Danh sách ngôn ngữ

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới: menu, tìm kiếm

Danh sách Ngôn ngữ trên thế giới theo tên.

A[sửa | sửa mã nguồn]

Mục lục:
Top  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Tiếng Hệ
Tiếng Antekish Antekish
Tiếng 'Are'are Ngữ chi Malayo-Polynesia
Tiếng 'Auhelawa Ngữ chi Malayo-Polynesia
Tiếng A'Tong Ngữ tộc Tạng-Miến
Tiếng Aari Ngữ chi Omotic thuộc Hệ ngôn ngữ Phi-Á
Tiếng Abanyom Nhóm ngôn ngữ Bantu
Tiếng Abaza Hệ ngôn ngữ Tây Bắc Caucasian
Tiếng Abkhaz Hệ ngôn ngữ Tây Bắc Caucasian
Tiếng Abujmaria Hệ ngôn ngữ Dravida
Tiếng Acehnese Ngữ chi Malayo-Polynesia
Tiếng Adamorobe Ngôn ngữ ký hiệu
Tiếng Adele Nhóm ngôn ngữ Kwa
Adyghe Hệ ngôn ngữ Tây Bắc Caucasian
Afar Cushitic
Tiếng Afrikaans Nhóm ngôn ngữ German
Tiếng Afro-Seminole Creole English-based creole
Aimaq hoặc Barbari Ngữ chi Iran
Aini Nhóm ngôn ngữ Turk
Tiếng Ainu Ngôn ngữ biệt lập
Akan Nhóm ngôn ngữ Kwa
Akawaio Hệ ngôn ngữ Carib
Tiếng Nhóm ngôn ngữ Aklanon Ngữ chi Malayo-Polynesia
Tiếng Albania Hệ ngôn ngữ Ấn-Âu
Aleut Hệ ngôn ngữ Eskimo-Aleut
Algonquin Algonquian
Alsatian Nhóm ngôn ngữ German
Altay Nhóm ngôn ngữ Turk
Alutor Hệ ngôn ngữ Chukotko-Kamchatka
Tiếng American Sign Ngôn ngữ ký hiệu
Tiếng Amhara Nhóm ngôn ngữ Semit
Anda Khoisan
Amdang Hệ ngôn ngữ Nilo-Sahara
Angika Ngữ tộc Indo-Iran
Anyin Nhóm ngôn ngữ Kwa
Ao Ngữ tộc Tạng-Miến
A-Pucikwar Andamanese
Tiếng Ả Rập Nhóm ngôn ngữ Semit
Tiếng Aragon Nhóm ngôn ngữ Rôman
Tiếng Aramaic Nhóm ngôn ngữ Semit
Are Ngữ chi Malayo-Polynesia
Argobba Nhóm ngôn ngữ Semit
Tiếng Aromania hoặc Macedo-Romanian Nhóm ngôn ngữ Rôman
Tiếng Armenia Hệ ngôn ngữ Ấn-Âu
Arvanitic Hệ ngôn ngữ Ấn-Âu
Ashkun Ngữ tộc Indo-Iran
Tiếng Assam Ngữ tộc Indo-Iran
Tiếng Assyrian Neo-Aramaic Nhóm ngôn ngữ Semit
Ateso hoặc Teso Nilotic
Asi Ngữ chi Malayo-Polynesia
Asturian Nhóm ngôn ngữ Rôman
Tiếng Auslan Ngôn ngữ ký hiệu
Tiếng Austro-Bavarian Nhóm ngôn ngữ German
Tiếng Avar Hệ ngôn ngữ Đông Bắc Caucasian
Avestan Ngữ tộc Indo-Iran
Awadhi Ngữ tộc Indo-Iran
Tiếng Aymara Aymaran
Tiếng Azerbaijan Nhóm ngôn ngữ Turk

B[sửa | sửa mã nguồn]

Mục lục:
Top  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Tiếng Hệ
Badaga Hệ ngôn ngữ Dravida
Badeshi Ngữ tộc Indo-Iran
Tiếng Ba Na (Bahnar) Hệ ngôn ngữ Nam Á
Balinese Ngữ chi Malayo-Polynesia
Balochi Ngữ chi Iran
Balti Ngữ tộc Tạng-Miến
Tiếng Bambara hoặc Bamanankan Mande
Tiếng Banjar Ngữ chi Malayo-Polynesia
Banyumasan Ngữ chi Malayo-Polynesia
Bartangi Ngữ chi Iran
Basaa Nhóm ngôn ngữ Bantu
Bashkardi Ngữ chi Iran
Tiếng Bashkir Nhóm ngôn ngữ Turk
Tiếng Basque Ngôn ngữ biệt lập
Batak Karo Ngữ chi Malayo-Polynesia
Batak Toba Ngữ chi Malayo-Polynesia
Bats North Caucasian
Beja Cushitic
Tiếng Belarus Ngữ tộc Slav
Belhare Ngữ tộc Tạng-Miến
Berta Hệ ngôn ngữ Nilo-Sahara
Bemba Nhóm ngôn ngữ Bantu
Tiếng Bengal Ngữ tộc Indo-Iran
Bezhta Hệ ngôn ngữ Đông Bắc Caucasian
Berber Nhóm ngôn ngữ Berber
Betawi Ngữ chi Malayo-Polynesia
Bete Hệ ngôn ngữ Niger-Congo
Bété Hệ ngôn ngữ Niger-Congo
Bhili Ngữ tộc Indo-Iran
Bhojpuri Ngữ tộc Indo-Iran
Tiếng Bijil Neo-Aramaic Nhóm ngôn ngữ Semit
Tiếng Bikol Ngữ chi Malayo-Polynesia
Bikya hoặc Furu Nhóm ngôn ngữ Bantu
Bissa Mande
Blackfoot Algonquian
Tiếng Phương ngữ Boholano Ngữ chi Malayo-Polynesia
Tiếng Bohtan Neo-Aramaic Nhóm ngôn ngữ Semit
Bonan hoặc Paoan Hệ ngôn ngữ Mongol
Bororo Bororoan
Tiếng Bodo Tiếng Bodo
Tiếng Bosnia Ngữ tộc Slav
Tiếng Brahui Hệ ngôn ngữ Dravida
Tiếng Breton Ngữ tộc Celt
Tiếng British Sign Ngôn ngữ ký hiệu
Bru Hệ ngôn ngữ Nam Á
Brunei Malay Ngữ chi Malayo-Polynesia
Bua Hệ ngôn ngữ Niger-Congo
Buginese Ngữ chi Malayo-Polynesia
Bukusu Nhóm ngôn ngữ Bantu
Tiếng Bulgaria Ngữ tộc Slav
Bunjevac Ngữ tộc Slav
Tiếng Miến Điện Ngữ tộc Tạng-Miến
Burushaski Ngôn ngữ biệt lập
Buryat Hệ ngôn ngữ Mongol

