Danh sách thành viên của Skid Row

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Danh sách thành viên của Skid Row[sửa | sửa mã nguồn]

(1986)
 • Matt Fallon - hát chính
 • Dave Sabo - guitar
 • Steve Brotherton - guitar
 • Rachel Bolan - bass
(1986)
 • Matt Fallon - hát chính
 • Dave Sabo - guitar
 • Kurtis Jackson - guitar
 • Rachel Bolan - bass
(1986-1987)
 • Matt Fallon - hát chính
 • Dave Sabo - guitar
 • Rachel Bolan - bass
(1987)
 • Matt Fallon - hát chính
 • Dave Sabo - guitar
 • Scotti Hill - guitar
 • Rachel Bolan - bass
 • Rob Affuso - trống
(1987-1996)
 • Sebastian Bach - hát chính
 • Dave Sabo - guitar
 • Scotti Hill - guitar
 • Rachel Bolan - bass
 • Rob Affuso - trống
(1997)
 • Dave Sabo - guitar
 • Scotti Hill - guitar
 • Rachel Bolan - bass
 • Rob Affuso - trống
(1997-1998)
 • Shawn McCabe (Shawn Mars) - hát chính
 • Dave Sabo - guitar
 • Scotti Hill - guitar
 • Rachel Bolan - bass
 • Rob Affuso - trống
(1998-1999)

(Skid Row tạm ngưng hoạt động)

(1999)
 • Johnny Solinger - hát chính
 • Dave Sabo - guitar
 • Scotti Hill - guitar
 • Rachel Bolan - bass
 • Charlie Mills - trống
(1999-2002)
 • Johnny Solinger - hát chính
 • Dave Sabo - guitar
 • Scotti Hill - guitar
 • Rachel Bolan - bass
 • Phil Varone - trống
(2002)
 • Johnny Solinger - hát chính
 • Dave Sabo - guitar
 • Scotti Hill - guitar
 • Rachel Bolan - bass
 • Rob Affuso - trống
(2002-2004)
 • Johnny Solinger - hát chính
 • Dave Sabo - guitar
 • Scotti Hill - guitar
 • Rachel Bolan - bass
 • Phil Varone - trống
(2004)
 • Johnny Solinger - hát chính
 • Dave Sabo - guitar
 • Scotti Hill - guitar
 • Rachel Bolan - bass
 • Tim DiDuro - trống
(2004)
 • Johnny Solinger - hát chính
 • Dave Sabo - guitar
 • Scotti Hill - guitar
 • Rachel Bolan - bass
 • Phil Varone - trống
(2004-2005)
 • Johnny Solinger - hát chính
 • Dave Sabo - guitar
 • Scotti Hill - guitar
 • Rachel Bolan - bass
 • Dave Gara - trống
(2005)
 • Johnny Solinger - hát chính
 • Keri Kelli - guitar
 • Scotti Hill - guitar
 • Rachel Bolan - bass
 • Dave Gara - trống
(2005-nay)
 • Johnny Solinger - hát chính
 • Dave Sabo - guitar
 • Scotti Hill - guitar
 • Rachel Bolan - bass
 • Dave Gara - trống

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]