Danh sách thủ tướng Ý

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Dưới đây là danh sách các thủ tướng Ý kể từ khi vương quốc Ý được thành lập năm 1861.[1][2] Chức danh Thủ tướng Ý, tên chính thức là Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng (Tiếng Ý: Presidente del Consiglio dei Ministri), là người đứng đầu Hội đồng Bộ trưởng (hay nội các Ý), cơ quan nắm giữ quyền hành pháp tối cao của Ý, và phải thông qua một cuộc bỏ phiếu chấp thuận từ Hội đồng Bộ trưởng này để thực thi hầu hết các hoạt động chính trị của mình. Chức vụ này tương tự như hầu hết các thể chế nghị viện khác trên thế giới, tuy nhiên, những người đứng đầu chính phủ Ý lại không có quyền giải tán nghị viện hay bãi nhiệm các bộ trưởng của mình.[3]

Chức vụ tiền nhiệm của nó là Thủ tướng vương quốc Sardegna, một chức vụ được thành lập năm 1848 (mặc dù thời gian không được đề cập trong hiến pháp của nhà nước Sardegna - Luật Albertine)[4] nhằm hỗ trợ nhà vua Ý trong việc cai trị chế độ tương đối bất ổn khi đó.

Người giữ chức thủ tướng Ý đầu tiên là Camillo Benso, Bá tước xứ Cavour. Ông nhậm chức vào tháng 3 năm 1861, sau khi nước Ý thống nhất.[5] Ông cũng đồng thời là thủ tướng cuối cùng của vương quốc Sargena, chức vụ mà từ đó Thủ tướng Ý nắm hầu hết quyền hạn và nghĩa vụ có liên quan sau này.[6][7] Sau 60 năm đầu của mình, đã có 37 lần thủ tướng Ý đã bị thay đổi. Nhận thấy điều đó, Benito Mussolini, sau khi được bổ nhiệm vào chức thủ tướng Ý năm 1922 sau một cuộc đảo chính, đã loại bỏ quyền lực của nghị viện bằng một cuộc bỏ phiếu bất tín nhiệm, theo đó thiết lập quyền lực của riêng ông và Đảng phát xít theo nguyện vọng của nhà vua.

Sau khi chế độ quân chủ bị bãi bỏ năm 1946, cùng với sự thành lập của nhà nước Cộng hòa Ý, chức vụ Thủ tướng được thiết lập theo điều 92 Hiến pháp Ý. Thủ tướng Ý giờ đây được bổ nhiệm bởi Tổng thống Cộng hòa sau mỗi cuộc bầu cử. Theo thứ tự quyền ưu tiên của Ý thì chức vụ này được xếp thứ tự quan trọng thứ tư ở Ý về mặt lễ nghi.[8] Hiện nay, đã có tổng cộng đã có 29 người giữ chức vụ Thủ tướng Ý kể từ năm 1946.[8]

Thủ tướng Ý[sửa | sửa mã nguồn]

Vương quốc Ý (1861–1946)[sửa | sửa mã nguồn]

Đảng:

Liên minh:

Stt Chân dung Tên
(Sinh – mất)
Nhiệm kỳ làm việc
(Thời gian nhiệm kỳ)
Đảng Nội các Thành phần CQLP Vua Chú
thích
1 không khung Camillo Ben
Bá tước xứ Cavour

(1810 – 1861)
13 tháng 3 – 6 tháng 6 năm 1861
75 ngày
Cánh hữu
Lịch sử
Cavour IV Cánh hữu VIII
(1861)
không khung
Vittorio
Enmanuele II

(1861 – 1878)
[9]
2 không khung Bettino Ricasoli
(1809 – 1880)
12 tháng 6 năm 1861 – 3 tháng 3 năm 1862
264 ngày
Cánh hữu
Lịch sử
Ricasoli I Cánh hữu [10]
3 không khung Urbano Rattazzi
(1808 – 1873)
3 tháng 3 – 8 tháng 12 năm 1862
280 ngày
Cánh tả
Lịch sử
Rattazzi I Cánh tả Cánh hữu [11]
4 không khung Luigi Carlo Farini
(1812 – 1866)
8 tháng 12 năm 1862 – 24 tháng 3 năm 1863
106 ngày
Cánh hữu
Lịch sử
Farini Cánh hữu [12]
5 không khung Marco Minghetti
(1818 – 1886)
24 tháng 3 năm 1863 – 28 tháng 9 năm 1864
1 năm, 188 ngày
Cánh hữu
Lịch sử
Minghetti I Cánh hữu [13]
6 không khung Tướng
Alfonso Ferrero la
Marmora

(1810 – 1861)
28 tháng 9 năm 1864 – 20 tháng 6 năm 1866
1 năm, 265 ngày
Quân đội La Marmora II Cánh hữu [14]
[15]
La Marmora III IX
(1865)
(2) không khung Bettino Ricasoli
(1809 – 1880)
20 tháng 6 năm 1866 – 10 tháng 4 năm 1867
294 ngày
Cánh hữu
Lịch sử
Ricasoli II Chính phủ
Liên hiệp Quốc gia

(Cánh tả Cánh hữu)
[16]
(3) không khung Urbano Rattazzi
(1808 – 1873)
10 tháng 4 – 27 tháng 10 năm 1867
200 ngày
Cánh tả
Lịch sử
Rattazzi II Cánh tả Cánh hữu X
(1867)
[17]
7 không khung Luigi Federico
Menabrea

(1809 – 1896)
27 tháng 10 năm 1867 – 14 tháng 12 năm 1869
2 năm, 48 ngày
Cánh hữu
Lịch sử
Menabrea I Cánh hữu [18]
[19]
[20]
Menabrea II
Menabrea III
8 không khung Giovanni Lanza
(1818 – 1886)
14 tháng 12 năm 1869 – 10 tháng 7 năm 1873
3 năm, 208 ngày
Cánh hữu
Lịch sử
Lanza Cánh hữu XI
(1870)
[21]
(5) không khung Marco Minghetti
(1818 – 1886)
10 tháng 7 năm 1873 – 25 tháng 3 năm 1876
2 năm, 259 ngày
Cánh hữu
Lịch sử
Minghetti II Cánh hữu XII
(1874)
[22]
9 không khung Agostino Depretis
(1813 – 1887)
25 tháng 3 năm 1876 – 24 tháng 3 năm 1878
1 năm, 364 ngày
Cánh tả
Lịch sử
Depretis I Cánh tả XIII
(1876)
[23]
[24]
Depretis II không khung
Umberto I
(1878 – 1900)
10 không khung Benedetto Cairoli
(1825 – 1889)
24 tháng 3 – 19 tháng 12 năm 1878
270 ngày
Cánh tả
Lịch sử
Cairoli I Cánh tả [25]
(9) không khung Agostino Depretis
(1813 – 1887)
19 tháng 12 năm 1878 – 14 tháng 7 năm 1879
207 ngày
Cánh tả
Lịch sử
Depretis III Cánh tả [26]
(10) không khung Benedetto Cairoli
(1825 – 1889)
14 tháng 7 năm 1879 – 29 tháng 5 năm 1981
1 năm, 319 ngày
Cánh tả
Lịch sử
Cairoli II Cánh tả [27]
[28]
Cairoli III XIV
(1880)
(9) không khung Agostino Depretis
(1813 – 1887)
29 tháng 5 năm 1981 – 29 tháng 7 năm 1887
6 năm, 61 ngày
Cánh tả
Lịch sử
Depretis IV Cánh tả [29]
[30]
[31]
[32]
[33]
Depretis V XV
(1882)
Depretis VI
Depretis VII XVI
(1886)
Depretis VIII
11 không khung Francesco Crispi
(1819 – 1901)
29 tháng 7 năm 1887 – 6 tháng 2 năm 1891
3 năm, 192 ngày
Cánh tả
Lịch sử
Crispi I Cánh tả [34]
[35]
Crispi II XVII
(1890)
12 không khung Antonio Starabba,
Hầu tước Rudinì