C[sửa | sửa mã nguồn]

Mục lục:
Top  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Tiếng Hệ
Caluyanon hoặc Caluyanun Ngữ chi Malayo-Polynesia
Cantonese Sinitic
Tiếng Catala Nhóm ngôn ngữ Rôman
Cayuga Iroquoian
Tiếng Cebu Ngữ chi Malayo-Polynesia
Tiếng Chavacano hoặc Chavacano Ngôn ngữ Creole
Chaga hoặc Kichagga Nhóm ngôn ngữ Bantu
Chakma Ngữ tộc Indo-Iran
Tiếng Chaldean Neo-Aramaic Nhóm ngôn ngữ Semit
Tiếng Chăm (Cham) Ngữ chi Malayo-Polynesia
Tiếng Chamorro Ngữ chi Malayo-Polynesia
Chaouia hoặc Tachawit Nhóm ngôn ngữ Berber
Tiếng Chechnya Hệ ngôn ngữ Đông Bắc Caucasian
Chenchu Hệ ngôn ngữ Dravida
Chenoua Nhóm ngôn ngữ Berber
Cherokee Iroquoian
Cheyenne Algonquian
Tiếng Chhattisgarh Ngữ tộc Indo-Iran
Chickasaw Muskogean
Chintang hoặc Chhintang Ngữ tộc Tạng-Miến
Chilcotin Athabaskan
Tiếng Trung Quốc Sinitic
Chiricahua hoặc Mescalero-Chiricahua Apache Athabaskan
Chichewa hoặc Nyanja Nhóm ngôn ngữ Bantu
Chipewyan Athabaskan
Chittagonian Ngữ tộc Indo-Iran
Choctaw Muskogean
Chorasmian hoặc Khwarezmian Ngữ chi Iran
Chukchi hoặc Chukot Hệ ngôn ngữ Chukotko-Kamchatka
Chulym Nhóm ngôn ngữ Turk
Church Slavonic Ngữ tộc Slav, ngôn ngữ hành lễ
Tiếng Chuuk hoặc Trukese Ngữ chi Malayo-Polynesia
Tiếng Chuvash Nhóm ngôn ngữ Turk
Cocoma hoặc Cocama Tupian
Cocopa Hokan
Coeur d’Alene Salishan
Comanche Uto-Aztecan
Comorian Nhóm ngôn ngữ Bantu
Tiếng Cornwall Ngữ tộc Celt (revived)
Corsican Nhóm ngôn ngữ Rôman
Cree Algonquian
Tiếng Tatar Krym (Crimean Turkish) Nhóm ngôn ngữ Turk
Tiếng Croatia Ngữ tộc Slav
Tiếng Cuyonon Ngữ chi Malayo-Polynesia
Tiếng Séc Ngữ tộc Slav

D[sửa | sửa mã nguồn]

Mục lục:
Top  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Tiếng Hệ
Dagbani Gur
Dahlik Nhóm ngôn ngữ Semit
Dalecarlian Nhóm ngôn ngữ German
Dameli Ngữ tộc Indo-Iran
Tiếng Đan Mạch Nhóm ngôn ngữ German
Dargin Hệ ngôn ngữ Đông Bắc Caucasian
Tiếng Dari (Zoroastrian) Ngữ chi Iran
Tiếng Dari (Ba Tư) Ngữ chi Iran
Daur hoặc Dagur Hệ ngôn ngữ Mongol
Dena'ina hoặc Tanaina Athapaskan
Dhatki Ngữ tộc Indo-Iran
Tiếng Dhivehi hoặc Maldivian Ngữ tộc Indo-Iran
Dida Kru
Dioula hoặc Jula Mande
Tiếng Dogri Ngữ tộc Indo-Iran
Dogrib hoặc Tli Cho Athapaskan
Dolgan Nhóm ngôn ngữ Turk
Domaaki hoặc Dumaki Ngữ tộc Indo-Iran
Dongxiang hoặc Santa Hệ ngôn ngữ Mongol
Duala Nhóm ngôn ngữ Bantu
Dungan Sinitic
Tiếng Hà Lan Nhóm ngôn ngữ German
Tiếng Dzhidi hoặc Judeo-Persian Ngữ chi Iran
Tiếng Dzongkha Ngữ tộc Tạng-Miến

E[sửa | sửa mã nguồn]

Mục lục:
Top  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Tiếng Hệ
Eastern Yugur Hệ ngôn ngữ Mongol
Tiếng Egyptian Arabic Nhóm ngôn ngữ Semit
Ekoti Nhóm ngôn ngữ Bantu
Tiếng Enets hoặc Yenisey Samoyed Hệ ngôn ngữ Samoyed
Tiếng Anh Nhóm ngôn ngữ German
Erzya Hệ ngôn ngữ Ural
Tiếng Esperanto Ngôn ngữ được xây dựng
Tiếng Estonia Hệ ngôn ngữ Ural
Even Ngữ tộc Tungus
Evenk hoặc Evenki Ngữ tộc Tungus
Ewe Nhóm ngôn ngữ Volta-Niger
Extremaduran Nhóm ngôn ngữ Rôman

F[sửa | sửa mã nguồn]

Mục lục:
Top  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Tiếng Hệ
Tiếng Faroe Nhóm ngôn ngữ German
Fang Nhóm ngôn ngữ Bantu
Fijian Ngữ chi Malayo-Polynesia
Tiếng Filipino Ngữ chi Malayo-Polynesia
Tiếng Phần Lan Hệ ngôn ngữ Ural
Tiếng Finnish Sign Ngôn ngữ ký hiệu
Flemish Bỉ
Fon Nhóm ngôn ngữ Volta-Niger
Tiếng Arpitan hoặc Arpitan Nhóm ngôn ngữ Rôman
Tiếng Pháp Nhóm ngôn ngữ Rôman
Tiếng French Sign Ngôn ngữ ký hiệu
Tiếng Bắc Frisia Nhóm ngôn ngữ German
Frisian, Saterland Nhóm ngôn ngữ German
Tiếng Tây Frisia Nhóm ngôn ngữ German
Tiếng Friulia Nhóm ngôn ngữ Rôman
Fula hoặc Fulfulde hoặc Fulani Senegambian
Fur Hệ ngôn ngữ Nilo-Sahara

