4 tháng 4 năm 1949 Brooklyn Đại học Indiana
1799 Koussevitzky 1950 OE 25 tháng 7 năm 1950 Brooklyn Đại học Indiana
1800 Aguilar 1950 RJ 12 tháng 9 năm 1950 La Plata Observatory M. Itzigsohn

Từ 1801 đến 1900[sửa | sửa mã nguồn]

Tên Tên đầu tiên Ngày phát hiện Nơi phát hiện Người phát hiện
1801 Titicaca 1952 SP1 23 tháng 9 năm 1952 La Plata Observatory M. Itzigsohn
1802 Zhang Heng 1964 TW1 9 tháng 10 năm 1964 Nanking Purple Mountain Observatory
1803 Zwicky 1967 CA 6 tháng 2 năm 1967 Đài thiên văn Zimmerwald P. Wild
1804 Chebotarev 1967 GG 6 tháng 4 năm 1967 Nauchnij T. M. Smirnova
1805 Dirikis 1970 GD 1 tháng 4 năm 1970 Nauchnij L. I. Chernykh
1806 Derice 1971 LC 13 tháng 6 năm 1971 Bickley Perth Observatory
1807 Slovakia 1971 QA 20 tháng 8 năm 1971 Skalnaté Pleso M. Antal
1808 Bellerophon 2517 P-L 24 tháng 9 năm 1960 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
1809 Prometheus 2522 P-L 24 tháng 9 năm 1960 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
1810 Epimetheus 4196 P-L 24 tháng 9 năm 1960 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
1811 Bruwer 4576 P-L 24 tháng 9 năm 1960 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
1812 Gilgamesh 4645 P-L 24 tháng 9 năm 1960 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
1813 Imhotep 7589 P-L 17 tháng 10 năm 1960 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
1814 Bach 1931 TW1 9 tháng 10 năm 1931 Heidelberg K. Reinmuth
1815 Beethoven 1932 CE1 27 tháng 1 năm 1932 Heidelberg K. Reinmuth
1816 Liberia 1936 BD 29 tháng 1 năm 1936 Johannesburg C. Jackson
1817 Katanga 1939 MB 20 tháng 6 năm 1939 Johannesburg C. Jackson
1818 Brahms 1939 PE 15 tháng 8 năm 1939 Heidelberg K. Reinmuth
1819 Laputa 1948 PC 9 tháng 8 năm 1948 Johannesburg E. L. Johnson
1820 Lohmann 1949 PO 2 tháng 8 năm 1949 Heidelberg K. Reinmuth
1821 Aconcagua 1950 MB 24 tháng 6 năm 1950 La Plata Observatory M. Itzigsohn
1822 Waterman 1950 OO 25 tháng 7 năm 1950 Brooklyn Đại học Indiana
1823 Gliese 1951 RD 4 tháng 9 năm 1951 Heidelberg K. Reinmuth
1824 Haworth 1952 FM 30 tháng 3 năm 1952 Brooklyn Đại học Indiana
1825 Klare 1954 QH 31 tháng 8 năm 1954 Heidelberg K. Reinmuth
1826 Miller 1955 RC1 14 tháng 9 năm 1955 Brooklyn Đại học Indiana
1827 Atkinson 1962 RK 7 tháng 9 năm 1962 Brooklyn Đại học Indiana
1828 Kashirina 1966 PH 14 tháng 8 năm 1966 Nauchnij L. I. Chernykh
1829 Dawson 1967 JJ 6 tháng 5 năm 1967 El Leoncito C. U. Cesco, A. R. Klemola
1830 Pogson 1968 HA 17 tháng 4 năm 1968 Đài thiên văn Zimmerwald P. Wild
1831 Nicholson 1968 HC 17 tháng 4 năm 1968 Zimmerwald P. Wild
1832 Mrkos 1969 PC 11 tháng 8 năm 1969 Nauchnij L. I. Chernykh
1833 Shmakova 1969 PN 11 tháng 8 năm 1969 Nauchnij L. I. Chernykh
1834 Palach 1969 QP 22 tháng 8 năm 1969 Hamburg-Bergedorf L. Kohoutek
1835 Gajdariya 1970 OE 30 tháng 7 năm 1970 Nauchnij T. M. Smirnova
1836 Komarov 1971 OT 26 tháng 7 năm 1971 Nauchnij N. S. Chernykh