(1839 – 1908)
6 tháng 2 năm 1891 – 15 tháng 5 năm 1892
3 năm, 192 ngày
Cánh hữu
Lịch sử
Rudinì I Cánh tả Cánh hữu [36]
13 không khung Giovanni Giolitti
(1842 – 1928)
15 tháng 5 năm 1892 – 15 tháng 12 năm 1893
1 năm, 214 ngày
Cánh tả
Lịch sử
Giolitti I Cánh tả XVIII
(1892)
[37]
(11) không khung Francesco Crispi
(1819 – 1901)
15 tháng 12 năm 1893 – 10 tháng 3 năm 1896
3 năm, 86 ngày
Cánh tả
Lịch sử
Crispi III Cánh tả Cánh hữu [38]
[39]
Crispi IV XIX
(1895)
(12) không khung Antonio Starabba
Hầu tước Rudinì

(1839 – 1908)
10 tháng 3 năm 1896 – 29 tháng 6 năm 1898
2 năm, 111 ngày
Cánh hữu
Lịch sử
Rudinì II Cánh hữu
Cánh tả tham gia
giới hạn
[40]
[41]
[42]
[43]
Rudinì III
Rudinì IV Cánh tả Cánh hữu XX
(1897)
Rudinì V
14 không khung Tướng
Luigi Pelloux
(1839 – 1924)
29 tháng 6 năm 1898 – 24 tháng 6 năm 1900
1 năm, 360 ngày
Quân đội Pelloux I Cánh tả
Cánh hữu tham gia
giới hạn
[44]
[45]
Pelloux II Cánh tả Cánh hữu
15 không khung Giuseppe Saracco
(1821 – 1907)
24 tháng 6 năm 1900 – 15 tháng 2 năm 1901
236 ngày
Cánh tả
Lịch sử
Saracco Cánh tả Cánh hữu XXI
(1900)
không khung
Vittorio
Enmanuele III

(1900 – 1946)
[46]
16 không khung Giuseppe Zanardelli
(1826 – 1903)
15 tháng 2 năm 1901 – 3 tháng 11 năm 1903
2 năm, 261 ngày
Cánh tả
Lịch sử
Zanardelli Cánh tả Cánh hữu [47]
(13) không khung Giovanni Giolitti
(1842 – 1928)
3 tháng 11 năm 1903 – 12 tháng 3 năm 1905
1 năm, 129 ngày
Cánh tả
Lịch sử
Giolitti II Cánh tả Cánh hữu
PSI tham gia giới hạn
XXII
(1904)
[48]
17 không khung Tommaso Tittoni
(1855 – 1931)
12 – 28 tháng 3 năm 1905
16 ngày
Cánh hữu
Lịch sử
Tittoni Cánh tả Cánh hữu [49]
18 không khung Alessandro Fortis
(1842 – 1909)
28 tháng 3 năm 1905 – 8 tháng 2 năm 1906
317 ngày
Cánh tả
Lịch sử
Fortis I Cánh tả Cánh hữu [50]
[51]
Fortis II Cánh tả
Cánh hữu tham gia
giới hạn
19 không khung Sidney Sonnino
(1847 – 1922)
8 tháng 2 – 29 tháng 5 năm 1906
110 ngày
Cánh hữu
Lịch sử
Sonnino I Cánh tả Cánh hữu
Cấp tiến
[52]
(13) không khung Giovanni Giolitti
(1842 – 1928)
29 tháng 5 năm 1906 – 11 tháng 12 năm 1909
3 năm, 216 ngày
Cánh tả
Lịch sử
Giolitti III Cánh tả Cánh hữu [53]
(19) không khung Sidney Sonnino
(1847 – 1922)
11 tháng 12 năm 1909 – 31 tháng 3 năm 1910
110 ngày
Cánh hữu
Lịch sử
Sonnino II Cánh hữu
Cánh tả tham gia
giới hạn
XXIII
(1909)
[54]
20 không khung Luigi Luzzatti
(1841 – 1927)
31 tháng 3 năm 1910 – 30 tháng 3 năm 1911
364 ngày
Cánh hữu
Lịch sử
Luzzatti Cánh tả Cánh hữu
Cấp tiến
[55]
(13) không khung Giovanni Giolitti
(1842 – 1928)
30 tháng 3 năm 1911 – 21 tháng 3 năm 1914
2 năm, 356 ngày
Liên minh
Tự do
Giolitti IV ULPR [56]
21 không khung Antonio Salandra
(1853 – 1931)
21 tháng 3 năm 1914 – 18 tháng 6 năm 1916
2 năm, 89 ngày
Liên minh
Tự do
Salandra I UL XXIV
(1913)
[57]
[58]
Salandra II ULPRI
22 không khung Paolo Boselli
(1838 – 1932)
18 tháng 6 năm 1916 – 30 tháng 10 năm 1917
1 năm, 134 ngày
Liên minh
Tự do
Boselli Chính phủ
Liên hiệp Quốc gia

(ULPRUECI
PSRI)
[59]
23 không khung Vittorio Emanuele
Orlando

(1860 – 1952)
30 tháng 10 năm 1917 – 23 tháng 6 năm 1919
1 năm, 236 ngày
Liên minh
Tự do
Orlando Chính phủ
Liên hiệp Quốc gia

(ULPRUECI
PSRI)
[60]
24 không khung Francesco Saverio
Nitti

(1868 – 1953)
23 tháng 6 năm 1919 – 15 tháng 6 năm 1920
358 ngày
Đảng
Cấp tiến
Nitti I UL PDLPPIPR
PSRI
[61]
[62]
Nitti II UL PDLPPIPR XXV
(1919)
(13) không khung Giovanni Giolitti
(1842 – 1928)
15 tháng 6 năm 1920 – 4 tháng 7 năm 1921
1 năm, 19 ngày
Liên minh
Tự do
Giolitti V UL PDLPPI
PDSIPRPSRI
[63]
25 không khung Ivanoe Bonomi
(1873 – 1951)
4 tháng 7 năm 1921 – 26 tháng 2 năm 1922
237 ngày
Đảng
Cải cách
Xã hội
Bonomi I PPIPLIPDL
PDSIPSRI
XXVI
(1921)
[64]
26 không khung Luigi Facta
(1861 – 1930)
26 tháng 2 – 31 tháng 10 năm 1922
247 ngày
Liên minh
Tự do
/
Đảng
Tự do Ý
Facta I PPIPLIPDL
PDSIPSRIPA
[65]
[66]
Facta II PPIPLIPDL
PDSIPSRI
27 không khung Duce
Benito Mussolini
(1883 – 1945)
31 tháng 10 năm 1922 – 25 tháng 7 năm 1943
20 năm, 267 ngày
Đảng
Phát xít
Quốc gia
Mussolini PPIPLIPDSI
PNFANI
[67]
PNF XXVII
(1924)
XXVIII
(1929)
XIX
(1934)
XXX
(Không
qua
bầu cử)
28 không khung Thống chế
Pietro Badoglio
(1839 – 1924)
25 tháng 7 năm 1943 – 18 tháng 6 năm 1944
329 ngày
Quân đội Badoglio I Độc lậpDCPLI Nghị
viện

