Danh sách quận và huyện của Busan

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Đơn vị hành chính của Busan

Phân cấp hành chính chính của Busan bao gồm gu, hoặc quận, và một gun, hoặc huyện.

Đơn vị hành chính[sửa | sửa mã nguồn]

Tên Hangul Diện tích Dân số Mật độ Bản đồ
Jung-gu 중구 22,064 49,983 2.82
Seo-gu 서구 51,490 126,811 13.88
Dong-gu 동구 42,297 102,440 9.78
Yeongdo-gu 영도구 57,651 149,787 14.13
Busanjin-gu 부산진구 153,413 398,101 29.69
Dongnae-gu 동래구 101,419 282,525 16.63
Nam-gu 남구 110,473 301,043 26.62
Buk-gu 북구 110,502 315,606 39.44
Haeundae-gu 해운대구 153,019 427,619 51.46
Saha-gu 사하구 130,410 363,630 40.95
Geumjeong-gu 금정구 93,103 254,272 65.18
Gangseo-gu 강서구 25,009 63,753 179.14
Yeonje-gu 연제구 77,490 211,184 12.08
Suyeong-gu 수영구 66,948 178,231 10.2
Sasang-gu 사상구 93,149 258,975 36.06
Gijang-gun 기장군 35,334 90,380 218.06
Tổng 총계 1,323,771 3,574,340 766.12

Phân chia hành chính[sửa | sửa mã nguồn]

Jung-gu[sửa | sửa mã nguồn]

Hành chính dong (phường)
Jungang-dong · Donggwang-dong · Daecheong-dong · Bosu-dong · Bupyeong-dong · Gwangbok-dong · Nampo-dong · Yeongju 1-dong · Yeongju 2-dong

Seo-gu[sửa | sửa mã nguồn]

Hành chính dong (phường)
Dongdaeshin 1-dong · Dongdaeshin 2-dong · Dongdaeshin 3-dong · Seodaeshin 1-dong · Seodaeshin 3-dong · Seodaeshin 4-dong · Bumin-dong · Ami-dong · Chojang-dong · Chungmu-dong · Nambumin 1-dong · Nambumin 2-dong · Amnam-dong

Dong-gu[sửa | sửa mã nguồn]

Hành chính dong (phường)
Choryang 1-dong · Choryang 2-dong · Choryang 3-dong · Choryang 6-dong · Sujeong 1-dong · Sujeong 2-dong · Sujeong 4-dong · Sujeong 5-dong · Jwacheon-dong · Beomil 1-dong · Beomil 2-dong · Beomil 5-dong

Yeongdo-gu[sửa | sửa mã nguồn]

Hành chính dong (phường)
Namhang-dong · Yeongseon 1-dong · Yeongseon 2-dong · Sinseon-dong · Bongnae 1-dong · Bongnae 2-dong · Cheonghak 1-dong · Cheonghak 2-dong · Dongsam 1-dong · Dongsam 2-dong · Dongsam 3-dong

Busanjin-gu[sửa | sửa mã nguồn]

Hành chính dong (phường)
Bujeon 1-dong · Bujeon 2-dong · Yeonji-dong · Choeup-dong · Yangjeong 1-dong · Yangjeong 2-dong · Jeonpo 1-dong · Jeonpo 2-dong · Buam 1-dong · Buam 3-dong · Danggam 1-dong · Dangam 2-dong · Danggam 4-dong · Gaya 1-dong · Gaya 2-dong · Gaegeum 1-dong · Gaegeum 2-dong · Gaegeum 3-dong · Beomcheon 1-dong · Beomcheon 2-dong

Dongnae-gu[sửa | sửa mã nguồn]

Hành chính dong (phường)
Sumin-dong · Boksan-dong · Myeongryun-dong · Oncheon 1-dong · Oncheon 2-dong · Oncheon 3-dong · Sajik 1-dong · Sajik 2-dong · Sajik 3-dong · Ahn 1-dong · Ahn 2-dong · Myeongjang 1-dong · Myeongjang 2-dong

Nam-gu[sửa | sửa mã nguồn]