1837 Osita 1971 QZ1 16 tháng 8 năm 1971 El Leoncito J. Gibson
1838 Ursa 1971 UC 20 tháng 10 năm 1971 Đài thiên văn Zimmerwald P. Wild
1839 Ragazza 1971 UF 20 tháng 10 năm 1971 Zimmerwald P. Wild
1840 Hus 1971 UY 16 tháng 10 năm 1971 Hamburg-Bergedorf L. Kohoutek
1841 Masaryk 1971 UO1 16 tháng 10 năm 1971 Hamburg-Bergedorf L. Kohoutek
1842 Hynek 1972 AA 14 tháng 1 năm 1972 Hamburg-Bergedorf L. Kohoutek
1843 Jarmila 1972 AB 14 tháng 1 năm 1972 Hamburg-Bergedorf L. Kohoutek
1844 Susilva 1972 UB 30 tháng 10 năm 1972 Đài thiên văn Zimmerwald P. Wild
1845 Helewalda 1972 UC 30 tháng 10 năm 1972 Zimmerwald P. Wild
1846 Bengt 6553 P-L 24 tháng 9 năm 1960 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
1847 Stobbe A916 CA 1 tháng 2 năm 1916 Hamburg-Bergedorf H. Thiele
1848 Delvaux 1933 QD 18 tháng 8 năm 1933 Uccle E. Delporte
1849 Kresák 1942 AB 14 tháng 1 năm 1942 Heidelberg K. Reinmuth
1850 Kohoutek 1942 EN 23 tháng 3 năm 1942 Heidelberg K. Reinmuth
1851 Lacroute 1950 VA 9 tháng 11 năm 1950 Algiers L. Boyer
1852 Carpenter 1955 GA 1 tháng 4 năm 1955 Brooklyn Đại học Indiana
1853 McElroy 1957 XE 15 tháng 12 năm 1957 Brooklyn Đại học Indiana
1854 Skvortsov 1968 UE1 22 tháng 10 năm 1968 Nauchnij T. M. Smirnova
1855 Korolev 1969 TU1 8 tháng 10 năm 1969 Nauchnij L. I. Chernykh
1856 Růžena 1969 TW1 8 tháng 10 năm 1969 Nauchnij L. I. Chernykh
1857 Parchomenko 1971 QS1 30 tháng 8 năm 1971 Nauchnij T. M. Smirnova
1858 Lobachevskij 1972 QL 18 tháng 8 năm 1972 Nauchnij L. V. Zhuravleva
1859 Kovalevskaya 1972 RS2 4 tháng 9 năm 1972 Nauchnij L. V. Zhuravleva
1860 Barbarossa 1973 SK 28 tháng 9 năm 1973 Đài thiên văn Zimmerwald P. Wild
1861 Komenský 1970 WB 24 tháng 11 năm 1970 Hamburg-Bergedorf L. Kohoutek
1862 Apollo 1932 HA 24 tháng 4 năm 1932 Heidelberg K. Reinmuth
1863 Antinous 1948 EA 7 tháng 3 năm 1948 Mount Hamilton C. A. Wirtanen
1864 Daedalus 1971 FA 24 tháng 3 năm 1971 Palomar T. Gehrels
1865 Cerberus 1971 UA 16 tháng 10 năm 1971 Hamburg-Bergedorf L. Kohoutek
1866 Sisyphus 1972 XA 5 tháng 12 năm 1972 Đài thiên văn Zimmerwald P. Wild
1867 Deiphobus 1971 EA 3 tháng 3 năm 1971 El Leoncito C. U. Cesco
1868 Thersites 2008 P-L 24 tháng 9 năm 1960 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
1869 Philoctetes 4596 P-L 24 tháng 9 năm 1960 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
1870 Glaukos 1971 FE 24 tháng 3 năm 1971 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
1871 Astyanax 1971 FF 24 tháng 3 năm 1971 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
1872 Helenos 1971 FG 24 tháng 3 năm 1971 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
1873 Agenor 1971 FH 25 tháng 3 năm 1971 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
1874 Kacivelia A924 RC 5 tháng 9 năm 1924 Crimea-Simeis S. Beljavskij
1875 Neruda 1969 QQ 22 tháng 8 năm 1969 Hamburg-Bergedorf L. Kohoutek
1876 Napolitania 1970 BA 31 tháng 1 năm 1970 Palomar C. T. Kowal