G[sửa | sửa mã nguồn]

Mục lục:
Top  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Tiếng Hệ
Ga Nhóm ngôn ngữ Kwa
Gadaba Hệ ngôn ngữ Dravida
Gagauz Nhóm ngôn ngữ Turk
Tiếng Galicia Nhóm ngôn ngữ Rôman
Tiếng Cám Sinitic
Ganda Nhóm ngôn ngữ Bantu
Gangte Ngữ tộc Tạng-Miến
Garhwali Ngữ tộc Indo-Iran
Gayo Ngữ chi Malayo-Polynesia
Gen hoặc Gẽ hoặc Mina Nhóm ngôn ngữ Volta-Niger
Tiếng Gruzia South Caucasian
Tiếng Đức Nhóm ngôn ngữ German
Tiếng German Sign Ngôn ngữ ký hiệu
Gikuyu hoặc Kikuyu Nhóm ngôn ngữ Bantu
Tiếng Gilbert hoặc Kiribati Ngữ chi Malayo-Polynesia
Gileki Ngữ chi Iran
Goaria Ngữ tộc Indo-Iran
Gondi Hệ ngôn ngữ Dravida
Gorani hoặc Gurani Ngữ chi Iran
Tiếng Gawar-Bati hoặc Gowari hoặc Narsati Ngữ tộc Indo-Iran
Tiếng Hy Lạp Hệ ngôn ngữ Ấn-Âu
Tiếng Guaraní Tupian
Tiếng Guinea-Bissau Creole Portuguese-based creole
Tiếng Gujarat Ngữ tộc Indo-Iran
Gula Iro hoặc Kulaal Adamawa
Gullah hoặc Sea Island Creole English English-based creole
Gusii Nhóm ngôn ngữ Bantu
Gwichʼin Athabaskan

H[sửa | sửa mã nguồn]

Mục lục:
Top  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Tiếng Hệ
Hadza hoặc Hatsa Ngôn ngữ biệt lập
Haida hoặc Masset Na-Dené
Tiếng Haiti French-based creole
Tiếng Khách Gia Sinitic
Hän Athabaskan
Tiếng Hà Nhì (Hani) Ngữ tộc Tạng-Miến
Harari Nhóm ngôn ngữ Semit
Harauti Ngữ tộc Indo-Iran
Harsusi Nhóm ngôn ngữ Semit
Tiếng Haryanavi Ngữ tộc Indo-Iran, phương ngữ của Tiếng Hindi
Tiếng Harzani Ngữ chi Iran
Hausa Hệ ngôn ngữ Phi-Á
Havasupai hoặc Upland Yuman Hokan
Tiếng Hawaii Ngữ chi Malayo-Polynesia
Tiếng Hawaii Pidgin Sign Ngôn ngữ ký hiệu
Tiếng Hazaragi Ngữ chi Iran, phương ngữ của Tiếng Ba Tư
Tiếng Hebrew Nhóm ngôn ngữ Semit
Herero Nhóm ngôn ngữ Bantu
Hértevin Nhóm ngôn ngữ Semit
Tiếng Hiligaynon Ngữ chi Malayo-Polynesia
Tiếng Hindi Ngữ tộc Indo-Iran
Hinukh Hệ ngôn ngữ Đông Bắc Caucasian
Hiri Motu Motu-based Pidgin
Hixkaryana Hệ ngôn ngữ Carib
Tiếng H'Mông Hệ ngôn ngữ H'Mông-Miền
Tiếng Ho Hệ ngôn ngữ Nam Á
Hobyót Nhóm ngôn ngữ Semit
Hopi Uto-Aztecan
Hulaulá Nhóm ngôn ngữ Semit
Tiếng Hungary Hệ ngôn ngữ Ural
Tiếng Hutterite German Nhóm ngôn ngữ German

I[sửa | sửa mã nguồn]

Mục lục:
Top  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Tiếng Hệ
Ibibio Benue-Congo
Iban Ngữ chi Malayo-Polynesia
Ibanag Ngữ chi Malayo-Polynesia
Tiếng Iceland Nhóm ngôn ngữ German
Ifè Nhóm ngôn ngữ Volta-Niger
Igbo hoặc Ibo hoặc Biafra Nhóm ngôn ngữ Volta-Niger
Ikalanga hoặc Kalanga Nhóm ngôn ngữ Bantu
Ili Turki Nhóm ngôn ngữ Turk
Tiếng Ilokano hoặc Ilocano Ngữ chi Malayo-Polynesia
Inari Sami Hệ ngôn ngữ Ural
Tiếng Indonesia Ngữ chi Malayo-Polynesia
Ingrian hoặc Izhorian Hệ ngôn ngữ Ural
Ingush Hệ ngôn ngữ Đông Bắc Caucasian
Inuktitut Hệ ngôn ngữ Eskimo-Aleut
Inupiaq Hệ ngôn ngữ Eskimo-Aleut
Tiếng Inuvialuktun Hệ ngôn ngữ Eskimo-Aleut
Iraqw Cushitic
Tiếng Ireland hoặc Irish Gaelic Ngữ tộc Celt
Tiếng Irish Sign Ngôn ngữ ký hiệu
Irula Hệ ngôn ngữ Dravida
Tiếng Isan hoặc Northeastern Thai Hệ ngôn ngữ Tai-Kadai
Ishkashimi hoặc Ishkashmi Ngữ chi Iran
Istro-Romanian Nhóm ngôn ngữ Rôman
Tiếng Ý Nhóm ngôn ngữ Rôman
Itelmen hoặc Kamchadal Hệ ngôn ngữ Chukotko-Kamchatka

J[sửa | sửa mã nguồn]