bị
bãi bỏ
[68]
[69]
Badoglio II Uỷ ban Giải phóng
Quốc gia

(DCPCIPLI
PSIUPPdAPDL)
(25) không khung Ivanoe Bonomi
(1873 – 1951)
18 tháng 6 năm 1944 – 21 tháng 6 năm 1945
1 năm, 3 ngày
Đảng
Dân chủ
Lao động
Bonomi II Uỷ ban Giải phóng
Quốc gia

(DCPCIPLI
PSIUPPdAPDL)
[70]
[71]
Bonomi III Uỷ ban Giải phóng
Quốc gia

(DCPCIPLI
PSIUPPdAPDL)
Hội
đồng
Quốc
gia
29 không khung Ferruccio Parri
(1890 – 1981)
21 tháng 6 – 10 tháng 12 năm 1945
172 ngày
Đảng
Hành
động
Parri Uỷ ban Giải phóng
Quốc gia

(DCPCIPLI
PDL)
[72]
30 không khung Alcide De Gasperi
(1884 – 1954)
10 tháng 12 năm 1945 – 13 tháng 7 năm 1946
215 ngày
Dân chủ
Kitô
giáo
De Gasperi I Uỷ ban Giải phóng
Quốc gia

(DCPCIPLI
PSIUPPdAPDL)
không khung
Umberto II
(1946)
[73]

Cộng hòa Ý (1946–nay)[sửa | sửa mã nguồn]

Đảng:

Liên minh:

Stt Chân dung Tên
(Sinh – mất)
Nhiệm kỳ làm việc
(Thời gian nhiệm kỳ)
Đảng Nội các Thành phần CQLP Tổng thống Chú
thích
(30) không khung Alcide De Gasperi
(1884 – 1954)
13 tháng 7 năm 1946 – 17 tháng 8 năm 1953
7 năm, 35 ngày
Dân chủ
Kitô
giáo
De Gasperi II Uỷ ban Giải phóng
Quốc gia

(DC PSIUP PCI
PRI)
Quốc
hội
Lập
hiến

(1946)
không khung
Enrico
De Nicola

(1946 – 1948)
[74]
[75]
[76]
[77]
[78]
[79]
[80]
De Gasperi III Uỷ ban Giải phóng
Quốc gia

(DC PSI PCI
PDL)
De Gasperi IV Trung dung
(DC PSDI PLI
PRI)
De Gasperi VI Trung dung
(DC PSDI PRI)
I
(1948)
không khung
Luigi Einaudi
(1948 – 1955)
De Gasperi VII Trung dung
(DC PRI)
De Gasperi VIII[a] DC II
(1953)
31 không khung Giuseppe Pella
(1902 – 1981)
17 tháng 8 năm 1953 – 18 tháng 1 năm 1954
154 ngày
Dân chủ
Kitô
giáo
Pella DC [81]
32 không khung Amintore Fanfani
(1908 – 1999)
18 tháng 1 – 10 tháng 2 năm 1954
23 ngày
Dân chủ
Kitô
giáo
Fanfani I[a] DC [82]
33 không khung Mario Scelba
(1901 – 1991)
10 tháng 2 năm 1954 – 6 tháng 7 năm 1955
1 năm, 146 ngày
Dân chủ
Kitô
giáo
Scelba Trung dung
(DC PSDI PLI)
[83]
34 không khung Antonio Segni
(1891 – 1972)
6 tháng 7 năm 1955 – 19 tháng 5 năm 1957
1 năm, 307 ngày
Dân chủ
Kitô
giáo
Segni I Trung dung
(DC PSDI PLI)
không khung
Giovanni
Gronchi

(1955 – 1962)
[84]
35 không khung Adone Zoli
(1887 – 1960)
19 tháng 5 năm 1957 – 1 tháng 7 năm 1958
1 năm, 43 ngày
Dân chủ
Kitô
giáo
Zoli DC [85]
(32) không khung Amintore Fanfani
(1908 – 1999)
1 tháng 7 năm 1958 – 16 tháng 2 năm 1959
230 ngày
Dân chủ
Kitô
giáo
Fanfani II Trung dung
(DC PSDI)
III
(1958)
[86]
(34) không khung Antonio Segni
(1891 – 1972)
16 tháng 2 năm 1959 – 25 tháng 3 năm 1960
1 năm, 38 ngày
Dân chủ
Kitô
giáo
Segni II DC
cùng với sự tham
gia của MSI, PLI,
PNM (đầy đủ) và
PMP (giới hạn)
[87]
36 không khung Fernando
Tambroni

(1901 –1961)
25 tháng 3 – 26 tháng 7 năm 1960
123 ngày
Dân chủ
Kitô
giáo
Tambroni DC
MSI tham gia giới
hạn
[88]
(32) không khung Amintore Fanfani
(1908 – 1999)
26 tháng 7 năm 1960 – 21 tháng 6 năm 1963
2 năm, 330 ngày
Dân chủ
Kitô
giáo
Fanfani III DC
PSDI, PLIPRI

tham gia giới hạn
[89]
[90]
Fanfani IV DC PSDI PRI
PSI tham gia giới
hạn
không khung
Antonio Segni
(1962 – 1964)
37 không khung Giovanni Leone
(1908 – 2001)
21 tháng 6 – 4 tháng 12 năm 1963
166 ngày
Dân chủ
Kitô
giáo
Leone I DC
PSI, PSDIPRI

tham gia giới hạn
IV
(1963)
[91]
38 không khung Aldo Moro
(1916 – 1978)
4 tháng 12 năm 1963 – 24 tháng 6 năm 1968
4 năm, 203 ngày
Dân chủ
Kitô
giáo
Moro I Trung tả "Hữu cơ"
(DC PSI PSDI
PRI)
[92]
[93]
[94]
Moro II không khung
Giuseppe
Saragat

(1964 – 1971)
Moro III
(37) không khung Giovanni Leone
(1908 – 2001)
24 tháng 6 – 12 tháng 12 năm 1968
171 ngày
Dân chủ
Kitô
giáo
Leone II DC
PSUPRI

tham gia giới hạn
V
(1968)
[95]
39 không khung Mariano Rumor
(1915 – 1990)
12 tháng 12 năm 1968 – 6 tháng 8 năm 1970
1 năm, 237 ngày
Dân chủ
Kitô
giáo
Rumor I Trung tả "Hữu cơ"
(DC PSU PRI)
[96]
[97]
[98]
Rumor II DC
PSI, PSDIPRI

tham gia giới hạn
Rumor III Trung tả "Hữu cơ"
(DC PSI PSDI
PRI)
40 không khung Emilio Colombo
(1920 – 2013)
6 tháng 8 năm 1970 – 17 tháng 2 năm 1972
1 năm, 195 ngày
Dân chủ
Kitô
giáo
Colombo Trung tả "Hữu cơ"
(DC PSI PSDI
PRI)
[99]
41 không khung Giulio Andreotti
(1919 – 2013)
17 tháng 2 năm 1972 – 7 tháng 7 năm 1973
1 năm, 140 ngày
Dân chủ
Kitô
giáo
Andreotti I[a] DC không khung
Giovanni
Leone