1877 Marsden 1971 FC 24 tháng 3 năm 1971 Palomar T. Gehrels
1878 Hughes 1933 QC 18 tháng 8 năm 1933 Uccle E. Delporte
1879 Broederstroom 1935 UN 16 tháng 10 năm 1935 Johannesburg H. van Gent
1880 McCrosky 1940 AN 13 tháng 1 năm 1940 Heidelberg K. Reinmuth
1881 Shao 1940 PC 3 tháng 8 năm 1940 Heidelberg K. Reinmuth
1882 Rauma 1941 UJ 15 tháng 10 năm 1941 Turku L. Oterma
1883 Rimito 1942 XA 4 tháng 12 năm 1942 Turku Y. Väisälä
1884 Skip 1943 EB1 2 tháng 3 năm 1943 Nice M. Laugier
1885 Herero 1948 PJ 9 tháng 8 năm 1948 Johannesburg E. L. Johnson
1886 Lowell 1949 MP 21 tháng 6 năm 1949 Flagstaff H. L. Giclas
1887 Virton 1950 TD 5 tháng 10 năm 1950 Uccle S. J. Arend
1888 Zu Chong-Zhi 1964 VO1 9 tháng 11 năm 1964 Nanking Purple Mountain Observatory
1889 Pakhmutova 1968 BE 24 tháng 1 năm 1968 Nauchnij L. I. Chernykh
1890 Konoshenkova 1968 CD 6 tháng 2 năm 1968 Nauchnij L. I. Chernykh
1891 Gondola 1969 RA 11 tháng 9 năm 1969 Đài thiên văn Zimmerwald P. Wild
1892 Lucienne 1971 SD 16 tháng 9 năm 1971 Zimmerwald P. Wild
1893 Jakoba 1971 UD 20 tháng 10 năm 1971 Zimmerwald P. Wild
1894 Haffner 1971 UH 16 tháng 10 năm 1971 Hamburg-Bergedorf L. Kohoutek
1895 Larink 1971 UZ 16 tháng 10 năm 1971 Hamburg-Bergedorf L. Kohoutek
1896 Beer 1971 UC1 16 tháng 10 năm 1971 Hamburg-Bergedorf L. Kohoutek
1897 Hind 1971 UE1 16 tháng 10 năm 1971 Hamburg-Bergedorf L. Kohoutek
1898 Cowell 1971 UF1 16 tháng 10 năm 1971 Hamburg-Bergedorf L. Kohoutek
1899 Crommelin 1971 UR1 16 tháng 10 năm 1971 Hamburg-Bergedorf L. Kohoutek
1900 Katyusha 1971 YB 16 tháng 12 năm 1971 Nauchnij T. M. Smirnova

Từ 1901 đến 2000[sửa | sửa mã nguồn]

Tên Tên đầu tiên Ngày phát hiện Nơi phát hiện Người phát hiện
1901 Moravia 1972 AD 14 tháng 1 năm 1972 Hamburg-Bergedorf L. Kohoutek
1902 Shaposhnikov 1972 HU 18 tháng 4 năm 1972 Nauchnij T. M. Smirnova
1903 Adzhimushkaj 1972 JL 9 tháng 5 năm 1972 Nauchnij T. M. Smirnova
1904 Massevitch 1972 JM 9 tháng 5 năm 1972 Nauchnij T. M. Smirnova
1905 Ambartsumian 1972 JZ 14 tháng 5 năm 1972 Nauchnij T. M. Smirnova
1906 Naef 1972 RC 5 tháng 9 năm 1972 Đài thiên văn Zimmerwald P. Wild
1907 Rudneva 1972 RC2 11 tháng 9 năm 1972 Nauchnij N. S. Chernykh
1908 Pobeda 1972 RL2 11 tháng 9 năm 1972 Nauchnij N. S. Chernykh
1909 Alekhin 1972 RW2 4 tháng 9 năm 1972 Nauchnij L. V. Zhuravleva
1910 Mikhailov 1972 TZ1 8 tháng 10 năm 1972 Nauchnij L. V. Zhuravleva
1911 Schubart 1973 UD 25 tháng 10 năm 1973 Đài thiên văn Zimmerwald P. Wild
1912 Anubis 6534 P-L 24 tháng 9 năm 1960 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
1913 Sekanina 1928 SF 22 tháng 9 năm 1928 Heidelberg K. Reinmuth
1914 Hartbeespoortdam 1930 SB1 28 tháng 9 năm 1930 Johannesburg H. van Gent
1915 Quetzálcoatl 1953 EA 9 tháng 3 năm 1953 Palomar A. G. Wilson
1916 Boreas 1953 RA 1 tháng 9 năm 1953 Uccle S. J. Arend
1917 Cuyo 1968 AA 1 tháng 1 năm 1968 El Leoncito C. U. Cesco, A. G. Samuel