Mục lục:
Top  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Tiếng Hệ
Tiếng Jacaltec hoặc Jakalteko Mayan
Jalaa không phân loại, có thể là Hệ ngôn ngữ Niger-Congo
Tiếng Nhật (Japan) Hệ ngôn ngữ Nhật Bản
Jaqaru Aymaran
Tiếng Gia Rai (Jarai) Ngữ chi Malayo-Polynesia
Tiếng Java Ngữ chi Malayo-Polynesia
Jibbali hoặc Shehri Nhóm ngôn ngữ Semit
Tiếng Jewish Babylonian Aramaic Tiếng Aramaic
Jicarilla Apache Athabaskan
Juang Hệ ngôn ngữ Nam Á
Jurchen Ngữ tộc Tungus

K[sửa | sửa mã nguồn]

Mục lục:
Top  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Tiếng Hệ
Kabardian Northwest Caucasian
Kabyle Nhóm ngôn ngữ Berber
Kachin hoặc Jingpo Ngữ tộc Tạng-Miến
Tiếng Greenland hoặc Greenlandic Hệ ngôn ngữ Eskimo-Aleut
Kalami hoặc Gawri hoặc Dirwali Ngữ tộc Indo-Iran
Kalasha Ngữ tộc Indo-Iran
Kalmyk hoặc Oirat Hệ ngôn ngữ Mongol
Kalto hoặc Nahali Ngữ tộc Indo-Iran
Tiếng Kankana-ey hoặc Kankanaey Ngữ chi Malayo-Polynesia
Tiếng Kannada Hệ ngôn ngữ Dravida
Kaonde hoặc Chikaonde Nhóm ngôn ngữ Bantu
Tiếng Kapampangan Ngữ chi Malayo-Polynesia
Karachay-Balkar Nhóm ngôn ngữ Turk
Karagas Nhóm ngôn ngữ Turk
Karaim Nhóm ngôn ngữ Turk
Karakalpak Nhóm ngôn ngữ Turk
Karelian Hệ ngôn ngữ Ural
Tiếng Kashmir Ngữ tộc Indo-Iran
Tiếng Kashubia Ngữ tộc Slav
Tiếng Kazakh Nhóm ngôn ngữ Turk
Kerek Paleosiberian
Ket Hệ ngôn ngữ Chukotko-Kamchatka
Khakas Nhóm ngôn ngữ Turk
Khalaj Nhóm ngôn ngữ Turk
Kham hoặc Sheshi Ngữ tộc Tạng-Miến
Khandeshi Ngữ tộc Indo-Iran
Khanty hoặc Ostyak Hệ ngôn ngữ Ural
Tiếng Khasi Hệ ngôn ngữ Nam Á
Khitan Hệ ngôn ngữ Mongol
Tiếng Khmer Hệ ngôn ngữ Nam Á
Tiếng Khơ Mú (Khmu) Hệ ngôn ngữ Nam Á
Khowar Ngữ tộc Indo-Iran
Tiếng Kildin Sami Finnic
Kimatuumbi Nhóm ngôn ngữ Bantu
Tiếng Kinaray-a hoặc Hiraya Ngữ chi Malayo-Polynesia
Tiếng Kinyarwanda Nhóm ngôn ngữ Bantu
Tiếng Kirombo Nhóm ngôn ngữ Bantu
Tiếng Kirundi Nhóm ngôn ngữ Bantu
Kivunjo Nhóm ngôn ngữ Bantu
Klallam hoặc Clallam Salishan
Tiếng Kodava Takk hoặc Kodagu hoặc Coorgi Hệ ngôn ngữ Dravida
Tiếng Kohistani hoặc Khili Ngữ tộc Indo-Iran
Kolami Hệ ngôn ngữ Dravida
Komi hoặc Komi-Zyrian Hệ ngôn ngữ Ural
Tiếng Konkan Ngữ tộc Indo-Iran
Kongo hoặc Kikongo Nhóm ngôn ngữ Bantu
Koraga Hệ ngôn ngữ Dravida
Korandje Hệ ngôn ngữ Nilo-Sahara
Tiếng Triều Tiên Ngôn ngữ biệt lập
Korku Hệ ngôn ngữ Nam Á
Korowai Trans-New Guinea
Korwa Hệ ngôn ngữ Nam Á
Koryak Hệ ngôn ngữ Chukotko-Kamchatka
Tiếng Kosrae Ngữ chi Malayo-Polynesia
Kota Hệ ngôn ngữ Dravida
Koyra Chiini hoặc Western Songhay Hệ ngôn ngữ Nilo-Sahara
Tiếng Koy Sanjaq Surat Nhóm ngôn ngữ Semit
Koya Hệ ngôn ngữ Dravida
Krymchak hoặc Judeo-Crimean Tatar Nhóm ngôn ngữ Turk
Kujarge không phân loại, có thể là Chadic
Kui Hệ ngôn ngữ Dravida
Kumauni Ngữ tộc Indo-Iran
Kumyk Nhóm ngôn ngữ Turk
Kumzari Ngữ chi Iran
ǃKung Khoisan
Tiếng Kurd Ngữ chi Iran
Kurukh hoặc Kurux Hệ ngôn ngữ Dravida
Kusunda Ngôn ngữ biệt lập
Kutenai hoặc Kootenay hoặc Ktunaxa Ngôn ngữ biệt lập
Tiếng Kuy Hệ ngôn ngữ Nam Á
Kwanyama hoặc Ovambo Nhóm ngôn ngữ Bantu
Kxoe Khoisan
Kyrgyz hoặc Kirghiz Nhóm ngôn ngữ Turk

L[sửa | sửa mã nguồn]

