Danh sách trường trung học phổ thông tại An Giang

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Dưới đây là danh sách các trường Trung học Phổ thông tại An Giang, danh sách này bao gồm các trường công lập và trường tư thục.

Danh sách[sửa | sửa mã nguồn]

DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG
STT Tên trường Năm thành lập Địa chỉ Loại hình Logo Website
1 Trường Trung học phổ thông chuyên Thoại Ngọc Hầu 1948 Mỹ Bình, Long Xuyên Công lập http://thptthoaingochau.edu.vn Lưu trữ 2022-05-17 tại Wayback Machine
2 Trường Trung học Phổ thông Long Xuyên 1975 Mỹ Long, Long Xuyên Công lập http://thptlongxuyen.angiang.edu.vn/[liên kết hỏng]
3 Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Hiền 2001 Bình Khánh, Long Xuyên Công lập http://thptnguyenhienlx.edu.vn/ Lưu trữ 2022-06-27 tại Wayback Machine
4 Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Công Trứ 1991 Mỹ Thới, Long Xuyên Công lập http://thptnguyencongtru.angiang.edu.vn/ Lưu trữ 2022-05-18 tại Wayback Machine
5 Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm 1989 Mỹ Xuyên Long Xuyên Công lập https://pps.agu.edu.vn/
6 Trường Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông Mỹ Hòa Hưng Mỹ Hòa Hưng, An Giang Công lập http://thcsthptmyhoahung.edu.vn/
7 Trường Trung học Phổ thông Chưởng Binh Lễ Mỹ Bình, Long Xuyên Dân lập
8 Trường Phổ thông iSCHOOL Long Xuyên Bình Khánh, Long Xuyên Tư thục
9 Trường Phổ thông Quốc tế GIS 2008 Mỹ Hòa, Long Xuyên Tư thục https://agis.edu.vn/
10 Trường Trung học Phổ thông chuyên Thủ Khoa Nghĩa 1950 Châu Phú A, Châu Đốc Công lập http://thukhoanghia.edu.vn/ Lưu trữ 2022-06-25 tại Wayback Machine
11 Trường Trung học Phổ thông Châu Thị Tế 2018 Núi Sam, Châu Đốc Công lập http://thptchauthite.cd.angiang.edu.vn/ Lưu trữ 2022-07-01 tại Wayback Machine
12 Trường Trung học Phổ thông Võ Thị Sáu 1976 Châu Phú B, Châu Đốc Công lập http://thptvothisau.edu.vn/ Lưu trữ 2022-05-26 tại Wayback Machine
13 Trường Phổ thông Dân tộc nội trú Trung học Phổ thông An Giang 2000 Châu Phú B, Châu Đốc Công lập http://dtntangiang.edu.vn/
14 Trường Trung học Phổ thông Tân Châu 1964 Long Thạnh, Tân Châu Công lập http://thpttanchau.angiang.edu.vn/ Lưu trữ 2022-12-12 tại Wayback Machine
15 Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Sinh Sắc 2019 Long Sơn, Tân Châu Công lập
16 Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Quang Diêu 2006 Tân An, Tân Châu Công lập
17 Trường Trung học Phổ thông Vĩnh Xương 1998 Vĩnh Xương, Tân Châu Công lập
18 Trường Trung học Phổ thông Châu Phong Châu Phong, Tân Châu Công lập
19 Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Hữu Cảnh 1963 Chợ Mới, Chợ Mới Công lập http://thptnguyenhuucanhag.edu.vn/ Lưu trữ 2022-12-05 tại Wayback Machine
20 Trường Trung học Phổ thông Châu Văn Liêm 1972 Mỹ Luông, Chợ Mới Công lập
21 Trường Trung học Phổ thông Ung Văn Khiêm 1971 Long Kiến, Chợ Mới Công lập
22 Trường Trung học Phổ thông Huỳnh Thị Hưởng 1985 Hội An, Chợ Mới Công lập
23 Trường Trung học Phổ thông Võ Thành Trinh 2001 Hòa Bình, Chợ Mới Công lập
24 Trường Trung học Phổ thông Lương Văn Cù Mỹ Hội Đông, Chợ Mới Công lập
25 Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Văn Hưởng 1998 Mỹ Hiệp, Chợ Mới Công lập
26 Trường Trung học Phổ thông Trần Văn Thành 1969 Cái Dầu, Châu Phú Công lập
27 Trường Trung học Phổ thông Thạnh Mỹ Tây 1998 Thạnh Mỹ Tây, Châu Phú Công lập
28 Trường Trung học Phổ thông Châu Phú 1984 Mỹ Đức, Châu Phú Công lập