(1971 – 1978)
[100]
[101]
Andreotti II DC PSDI PLI
PRI tham gia giới
hạn
VI
(1972)
(39) không khung Mariano Rumor
(1915 – 1990)
17 tháng 7 năm 1973 – 23 tháng 11 năm 1974
1 năm, 129 ngày
Dân chủ
Kitô
giáo
Rumor IV Trung tả "Hữu cơ"
(DC PSI PSDI
PRI)
[102]
[103]
Rumor V Trung tả "Hữu cơ"
(DC PSI PSDI)
PRI tham gia giới
hạn
(38) không khung Aldo Moro
(1916 – 1978)
23 tháng 11 năm 1974 – 29 tháng 7 năm 1976
1 năm, 249 ngày
Dân chủ
Kitô
giáo
Moro IV DC PRI
PSI PSDI
tham gia giới hạn
[104]
[105]
Moro V DC
PSI, PSDIPRI

tham gia giới hạn
(41) không khung Giulio Andreotti
(1919 – 2013)
29 tháng 7 năm 1976 – 4 tháng 8 năm 1979
3 năm, 6 ngày
Dân chủ
Kitô
giáo
Andreotti III Thỏa hiệp Lịch sử
DCPCI
(tham gia giới hạn)
VII
(1976)
[106]
[107]
[108]
Andreotti IV không khung
Sandro Pertini
(1978 – 1985)
Andreotti V[a] DC PSDI PRI
42 không khung Francesco Cossiga
(1928 – 2010)
4 tháng 8 năm 1979 – 18 tháng 10 năm 1980
1 năm, 75 ngày
Dân chủ
Kitô
giáo
Cossiga I DC PSDI PLI
PSI PRI
tham gia giới hạn
VIII
(1979)
[109]
[110]
Cossiga II Trung tả "Hữu cơ"
(DC PSI PRI)
43 không khung Arnaldo Forlani
(sinh 1925)
18 tháng 10 năm 1980 – 28 tháng 6 năm 1981
263 ngày
Dân chủ
Kitô
giáo
Forlani Trung tả "Hữu cơ"
(DC PSI PSDI
PRI)
[111]
44 không khung Giovanni Spadolini
(1925 – 1994)
28 tháng 6 năm 1981 – 1 tháng 12 năm 1982
1 năm, 156 ngày
Đảng
Cộng
hòa
Ý
Spadolini I Pentapartito
(DC PSI PSDI
PRI PLI)
[112]
[113]
Spadolini II
(32) không khung Amintore Fanfani
(1908 – 1999)
1 tháng 12 năm 1982 – 4 tháng 8 năm 1983
246 ngày
Dân chủ
Kitô
giáo
Fanfani V DC PSDI PLI
PSI
PRI tham gia
giới hạn
[114]
45 không khung Bettino Craxi
(1934 – 2000)
4 tháng 8 năm 1983 – 18 tháng 4 năm 1987
3 năm, 257 ngày
Đảng
Xã hội
Ý
Craxi I Pentapartito
(DC PSI PRI
PSDI PLI)
IX
(1983)
[115]
[116]
Craxi II không khung
Francesco
Cossiga

(1985 – 1992)
(32) không khung Amintore Fanfani
(1908 – 1999)
18 tháng 4 – 29 tháng 7 năm 1987
102 ngày
Dân chủ
Kitô
giáo
Fanfani VI[a] DC [90]
46 không khung Giovanni Goria
(1943 – 1994)
29 tháng 7 năm 1987 – 13 tháng 4 năm 1988
259 ngày
Dân chủ
Kitô
giáo
Goria Pentapartito
(DC PSI PRI
PSDI PLI)
X
(1987)
[117]
47 không khung Ciriaco De Mita
(sinh 1928)
13 tháng 4 năm 1988 – 22 tháng 7 năm 1989
1 năm, 100 ngày
Dân chủ
Kitô
giáo
De Mita Pentapartito
(DC PSI PRI
PSDI PLI)
[118]
(41) không khung Giulio Andreotti
(1919 – 2013)
22 tháng 7 năm 1989 – 28 tháng 6 năm 1992
2 năm, 342 ngày
Dân chủ
Kitô
giáo
Andreotti VI Pentapartito
(DC PSI PRI
PSDI PLI)
[119]
[120]
Andreotti VII Quadripartito
(DC PSI PSDI
PLI)
48 không khung Giuliano Amato
(sinh 1938)
28 tháng 6 năm 1992 – 28 tháng 4 năm 1993
304 ngày
Đảng
Xã hội
Ý
Amato I Quadripartito
(DC PSI PLI
PSDI)
XI
(1992)
không khung
Oscar Luigi
Scalfaro

(1992 – 1999)
[121]
49 không khung Carlo Azeglio
Ciampi

(1920 – 2016)
28 tháng 4 năm 1993 – 10 tháng 5 năm 1994
1 năm, 12 ngày
Độc lập Ciampi DC PSI PDS PLI
PRI PSDIFdV
[122]
50 không khung Silvio Berlusconi
(sinh 1936)
10 tháng 5 năm 1994 – 17 tháng 1 năm 1995
252 ngày
Forza
Italia
Berlusconi I PdLPBG
(FILNANCCD
UdC)
XII
(1994)
[123]
51 không khung Lamberto Dini
(sinh 1931)
17 tháng 1 năm 1995 – 17 tháng 5 năm 1996
1 năm, 121 ngày
Độc lập Dini Các chính khách
độc lập

(tham gia cùng PDS
LN, PPI, PSI, FdV,
Rete, CS)
[124]
52 không khung Romano Prodi
(sinh 1939)
17 tháng 5 năm 1996 – 21 tháng 10 năm 1998
2 năm, 157 ngày
Liên
minh
Cây Oliu

(Độc lập)
Prodi I Liên minh Cây Oliu
(PDSPPIRI
FdVUD)
PRC tham gia
giới hạn
XIII
(1996)
[125]
53 không khung Massimo D'Alema
(sinh 1949)
21 tháng 10 năm 1998 – 25 tháng 4 năm 2000
1 năm, 187 ngày
Liên
minh
Cây Oliu

(Dân chủ
Cánh tả
)
D'Alema I Liên minh Cây Oliu
(DSPPIRISDI
FdVPdCIUDR)
[126]
[127]
D'Alema II Liên minh Cây Oliu
(DSPPIDemRI
FdVPdCIUDEUR)
không khung
Carlo Azeglio
Ciampi

(1999 – 2006)
(48) không khung Giuliano Amato
(sinh 1938)
25 tháng 4 năm 2000 – 11 tháng 6 năm 2001
1 năm, 47 ngày
Liên
minh
Cây Oliu