Mục lục:
Top  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Tiếng Hệ
Laal không phân loại
Ladakhi Ngữ tộc Tạng-Miến
Tiếng Ladin Nhóm ngôn ngữ Rôman
Ladino hoặc Judeo-Spanish Nhóm ngôn ngữ Rôman
Laki Ngữ chi Iran
Lakota hoặc Lakhota hoặc Teton Siouan
Lambadi hoặc Lamani hoặc Banjari Ngữ tộc Indo-Iran
Tiếng Lào hoặc Laotian Hệ ngôn ngữ Tai-Kadai
Larestani Ngữ chi Iran
Tiếng Latinh Latino-Faliscan, liturgical
Tiếng Latgalia Nhóm ngôn ngữ gốc Balt
Tiếng Latvia Nhóm ngôn ngữ gốc Balt
Laz hoặc Lazuri South Caucasian
León Nhóm ngôn ngữ Rôman
Lezgi hoặc Agul Hệ ngôn ngữ Đông Bắc Caucasian
Ligbi hoặc Ligby Mande
Tiếng Limburgish Nhóm ngôn ngữ German
Lingala Nhóm ngôn ngữ Bantu
Lipan Apache Athabascan
Tiếng Lisan al-Dawat Ngữ tộc Indo-Iran
Tiếng Lishana Deni Nhóm ngôn ngữ Semit
Tiếng Lishanid Noshan hoặc Lishana Didan Nhóm ngôn ngữ Semit
Tiếng Litva Nhóm ngôn ngữ gốc Balt
Livonian hoặc Liv Hệ ngôn ngữ Ural
Lombard Nhóm ngôn ngữ Rôman
Lotha Ngữ tộc Tạng-Miến
Tiếng Low German hoặc Low Saxon Nhóm ngôn ngữ German
Lower Sorbian Ngữ tộc Slav
Lozi hoặc Silozi Nhóm ngôn ngữ Bantu
Ludic hoặc Ludian Hệ ngôn ngữ Ural
Lunda hoặc Chilunda Nhóm ngôn ngữ Bantu
Luri Ngữ chi Iran
Tiếng Lushootseed Salishan
Lusoga hoặc Soga Nhóm ngôn ngữ Bantu
Luvale Nhóm ngôn ngữ Bantu
Luwati Ngữ tộc Indo-Iran
Tiếng Luxembourg Nhóm ngôn ngữ German

M[sửa | sửa mã nguồn]

Mục lục:
Top  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Tiếng Hệ
Tiếng Macedonia Ngữ tộc Slav
Tiếng Madure Ngữ chi Malayo-Polynesia
Magadhi Ngữ tộc Indo-Iran
Tiếng Maguindanao Ngữ chi Malayo-Polynesia
Tiếng Maithili Ngữ tộc Indo-Iran
Makasar Ngữ chi Malayo-Polynesia
Makhuwa hoặc Makua Nhóm ngôn ngữ Bantu
Makhuwa-Meetto Nhóm ngôn ngữ Bantu
Tiếng Malagasy Ngữ chi Malayo-Polynesia
Tiếng Mã Lai Ngữ chi Malayo-Polynesia
Tiếng Malayalam Hệ ngôn ngữ Dravida
Tiếng Malaysian Sign Ngôn ngữ ký hiệu
Tiếng Malta Nhóm ngôn ngữ Semit
Malto hoặc Sauria Paharia Hệ ngôn ngữ Dravida
Malvi hoặc Malavi hoặc Ujjaini Ngữ tộc Indo-Iran
Mam Mayan
Manchu Ngữ tộc Tungus
Mandaic Nhóm ngôn ngữ Semit
Tiếng Quan thoại Sinitic
Mandinka Mande
Mansi hoặc Vogul Hệ ngôn ngữ Ural
Tiếng Manx Ngữ tộc Celt
Manyika Nhóm ngôn ngữ Bantu
Tiếng Maori Ngữ chi Malayo-Polynesia
Tiếng Mapudungun hoặc Mapuche Ngôn ngữ biệt lập
Tiếng Maranao Ngữ chi Malayo-Polynesia
Tiếng Marathi Ngữ tộc Indo-Iran
Mari hoặc Cheremis Hệ ngôn ngữ Ural
Maria Hệ ngôn ngữ Dravida
Marquesan Ngữ chi Malayo-Polynesia
Tiếng Marshall hoặc Ebon Ngữ chi Malayo-Polynesia
Tiếng Martha's Vineyard Sign Ngôn ngữ ký hiệu
Masaba Nhóm ngôn ngữ Bantu
Tiếng Masbateño hoặc Minasbate Ngữ chi Malayo-Polynesia
Tiếng Meitei hoặc Manipuri hoặc Meithei Ngữ tộc Tạng-Miến
Tiếng Mauritian Creole hoặc Morisyen French-based creole
Maya Mayan
Mazandarani hoặc Tabari Ngữ chi Iran
Tiếng Meänkieli hoặc Tornedalen Finnish Hệ ngôn ngữ Ural
Megleno-Romanian Nhóm ngôn ngữ Rôman
Tiếng Mingrelia hoặc Mingrelian South Caucasian
Mehri hoặc Mahri Nhóm ngôn ngữ Semit
Menominee Algonquian
Mentawai Ngữ chi Malayo-Polynesia
Meroitic không phân loại, có thể là Hệ ngôn ngữ Nilo-Sahara hoặc Ngôn ngữ biệt lập
Mescalero Apache Athabaskan
Meru hoặc Kimeru Nhóm ngôn ngữ Bantu
Michif mixed, Tiếng Pháp and Cree based
Mikasuki hoặc Miccosukee Muskogean
Mi'kmaq hoặc Micmac Algonquian
Tiếng Minangkabau Ngữ chi Malayo-Polynesia
Mirandese Nhóm ngôn ngữ Rôman
Tiếng M'Nông hoặc Mnong Hệ ngôn ngữ Nam Á
Tiếng Mobilian Jargon pidgin, Choctaw and Tiếng Pháp based
Moghol Hệ ngôn ngữ Mongol
Mohawk Iroquoian
Tiếng Moksha Hệ ngôn ngữ Ural
Molengue Nhóm ngôn ngữ Bantu
Tiếng Môn Hệ ngôn ngữ Nam Á
Tiếng Mông Cổ Hệ ngôn ngữ Mongol
Mono Ubangian
Mono Uto-Aztecan
Mono Ngữ chi Malayo-Polynesia
Montagnais Algonquian
Tiếng Montenegro Ngữ tộc Slav
Motu Ngữ chi Malayo-Polynesia
Muher Nhóm ngôn ngữ Semit
Mundari Hệ ngôn ngữ Nam Á
Munji Ngữ chi Iran
Tiếng Mường hoặc Muong Hệ ngôn ngữ Nam Á
Muria Hệ ngôn ngữ Dravida

N[sửa | sửa mã nguồn]

