Danh sách quân trường Việt Nam Cộng hòa

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới: menu, tìm kiếm

Dưới đây là Danh sách quân trường Việt Nam Cộng hòa:

Tên gọi
và trực thuộc
Biểu trưng Khẩu hiệu Cấp Thời gian Chức năng
Trường Chỉ huy và Tham mưu
(Tổng cục Quân huấn)
Flag of South Vietnamese Command and General Staff College.png
Chỉnh binh thao lược
Đại học
1964
1975
Đào tạo sĩ quan chỉ huy và tham mưu.
Trường Đại học Chiến tranh Chính trị Đà Lạt
(Tổng cục Chiến tranh Chính trị)
Flag of South Vietnamese Polwar College.png
Trí-Nhân-Dũng-Thành
Đại học
1966
1975
Đào tạo sĩ quan tuyên vận.
Trung tâm Huấn luyện Chiến tranh Chính trị
(Tổng cục Chiến tranh Chính trị)
?
Trí-Nhân-Dũng-Thành
Cơ sở
1956
1975
Đào tạo cán bộ tâm lý chiến.
Trường Cao đẳng Quốc phòng
(Bộ Quốc phòng)
?
An bang, Tế thế
Đại học
1968
1975
Đào tạo sĩ quan, viên chức hành chính quân đội.
Trường Võ bị Quốc gia Đà Lạt
(Tổng cục Quân huấn)
Flag of South Vietnamese National Military Academy.png Tự thắng để chỉ huy
Đại học
1950
1975
Đào tạo sĩ quan hiện dịch.
Trung tâm Huấn luyện Không quân Nha Trang
(Tổng cục Quân huấn)
Flag of South Vietnam Air Force.png Tổ quốc-Không gian
Đại học
1951
1975
Đào tạo sĩ quan, hạ sĩ quan và binh sĩ Không quân.
Trường Chỉ huy và Tham mưu Trung cấp Không quân
(Tổng cục Quân huấn)
?
Tổ quốc - Không gian
Đại học
1970
1975
Đào tạo sĩ quan Không quân.
Trung tâm Huấn luyện Hải quân Nha Trang
(Tổng cục Quân huấn)
Flag of Nha Trang Naval Training Center.png Tổ quốc-Đại dương
Đại học
1952
1975
Đào tạo sĩ quan Hải quân.
Trung tâm Huấn luyện Hải quân Cam Ranh
(Quân chủng Hải quân)
?
Tổ quốc-Đại dương
Cơ sở
1952
1975
Đào tạo hạ sĩ quan và thủy thủ Hải quân.
Trung tâm Huấn luyện Hải quân Sài Gòn
(Quân chủng Hải quân)
?
Tổ quốc-Đại dương
Đại học
1952
1975
Đào tạo sĩ quan tham mưu Hải quân.
Trường Quân y
(Tổng cục Quân huấn)
Flag of South Vietnam's Military Medical School.svg Quên mình - Cứu người
Đại học
1951
1975
Đào tạo Y sĩ Quân đội.
Trường Thiếu sinh quân Việt Nam
(Bộ Quốc phòng)
Flag of ARVN Junior Military Academy.svg Nhân-Trí-Dũng
Cơ sở
1955
1975
Đào tạo quân nhân dự bị.
Trường Hạ sĩ quan Đồng Đế, Nha Trang
(Tổng cục Quân huấn)
Flag of Dong De Military School.svg Luyện tập để thắng
Cơ sở
1957
1975
Đào tạo sĩ quan, hạ sĩ quan trừ bị và đặc biệt.
Trường Bộ binh Thủ Đức
(Tổng cục Quân huấn)
Flag of Thu Duc Infantry School.png Cư an tư nguy
Cao đẳng
1951
1975
Đào tạo sĩ quan trừ bị.
Trường Thiết giáp-Kỵ binh
(Tổng cục Quân huấn)
Flag of ARVN Armored Cavalry Regiment.png Rèn luyện để chiến thắng
Cơ sở
1957
1975
Đào tạo chuyên ngành cho quân nhân thuộc Binh chủng Thiết giáp.
Trường Truyền tin
(Tổng cục Quân huấn)
?
Mau chóng, Bảo đảm
Cơ sở
1965
1975
Đào tạo chuyên môn cho các cấp sĩ quan, hạ sĩ quan và binh sĩ ngành Truyền tin.
Trường Nữ quân nhân
(Tổng cục Quân huấn)
Flag of South Vietnamese Women's Army Corps Training Center.png
Phụng sự-Danh dự
Cơ sở
1965
1975
Đào tạo Nữ quân nhân các cấp sĩ quan, hạ sĩ quan và điều dưỡng.
Trường Tổng Quản trị
(Tổng cục Quân huấn)
?
