Danh sách núi trên Mặt Trăng

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Dưới đây là danh sách núi trên Mặt Trăng.

Núi[sửa | sửa mã nguồn]

Đây là các núi hay khối núi đơn lẻ.

Tên
Vĩ độ/Kinh độ Đường kính
Độ cao
Mons Agnes 18°36′B 5°18′Đ / 18,6°B 5,3°Đ / 18.6; 5.3 1 km
Mons Ampère 19°00′B 4°00′T / 19°B 4°T / 19.0; -4.0 30 km 3.0 km
Mons André 5°12′B 120°36′Đ / 5,2°B 120,6°Đ / 5.2; 120.6 10 km
Mons Ardeshir 5°00′B 121°00′Đ / 5°B 121°Đ / 5.0; 121.0 8 km
Mons Argaeus 19°00′B 29°00′Đ / 19°B 29°Đ / 19.0; 29.0 50 km
Mons Blanc 45°00′B 1°00′Đ / 45°B 1°Đ / 45.0; 1.0 25 km 3.6 km
Mons Bradley 22°00′B 1°00′Đ / 22°B 1°Đ / 22.0; 1.0 30 km 4.2 km
Mons Delisle 29°30′B 35°48′T / 29,5°B 35,8°T / 29.5; -35.8 30 km
Mons Dieter 5°00′B 120°12′Đ / 5°B 120,2°Đ / 5.0; 120.2 20 km
Mons Dilip 5°36′B 120°48′Đ / 5,6°B 120,8°Đ / 5.6; 120.8 2 km
Mons Esam 14°36′B 35°42′Đ / 14,6°B 35,7°Đ / 14.6; 35.7 8 km
Mons Ganau 4°48′B 120°36′Đ / 4,8°B 120,6°Đ / 4.8; 120.6 14 km
Mons Gruithuisen Delta 36°00′B 35°54′T / 36°B 35,9°T / 36.0; -35.9 20 km
Mons Gruithuisen Gamma 36°36′B 40°30′T / 36,6°B 40,5°T / 36.6; -40.5 20 km
Mons Hadley 26°30′B 4°42′Đ / 26,5°B 4,7°Đ / 26.5; 4.7 25 km 4.6 km
Mons Hadley Delta 25°48′B 3°48′Đ / 25,8°B 3,8°Đ / 25.8; 3.8 15 km 3.5 km
Mons Hansteen 12°06′N 50°00′T / 12,1°N 50°T / -12.1; -50.0 30 km
Mons Herodotus 27°30′B 53°00′T / 27,5°B 53°T / 27.5; -53.0 5 km
Mons Huygens 20°00′B 2°54′T / 20°B 2,9°T / 20.0; -2.9 40 km 4.7 km
Mons La Hire 27°48′B 25°30′T / 27,8°B 25,5°T / 27.8; -25.5 25 km 1.5 km
Mons Maraldi 20°18′B 35°18′Đ / 20,3°B 35,3°Đ / 20.3; 35.3 15 km 1.3 km
Mons Moro 12°00′N 19°42′T / 12°N 19,7°T / -12.0; -19.7 10 km
Mons Penck 10°00′N 21°36′Đ / 10°N 21,6°Đ / -10.0; 21.6 30 km 4. km
Mons Pico 45°42′B 8°54′T / 45,7°B 8,9°T / 45.7; -8.9 25 km 2. km
Mons Piton 40°36′B 1°06′T / 40,6°B 1,1°T / 40.6; -1.1 25 km 2.3 km
Mons Rümker 40°48′B 58°06′T / 40,8°B 58,1°T / 40.8; -58.1 70 km 0.5 km
Mons Usov 12°00′B 63°00′Đ / 12°B 63°Đ / 12.0; 63.0 15 km
Mons Vinogradov[1] 22°24′B 32°24′T / 22,4°B 32,4°T / 22.4; -32.4 25 km 1.4 km
Mons Vitruvius 19°24′B 30°48′Đ / 19,4°B 30,8°Đ / 19.4; 30.8 15 km 2.3 km
Mons Wolff 17°00′B 6°48′T / 17°B 6,8°T / 17.0; -6.8 35 km 3.5 km

Dãy núi[sửa | sửa mã nguồn]

Tên Vĩ độ/Kinh độ Đường kính
Montes Agricola 29°06′B 54°12′T / 29,1°B 54,2°T / 29.1; -54.2 141 km
Montes Alpes 46°24′B 0°48′T / 46,4°B 0,8°T / 46.4; -0.8 281 km
Montes Apenninus 18°54′B 3°42′T / 18,9°B 3,7°T / 18.9; -3.7 401 km
Montes Archimedes 25°18′B 4°36′T / 25,3°B 4,6°T / 25.3; -4.6 163 km
Montes Carpatus 14°30′B 24°24′T / 14,5°B 24,4°T / 14.5; -24.4 361 km
Montes Caucasus 38°24′B 10°00′Đ / 38,4°B 10°Đ / 38.4; 10.0 445 km
Montes Cordillera 17°30′N 81°36′T / 17,5°N 81,6°T / -17.5; -81.6 574 km
Montes Haemus 19°54′B 9°12′Đ / 19,9°B 9,2°Đ / 19.9; 9.2 560 km
Montes Harbinger 27°00′B 41°00′T / 27°B 41°T / 27.0; -41.0 90 km
Montes Jura 47°06′B 34°00′T / 47,1°B 34°T / 47.1; -34.0 422 km
Montes Pyrenaeus 15°36′N 41°12′Đ / 15,6°N 41,2°Đ / -15.6; 41.2 164 km
Montes Recti 48°00′B 20°00′T / 48°B 20°T / 48.0; -20.0 90 km
Montes Riphaeus 7°42′N 28°06′T / 7,7°N 28,1°T / -7.7; -28.1 189 km
Montes Rook 20°36′N 82°30′T / 20,6°N 82,5°T / -20.6; -82.5 791 km
Montes Secchi 3°00′B 43°00′Đ / 3°B 43°Đ / 3.0; 43.0 50 km
Montes Spitzbergen 35°00′B 5°00′T / 35°B 5°T / 35.0; -5.0 60 km
Montes Taurus 28°24′B 41°06′Đ / 28,4°B 41,1°Đ / 28.4; 41.1 172 km
Montes Teneriffe 47°06′B 11°48′T / 47,1°B 11,8°T / 47.1; -11.8 182 km

Xem thêm[sửa | sửa mã nguồn]

Ghi chú[sửa | sửa mã nguồn]

  1. ^ Còn gọi là Mons Euler.

Liên kết ngoài[sửa | sửa mã nguồn]