Mục lục:
Top  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Tiếng Hệ
Nafaanra Senufo
Nagarchal Hệ ngôn ngữ Dravida
Nahuatl Uto-Aztecan
Nama Khoisan
Nanai Ngữ tộc Tungus
Nauruan Ngữ chi Malayo-Polynesia
Navajo hoặc Navaho Na-Dené
Ndau hoặc Southeast Shona Nhóm ngôn ngữ Bantu
Ndebele Nhóm ngôn ngữ Bantu
Ndonga Nhóm ngôn ngữ Bantu
Tiếng Napoli Nhóm ngôn ngữ Rôman
Negidal Ngữ tộc Tungus
Nenets hoặc Yurak Hệ ngôn ngữ Samoyed
Tiếng Nepal Bhasa hoặc Newari Ngữ tộc Tạng-Miến
Tiếng Nepal Ngữ tộc Indo-Iran
Tiếng New Zealand Sign Ngôn ngữ ký hiệu
Nihali hoặc Nahali Ngôn ngữ biệt lập
Nganasan hoặc Tavgi Hệ ngôn ngữ Samoyed
Ngumba Nhóm ngôn ngữ Bantu
Tiếng Nheengatu hoặc Geral hoặc Modern Tupí Tupian
Nias
Tiếng Nicaraguan Sign Ngôn ngữ ký hiệu
Niellim Adamawa
Tiếng Nigerian Pidgin pidgin, Tiếng Anh-based)
Nisenan Penutian, Maiduan
Tiếng Niue hoặc Niue Ngữ chi Malayo-Polynesia
Nivkh hoặc Gilyak Ngôn ngữ biệt lập
Nogai Nhóm ngôn ngữ Turk
Norfuk hoặc Norfolk hoặc Pitcairn-Norfolk cant, Tiếng Anh-Tiếng Tahiti based
Norman hoặc Norman-French Nhóm ngôn ngữ Rôman
Tiếng Bắc Sami Hệ ngôn ngữ Ural
Tiếng Bắc Sotho hoặc Sepedi Nhóm ngôn ngữ Bantu
Northern Straits Salish Salishan
Northern Yukaghir Hệ ngôn ngữ Yukaghir
Tiếng Na Uy (Bokmål, Nynorsk, Riksmål) Nhóm ngôn ngữ German
Nuer Nilotic
Nuxálk hoặc Bella Coola Salishan
Nyabwa Kru
Tiếng Nyah Kur Hệ ngôn ngữ Nam Á
Nyangumarta Pama-Nyungan
Nyoro Nhóm ngôn ngữ Bantu
Nǀu Khoisan

O[sửa | sửa mã nguồn]

Mục lục:
Top  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Tiếng Hệ
Tiếng Occitan Nhóm ngôn ngữ Rôman
Ojibwe hoặc Ojibwa hoặc Chippewa Algonquian
Tiếng Okinawa Hệ ngôn ngữ Nhật Bản
Olonets Karelian hoặc Liv hoặc Livvi Hệ ngôn ngữ Ural
Omagua Tupian
Ongota Hệ ngôn ngữ Phi-Á
Tiếng Oriya Ngữ tộc Indo-Iran
Ormuri Ngữ chi Iran
Oroch Ngữ tộc Tungus
Orok Ngữ tộc Tungus
Oromo hoặc Afaan Oromoo Cushitic
Tiếng Ossetia hoặc Ossetian Ngữ chi Iran

P[sửa | sửa mã nguồn]

Mục lục:
Top  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Tiếng Hệ
Páez hoặc Nasa Yuwe Ngôn ngữ biệt lập
Tiếng Palau Ngữ chi Malayo-Polynesia
Tiếng Pangasinan Ngữ chi Malayo-Polynesia
Tiếng Papiamento hoặc Papiamentu Portuguese-based creole
Parachi Ngữ chi Iran
Parya Ngữ tộc Indo-Iran
Tiếng Pashtun hoặc Pushto hoặc Pashtu Ngữ chi Iran
Tiếng Pennsylvania Dutch hoặc Pennsylvania German Nhóm ngôn ngữ German
Tiếng Ba Tư hoặc farsi, as it is referred to in the Persian Ngữ chi Iran
Phalura Ngữ tộc Indo-Iran
Phuthi Nhóm ngôn ngữ Bantu
Picard Nhóm ngôn ngữ Rôman
Tiếng Pirahã Mura
Tiếng Plautdietsch hoặc Mennonite Low German Nhóm ngôn ngữ German
Tiếng Ba Lan Ngữ tộc Slav
Tiếng Bồ Đào Nha Nhóm ngôn ngữ Rôman
Pothohari hoặc Pahari-Potwari Ngữ tộc Indo-Iran
Pradhan hoặc Pardhan Hệ ngôn ngữ Dravida
Puelche Ngôn ngữ biệt lập
Puma Ngữ tộc Tạng-Miến
Tiếng Punjab hoặc Panjabi hoặc Gurmukhi Ngữ tộc Indo-Iran

Q[sửa | sửa mã nguồn]

Mục lục:
Top  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Tiếng Hệ
Qashqai hoặc Ghashghai Nhóm ngôn ngữ Turk
Tiếng Quebec Sign Ngôn ngữ ký hiệu
Tiếng Quechua Tiếng Quechua

R[sửa | sửa mã nguồn]

Mục lục:
Top  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Tiếng Hệ
Rajasthani Ngữ tộc Indo-Iran
Ratagnon hoặc Datagnon hoặc Latagnun Ngữ chi Malayo-Polynesia
Tiếng Réunion Creole hoặc Bourbonnais French-based creole
Tiếng România Nhóm ngôn ngữ Rôman
Tiếng Romansh hoặc Rhaeto-Romance Nhóm ngôn ngữ Rôman
Digan hoặc Romani, Gipsy Ngữ tộc Indo-Iran
Tiếng Romblomanon Ngữ chi Malayo-Polynesia
Rotokas East Papuan
Tiếng Runyankole hoặc Nyankore Nhóm ngôn ngữ Bantu
Tiếng Nga Ngữ tộc Slav
Tiếng Russian Sign Ngôn ngữ ký hiệu
Ruthenian hoặc Rusyn, Carpathian Ngữ tộc Slav

S[sửa | sửa mã nguồn]

