Danh sách sân bay tại Algérie

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Danh sách các sân bay Algérie, xếp theo địa điểm.

Địa điểm ICAO IATA Tên sân bay AIP/CHART
Adrar DAUA AZR Sân bay Touat-Cheikh Sidi Mohamed Belkebir AIP CHART
Algiers DAAG ALG Sân bay Houari Boumedienne AIP CHART
Annaba DABB AAE Sân bay Rabah Bitat AIP CHART
Constantine DABC CZL Sân bay quốc tế Mohamed Boudiaf AIP CHART
Ghardaïa DAUG GHA Sân bay Noumérat-Moufdi Zakaria AIP CHART
Hassi Messaoud DAUH HME Sân bay Oued Irara-Krim Belkacem AIP CHART
Oran DAOO ORN Sân bay Es Sénia AIP CHART
Tamanrasset DAAT TMR Sân bay Aguenar AIP CHART
Tébessa DABS TEE Sân bay Cheikh Larbi Tébessi AIP CHART
Tlemcen DAON TLM Sân bay Zenata-Messali El Hadj AIP CHART
Zarzaitine DAUZ IAM Sân bay In Amenas AIP CHART
Quốc gia
Batna DABT BLJ Sân bay Mostépha Ben Boulaid AIP CHART
Bejaia DAAE BJA Sân bay Soummam-Abane Ramdane AIP CHART
Bordj Mokhtar DATM BMW Sân bay Bordj Mokhtar AIP CHART
Bou Saada DAAD BUJ Sân bay Bou Saada AIP CHART
Djanet DAAJ DJG Sân bay Tiska AIP CHART
Ech-Cheliff DAOI QAS Sân bay Ech-Cheliff
El Golea DAUE ELG Sân bay El Golea AIP CHART
El Oued DAUO ELU Sân bay Guemar AIP CHART
Ghriss / Mascara DAOV MUW Sân bay Ghriss AIP CHART
Illizi DAAP VVZ Sân bay Takhamalt AIP CHART
In Guezzam DATG INF Sân bay In Guezzam AIP CHART
In Salah DAUI INZ Sân bay In Salah AIP CHART
Jijel DAAV GJL Sân bay Jijel Ferhat Abbas AIP CHART
Tiaret DAOB TID Sân bay Abdelhafid Boussouf Bou Chekif AIP CHART
Timimoun DAUT TMX Timimoun Airport AIP CHART
Touggourt DAUK TGR Sân bay Touggourt Sidi Madhi AIP CHART
OTHER
Biskra DAUB BSK Sân bay Biskra
Blida DAAB QLD Blida Airport
Boufarik DAAK QFD Boufarik Airport
Béchar DAOR CBH Béchar Ouakda Airport
Djelfa DAFI QDJ Tsletsi Airport
Gara Djebilet GBB Gara Djebilet Airport
Hassi R'Mel DAFH HMR Sân bay Hassi R'Mel
Laghouat DAUL LOO Sân bay L'Mekrareg
Oran DAOL TAF Sân bay Tafaraoui
Ouargla DAUU OGX Sân bay Ain el Beida
Relizane DAAZ QZN Sân bay Relizane
Setif DAAS QSF Sân bay Ain Arnat
Skikda DABP SKI Sân bay Skikda
Tindouf DAOF TIN Sân bay Tindouf

Xem thêm[sửa | sửa mã nguồn]

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

Liên kết ngoài[sửa | sửa mã nguồn]