1918 Aiguillon 1968 UA 19 tháng 10 năm 1968 Bordeaux G. Soulié
1919 Clemence 1971 SA 16 tháng 9 năm 1971 El Leoncito J. Gibson, C. U. Cesco
1920 Sarmiento 1971 VO 11 tháng 11 năm 1971 El Leoncito J. Gibson, C. U. Cesco
1921 Pala 1973 SE 20 tháng 9 năm 1973 Palomar T. Gehrels
1922 Zulu 1949 HC 25 tháng 4 năm 1949 Johannesburg E. L. Johnson
1923 Osiris 4011 P-L 24 tháng 9 năm 1960 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
1924 Horus 4023 P-L 24 tháng 9 năm 1960 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
1925 Franklin-Adams 1934 RY 9 tháng 9 năm 1934 Johannesburg H. van Gent
1926 Demiddelaer 1935 JA 2 tháng 5 năm 1935 Uccle E. Delporte
1927 Suvanto 1936 FP 18 tháng 3 năm 1936 Turku R. Suvanto
1928 Summa 1938 SO 21 tháng 9 năm 1938 Turku Y. Väisälä
1929 Kollaa 1939 BS 20 tháng 1 năm 1939 Turku Y. Väisälä
1930 Lucifer 1964 UA 29 tháng 10 năm 1964 USNO Flagstaff E. Roemer
1931 Čapek 1969 QB 22 tháng 8 năm 1969 Hamburg-Bergedorf L. Kohoutek
1932 Jansky 1971 UB1 16 tháng 10 năm 1971 Hamburg-Bergedorf L. Kohoutek
1933 Tinchen 1972 AC 14 tháng 1 năm 1972 Hamburg-Bergedorf L. Kohoutek
1934 Jeffers 1972 XB 2 tháng 12 năm 1972 Mount Hamilton A. R. Klemola
1935 Lucerna 1973 RB 2 tháng 9 năm 1973 Đài thiên văn Zimmerwald P. Wild
1936 Lugano 1973 WD 24 tháng 11 năm 1973 Zimmerwald P. Wild
1937 Locarno 1973 YA 19 tháng 12 năm 1973 Zimmerwald P. Wild
1938 Lausanna 1974 HC 19 tháng 4 năm 1974 Zimmerwald P. Wild
1939 Loretta 1974 UC 17 tháng 10 năm 1974 Palomar C. T. Kowal
1940 Whipple 1975 CA 2 tháng 2 năm 1975 Harvard Observatory Harvard Observatory
1941 Wild 1931 TN1 6 tháng 10 năm 1931 Heidelberg K. Reinmuth
1942 Jablunka 1972 SA 30 tháng 9 năm 1972 Hamburg-Bergedorf L. Kohoutek
1943 Anteros 1973 EC 13 tháng 3 năm 1973 El Leoncito J. Gibson
1944 Günter 1925 RA 14 tháng 9 năm 1925 Heidelberg K. Reinmuth
1945 Wesselink 1930 OL 22 tháng 7 năm 1930 Johannesburg H. van Gent
1946 Walraven 1931 PH 8 tháng 8 năm 1931 Johannesburg H. van Gent
1947 Iso-Heikkilä 1935 EA 4 tháng 3 năm 1935 Turku Y. Väisälä
1948 Kampala 1935 GL 3 tháng 4 năm 1935 Johannesburg C. Jackson
1949 Messina 1936 NE 8 tháng 7 năm 1936 Johannesburg C. Jackson
1950 Wempe 1942 EO 23 tháng 3 năm 1942 Heidelberg K. Reinmuth
1951 Lick 1949 OA 26 tháng 7 năm 1949 Mount Hamilton C. A. Wirtanen
1952 Hesburgh 1951 JC 3 tháng 5 năm 1951 Brooklyn Đại học Indiana
1953 Rupertwildt 1951 UK 29 tháng 10 năm 1951 Brooklyn Đại học Indiana
1954 Kukarkin 1952 PH 15 tháng 8 năm 1952 Crimea-Simeis P. F. Shajn
1955 McMath 1963 SR 22 tháng 9 năm 1963 Brooklyn Đại học Indiana
1956 Artek 1969 TX1 8 tháng 10 năm 1969 Nauchnij L. I. Chernykh
1957 Angara 1970 GF 1 tháng 4 năm 1970 Nauchnij L. I. Chernykh
1958 Chandra 1970 SB 24 tháng 9 năm 1970 El Leoncito C. U. Cesco
1959 Karbyshev 1972 NB 14 tháng 7 năm 1972 Nauchnij L. V. Zhuravleva
1960 Guisan 1973 UA 25 tháng 10 năm 1973 Đài thiên văn Zimmerwald P. Wild