Mục lục:
Top  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Tiếng Hệ
Salar Nhóm ngôn ngữ Turk
Tiếng Samoa Ngữ chi Malayo-Polynesia
Sandawe Khoisan
Sango Ngbandi-based creole
Tiếng Phạn Ngữ tộc Indo-Iran, liturgical
Tiếng Santal Hệ ngôn ngữ Nam Á
Sara Ngữ chi Malayo-Polynesia
Saraiki hoặc Seraiki hoặc Siraiki Southern Punjabi Ngữ tộc Indo-Iran
Saramaccan English-based creole
Sardinian Nhóm ngôn ngữ Rôman
Sarikoli Ngữ chi Iran
Saurashtra hoặc Sourashtra Ngữ tộc Indo-Iran
Savara Hệ ngôn ngữ Dravida
Savi Ngữ tộc Indo-Iran
Sawai Ngữ chi Malayo-Polynesia
Scots hoặc Ulster Scots hoặc Hiberno-Scots hoặc Ullans Nhóm ngôn ngữ German
Tiếng Gael Scotland hoặc Scottish Gaelic hoặc Gaidhlig hoặc Gaelic Ngữ tộc Celt
Tiếng Selangor Sign Ngôn ngữ ký hiệu
Selkup hoặc Ostyak Samoyed Hệ ngôn ngữ Samoyed
Semnani Ngữ chi Iran
Senaya Nhóm ngôn ngữ Semit
Tiếng Serbia Ngữ tộc Slav
Tiếng Serbia-Croatia Ngữ tộc Slav
Tiếng Sotho Nhóm ngôn ngữ Bantu
Seto hoặc Setu Hệ ngôn ngữ Ural
Tiếng Seychellois Creole French-based creole
Tiếng Shan Hệ ngôn ngữ Tai-Kadai
Shimaore Nhóm ngôn ngữ Bantu
Shina Ngữ tộc Indo-Iran
Shona Nhóm ngôn ngữ Bantu
Shor Nhóm ngôn ngữ Turk
Shoshoni Uto-Aztecan
Shughni Ngữ chi Iran
Shumashti Ngữ tộc Indo-Iran
Shuswap Salishan
Tiếng Sicilia Nhóm ngôn ngữ Rôman
Sidamo Cushitic
Sika Ngữ chi Malayo-Polynesia
Tiếng Silesia Ngữ tộc Slav
Silt'e hoặc Selti hoặc East Gurage Nhóm ngôn ngữ Semit
Tiếng Sindh Ngữ tộc Indo-Iran
Tiếng Sinhala Ngữ tộc Indo-Iran
Sioux Siouan
Sivandi Ngữ chi Iran
Tiếng Skolt Sami Hệ ngôn ngữ Ural
Slavey Athabaskan
Tiếng Slovak Ngữ tộc Slav
Tiếng Slovene hoặc Slovenian Ngữ tộc Slav
Soddo hoặc Kistane Nhóm ngôn ngữ Semit
Tiếng Somali Cushitic
Sonjo hoặc Temi Nhóm ngôn ngữ Bantu
Tiếng Sonsorol hoặc Sonsorol Ngữ chi Malayo-Polynesia
Soqotri Nhóm ngôn ngữ Semit
Sora Hệ ngôn ngữ Nam Á
Sorbian, Lower Ngữ tộc Slav
Sorbian, Upper Ngữ tộc Slav
Sourashtra Ngữ tộc Indo-Iran
Tiếng Southern Sami Hệ ngôn ngữ Ural
South Estonian Hệ ngôn ngữ Ural
Tiếng Hệ ngôn ngữ Yukaghir hoặc Tundra Yukaghir Hệ ngôn ngữ Yukaghir
Tiếng Tây Ban Nha Nhóm ngôn ngữ Rôman
Tiếng Sranan Tongo English-based creole
St'at'imcets hoặc Lillooet Salishan
Sucite hoặc Sìcìté Sénoufo Senufo
Suba Nhóm ngôn ngữ Bantu
Tiếng Sunda Ngữ chi Malayo-Polynesia
Supyire hoặc Supyire Senoufo Senufo
Tiếng Surigaonon Ngữ chi Malayo-Polynesia
Susu Mande
Svan South Caucasian
Tiếng Swahili Nhóm ngôn ngữ Bantu
Tiếng Swazi hoặc Swazi hoặc Siswati hoặc Seswati Nhóm ngôn ngữ Bantu
Tiếng Thụy Điển Nhóm ngôn ngữ German
Syriac Nhóm ngôn ngữ Semit

T[sửa | sửa mã nguồn]

Mục lục:
Top  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Tiếng Hệ
Tabasaran hoặc Tabassaran Hệ ngôn ngữ Đông Bắc Caucasian
Tachelhit Nhóm ngôn ngữ Berber
Tiếng Tagalog Ngữ chi Malayo-Polynesia
Tiếng Tahiti Ngữ chi Malayo-Polynesia
Tiếng Taiwanese Sign Ngôn ngữ ký hiệu
Tajik Ngữ chi Iran
Takestani Ngữ chi Iran
Talysh Ngữ chi Iran
Tiếng Tamil Hệ ngôn ngữ Dravida
Tanacross Athabaskan
Tangut Ngữ tộc Tạng-Miến
Tarifit hoặc Rifi hoặc Riff Berber Nhóm ngôn ngữ Berber
Tat hoặc Tati Ngữ chi Iran
Tiếng Tatar Nhóm ngôn ngữ Turk
Tiếng Tausug Ngữ chi Malayo-Polynesia
Tehuelche Chon
Tiếng Telugu Hệ ngôn ngữ Dravida
Tiếng Tetum Ngữ chi Malayo-Polynesia
Tiếng Tepehua Totonacan
Tiếng Tepehuán Uto-Aztecan)
Tiếng Thái Hệ ngôn ngữ Tai-Kadai
Tharu Ngữ tộc Indo-Iran
Tibetan Ngữ tộc Tạng-Miến
Tigre hoặc Xasa Nhóm ngôn ngữ Semit
Tiếng Tigrinya Nhóm ngôn ngữ Semit
Timbisha hoặc Panamint Uto-Aztecan
Tiv Benue-Congo
Tlingit Na-Dené
Tiếng Tobi Ngữ chi Malayo-Polynesia
Toda Hệ ngôn ngữ Dravida
Tiếng Tok Pisin English-based creole
Tiếng Tokelau Ngữ chi Malayo-Polynesia
Tonga Nhóm ngôn ngữ Bantu
Tiếng Tonga Ngữ chi Malayo-Polynesia
Torwali hoặc Turvali Ngữ tộc Indo-Iran
Tregami Ngữ tộc Indo-Iran
Tsat Ngữ chi Malayo-Polynesia
Tsez hoặc Dido Hệ ngôn ngữ Đông Bắc Caucasian
Tshiluba hoặc Luba-Kasai hoặc Luba-Lulua Nhóm ngôn ngữ Bantu
Tsimshian Penutian
Tiếng Tsonga Nhóm ngôn ngữ Bantu
Tiếng Tswana hoặc Setswana Nhóm ngôn ngữ Bantu
Tu hoặc Monguor Hệ ngôn ngữ Mongol
Tiếng Tuareg hoặc Tamasheq Nhóm ngôn ngữ Berber
Tulu Hệ ngôn ngữ Dravida
Tumbuka Nhóm ngôn ngữ Bantu
Tupiniquim Tupian
Tiếng Thổ Nhĩ Kỳ Nhóm ngôn ngữ Turk
Tiếng Turkmen Nhóm ngôn ngữ Turk
Turoyo Nhóm ngôn ngữ Semit
Tiếng Tuvalu Ngữ chi Malayo-Polynesia
Tuvan Tuvin hoặc Tyvan Nhóm ngôn ngữ Turk

