Bước tới nội dung

Danh sách nguyên thủ quốc gia Algérie

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Hiệu kỳ Tổng thống Algeria
Bài này nằm trong loạt bài về:
Chính trị và chính phủ
Algérie
Đối ngoại

Danh sách nguyên thủ quốc gia của Algérie kể từ khi hình thành Chính quyền Lâm thời Cộng hòa Algeria (GPRA) lưu vong tại Cairo, Ai Cập năm 1958 trong cuộc chiến tranh Algeria, tới độc lập năm 1962, và tới nay.

Đã có năm người đảm nhiệm chức vụ Tổng thống Algérie (không tính 2 Chủ tịch GPRA và 4 quyền lãnh đạo quốc gia). Ngoài ra, 2 người, Houari BoumedieneLiamine Zéroual, đảm nhiệm với vai trò quyền lãnh đạo nhà nước và Tổng thống Algérie.

Khóa[sửa | sửa mã nguồn]

Chính đảng
Thành phần khác
Trạng thái
  •   Đảm nhiệm quyền lãnh đạo Nhà nước

Danh sách[sửa | sửa mã nguồn]

Thứ Tên

(sinh–mất)
chức vụ

Chân dung Bầu cử Nhiệm kỳ Chính đảng
Ferhat Abbas

فرحات عباس
(1899–1985)

Chủ tịch Chính quyền Lâm thời Cộng hòa Algérie

19/9/1958 27/8/1961 Mặt trận Giải phóng Quốc gia
Benyoucef Benkhedda

بن يوسف بن خدة
(1920–2003)

Chủ tịch Chính quyền Lâm thời Cộng hòa Algérie

27/8/1961 22/7/1962 Mặt trận Giải phóng Quốc gia
Abderrahmane Farès

عبدالرحمن فارس
(1911–1991)

Chủ tịch Hành pháp Lâm thời

3/7/1962 25/9/1962 Mặt trận Giải phóng Quốc gia
Ferhat Abbas

فرحات عباس
(1899–1985)

Chủ tịch Hội đồng Lập hiến Quốc gia

25/9/1962 15/9/1963 Mặt trận Giải phóng Quốc gia
1 Ahmed Ben Bella

أحمد بن بلّة
(1916–2012)

Tổng thống Cộng hòa

1963 15/9/1963 19/6/1965

(đảo chính.)

Mặt trận Giải phóng Quốc gia
Hội đồng Cách mạng

Chủ tịch: Đại tá Houari Boumediene

19/6/1965 10/12/1976 Quân đọi
2 Houari Boumediene

هواري بومدين
(1932–1978)

Tổng thống Cộng hòa

1976 10/12/1976 27/121978

(mất khi đang tại nhiệm)

Mặt trận Giải phóng Quốc gia
Rabah Bitat

رابح بيطاط
(1925–2000)

Quyền Tổng thống Cộng hòa

27/12/1978 9/2/1979 Mặt trận Giải phóng Quốc gia
3 Chadli Bendjedid

شاذلي بن جديد
(1929–2012)

Tổng thống Cộng hòa

1979

1984
1988

9/2/1979 11/1/1992

(từ chức)[1]

Mặt trận Giải phóng Quốc gia
Abdelmalek Benhabyles

عبد المالك بن حبيلس
(1921–2018)

Chủ tịch Hội đồng Lập hiến

11/1/1992 14/1/1992 Mặt trận Giải phóng Quốc gia
4 Mohamed Boudiaf

محمد بوضياف
(1919–1992)

Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Cấp cao

14/1/1992 29/6/1992

(bị ám sát)

Đảng Cách mạng Xã hội chủ nghĩa
5 Ali Kafi
علي حسين كافي

(1928–2013)

Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Cấp cao

2/7/1992 31/1/1994 Mặt trận Giải phóng Quốc gia
6 Liamine Zéroual

اليمين زروال
(1941–)

1995 31/1/1994

Nguyên thủ Quốc gia
27/11/1995
Tổng thống Cộng hòa

27/4/1999 Quân đội

(tới 27/12/1995.)

(6) Quốc gia Cứu thế vì Dân chủ

(từ 21/2/1997.)

7 Abdelaziz Bouteflika

عبد العزيز بوتفليقة
(1937–2021)

Tổng thống Cộng hòa

1999

2004
2009
2014

27/4/1999 02/04/2019 Mặt trận Giải phóng Quốc gia
Abdelkader Bensalah

عبد القادر بن صالح
(1941–2021)

Quyền Tổng thống Cộng hòa

9/4/2019 19/12/2019 Cuộc biểu tình Quốc gia Dân chủ
8 Abdelmadjid Tebboune

عبد المجيد تبون
(1945–)

Tổng thống Cộng hòa

2019 19/12/2019 Mặt trận Giải phóng Quốc gia

Ghi chú[sửa | sửa mã nguồn]

  1. ^ Buộc phải từ chức bởi quân đội, bắt đầu cuộc nội chiến Algeria

Xem thêm[sửa | sửa mã nguồn]

Liên kết ngoài[sửa | sửa mã nguồn]