Danh sách vô địch đôi nam Úc Mở rộng

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới: menu, tìm kiếm

Dưới đây là danh sách các vận động viên quần vợt đoạt chức vô địch nội dung đôi nam giải Úc Mở rộng.

Năm Vô địch Hạng nhì Tỷ số
1905 Flag of the United Kingdom.svg Randolph Lycett
Flag of Australia.svg Tom Tachell
Flag of Australia.svg E.T. Barnard
Flag of Australia.svg B. Spence
11-9 8-6 1-6 4-6 6-1
1906 Flag of Australia.svg Rodney Heath
Flag of Australia.svg Tony Wilding
Flag of Australia.svg Harry Parker
Flag of Australia.svg C.C. Cox
6-2 6-4 6-2
1907 Flag of Australia.svg Bill Gregg
Flag of Australia.svg H.A. Parker
Flag of Australia.svg Horrie Rice
Flag of Australia.svg George Wright
6-2 3-6 6-2 6-2
1908 Flag of the United States.svg Fred Alexander
Flag of Australia.svg Alfred Dunlop
Flag of New Zealand.svg G.G. Sharp
Flag of New Zealand.svg Tony Wilding
6-3 6-2 6-1
1909 Flag of Australia.svg J.P.Keane
Flag of Australia.svg Ernie F.Parker
Flag of New Zealand.svg Tom Crooks
Flag of New Zealand.svg Tony Wilding
1-6 6-1 6-1 9-7
1910 Flag of Australia.svg Ashley Campbell
Flag of Australia.svg Horace Rice
Flag of Australia.svg Rodney Heath
Flag of Australia.svg J.L. O'Dea
6-3 6-3 6-2
1911 Flag of Australia.svg Rodney Heath
Flag of the United Kingdom.svg Randolph Lycett
Flag of Australia.svg J.J. Addison
Flag of Australia.svg Norman Brookes
6-2 7-5 6-0
1912 St Patrick's saltire.svg J. Cecil Parke
Flag of the United Kingdom.svg C.P.Dixon
Flag of the United Kingdom.svg Alfred Beamish
Flag of the United Kingdom.svg Gordon Lowe
6-4 6-4 6-2
1913 Flag of Australia.svg Ernie F. Parker
Flag of Australia.svg A.Hedeman
Flag of Australia.svg Harry Parker
Flag of Australia.svg Ray Taylor
8-6 4-6 6-4 6-4
1914 Flag of Australia.svg Ashley Campbell
Flag of Australia.svg Gerald Patterson
Flag of Australia.svg Rodney Heath
Flag of Australia.svg Arthur O'Hara Wood
7-5 3-6 6-3 6-3
1915 Flag of Australia.svg C.V.Todd
Flag of Australia.svg Horace Rice
Flag of the United Kingdom.svg Gordon Lowe
Flag of Australia.svg Bert St. John
8-6 6-4 7-9 6-3
1916-1918 Không tổ chức Chiến tranh thế giới lần thứ nhất
1919 Flag of Australia.svg Pat O'Hara Wood
Flag of Australia.svg R. V.Thomas
Flag of Australia.svg James Anderson
Flag of Australia.svg Arthur Lowe
7-5 6-1 7-9 3-6 6-3
1920 Flag of Australia.svg Pat O'Hara Wood
Flag of Australia.svg R. V. Thomas
Flag of Australia.svg Horrie Rice
Flag of Australia.svg Ray Taylor
6-1 6-0 7-5
1921 Flag of Australia.svg H. Gemmell
Flag of Australia.svg S.H.Eaton & Rice
Flag of Australia.svg N. Brearley
Flag of Australia.svg E. Stokes
7-5 6-3 6-3
1922 Flag of Australia.svg J.B.Hawkes
Flag of Australia.svg Gerald Patterson
Flag of Australia.svg James Anderson
Flag of Australia.svg Norman Peach
8-10 6-0 6-0 7-5
1923 Flag of Australia.svg Pat O'Hara Wood
Flag of Australia.svg C. B. St John
Flag of Australia.svg Dudley Bullough
Flag of Australia.svg Horrie Rice
6-4 6-3 3-6 6-0
1924 Flag of Australia.svg James Anderson
Flag of Australia.svg Norman Brookes
