Danh sách thành phố hơn 1 triệu dân Ấn Độ

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới: menu, tìm kiếm

Theo điều tra dân số năm 2001, có 36 đô thị và phức hợp đô thị với số dân trên 1 triệu tại Ấn Độ như bảng sau:.

Sr No Bang Thành phố Dân số
1 Andhra Pradesh Hyderabad UA (Distts 04. 05 & 06) 5.742.036
2 Andhra Pradesh Vijayawada UA (Distts 16 & 17) 1.039.518
3 Andhra Pradesh Visakhapatnam UA 1.345.938
4 Bihar Patna UA 1.697.976
5 Delhi Delhi UA 12.877.470
6 Gujarat Ahmedabad UA (Distts 06 & 07) 4.525.013
7 Gujarat Rajkot UA 1.003.015
8 Gujarat Surat UA 2.811.614
9 Gujarat Vadodara UA 1.491.045
10 Haryana Faridabad (M Corp) 1.055.938
11 Jharkhand Dhanbad UA 1.065.327
12 Jharkhand Jamshedpur UA (Distts 17 & 18) 1.104.713
13 Karnataka Bangalore UA 5.701.446
14 Kerala Kochi UA 1.355.972
15 Madhya Pradesh Bhopal UA 1.458.416
16 Madhya Pradesh Indore UA 1.516.918
17 Madhya Pradesh Jabalpur UA 1.098.000
18 Maharashtra Aurangabad UA 1.114.918
19 Maharashtra Greater Mumbai UA (Distts 21. 22 & 23) 16.434.386
20 Maharashtra Nagpur UA 2.129.500
21 Maharashtra Nashik UA 1.152.326
22 Maharashtra Pune UA 3.760.636
23 Punjab Amritsar UA 1.003.917
24 Punjab Ludhiana (M Corp) 1.398.467
25 Rajasthan Jaipur (M Corp) 2.322.575
26 Tamil Nadu Chennai UA (Distts 01. 02 & 03) 6.560.242
27 Tamil Nadu Coimbatore UA 1.461.139
28 Tamil Nadu Madurai UA 1.203.095
29 Uttar Pradesh Agra UA 1.331.339
30 Uttar Pradesh Allahabad UA 1.042.229
31 Uttar Pradesh Kanpur UA 2.715.555
32 Uttar Pradesh Lucknow UA 2.245.509
33 Uttar Pradesh Meerut UA 1.161.716
34 Uttar Pradesh Varanasi UA 1.203.961
35 West Bengal Asansol UA 1.067.369
36 West Bengal Kolkata UA (Distts 10. 11. 12. 16. 17 & 18) 13.205.697
37 Chandigarh (Union Territory). PunjabHaryana Chandigarh Tricity (including PanchkulaMohali) 1.165.111

Bảng sau sắp xếp các thành phố trên theo dân số.

Sr No Bang Thành phố Dân số
18 Maharashtra Greater Mumbai UA (Distts 21. 22 & 23) 16.434.386
35 West Bengal Kolkata UA (Distts 10. 11. 12. 16. 17 & 18) 13.205.697
5 Delhi Delhi UA 12.877.470
25 Tamil Nadu Chennai UA (Distts 01. 02 & 03) 6.560.242
1 Andhra Pradesh Hyderabad UA (Distts 04. 05 & 06) 5.742.036
13 Karnataka Bangalore UA 5.701.446
6 Gujarat Ahmedabad UA (Distts 06 & 07) 4.525.013
21 Maharashtra Pune UA 3.760.636
8 Gujarat Surat UA 2.811.614
30 Uttar Pradesh Kanpur UA 2.715.555
24 Rajasthan Jaipur (M Corp) 2.322.575
31 Uttar Pradesh Lucknow UA 2.245.509
19 Maharashtra Nagpur UA 2.129.500
4 Bihar Patna UA 1.697.976
16 Madhya Pradesh Indore UA 1.516.918
9 Gujarat Vadodara UA 1.491.045
26 Tamil Nadu Coimbatore UA 1.461.139
15 Madhya Pradesh Bhopal UA 1.458.416
23 Punjab Ludhiana (M Corp) 1.398.467
14 Kerala Kochi UA 1.355.972
3 Andhra Pradesh Visakhapatnam UA 1.345.938
28 Uttar Pradesh Agra UA 1.331.339
33 Uttar Pradesh Varanasi UA 1.203.961
27 Tamil Nadu Madurai UA 1.203.095
36 Chandigarh (Union Territory). Punjab and Haryana Chandigarh Tricity (including Panchkula and Mohali) 1.165.111
32 Uttar Pradesh Meerut UA 1.161.716
20 Maharashtra Nashik UA 1.152.326
18 Maharashtra Auranagabad UA 1.114.918
12 Jharkhand Jamshedpur UA (Distts 17 & 18) 1.104.713
17 Madhya Pradesh Jabalpur UA 1.098.000
34 West Bengal Asansol UA 1.067.369
11 Jharkhand Dhanbad UA 1.065.327
10 Haryana Faridabad (M Corp) 1.055.938
29 Uttar Pradesh Allahabad UA 1.042.229
2 Andhra Pradesh Vijayawada UA (Distts 16 & 17) 1.039.518
22 Punjab Amritsar UA 1.003.917
7 Gujarat Rajkot UA 1.003.015

Sau khi bấm vào đây, chọn List of Million Plus Cities và bấm Submit để xem số liệu điều tra dân số năm 2001 – [1].

Xem thêm[sửa | sửa mã nguồn]

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]