Danh dự-Trách nhiệm
Cơ sở
1960
1975
Đào tạo chuyên môn về quản trị nhân viên và quản lý nhân sự cho các cấp sĩ quan, hạ sĩ quan trong quân đội.
Trường Tiếp vận
(Tổng cục Quân huấn)
?
Cơ sở
Đào tạo nhiều lãnh vực chuyên môn trong ngành Tiếp vận.
Trường Công binh
(Tổng cục Quân huấn)
Flag of ARVN Military Engineering Forces.svg
Cứu quốc-Kiến quốc
Cơ sở
Đào tạo chuyên môn cho các quân nhân thuộc ngành Công binh.
Trường Sinh ngữ Quân đội
(Tổng cục Quân huấn)
?
Cơ sở
Đào tạo ngoại ngữ cho quân nhân các cấp trong quân đội.
Trung tâm Huấn luyện Quốc gia Quang Trung
(Tổng cục Quân huấn)
Quang Trung National Training Center Flag.svg Luyện tập để chiến thắng
Cơ sở
1953
1975
Đào tạo quân nhân bộ binh cấp binh sĩ cho Quân khu 3.
Trung tâm Huấn luyện Quốc gia Lam Sơn
(Tổng cục Quân huấn)
?
Quyết chiến-Quyết thắng
Cơ sở
1961
1975
Đào tạo quân nhân bộ binh cấp binh sĩ cho Quân khu 2.
Trung tâm Huấn luyện Quốc gia Đống Đa
(Tổng cục Quân huấn)
?
Cơ sở
Đào tạo quân nhân bộ binh cấp binh sĩ cho Quân khu 1.
Trung tâm Huấn luyện Quốc gia Chi Lăng
(Tổng cục Quân huấn)
?
Cơ sở
Đào tạo quân nhân bộ binh cấp binh sĩ cho Quân khu 4
Trung tâm Huấn luyện Biệt động quân Dục Mỹ
(Tổng cục Quân huấn)
Vietnamese Rangers Flag.svg Vì dân quyết chiến
Cơ sở
1961
1975
Đào tạo binh sĩ Biệt động quân.
Trung tâm Huấn luyện Hòa Cầm
(Quân khu 1)
?
Cơ sở
Trung tâm Huấn luyện, đào tạo quân nhân địa phương cấp binh sĩ và huấn luyện bổ túc cho các đơn vị chủ lực của Quân khu 1.
Trung tâm Huấn luyện Phù Cát
(Quân khu 2)
?
Cơ sở
Trung tâm Huấn luyện, đào tạo quân nhân địa phương cấp binh sĩ và huấn luyện bổ túc cho các đơn vị chủ lực của Quân khu 2.
Trung tâm Huấn luyện Sông Mao
(Quân khu 2)
?
Cơ sở
Nguyên là Trung tâm Huấn luyện Biệt động quân. Sau là cơ sở huấn luyện và đào tạo quân nhân địa phương cấp binh sĩ của Quân khu 2.
Trung tâm Huấn luyện Cao Lãnh
(Quân khu 4)
?
Cơ sở
Trung tâm Huấn luyện, đào tạo quân nhân địa phương cấp binh sĩ và huấn luyện bổ túc cho các đoan vị chủ lực của Quân khu 4.
Trung tâm Huấn luyện Nhảy dù
(Binh chủng Nhảy dù)
Flag of the ARVN Airborne Division.svg Nhảy dù cố gắng
Cơ sở
1954
1975
Đào tạo binh sĩ Nhảy dù.
Trung tâm Huấn luyện Thủy quân Lục chiến
(Binh chủng Thủy quân Lục chiến)
Flag of the Republic of Vietnam Marine Division.svg Mạnh như sóng thần
Cơ sở
1954
1975
Đào tạo binh sĩ Thủy quân Lục chiến.
Trung tâm Huấn luyện Quốc gia Vạn Kiếp
(Tổng cục Quân huấn)
VKNTC-Emblem.svg
?
Cơ sở
1962
1975
Đào tạo chiến sĩ viễn thám.
Trường Pháo binh
(Tổng cục Quân huấn)
Flag of ARVN's Artillery Forces.svg Sấm sét
Cơ sở
1961
1975
Đào tạo quân nhân pháo thủ.
Trường Quân cảnh
(Bộ Tổng Tham mưu)
Flag of ARVN's Military Police.svg Kỷ luật, Nghiêm minh
Cơ sở
1966
1975
Đào tạo quân nhân Cảnh sát Quân đội]].
Trung tâm Huấn luyện Tuần giang
(Quân chủng Hải quân)
?
?
Cơ sở
1952
1975
Đào tạo chiến sĩ Giang cảnh.
Trung tâm Huấn luyện và Bổ sung Quân khuyển
(Tổng cục Quân huấn)
Flag of ARVN Military Dog Training Center.svg Tiên phong hướng đạo
Cơ sở
1966
1975
Đào tạo quân khuyển.

Xem thêm[sửa | sửa mã nguồn]