Flag of Australia.svg Gerald Patterson
Flag of Australia.svg Pat O'Hara Wood
6-2 6-4 6-3
1925 Flag of Australia.svg Pat O'Hara Wood
Flag of Australia.svg Gerald Patterson
Flag of Australia.svg James Anderson
Flag of Australia.svg Fred Kalms
6-4 8-6 7-5
1926 Flag of Australia.svg John Hawkes
Flag of Australia.svg Gerald Patterson
Flag of Australia.svg James Anderson
Flag of Australia.svg Pat O'Hara Wood
6-1 6-4 6-2
1927 Flag of Australia.svg John Hawkes
Flag of Australia.svg Gerald Patterson
Flag of Australia.svg Pat O'Hara Wood
Flag of Australia.svg Ian McInness
8-6 6-2 6-1
1928 Flag of France.svg Jean Borotra
Flag of France.svg Jacques Brugnon
Flag of Australia.svg Jim Willard
Flag of Australia.svg Gar Moon
6-2 4-6 6-4 6-4
1929 Flag of Australia.svg Jack Crawford
Flag of Australia.svg Harry Hopman
Flag of Australia.svg Jack Cummings
Flag of Australia.svg Gar Moon
6-1 6-8 4-6 6-1 6-3
1930 Flag of Australia.svg Jack Crawford
Flag of Australia.svg Harry Hopman
Flag of Australia.svg Jack Hawkes
Flag of Australia.svg Tim Fitchett
8-6 6-1 2-6 6-3
1931 Flag of Australia.svg Charles Donohoe
Flag of Australia.svg Ray Dunlop
Flag of Australia.svg Jack Crawford
Flag of Australia.svg Harry Hopman
8-6 6-2 5-7 7-9 6-4
1932 Flag of Australia.svg Jack Crawford
Flag of Australia.svg Gar Moon
Flag of Australia.svg Harry Hopman
Flag of Australia.svg Gerald Patterson
12-10 6-3 4-6 6-4
1933 Flag of Australia.svg Keith Gledhill
Flag of the United States.svg Ellsworth Vines
Flag of Australia.svg Jack Crawford
Flag of Australia.svg Gar Moon
6-4 10-8 6-2
1934 Flag of the United Kingdom.svg Fred Perry
Flag of the United Kingdom.svg George Hughes
Flag of Australia.svg Adrian Quist
Flag of Australia.svg Don Turnbull
6-8 6-3 6-4 3-6 6-3
1935 Flag of Australia.svg Jack Crawford
Flag of Australia.svg Vivian Mcgrath
Flag of the United Kingdom.svg Pat Hughes
Flag of the United Kingdom.svg Fred Perry
6-4 8-6 6-2
1936 Flag of Australia.svg Adrian Quist
Flag of Australia.svg D.P.Turnbull
Flag of Australia.svg Jack Crawford
Flag of Australia.svg Viv McGath
6-8 8-2 6-1 3-6 6-2
1937 Flag of Australia.svg Adrian Quist
Flag of Australia.svg D.P.Turnbull
Flag of Australia.svg John Bromwich
Flag of Australia.svg Jack Harper
6-2 9-7 1-6 6-8 6-4
1938 Flag of Australia.svg Adrian Quist
Flag of Australia.svg John Bromwich
Flag of the German Reich (1935–1945).svg Gottfried von Cramm
Flag of the German Reich (1935–1945).svg Henner Henkel
7-5 6-4 6-0
1939 Flag of Australia.svg Adrian Quist
Flag of Australia.svg John Bromwich
Flag of Australia.svg Don Turnbull
Flag of Australia.svg Colin Long
6-4 7-5 6-2
1940 Flag of Australia.svg Adrian Quist
Flag of Australia.svg John Bromwich
Flag of Australia.svg Jack Crawford
Flag of Australia.svg Viv McGrath
6-3 7-5 6-1
1941-1945 Không tổ chức Chiến tranh thế giới lần thứ hai
1946 Flag of Australia.svg Adrian Quist
Flag of Australia.svg John Bromwich
Flag of Australia.svg Max Newcombe
Flag of Australia.svg Len Schwartz
6-3 6-1 9-7
