Bước tới nội dung

Danh sách núi trên Mặt Trăng

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Dưới đây là danh sách núi trên Mặt Trăng.

Đây là các núi hay khối núi đơn lẻ.

Tên
Vĩ độ/Kinh độ Đường kính
Độ cao
Mons Agnes 18°36′B 5°18′Đ / 18,6°B 5,3°Đ / 18.6; 5.3 1 km
Mons Ampère 19°00′B 4°00′T / 19°B 4°T / 19.0; -4.0 30 km 3.0 km
Mons André 5°12′B 120°36′Đ / 5,2°B 120,6°Đ / 5.2; 120.6 10 km
Mons Ardeshir 5°00′B 121°00′Đ / 5°B 121°Đ / 5.0; 121.0 8 km
Mons Argaeus 19°00′B 29°00′Đ / 19°B 29°Đ / 19.0; 29.0 50 km
Mons Blanc 45°00′B 1°00′Đ / 45°B 1°Đ / 45.0; 1.0 25 km 3.6 km
Mons Bradley 22°00′B 1°00′Đ / 22°B 1°Đ / 22.0; 1.0 30 km 4.2 km
Mons Delisle 29°30′B 35°48′T / 29,5°B 35,8°T / 29.5; -35.8 30 km
Mons Dieter 5°00′B 120°12′Đ / 5°B 120,2°Đ / 5.0; 120.2 20 km
Mons Dilip 5°36′B 120°48′Đ / 5,6°B 120,8°Đ / 5.6; 120.8 2 km
Mons Esam 14°36′B 35°42′Đ / 14,6°B 35,7°Đ / 14.6; 35.7 8 km
Mons Ganau 4°48′B 120°36′Đ / 4,8°B 120,6°Đ / 4.8; 120.6 14 km
Mons Gruithuisen Delta 36°00′B 35°54′T / 36°B 35,9°T / 36.0; -35.9 20 km
Mons Gruithuisen Gamma 36°36′B 40°30′T / 36,6°B 40,5°T / 36.6; -40.5 20 km
Mons Hadley 26°30′B 4°42′Đ / 26,5°B 4,7°Đ / 26.5; 4.7 25 km 4.6 km
Mons Hadley Delta 25°48′B 3°48′Đ / 25,8°B 3,8°Đ / 25.8; 3.8 15 km 3.5 km
Mons Hansteen 12°06′N 50°00′T / 12,1°N 50°T / -12.1; -50.0 30 km
Mons Herodotus 27°30′B 53°00′T / 27,5°B 53°T / 27.5; -53.0 5 km
Mons Huygens 20°00′B 2°54′T / 20°B 2,9°T / 20.0; -2.9 40 km 4.7 km
Mons La Hire 27°48′B 25°30′T / 27,8°B 25,5°T / 27.8; -25.5 25 km 1.5 km
Mons Maraldi 20°18′B 35°18′Đ / 20,3°B 35,3°Đ / 20.3; 35.3 15 km 1.3 km
Mons Moro 12°00′N 19°42′T / 12°N 19,7°T / -12.0; -19.7 10 km
Mons Penck 10°00′N 21°36′Đ / 10°N 21,6°Đ / -10.0; 21.6 30 km 4. km
Mons Pico 45°42′B 8°54′T / 45,7°B 8,9°T / 45.7; -8.9 25 km 2. km
Mons Piton 40°36′B 1°06′T / 40,6°B 1,1°T / 40.6; -1.1 25 km 2.3 km
Mons Rümker 40°48′B 58°06′T / 40,8°B 58,1°T / 40.8; -58.1 70 km 0.5 km
Mons Usov 12°00′B 63°00′Đ / 12°B 63°Đ / 12.0; 63.0 15 km
Mons Vinogradov[1] 22°24′B 32°24′T / 22,4°B 32,4°T / 22.4; -32.4 25 km 1.4 km
Mons Vitruvius 19°24′B 30°48′Đ / 19,4°B 30,8°Đ / 19.4; 30.8 15 km 2.3 km
Mons Wolff 17°00′B 6°48′T / 17°B 6,8°T / 17.0; -6.8 35 km 3.5 km
Tên Vĩ độ/Kinh độ Đường kính
Montes Agricola 29°06′B 54°12′T / 29,1°B 54,2°T / 29.1; -54.2 141 km
Montes Alpes 46°24′B 0°48′T / 46,4°B 0,8°T / 46.4; -0.8 281 km
Montes Apenninus 18°54′B 3°42′T / 18,9°B 3,7°T / 18.9; -3.7 401 km
Montes Archimedes 25°18′B 4°36′T / 25,3°B 4,6°T / 25.3; -4.6 163 km
Montes Carpatus 14°30′B 24°24′T / 14,5°B 24,4°T / 14.5; -24.4 361 km
Montes Caucasus 38°24′B 10°00′Đ / 38,4°B 10°Đ / 38.4; 10.0 445 km
Montes Cordillera 17°30′N 81°36′T / 17,5°N 81,6°T / -17.5; -81.6 574 km
Montes Haemus 19°54′B 9°12′Đ / 19,9°B 9,2°Đ / 19.9; 9.2 560 km
Montes Harbinger 27°00′B 41°00′T / 27°B 41°T / 27.0; -41.0 90 km
Montes Jura 47°06′B 34°00′T / 47,1°B 34°T / 47.1; -34.0 422 km
Montes Pyrenaeus 15°36′N 41°12′Đ / 15,6°N 41,2°Đ / -15.6; 41.2 164 km
Montes Recti 48°00′B 20°00′T / 48°B 20°T / 48.0; -20.0 90 km
Montes Riphaeus 7°42′N 28°06′T / 7,7°N 28,1°T / -7.7; -28.1 189 km
Montes Rook 20°36′N 82°30′T / 20,6°N 82,5°T / -20.6; -82.5 791 km
Montes Secchi 3°00′B 43°00′Đ / 3°B 43°Đ / 3.0; 43.0 50 km
Montes Spitzbergen 35°00′B 5°00′T / 35°B 5°T / 35.0; -5.0 60 km
Montes Taurus 28°24′B 41°06′Đ / 28,4°B 41,1°Đ / 28.4; 41.1 172 km
Montes Teneriffe 47°06′B 11°48′T / 47,1°B 11,8°T / 47.1; -11.8 182 km
  1. ^ Còn gọi là Mons Euler.

Liên kết ngoài

[sửa | sửa mã nguồn]