(Độc lập)
Amato II Liên minh Cây Oliu
(DSPPIDem
FdVPdCIUDEUR
RISDI)
[128]
(50) không khung Silvio Berlusconi
(sinh 1936)
11 tháng 6 năm 2001 – 17 tháng 5 năm 2006
4 năm, 340 ngày
Forza
Italia
Berlusconi II Ngôi nhà Tự do
(FIANLNUDC
NPSIPRI)
XIV
(2001)
[129]
[130]
Berlusconi III
(52) không khung Romano Prodi
(sinh 1939)
17 tháng 5 năm 2006 – 8 tháng 5 năm 2008
1 năm, 357 ngày
Liên
minh
Cây Oliu

/ Đảng
Dân chủ
Prodi II L'Unione
(DSDLPRCRnP
PdCI IdVFdV
UDEUR)
XV
(2006)
không khung
Giorgio
Napolitano

(2006 – 2015)
[131]
(50) không khung Silvio Berlusconi
(sinh 1936)
8 tháng 5 năm 2008 – 16 tháng 11 năm 2011
3 năm, 192 ngày
Nhân
dân
Tự do
Berlusconi IV Liên minh Trung hữu
(PdLLNMpA)
XVI
(2008)
[132]
54 không khung Mario Monti
(sinh 1943)
16 tháng 11 năm 2011 – 28 tháng 4 năm 2013
1 năm, 163 ngày
Độc lập Monti Các chính khách
độc lập

(tham gia cùng PdL
PD, UdC, FLI, ApI)
[133]
55 không khung Enrico Letta
(sinh 1966)
28 tháng 4 năm 2013 – 22 tháng 2 năm 2014
300 ngày
Đảng
Dân chủ
Letta PD PdL[b] NCD[c]
SC PpIUdCRI
XVII
(2013)
[134]
56 không khung Matteo Renzi
(sinh 1975)
22 tháng 2 năm 2014 – 12 tháng 12 năm 2016
2 năm, 294 ngày
Đảng
Dân chủ
Renzi PD NCDSC UdC không khung
Sergio
Mattarella

(từ 2015)
[135]
57 không khung Paolo Gentiloni
(sinh 1954)
12 tháng 12 năm 2016 – 1 tháng 6 năm 2018
1 năm, 171 ngày
Đảng
Dân chủ
Gentiloni PD NCD/APCpE XVIII
(2018)
[136]
58 không khung Giuseppe Conte
(sinh 1964)
1 tháng 6 năm 2018 – 13 tháng 2 năm 2021
2 năm, 257 ngày
Độc lập
[d]
Conte I M5SLega [137]
[138]
Conte II M5SPDLeU
IV[e]
59 không khung Mario Draghi
(sinh 1947)
13 tháng 2 năm 2021 – nay
204 ngày
Độc lập Draghi M5SLegaPDFI
IV Art.1
[139]
 1. ^ a b c d e Nội các không được Nghị viện Ý chấp thuận.
 2. ^ Từ tháng 4 đến tháng 11 năm 2013
 3. ^ Từ tháng 11 năm 2013 đến tháng 2 năm 2014.
 4. ^ Thân với Phong trào Năm Sao.
 5. ^ Từ tháng 9 năm 2019 đến tháng 1 năm 2021.

Dòng thời gian[sửa | sửa mã nguồn]

Vương quốc Ý (1861–1946)[sửa | sửa mã nguồn]

Alcide De GasperiFerruccio ParriPietro BadoglioBenito MussoliniLuigi FactaIvanoe BonomiFrancesco Saverio NittiVittorio Emanuele OrlandoPaolo BoselliAntonio SalandraLuigi LuzzatiSidney SonninoAlessandro FortisTommaso TittoniGiuseppe ZanardelliGiuseppe SaraccoLuigi PellouxGiovanni GiolittiAntonio Starabba, Marchese di RudinìFrancesco CrispiBenedetto CairoliAgostino DepretisGiovanni LanzaFederico Luigi, Conte MenabreaAlfonso Ferrero La MarmoraMarco MinghettiLuigi Carlo FariniUrbano RattazziBettino RicasoliCamillo Benso, Count of Cavour

Cộng hòa Ý (1946–nay)[sửa | sửa mã nguồn]

Mario DraghiGiuseppe ContePaolo GentiloniMatteo RenziEnrico LettaMario MontiMassimo D'AlemaRomano ProdiLamberto DiniSilvio BerlusconiCarlo Azeglio CiampiGiuliano AmatoCiriaco De MitaGiovanni GoriaBettino CraxiGiovanni SpadoliniArnaldo ForlaniFrancesco CossigaGiulio AndreottiEmilio ColomboMariano RumorAldo MoroGiovanni LeoneFernando TambroniAdone ZoliAntonio SegniMario ScelbaAmintore FanfaniGiuseppe PellaAlcide De Gasperi

Chú thích[sửa | sửa mã nguồn]

