Danh sách máy bay (I-M)

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Danh sách máy bay

A B C-D E-H I-M N-S T-Z

I[sửa | sửa mã nguồn]

IAI[sửa | sửa mã nguồn]

IAMI[sửa | sửa mã nguồn]

Industria Aeronautică Română (IAR)[sửa | sửa mã nguồn]

Iberavia[sửa | sửa mã nguồn]

Ikarus[sửa | sửa mã nguồn]

Trước năm 1945

Sau năm 1945

Ilyushin[sửa | sửa mã nguồn]

Indisustrie Meccaniche e Aeronautiche Meridonali (IMAM)[sửa | sửa mã nguồn]

Indraéro[sửa | sửa mã nguồn]

Insitu[sửa | sửa mã nguồn]

Interceptor Corporation[sửa | sửa mã nguồn]

IPTN[sửa | sửa mã nguồn]

Isaacs[sửa | sửa mã nguồn]

IVL[sửa | sửa mã nguồn]

J[sửa | sửa mã nguồn]

Jabiru Aircraft[sửa | sửa mã nguồn]

JDM[sửa | sửa mã nguồn]

xem Avions JDM

Jodel[sửa | sửa mã nguồn]

Jovair[sửa | sửa mã nguồn]

Junkers[sửa | sửa mã nguồn]

K[sửa | sửa mã nguồn]

Kaiser-Fleetwings[sửa | sửa mã nguồn]

Kaman[sửa | sửa mã nguồn]

Kamov[sửa | sửa mã nguồn]

Karhumäki[sửa | sửa mã nguồn]

Kawanishi[sửa | sửa mã nguồn]

Kawasaki[sửa | sửa mã nguồn]

Kayaba[sửa | sửa mã nguồn]

Kazan Helicopters[sửa | sửa mã nguồn]

KEA[sửa | sửa mã nguồn]

Kestrel[sửa | sửa mã nguồn]

Keystone Aircraft Corporation[sửa | sửa mã nguồn]

Xem thêm: Huff-Daland

Kinner Airplane & Motor Corporation[sửa | sửa mã nguồn]

Klemm[sửa | sửa mã nguồn]

Knoller Aircraft[sửa | sửa mã nguồn]

Kokusai[sửa | sửa mã nguồn]

Kondor[sửa | sửa mã nguồn]

Koolhoven[sửa | sửa mã nguồn]

Kreider-Reisner[sửa | sửa mã nguồn]

Kyūshū Aircraft Company[sửa | sửa mã nguồn]

L[sửa | sửa mã nguồn]

Lake[sửa | sửa mã nguồn]

Lancair[sửa | sửa mã nguồn]

Lancashire Aircraft Company[sửa | sửa mã nguồn]

Larkin Aircraft Supply Company (Lasco)[sửa | sửa mã nguồn]

Latécoère[sửa | sửa mã nguồn]

Lavochkin[sửa | sửa mã nguồn]

Layzell[sửa | sửa mã nguồn]

Lear Jet[sửa | sửa mã nguồn]

LeO[sửa | sửa mã nguồn]

Les Mureaux[sửa | sửa mã nguồn]

xem ANF Les Mureaux

LET[sửa | sửa mã nguồn]

Letov Kbely[sửa | sửa mã nguồn]

Levasseur[sửa | sửa mã nguồn]

Liberty Aerospace[sửa | sửa mã nguồn]

Lilienthal[sửa | sửa mã nguồn]

Ling-Temco-Vought[sửa | sửa mã nguồn]

LIPNUR[sửa | sửa mã nguồn]

Lockheed Martin[sửa | sửa mã nguồn]

Loening[sửa | sửa mã nguồn]

Loire[sửa | sửa mã nguồn]

Lualdi-Tassotti[sửa | sửa mã nguồn]

Lublin (Plage i Laśkiewicz)[sửa | sửa mã nguồn]

Luscombe[sửa | sửa mã nguồn]

Luton Aircraft[sửa | sửa mã nguồn]

LVG[sửa | sửa mã nguồn]

LWD[sửa | sửa mã nguồn]

LWS[sửa | sửa mã nguồn]

M[sửa | sửa mã nguồn]

M&D Flugzeugbau[sửa | sửa mã nguồn]

Macchi[sửa | sửa mã nguồn]

Xem thêm: Aermacchi

Maeda[sửa | sửa mã nguồn]

Maillet[sửa | sửa mã nguồn]

Mann Egerton and Company[sửa | sửa mã nguồn]

Mantelli[sửa | sửa mã nguồn]

xem thêm Alaparma

Marine Corps Warfighting Laboratory[sửa | sửa mã nguồn]

Martin[sửa | sửa mã nguồn]

Martinsyde[sửa | sửa mã nguồn]

Maule[sửa | sửa mã nguồn]

Maurice Farman[sửa | sửa mã nguồn]

MBB[sửa | sửa mã nguồn]

McCulloch[sửa | sửa mã nguồn]

McDonnell[sửa | sửa mã nguồn]

Merckle[sửa | sửa mã nguồn]

Merlin Aircraft[sửa | sửa mã nguồn]

Messerschmitt[sửa | sửa mã nguồn]

Meyers Aircraft Company[sửa | sửa mã nguồn]

Mikoyan-Gurevich[sửa | sửa mã nguồn]

Mil[sửa | sửa mã nguồn]

Miles[sửa | sửa mã nguồn]

Miller, Merle[sửa | sửa mã nguồn]

Millicer[sửa | sửa mã nguồn]

MIT[sửa | sửa mã nguồn]

Mitchell Aircraft Corporation[sửa | sửa mã nguồn]

Mitsubishi[sửa | sửa mã nguồn]

Monocoupe[sửa | sửa mã nguồn]

Mooney[sửa | sửa mã nguồn]

Morane-Saulnier[sửa | sửa mã nguồn]

Mureaux[sửa | sửa mã nguồn]

xem ANF Les Mureaux

Murphy Aircraft Mfg. Ltd.[sửa | sửa mã nguồn]

Myasishchev[sửa | sửa mã nguồn]

Danh sách máy bay[sửa | sửa mã nguồn]

A B C-D E-H I-M N-S T-Z

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]