1947 Flag of Australia.svg Adrian Quist
Flag of Australia.svg John Bromwich
Flag of Australia.svg Frank Sedgman
Flag of Australia.svg George Worthington
6-1 6-3 6-1
1948 Flag of Australia.svg Adrian Quist
Flag of Australia.svg John Bromwich
Flag of Australia.svg Frank Sedgman
Flag of Australia.svg Colin Long
1-6 6-8 9-7 6-3 8-6
1949 Flag of Australia.svg Adrian Quist
Flag of Australia.svg John Bromwich
Flag of Australia.svg Geoff Brown
Flag of Australia.svg Bill Sidwell
1-6 7-5 6-2 6-3
1950 Flag of Australia.svg Adrian Quist
Flag of Australia.svg John Bromwich
Flag of South Africa (1928-1994).svg Eric Sturgess
Flag of Egypt (1922–1958).svg Jaroslav Drobny
6-3 5-7 4-6 6-3 8-6
1951 Flag of Australia.svg Frank Sedgman
Flag of Australia.svg Ken McGregor
Flag of Australia.svg John Bromwich
Flag of Australia.svg Adrian Quist
11-9 2-6 6-3 4-6 6-3
1952 Flag of Australia.svg Frank Sedgman
Flag of Australia.svg Ken McGregor
Flag of Australia.svg Don Candy
Flag of Australia.svg Merv Rose
6-4 7-5 6-3
1953 Flag of Australia.svg Ken Rosewall
Flag of Australia.svg Lew Hoad
Flag of Australia.svg Don Candy
Flag of Australia.svg Merv Rose
9-11 6-4 10-8 6-4
1954 Flag of Australia.svg Mervyn Rose
Flag of Australia.svg Rex N. Hartwig
Flag of Australia.svg Neale Fraser
Flag of Australia.svg Clive Wilderspin
6-3 6-4 6-2
1955 Flag of the United States.svg Vic Seixas
Flag of the United States.svg Tony Trabert
Flag of Australia.svg Lew Hoad
Flag of Australia.svg Ken Rosewall
6-3 6-2 2-6 3-6 6-1
1956 Flag of Australia.svg Ken Rosewall
Flag of Australia.svg Lew Hoad
Flag of Australia.svg Don Candy
Flag of Australia.svg Merv Rose
10-8 13-11 6-4
1957 Flag of Australia.svg Lew Hoad
Flag of Australia.svg Neale Fraser
Flag of Australia.svg Mal Anderson
Flag of Australia.svg Ashley Cooper
6-3 8-6 6-4
1958 Flag of Australia.svg Ashley Cooper
Flag of Australia.svg Neale Fraser
Flag of Australia.svg Roy Emerson
Flag of Australia.svg Bob Mark
7-5 6-8 3-6 6-3 7-5
1959 Flag of Australia.svg Rod Laver
Flag of Australia.svg Robert Mark
Flag of Australia.svg Don Candy
Flag of Australia.svg Bob Howe
9-7 6-4 6-2
1960 Flag of Australia.svg Rod Laver
Flag of Australia.svg Robert Mark
Flag of Australia.svg Roy Emerson
Flag of Australia.svg Neale Fraser
1-6 6-2 6-4 6-4
1961 Flag of Australia.svg Rod Laver
Flag of Australia.svg Robert Mark
Flag of Australia.svg Roy Emerson
Flag of Australia.svg Marty Mulligan
6-3 7-5 3-6 9-11 6-2
1962 Flag of Australia.svg Roy Emerson
Flag of Australia.svg Neale Fraser
Flag of South Africa (1928-1994).svg Bob Hewitt
Flag of Australia.svg Fred Stolle
4-6 4-6 6-1 6-4 11-9
1963 Flag of South Africa (1928-1994).svg Bob Hewitt
Flag of Australia.svg Fred Stolle
Flag of Australia.svg Ken Fletcher
Flag of Australia.svg John Newcombe
6-2 3-6 6-3 3-6 6-3
1964 Flag of South Africa (1928-1994).svg Bob Hewitt
Flag of Australia.svg Fred Stolle
Flag of Australia.svg Roy Emerson
Flag of Australia.svg Ken Fletcher
6-4 7-5 3-6 4-6 14-12
1965 Flag of Australia.svg John Newcombe