 1. ^ "Il Presidente – Governo", www.governo.it.
 2. ^ I Governi nelle Legislature, www.governo.it
 3. ^ La funzione del Presidente del Consiglio, www.governo.it
 4. ^ Statuto Albertino, Quirinale
 5. ^ Camillo Benso, Conte di Cavour (Italian statesman). biography.yourdictionary.com
 6. ^ Denis Mack Smith, "Cavour and Parliament" Cambridge Historical Journal 13#1 (1957): 37–57
 7. ^ Denis Mack Smith, Cavour (1985).
 8. ^ a b Italy – Government And Society, Britannica
 9. ^ “IV Governo Cavour”. storia.camera.it (bằng tiếng Italian). Truy cập ngày 11 tháng 4 năm 2020.Quản lý CS1: ngôn ngữ không rõ (liên kết)
 10. ^ “I Governo Ricasoli”. storia.camera.it (bằng tiếng Italian). Truy cập ngày 11 tháng 4 năm 2020.Quản lý CS1: ngôn ngữ không rõ (liên kết)
 11. ^ “I Governo Rattazzi”. storia.camera.it (bằng tiếng Italian). Truy cập ngày 11 tháng 4 năm 2020.Quản lý CS1: ngôn ngữ không rõ (liên kết)
 12. ^ “I Governo Farini”. storia.camera.it (bằng tiếng Italian). Truy cập ngày 11 tháng 4 năm 2020.Quản lý CS1: ngôn ngữ không rõ (liên kết)
 13. ^ “I Governo Minghetti”. storia.camera.it (bằng tiếng Italian). Truy cập ngày 11 tháng 4 năm 2020.Quản lý CS1: ngôn ngữ không rõ (liên kết)
 14. ^ “II Governo La Marmora”. storia.camera.it (bằng tiếng Italian). Truy cập ngày 11 tháng 4 năm 2020.Quản lý CS1: ngôn ngữ không rõ (liên kết)
 15. ^ “III Governo La Marmora”. storia.camera.it (bằng tiếng Italian). Truy cập ngày 11 tháng 4 năm 2020.Quản lý CS1: ngôn ngữ không rõ (liên kết)
 16. ^ “II Governo Ricasoli”. storia.camera.it (bằng tiếng Italian). Truy cập ngày 11 tháng 4 năm 2020.Quản lý CS1: ngôn ngữ không rõ (liên kết)
 17. ^ “II Governo Rattazzi”. storia.camera.it (bằng tiếng Italian). Truy cập ngày 11 tháng 4 năm 2020.Quản lý CS1: ngôn ngữ không rõ (liên kết)
 18. ^ “I Governo Menabrea”. storia.camera.it (bằng tiếng Italian). Truy cập ngày 11 tháng 4 năm 2020.Quản lý CS1: ngôn ngữ không rõ (liên kết)
 19. ^ “II Governo Menabrea”. storia.camera.it (bằng tiếng Italian). Truy cập ngày 11 tháng 4 năm 2020.Quản lý CS1: ngôn ngữ không rõ (liên kết)
 20. ^ “III Governo Menabrea”. storia.camera.it (bằng tiếng Italian). Truy cập ngày 11 tháng 4 năm 2020.Quản lý CS1: ngôn ngữ không rõ (liên kết)
 21. ^ “I Governo Lanza”. storia.camera.it (bằng tiếng Italian). Truy cập ngày 11 tháng 4 năm 2020.Quản lý CS1: ngôn ngữ không rõ (liên kết)
 22. ^ “II Governo Minghetti”. storia.camera.it (bằng tiếng Italian). Truy cập ngày 11 tháng 4 năm 2020.Quản lý CS1: ngôn ngữ không rõ (liên kết)
 23. ^ “I Governo Depretis”. storia.camera.it (bằng tiếng Italian). Truy cập ngày 11 tháng 4 năm 2020.Quản lý CS1: ngôn ngữ không rõ (liên kết)
 24. ^ “II Governo Depretis”. storia.camera.it (bằng tiếng Italian). Truy cập ngày 11 tháng 4 năm 2020.Quản lý CS1: ngôn ngữ không rõ (liên kết)
 25. ^ “I Governo Cairoli”. storia.camera.it (bằng tiếng Italian). Truy cập ngày 11 tháng 4 năm 2020.Quản lý CS1: ngôn ngữ không rõ (liên kết)
 26. ^ “III Governo Depretis”. storia.camera.it (bằng tiếng Italian). Truy cập ngày 11 tháng 4 năm 2020.Quản lý CS1: ngôn ngữ không rõ (liên kết)
 27. ^ “II Governo Cairoli”. storia.camera.it (bằng tiếng Italian). Truy cập ngày 11 tháng 4 năm 2020.Quản lý CS1: ngôn ngữ không rõ (liên kết)
 28. ^ “III Governo Cairoli”. storia.camera.it (bằng tiếng Italian). Truy cập ngày 11 tháng 4 năm 2020.Quản lý CS1: ngôn ngữ không rõ (liên kết)
 29. ^ “IV Governo Depretis”. storia.camera.it (bằng tiếng Italian). Truy cập ngày 11 tháng 4 năm 2020.Quản lý CS1: ngôn ngữ không rõ (liên kết)
 30. ^ “V Governo Depretis”. storia.camera.it (bằng tiếng Italian). Truy cập ngày 11 tháng 4 năm 2020.Quản lý CS1: ngôn ngữ không rõ (liên kết)
 31. ^ “VI Governo Depretis”. storia.camera.it (bằng tiếng Italian). Truy cập ngày 11 tháng 4 năm 2020.Quản lý CS1: ngôn ngữ không rõ (liên kết)
 32. ^ “VII Governo Depretis”. storia.camera.it (bằng tiếng Italian). Truy cập ngày 11 tháng 4 năm 2020.Quản lý CS1: ngôn ngữ không rõ (liên kết)
 33. ^ “VIII Governo Depretis”. storia.camera.it (bằng tiếng Italian). Truy cập ngày 11 tháng 4 năm 2020.Quản lý CS1: ngôn ngữ không rõ (liên kết)
 34. ^ “I Governo Crispi”. storia.camera.it (bằng tiếng Italian). Truy cập ngày 11 tháng 4 năm 2020.Quản lý CS1: ngôn ngữ không rõ (liên kết)
 35. ^ “II Governo Crispi”. storia.camera.it (bằng tiếng Italian). Truy cập ngày 11 tháng 4 năm 2020.Quản lý CS1: ngôn ngữ không rõ (liên kết)
 36. ^ “I Governo Di Rudinì”. storia.camera.it (bằng tiếng Italian). Truy cập ngày 11 tháng 4 năm 2020.Quản lý CS1: ngôn ngữ không rõ (liên kết)
 37. ^ “I Governo Giolitti”. storia.camera.it (bằng tiếng Italian). Truy cập ngày 11 tháng 4 năm 2020.Quản lý CS1: ngôn ngữ không rõ (liên kết)
 38. ^ “III Governo Crispi”. storia.camera.it (bằng tiếng Italian). Truy cập ngày 11 tháng 4 năm 2020.Quản lý CS1: ngôn ngữ không rõ (liên kết)
 39. ^ “IV Governo Crispi”. storia.camera.it (bằng tiếng Italian). Truy cập ngày 11 tháng 4 năm 2020.Quản lý CS1: ngôn ngữ không rõ (liên kết)
 40. ^ “II Governo Di Rudinì”. storia.camera.it (bằng tiếng Italian). Truy cập ngày 11 tháng 4 năm 2020.Quản lý CS1: ngôn ngữ không rõ (liên kết)
 41. ^ “III Governo Di Rudinì”. storia.camera.it (bằng tiếng Italian). Truy cập ngày 11 tháng 4 năm 2020.Quản lý CS1: ngôn ngữ không rõ (liên kết)
 42. ^ “IV Governo Di Rudinì”. storia.camera.it (bằng tiếng Italian). Truy cập ngày 11 tháng 4 năm 2020.Quản lý CS1: ngôn ngữ không rõ (liên kết)