1961 Dufour 1973 WA 19 tháng 11 năm 1973 Zimmerwald P. Wild
1962 Dunant 1973 WE 24 tháng 11 năm 1973 Zimmerwald P. Wild
1963 Bezovec 1975 CB 9 tháng 2 năm 1975 Hamburg-Bergedorf L. Kohoutek
1964 Luyten 2007 P-L 24 tháng 9 năm 1960 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
1965 van de Kamp 2521 P-L 24 tháng 9 năm 1960 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
1966 Tristan 2552 P-L 24 tháng 9 năm 1960 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
1967 Menzel A905 VC 1 tháng 11 năm 1905 Heidelberg M. F. Wolf
1968 Mehltretter 1932 BK 29 tháng 1 năm 1932 Heidelberg K. Reinmuth
1969 Alain 1935 CG 3 tháng 2 năm 1935 Uccle S. J. Arend
1970 Sumeria 1954 ER 12 tháng 3 năm 1954 La Plata Observatory M. Itzigsohn
1971 Hagihara 1955 RD1 14 tháng 9 năm 1955 Brooklyn Đại học Indiana
1972 Yi Xing 1964 VQ1 9 tháng 11 năm 1964 Nanking Purple Mountain Observatory
1973 Colocolo 1968 OA 18 tháng 7 năm 1968 Cerro El Roble C. Torres, S. Cofre
1974 Caupolican 1968 OE 18 tháng 7 năm 1968 Cerro El Roble C. Torres, S. Cofre
1975 Pikelner 1969 PH 11 tháng 8 năm 1969 Nauchnij L. I. Chernykh
1976 Kaverin 1970 GC 1 tháng 4 năm 1970 Nauchnij L. I. Chernykh
1977 Shura 1970 QY 30 tháng 8 năm 1970 Nauchnij T. M. Smirnova
1978 Patrice 1971 LD 13 tháng 6 năm 1971 Bickley Perth Observatory
1979 Sakharov 2006 P-L 24 tháng 9 năm 1960 Palomar C. J. van Houten, I. van Houten-Groeneveld, T. Gehrels
1980 Tezcatlipoca 1950 LA 19 tháng 6 năm 1950 Palomar A. G. Wilson, Å. A. E. Wallenquist
1981 Midas 1973 EA 6 tháng 3 năm 1973 Palomar C. T. Kowal
1982 Cline 1975 VA 4 tháng 11 năm 1975 Palomar E. F. Helin
1983 Bok 1975 LB 9 tháng 6 năm 1975 Tucson E. Roemer
1984 Fedynskij 1926 TN 10 tháng 10 năm 1926 Crimea-Simeis S. Beljavskij
1985 Hopmann 1929 AE 13 tháng 1 năm 1929 Heidelberg K. Reinmuth
1986 Plaut 1935 SV1 28 tháng 9 năm 1935 Johannesburg H. van Gent
1987 Kaplan 1952 RH 11 tháng 9 năm 1952 Crimea-Simeis P. F. Shajn
1988 Delores 1952 SV 28 tháng 9 năm 1952 Brooklyn Đại học Indiana
1989 Tatry 1955 FG 20 tháng 3 năm 1955 Skalnaté Pleso A. Paroubek
1990 Pilcher 1956 EE 9 tháng 3 năm 1956 Heidelberg K. Reinmuth
1991 Darwin 1967 JL 6 tháng 5 năm 1967 El Leoncito C. U. Cesco, A. R. Klemola
1992 Galvarino 1968 OD 18 tháng 7 năm 1968 Cerro El Roble C. Torres, S. Cofre
1993 Guacolda 1968 OH1 25 tháng 7 năm 1968 Cerro El Roble G. A. Plyugin, Yu. A. Belyaev
1994 Shane 1961 TE 4 tháng 10 năm 1961 Brooklyn Đại học Indiana
1995 Hajek 1971 UP1 16 tháng 10 năm 1971 Hamburg-Bergedorf L. Kohoutek
1996 Adams 1961 UA 16 tháng 10 năm 1961 Brooklyn Đại học Indiana
1997 Leverrier 1963 RC 14 tháng 9 năm 1963 Brooklyn Đại học Indiana
1998 Titius 1938 DX1 24 tháng 2 năm 1938 Heidelberg A. Bohrmann
1999 Hirayama 1973 DR 27 tháng 2 năm 1973 Hamburg-Bergedorf L. Kohoutek
2000 Herschel 1960 OA 29 tháng 7 năm 1960 Sonneberg J. Schubart

Xem thêm[sửa | sửa mã nguồn]

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]