Hành chính dong (phường)
Daeyeon 1-dong · Daeyeon 3-dong · Daeyeon 4-dong · Daeyeon 5-dong · Daeyeon 6-dong · Yongho 1-dong · Yongho 2-dong · Yongho 3-dong · Yongho 4-dong · Yongdang-dong · Gamman 1-dong · Gamman 2-dong · Uam-dong · Munhyeon 1-dong · Munhyeon 2-dong · Munhyeon 3-dong · Munhyeon 4-dong

Buk-gu[sửa | sửa mã nguồn]

Hành chính dong (phường)
Gupo 1-dong · Gupo 2-dong · Gupo 3-dong · Geumgok-dong · Hwamyeong 1-dong · Hwamyeong 2-dong · Hwamyeong 3-dong · Deokcheon 1-dong · Deokcheon 2-dong · Deokcheon 3-dong · Mandeok 1-dong · Mandeok 2-dong · Mandeok 3-dong

Haeundae-gu[sửa | sửa mã nguồn]

Hành chính dong (phường)
U1-dong · U2-dong · U3-dong · Jung 1-dong · Jung 2-dong · Jwa 1-dong · Jwa 2-dong · Jwa 3-dong · Jwa 4-dong · Songjeong-dong · Banyeo 1-dong · Banyeo 2-dong · Banyeo 3-dong · Banyeo 4-dong · Bansong 1-dong · Bansong 2-dong · Jaesong 1-dong · Jaesong 2-dong

Saha-gu[sửa | sửa mã nguồn]

Hành chính dong (phường)
Goejeong 1-dong · Goejeong 2-dong · Goejeong 3-dong · Goejeong 4-dong · Dangni-dong · Gamcheon 1-dong · Gamcheon 2-dong · Dadae 1-dong · Dadae 2-dong · Gupyeong-dong · Jangrim 1-dong · Jangrim 2-dong · Sinpyeong 1-dong · Sinpyeong 2-dong · Hadan 1-dong · Hadan 2-dong

Geumjeong-gu[sửa | sửa mã nguồn]

Hành chính dong (phường)
Seo 1-dong · Seo 2-dong · Seo 3-dong · Geumsa-dong · Bugok 1-dong · Bugok 2-dong · Bugok 3-dong · Bugok 4-dong · Jangjeon 1-dong · Jangjeon 2-dong · Seondugu-dong · Cheongryongnopo-dong · Namsan-dong · Guseo 1-dong Guseo 2-dong · Geumseong-dong

Gangseo-gu[sửa | sửa mã nguồn]

Hành chính dong (phường)
Daejeo 1-dong · Daejeo 2-dong · Gangdong-dong · Myeongji 1-dong · Myeongji 2-dong · Garak-dong · Noksan-dong · Gadeokdo-dong

Yeonje-gu[sửa | sửa mã nguồn]

Hành chính dong (phường)
Geoje 1-dong · Geoje 2-dong · Geoje 3-dong · Geoje 4-dong · Yeonsan 1-dong · Yeonsan 2-dong · Yeonsan 3-dong · Yeonsan 4-dong · Yeonsan 5-dong · Yeonsan 6-dong · Yeonsan 8-dong · Yeonsan 9-dong

Suyeong-gu[sửa | sửa mã nguồn]

Hành chính dong (phường)
Namcheon 1-dong · Namcheon 2-dong · Suyeong-dong · Mangmi 1-dong · Mangmi 2-dong · Gwangan 1-dong · Gwangan 2-dong · Gwangan 3-dong · Gwangan 4-dong · Millak-dong

Sasang-gu[sửa | sửa mã nguồn]

Hành chính dong (phường)
Samnak-dong · Mora 1-dong · Mora 3-dong · Deokpo 1-dong · Deokpo 2-dong · Gwaebeop-dong · Gamjeon-dong · Jurye 1-dong · Jurye 2-dong · Jurye 3-dong · Hakjang-dong · Eomgung-dong

Gijang-gun[sửa | sửa mã nguồn]

Eup
Gijang-eup · Jangan-eup · Jeonggwan-eup · Ilgwang-eup
Myeon
Cheolma-myeon


Xem thêm[sửa | sửa mã nguồn]

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]