 43. ^ “V Governo Di Rudinì”. storia.camera.it (bằng tiếng Italian). Truy cập ngày 11 tháng 4 năm 2020.Quản lý CS1: ngôn ngữ không rõ (liên kết)
 44. ^ “I Governo Pelloux”. storia.camera.it (bằng tiếng Italian). Truy cập ngày 11 tháng 4 năm 2020.Quản lý CS1: ngôn ngữ không rõ (liên kết)
 45. ^ “II Governo Pelloux”. storia.camera.it (bằng tiếng Italian). Truy cập ngày 11 tháng 4 năm 2020.Quản lý CS1: ngôn ngữ không rõ (liên kết)
 46. ^ “I Governo Saracco”. storia.camera.it (bằng tiếng Italian). Truy cập ngày 11 tháng 4 năm 2020.Quản lý CS1: ngôn ngữ không rõ (liên kết)
 47. ^ “I Governo Zanardelli”. storia.camera.it (bằng tiếng Italian). Truy cập ngày 11 tháng 4 năm 2020.Quản lý CS1: ngôn ngữ không rõ (liên kết)
 48. ^ “II Governo Giolitti”. storia.camera.it (bằng tiếng Italian). Truy cập ngày 11 tháng 4 năm 2020.Quản lý CS1: ngôn ngữ không rõ (liên kết)
 49. ^ “I Governo Tittoni”. storia.camera.it (bằng tiếng Italian). Truy cập ngày 11 tháng 4 năm 2020.Quản lý CS1: ngôn ngữ không rõ (liên kết)
 50. ^ “I Governo Fortis”. storia.camera.it (bằng tiếng Italian). Truy cập ngày 11 tháng 4 năm 2020.Quản lý CS1: ngôn ngữ không rõ (liên kết)
 51. ^ “II Governo Fortis”. storia.camera.it (bằng tiếng Italian). Truy cập ngày 11 tháng 4 năm 2020.Quản lý CS1: ngôn ngữ không rõ (liên kết)
 52. ^ “I Governo Sonnino”. storia.camera.it (bằng tiếng Italian). Truy cập ngày 11 tháng 4 năm 2020.Quản lý CS1: ngôn ngữ không rõ (liên kết)
 53. ^ “III Governo Giolitti”. storia.camera.it (bằng tiếng Italian). Truy cập ngày 11 tháng 4 năm 2020.Quản lý CS1: ngôn ngữ không rõ (liên kết)
 54. ^ “II Governo Sonnino”. storia.camera.it (bằng tiếng Italian). Truy cập ngày 11 tháng 4 năm 2020.Quản lý CS1: ngôn ngữ không rõ (liên kết)
 55. ^ “I Governo Luzzatti”. storia.camera.it (bằng tiếng Italian). Truy cập ngày 11 tháng 4 năm 2020.Quản lý CS1: ngôn ngữ không rõ (liên kết)
 56. ^ “IV Governo Giolitti”. storia.camera.it (bằng tiếng Italian). Truy cập ngày 11 tháng 4 năm 2020.Quản lý CS1: ngôn ngữ không rõ (liên kết)
 57. ^ “I Governo Salandra”. storia.camera.it (bằng tiếng Italian). Truy cập ngày 11 tháng 4 năm 2020.Quản lý CS1: ngôn ngữ không rõ (liên kết)
 58. ^ “II Governo Salandra”. storia.camera.it (bằng tiếng Italian). Truy cập ngày 11 tháng 4 năm 2020.Quản lý CS1: ngôn ngữ không rõ (liên kết)
 59. ^ “I Governo Boselli”. storia.camera.it (bằng tiếng Italian). Truy cập ngày 11 tháng 4 năm 2020.Quản lý CS1: ngôn ngữ không rõ (liên kết)
 60. ^ “I Governo Orlando”. storia.camera.it (bằng tiếng Italian). Truy cập ngày 11 tháng 4 năm 2020.Quản lý CS1: ngôn ngữ không rõ (liên kết)
 61. ^ “I Governo Nitti”. storia.camera.it (bằng tiếng Italian). Truy cập ngày 11 tháng 4 năm 2020.Quản lý CS1: ngôn ngữ không rõ (liên kết)
 62. ^ “II Governo Nitti”. storia.camera.it (bằng tiếng Italian). Truy cập ngày 11 tháng 4 năm 2020.Quản lý CS1: ngôn ngữ không rõ (liên kết)
 63. ^ “V Governo Giolitti”. storia.camera.it (bằng tiếng Italian). Truy cập ngày 11 tháng 4 năm 2020.Quản lý CS1: ngôn ngữ không rõ (liên kết)
 64. ^ “I Governo Bonomi”. storia.camera.it (bằng tiếng Italian). Truy cập ngày 11 tháng 4 năm 2020.Quản lý CS1: ngôn ngữ không rõ (liên kết)
 65. ^ “I Governo Facta”. storia.camera.it (bằng tiếng Italian). Truy cập ngày 11 tháng 4 năm 2020.Quản lý CS1: ngôn ngữ không rõ (liên kết)
 66. ^ “II Governo Facta”. storia.camera.it (bằng tiếng Italian). Truy cập ngày 11 tháng 4 năm 2020.Quản lý CS1: ngôn ngữ không rõ (liên kết)
 67. ^ “I Governo Mussolini”. storia.camera.it (bằng tiếng Italian). Truy cập ngày 11 tháng 4 năm 2020.Quản lý CS1: ngôn ngữ không rõ (liên kết)
 68. ^ Composizione del Governo Badoglio I, www.senato.it
 69. ^ Governo Badoglio II, www.governo.it
 70. ^ Governo Bonomi, www.governo.it
 71. ^ Governo Bonomi II, www.governo.it
 72. ^ “I Governo Parri”. storia.camera.it (bằng tiếng Italian). Truy cập ngày 11 tháng 4 năm 2020.Quản lý CS1: ngôn ngữ không rõ (liên kết)
 73. ^ “I Governo De Gasperi”. storia.camera.it (bằng tiếng Italian). Truy cập ngày 11 tháng 4 năm 2020.Quản lý CS1: ngôn ngữ không rõ (liên kết)
 74. ^ “II Governo De Gasperi”. storia.camera.it (bằng tiếng Italian). Truy cập ngày 11 tháng 4 năm 2020.Quản lý CS1: ngôn ngữ không rõ (liên kết)
 75. ^ “III Governo De Gasperi”. storia.camera.it (bằng tiếng Italy). Truy cập ngày 10 tháng 7 năm 2020.
 76. ^ “IV Governo De Gasperi” Kiểm tra giá trị |url= (trợ giúp). storia.camera.it (bằng tiếng Italy). Truy cập ngày 10 tháng 7 năm 2020.
 77. ^ “V Governo De Gasperi”. storia.camera.it (bằng tiếng Italy). Truy cập ngày 10 tháng 7 năm 2020.
 78. ^ “VI Governo De Gasperi”. storia.camera.it (bằng tiếng Italy). Truy cập ngày 10 tháng 7 năm 2020.
 79. ^ “VII Governo De Gasperi”. storia.camera.it (bằng tiếng Italy). Truy cập ngày 10 tháng 7 năm 2020.
 80. ^ “VIII Governo De Gasperi”. storia.camera.it (bằng tiếng Italy). Truy cập ngày 10 tháng 7 năm 2020.
 81. ^ “Governo Pella”. storia.camera.it (bằng tiếng Italy). Truy cập ngày 10 tháng 7 năm 2020.
 82. ^ “I Governo Fanfani”. storia.camera.it (bằng tiếng Italy). Truy cập ngày 10 tháng 7 năm 2020.
 83. ^ “Governo Scelba”. storia.camera.it (bằng tiếng Italy). Truy cập ngày 10 tháng 7 năm 2020.
 84. ^ “I Governo Segni”. storia.camera.it (bằng tiếng Italy). Truy cập ngày 10 tháng 7 năm 2020.
 85. ^ “Governo Zoli”. storia.camera.it (bằng tiếng Italy). Truy cập ngày 10 tháng 7 năm 2020.