29 Trường Trung học Phổ thông Bình Mỹ 1998 Bình Mỹ, Châu Phú Công lập
30 Trường Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông Bình Long Bình Long, Châu Phú Công lập
31 Trường Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông Bình Chánh 2019 Bình Chánh, Châu Phú Công lập http://thcsbinhchanh.edu.vn/
32 Trường Trung học Phổ thông Chu Văn An 1972 Phú Mỹ, Phú Tân Công lập http://thptnguyenkhuyents.edu.vn/ Lưu trữ 2022-06-27 tại Wayback Machine
33 Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Chí Thanh 1995 Chợ Vàm, Phú Tân Công lập http://thptnguyenchithanhag.edu.vn/ Lưu trữ 2022-05-23 tại Wayback Machine
34 Trường Trung học Phổ thông Hòa Lạc 2000 Hòa Lạc, Phú Tân Công lập
35 Trường Trung học Phổ thông Bình Thạnh Đông 2002 Bình Thạnh Đông, Phú Tân Công lập
36 Trường Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông Phú Tân 1991/2016 Phú Mỹ, Phú Tân Công lập
37 Trường Trung học Phổ thông An Phú An Phú, An Phú Công lập
38 Trường Trung học Phổ thông Quốc Thái 1998 Quốc Thái, An Phú Công lập
39 Trường Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông Vĩnh Lộc 2016 Vĩnh Lộc, An Phú Công lập http://thcsvathptvinhloc.edu.vn/ Lưu trữ 2021-03-06 tại Wayback Machine
40 Trường Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông Long Bình 2020 Long Bình, An Phú Công Lập http://thcsthptbinhlong.edu.vn/ Lưu trữ 2022-05-20 tại Wayback Machine
41 Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Văn Thoại Núi Sập, Thoại Sơn Công lập http://thptnguyenvanthoai.angiang.edu.vn/ Lưu trữ 2016-03-09 tại Wayback Machine
42 Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Khuyến 1985 Phú Hòa, Thoại Sơn Công lập http://thptnguyenkhuyents.edu.vn/ Lưu trữ 2022-06-27 tại Wayback Machine
43 Trường Trung học Phổ thông Vĩnh Trạch 2001 Vĩnh Trạch, Thoại Sơn Công lập http://thptvinhtrachts.edu.vn/ Lưu trữ 2022-06-26 tại Wayback Machine
44 Trường Trung học Phổ thông Vọng Thê 1997 Vọng Thê, Thoại Sơn Công lập
45 Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Bỉnh Khiêm 1983 An Châu, Châu Thành Công lập http://thpt-nguyenbinhkhiem-angiang.edu.vn/ Lưu trữ 2022-06-30 tại Wayback Machine
46 Trường Trung học Phổ thông Vĩnh Bình Vĩnh Bình, Châu Thành Công lập http://thptvinhbinh.angiang.edu.vn/ Lưu trữ 2022-07-05 tại Wayback Machine
47 Trường Trung học Phổ thông Cần Đăng 2002 Cần Đăng, Châu Thành Công lập http://thptcandang.edu.vn/
48 Trường Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông Vĩnh Nhuận 2021 Vĩnh Nhuận, Châu Thành Công lập http://thcsvathptvinhnhuan.edu.vn/ Lưu trữ 2022-05-29 tại Wayback Machine
49 Trường Trung học Phổ thông Nguyễn Trung Trực 1972 Tri Tôn, Tri Tôn Công lập http://c3nguyentrungtructt.edu.vn/ Lưu trữ 2022-05-22 tại Wayback Machine
50 Trường Trung học Phổ thông Ba Chúc 1999 Ba Chúc, Tri Tôn Công lập http://thptbachucag.edu.vn/ Lưu trữ 2022-05-17 tại Wayback Machine
51 Trường Trung học Cơ sở và Trung học Phổ thông Cô Tô Cô Tô, Tri Tôn Công lập http://thcsvathptcoto.angiang.edu.vn/ Lưu trữ 2022-05-24 tại Wayback Machine
52 Trường Trung học Phổ thông Tịnh Biên 1983 Nhà Bàng, Tịnh Biên Công lập http://thpttinhbien.angiang.edu.vn/[liên kết hỏng]
53 Trường Trung học Phổ thông Chi Lăng 1997 Chi Lăng, Tịnh Biên Công lập http://thptchilang.angiang.edu.vn/[liên kết hỏng]
54 Trường Trung học Phổ thông Xuân Tô 1998 Tịnh Biên, Tịnh Biên Công lập http://thptxuanto.angiang.edu.vn/ Lưu trữ 2022-05-26 tại Wayback Machine

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]