Flag of Australia.svg Tony Roche
Flag of Australia.svg Roy Emerson
Flag of Australia.svg Fred Stolle
3-6 4-6 13-11 6-3 6-4
1966 Flag of Australia.svg Roy Emerson
Flag of Australia.svg Fred Stolle
Flag of Australia.svg John Newcombe
Flag of Australia.svg Tony Roche
7-9 6-3 6-8 14-12 12-10
1967 Flag of Australia.svg John Newcombe
Flag of Australia.svg Tony Roche
Flag of Australia.svg Bill Bowrey
Flag of Australia.svg Owen Davidson
3-6 6-3 7-5 6-8 8-6
1968 Flag of Australia.svg Dick Crealy
Flag of Australia.svg Allan Stone
Flag of Australia.svg Terry Addison
Flag of Australia.svg Ray Keldie
10-8 6-4 6-3
1969 Flag of Australia.svg Rod Laver
Flag of Australia.svg Roy Emerson
Flag of Australia.svg Ken Rosewall
Flag of Australia.svg Fred Stolle
6-4 6-4
1970 Flag of the United States.svg Bob Lutz
Flag of the United States.svg Stan Smith
Flag of Australia.svg John Alexander
Flag of Australia.svg Phil Dent
8-6 6-3 6-4
1971 Flag of Australia.svg John Newcombe
Flag of Australia.svg Tony Roche
Flag of the Netherlands.svg Tom Okker
Flag of the United States.svg Marty Riessen
6-2 7-6
1972 Flag of Australia.svg Ken Rosewall
Flag of Australia.svg Owen Davidson
Flag of Australia.svg Ross Case
Flag of Australia.svg Geoff Masters
3-6 7-6 6-2
1973 Flag of Australia.svg John Newcombe
Flag of Australia.svg Mal Anderson
Flag of Australia.svg John Alexander
Flag of Australia.svg Phil Dent
6-3 6-4 7-6
1974 Flag of Australia.svg Ross Case
Flag of Australia.svg Geoff Masters
Flag of Australia.svg Syd Ball
Flag of Australia.svg Bob Giltinan
6-7 6-3 6-4
1975 Flag of Australia.svg John Alexander
Flag of Australia.svg Phil Dent
Flag of Australia.svg Bob Carmichael
Flag of Australia.svg Allan Stone
6-3 7-6
1976 Flag of Australia.svg John Newcombe
Flag of Australia.svg Tony Roche
Flag of Australia.svg Ross Case
Flag of Australia.svg Geoff Masters
7-6 6-4
1977 Flag of the United States.svg Arthur Ashe (tháng 1)
Flag of Australia.svg Tony Roche
Flag of the United States.svg Charlie Pasarell
Flag of the United States.svg Erik van Dillen
6-4 6-4
Flag of Australia.svg Ray Ruffels (tháng 12)
Flag of Australia.svg Allan Stone
Flag of Australia.svg John Alexander
Flag of Australia.svg Phil Dent
7-6 7-6
1978 Flag of Poland.svg Wojtek Fibak
Flag of Australia.svg Kim Warwick
Flag of Australia.svg Paul Kronk
Flag of Australia.svg Cliff Letcher
7-6 7-5
1979 Flag of Australia.svg Peter McNamara
Flag of Australia.svg Paul McNamee
Flag of Australia.svg Paul Kronk
Flag of Australia.svg Cliff Letcher
7-6 6-2
1980 Flag of Australia.svg Mark Edmondson
Flag of Australia.svg Kim Warwick
Flag of Australia.svg Peter McNamara
Flag of Australia.svg Paul McNamee
7-5 6-4
1981 Flag of Australia.svg Mark Edmondson
Flag of Australia.svg Kim Warwick
Flag of the United States.svg Hank Pfister
Flag of the United States.svg John Sadri
6-3 6-7 6-3
1982 Flag of Australia.svg John Alexander
Flag of Australia.svg John Fitzgerald
Flag of the United States.svg Andy Andrews
Flag of the United States.svg John Sadri
6-4 7-6