 86. ^ “II Governo Fanfani”. storia.camera.it (bằng tiếng Italy). Truy cập ngày 10 tháng 7 năm 2020.
 87. ^ “II Governo Segni”. storia.camera.it (bằng tiếng Italy). Truy cập ngày 10 tháng 7 năm 2020.
 88. ^ “Governo Tambroni”. storia.camera.it (bằng tiếng Italy). Truy cập ngày 10 tháng 7 năm 2020.
 89. ^ “III Governo Fanfani”. storia.camera.it (bằng tiếng Italy). Truy cập ngày 10 tháng 7 năm 2020.
 90. ^ a b “IV Governo Fanfani”. storia.camera.it (bằng tiếng Italy). Truy cập ngày 10 tháng 7 năm 2020.
 91. ^ “I Governo Leone”. storia.camera.it (bằng tiếng Italy). Truy cập ngày 10 tháng 7 năm 2020.
 92. ^ “I Governo Moro”. storia.camera.it (bằng tiếng Italy). Truy cập ngày 10 tháng 7 năm 2020.
 93. ^ “II Governo Moro”. storia.camera.it (bằng tiếng Italy). Truy cập ngày 10 tháng 7 năm 2020.
 94. ^ “III Governo Moro”. storia.camera.it (bằng tiếng Italy). Truy cập ngày 10 tháng 7 năm 2020.
 95. ^ “II Governo Leone”. storia.camera.it (bằng tiếng Italy). Truy cập ngày 10 tháng 7 năm 2020.
 96. ^ “I Governo Rumor”. storia.camera.it (bằng tiếng Italy). Truy cập ngày 10 tháng 7 năm 2020.
 97. ^ “II Governo Rumor”. storia.camera.it (bằng tiếng Italy). Truy cập ngày 10 tháng 7 năm 2020.
 98. ^ “III Governo Rumor”. storia.camera.it (bằng tiếng Italy). Truy cập ngày 10 tháng 7 năm 2020.
 99. ^ “Governo Colombo”. storia.camera.it (bằng tiếng Italy). Truy cập ngày 10 tháng 7 năm 2020.
 100. ^ “I Governo Andreotti”. storia.camera.it (bằng tiếng Italy). Truy cập ngày 10 tháng 7 năm 2020.
 101. ^ “II Governo Andreotti”. storia.camera.it (bằng tiếng Italy). Truy cập ngày 10 tháng 7 năm 2020.
 102. ^ “IV Governo Rumor”. storia.camera.it (bằng tiếng Italy). Truy cập ngày 10 tháng 7 năm 2020.
 103. ^ “V Governo Rumor”. storia.camera.it (bằng tiếng Italy). Truy cập ngày 10 tháng 7 năm 2020.
 104. ^ “IV Governo Moro”. storia.camera.it (bằng tiếng Italy). Truy cập ngày 10 tháng 7 năm 2020.
 105. ^ “V Governo Moro”. storia.camera.it (bằng tiếng Italy). Truy cập ngày 10 tháng 7 năm 2020.
 106. ^ “III Governo Andreotti”. storia.camera.it (bằng tiếng Italy). Truy cập ngày 10 tháng 7 năm 2020.
 107. ^ “IV Governo Andreotti”. storia.camera.it (bằng tiếng Italy). Truy cập ngày 10 tháng 7 năm 2020.
 108. ^ “V Governo Andreotti”. storia.camera.it (bằng tiếng Italy). Truy cập ngày 10 tháng 7 năm 2020.
 109. ^ “I Governo Cossiga”. storia.camera.it (bằng tiếng Italy). Truy cập ngày 10 tháng 7 năm 2020.
 110. ^ “II Governo Cossiga”. storia.camera.it (bằng tiếng Italy). Truy cập ngày 10 tháng 7 năm 2020.
 111. ^ “Governo Forlani”. storia.camera.it (bằng tiếng Italy). Truy cập ngày 10 tháng 7 năm 2020.
 112. ^ “I Governo Spadolini”. storia.camera.it (bằng tiếng Italy). Truy cập ngày 10 tháng 7 năm 2020.
 113. ^ “II Governo Spadolini”. storia.camera.it (bằng tiếng Italy). Truy cập ngày 10 tháng 7 năm 2020.
 114. ^ “V Governo Fanfani”. storia.camera.it (bằng tiếng Italy). Truy cập ngày 10 tháng 7 năm 2020.
 115. ^ “I Governo Craxi”. storia.camera.it (bằng tiếng Italy). Truy cập ngày 10 tháng 7 năm 2020.
 116. ^ “II Governo Craxi”. storia.camera.it (bằng tiếng Italy). Truy cập ngày 10 tháng 7 năm 2020.
 117. ^ “Governo Goria”. storia.camera.it (bằng tiếng Italy). Truy cập ngày 10 tháng 7 năm 2020.
 118. ^ “Governo De Mita”. storia.camera.it (bằng tiếng Italy). Truy cập ngày 10 tháng 7 năm 2020.
 119. ^ “VI Governo Andreotti”. storia.camera.it (bằng tiếng Italy). Truy cập ngày 10 tháng 7 năm 2020.
 120. ^ “VII Governo Andreotti”. storia.camera.it (bằng tiếng Italy). Truy cập ngày 10 tháng 7 năm 2020.
 121. ^ “I Governo Amato”. storia.camera.it (bằng tiếng Italy). Truy cập ngày 10 tháng 7 năm 2020.
 122. ^ “Governo Ciampi”. storia.camera.it (bằng tiếng Italy). Truy cập ngày 10 tháng 7 năm 2020.
 123. ^ “I Governo Berlusconi”. storia.camera.it (bằng tiếng Italy). Truy cập ngày 10 tháng 7 năm 2020.
 124. ^ “Governo Dini”. storia.camera.it (bằng tiếng Italy). Truy cập ngày 10 tháng 7 năm 2020.
 125. ^ “I Governo Prodi”. storia.camera.it (bằng tiếng Italy). Truy cập ngày 10 tháng 7 năm 2020.
 126. ^ “I Governo D'Alema”. storia.camera.it (bằng tiếng Italy). Truy cập ngày 10 tháng 7 năm 2020.
 127. ^ “II Governo D'Alema”. storia.camera.it (bằng tiếng Italy). Truy cập ngày 10 tháng 7 năm 2020.
 128. ^ “II Governo Amato II” (bằng tiếng Italy). Truy cập ngày 10 tháng 7 năm 2020.
 129. ^ “II Governo Berlusconi”. storia.camera.it (bằng tiếng Italy). Truy cập ngày 10 tháng 7 năm 2020.
 130. ^ “III Governo Berlusconi”. storia.camera.it (bằng tiếng Italy). Truy cập ngày 10 tháng 7 năm 2020.
 131. ^ “II Governo Prodi”. storia.camera.it (bằng tiếng Italy). Truy cập ngày 10 tháng 7 năm 2020.
 132. ^ “IV Governo Berlusconi”. storia.camera.it (bằng tiếng Italy). Truy cập ngày 10 tháng 7 năm 2020.
 133. ^ “Governo Monti”. storia.camera.it (bằng tiếng Italy). Truy cập ngày 10 tháng 7 năm 2020.
 134. ^ “Governo Letta”. storia.camera.it (bằng tiếng Italy). Truy cập ngày 10 tháng 7 năm 2020.
 135. ^ “Governo Renzi”. storia.camera.it (bằng tiếng Italy). Truy cập ngày 10 tháng 7 năm 2020.
 136. ^ “Governo Gentiloni”. storia.camera.it (bằng tiếng Italy). Truy cập ngày 10 tháng 7 năm 2020.
 137. ^ “I Governo Conte”. storia.camera.it (bằng tiếng Italy). Truy cập ngày 10 tháng 7 năm 2020.
 138. ^ “II Governo Conte”. storia.camera.it (bằng tiếng Italy). Truy cập ngày 10 tháng 7 năm 2020.
 139. ^ Governo Draghi, www.governo.it

Sách[sửa | sửa mã nguồn]