U[sửa | sửa mã nguồn]

Mục lục:
Top  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Tiếng Hệ
Udihe hoặc Ude hoặc Udege Ngữ tộc Tungus
Tiếng Udmurt hoặc Votyak Hệ ngôn ngữ Ural
Tiếng Ukraina Ngữ tộc Slav
Ulch hoặc Olcha Ngữ tộc Tungus
Unserdeutsch hoặc Rabaul Creole German German-based creole
Upper Sorbian Ngữ tộc Slav
Tiếng Urdu Pakistani
Uripiv Ngữ chi Malayo-Polynesia
Urum Nhóm ngôn ngữ Turk
Ute Uto-Aztecan
Tiếng Uyghur hoặc Uigur Nhóm ngôn ngữ Turk
Tiếng Uzbek Nhóm ngôn ngữ Turk

V[sửa | sửa mã nguồn]

Mục lục:
Top  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Tiếng Hệ
Vafsi Ngữ chi Iran
Valencian Nhóm ngôn ngữ Rôman
Tiếng Valencian Sign Ngôn ngữ ký hiệu
Vasi-vari hoặc Prasuni Ngữ tộc Indo-Iran
Tiếng Venda hoặc Tshivenda Nhóm ngôn ngữ Bantu
Venetian Nhóm ngôn ngữ Rôman
Tiếng Veps Hệ ngôn ngữ Ural
Tiếng Việt Hệ ngôn ngữ Nam Á
Võro Hệ ngôn ngữ Ural
Votic hoặc Votian Hệ ngôn ngữ Ural

W[sửa | sửa mã nguồn]

Mục lục:
Top  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Tiếng Hệ
Tiếng Wa Hệ ngôn ngữ Nam Á
Tiếng Telugu Hệ ngôn ngữ Dravida
Waigali hoặc Kalasha-Ala Ngữ tộc Indo-Iran
Waima hoặc Roro Ngữ chi Malayo-Polynesia
Wakhi Ngữ chi Iran
Tiếng Wallon Nhóm ngôn ngữ Rôman
Tiếng Waray-Waray hoặc Binisaya Ngữ chi Malayo-Polynesia
Washo Hokan
Tiếng Wales Ngữ tộc Celt
Tiếng Western Neo-Aramaic Nhóm ngôn ngữ Semit
Wolane (Silt'e) Nhóm ngôn ngữ Semit
Tiếng Wolof Hệ ngôn ngữ Niger-Congo
Tiếng Ngô Sinitic

X[sửa | sửa mã nguồn]

Mục lục:
Top  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Tiếng Hệ
Tiếng Xhosa Nhóm ngôn ngữ Bantu
Xiang Sinitic
Xibe hoặc Sibo Ngữ tộc Tungus
Xipaya Tupian
ǃXóõ Khoisan

Y[sửa | sửa mã nguồn]

Mục lục:
Top  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Tiếng Hệ
Tiếng Yaaku
Tiếng Yaeyama
Yaghnobi Ngữ chi Iran
Yakut
Tiếng Yankunytjatjara
Tiếng Bộ tộc Yanomami
Yanyuwa
Tiếng Dao (Miền; Yao, Mienic) Hệ ngôn ngữ H'Mông-Miền
Yapese
Yaqui
Yauma Nhóm ngôn ngữ Bantu
Yavapai
Yazdi Ngữ chi Iran
Yazgulyam hoặc Yazgulami Ngữ chi Iran
Yemenite Hebrew Nhóm ngôn ngữ Semit
Tiếng Yeni
Tiếng Yevanic
Tiếng Lô Lô (Yi) Hệ ngôn ngữ Hán-Tạng
Tiếng Yiddish Nhóm ngôn ngữ German
Yidgha Ngữ chi Iran
Yogur, Yoghur, (Mongolic) Sarï Uyghur, and (Mongolic) Người Yugur Hệ ngôn ngữ Mongol
Tiếng Yokutsan
Tiếng Yonaguni
Tiếng Yoruba
Tiếng Yucatec Maya
Tiếng Yucatec Maya Sign Ngôn ngữ ký hiệu
Tiếng Yuchi
Yugur, (Turkic) Sarïgh Uyghur, (Turkic) Người Yugur Nhóm ngôn ngữ Turk
Tiếng Hệ ngôn ngữ Yukaghir
Tiếng Yupik Hệ ngôn ngữ Eskimo-Aleut
Tiếng Yurats
Tiếng Yurok

Z[sửa | sửa mã nguồn]

Mục lục:
Top  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
Tiếng Hệ
Záparo Saparoan
Zapotec Oto-Manguean
Tiếng Zazaki Ngữ chi Iran
Tiếng Tráng Hệ ngôn ngữ Tai-Kadai
Zoque Mixe-Zoquean
Tiếng Zulu Hệ ngôn ngữ Niger-Congo (Nhóm ngôn ngữ Bantu)
Zuñi hoặc Zuni Ngôn ngữ biệt lập
Zway hoặc Zay Nhóm ngôn ngữ Semit

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

Xem thêm[sửa | sửa mã nguồn]

Liên kết ngoài[sửa | sửa mã nguồn]