Danh sách mã quốc gia theo FIPS

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Đây danh sách mã quốc gia theo tiêu chuẩn FIPS 10-4. Lãnh thổ không có chủ quyền được ghi trong dấu ngoặc đơn. Lưu ý, những mã này "không giống" như mã ISO 3166 (dùng tại Liên Hiệp Quốc và mã domain Internet).

Mục lục: A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Nguồn - Xem thêm

A[sửa | sửa mã nguồn]

B[sửa | sửa mã nguồn]

C[sửa | sửa mã nguồn]

D[sửa | sửa mã nguồn]

E[sửa | sửa mã nguồn]

F[sửa | sửa mã nguồn]

G[sửa | sửa mã nguồn]

H[sửa | sửa mã nguồn]

I[sửa | sửa mã nguồn]

J[sửa | sửa mã nguồn]

K[sửa | sửa mã nguồn]

L[sửa | sửa mã nguồn]

M[sửa | sửa mã nguồn]

N[sửa | sửa mã nguồn]

P[sửa | sửa mã nguồn]

Q[sửa | sửa mã nguồn]

R[sửa | sửa mã nguồn]

S[sửa | sửa mã nguồn]

T[sửa | sửa mã nguồn]

U[sửa | sửa mã nguồn]

V[sửa | sửa mã nguồn]

W[sửa | sửa mã nguồn]

Y[sửa | sửa mã nguồn]

Z[sửa | sửa mã nguồn]

Nguồn[sửa | sửa mã nguồn]

The above is taken from a US Government public-domain source at

The complete standard can be found at:

Updates to the standard are at

  • http://earth-info.nga.mil/gns/html/fips_files.htm.
  • FIPS PUB 10-4: Federal Information Processing Standard 10-4: Countries, Dependencies, Areas of Special Sovereignty, and Their Principal Administrative Divisions, tháng 4 năm 1995
  • DAFIF 0413, Edition 7, Amendment No. 3, tháng 11 năm 2003
  • DIA 65-18: Defense Intelligence Agency, Geopolitical Data Elements and Related Features, 1994

Xem thêm[sửa | sửa mã nguồn]

  • Danh sách mã vùng theo FIPS

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]