1983 Flag of Australia.svg Mark Edmondson
Flag of Australia.svg Paul McNamee
Flag of the United States.svg Steve Denton
Flag of the United States.svg Sherwood Stewart
6-3 7-6
1984 Flag of Australia.svg Mark Edmondson
Flag of the United States.svg Sherwood Stewart
Flag of Sweden.svg Joakim Nyström
Flag of Sweden.svg Mats Wilander
6-2 6-2 7-5
1985 Flag of the United States.svg Paul Annacone
Flag of South Africa (1928-1994).svg Christo Van Rensburg
Flag of Australia.svg Mark Edmondson
Flag of Australia.svg Kim Warwick
3-6 7-6 6-4 6-4
1986 Không tổ chức vì đổi lịch
1987 Flag of Sweden.svg Stefan Edberg
Flag of Sweden.svg Anders Jarryd
Flag of Australia.svg Peter Doohan
Flag of Australia.svg Laurie Warder
6-4 6-4 7-6
1988 Flag of the United States.svg Rick Leach
Flag of the United States.svg Jim Pugh
Flag of the United Kingdom.svg Jeremy Bates
Flag of Sweden.svg Peter Lundgren
6-3 6-2 6-3
1989 Flag of the United States.svg Rick Leach
Flag of the United States.svg Jim Pugh
Flag of Australia.svg Darren Cahill
Flag of Australia.svg Mark Kratzmann
6-4 6-4 6-4
1990 Flag of South Africa (1928-1994).svg Pieter Aldrich
Flag of South Africa (1928-1994).svg Danie Visser
Flag of Canada.svg Grant Connell
Flag of Canada.svg Glenn Michibata
6-4 4-6 6-1 6-4
1991 Flag of the United States.svg Scott Davis
Flag of the United States.svg David Pate
Flag of the United States.svg Patrick McEnroe
Flag of the United States.svg David Wheaton
6-7 7-6 6-3 7-5
1992 Flag of Australia.svg Todd Woodbridge
Flag of Australia.svg Mark Woodforde
Flag of the United States.svg Kelly Jones
Flag of the United States.svg Rick Leach
6-4 6-3 6-4
1993 Flag of South Africa (1928-1994).svg Danie Visser
Flag of Australia.svg Laurie Warder
Flag of Australia.svg John Fitzgerald
Flag of Sweden.svg Anders Jarryd
6-4 6-3 6-4
1994 Flag of the Netherlands.svg Jacco Eltingh
Flag of the Netherlands.svg Paul Haarhuis
Flag of Zimbabwe.svg Byron Black
Flag of the United States.svg Jonathan Stark
6-7 6-3 6-4 6-3
1995 Flag of the United States.svg Jared Palmer
Flag of the United States.svg Richey Reneberg
Flag of the Bahamas.svg Mark Knowles
Flag of Canada.svg Daniel Nestor
6-3 3-6 6-3 6-2
1996 Flag of Sweden.svg Stefan Edberg
Flag of the Czech Republic.svg Petr Korda
Flag of Canada.svg Sebastien Lareau
Flag of the United States.svg Alex O'Brien
7-5 7-5 4-6 6-1
1997 Flag of Australia.svg Todd Woodbridge
Flag of Australia.svg Mark Woodforde
Flag of Canada.svg Sebastien Lareau
Flag of the United States.svg Alex O'Brien
4-6 7-5 7-5 6-3
1998 Flag of Sweden.svg Jonas Björkman
Flag of the Netherlands.svg Jacco Eltingh
Flag of Australia.svg Todd Woodbridge
Flag of Australia.svg Mark Woodforde
6-2 5-7 2-6 6-4 6-3
1999 Flag of Sweden.svg Jonas Björkman
Flag of Australia.svg Patrick Rafter
Flag of India.svg Leander Paes
Flag of India.svg Mahesh Bhupathi
6-3 4-6 6-4 6-7(10) 6-4
2000 Flag of South Africa.svg Ellis Ferreira
Flag of the United States.svg Rick Leach
Flag of Zimbabwe.svg Wayne Black
Flag of Australia.svg Andrew Kratzmann
6-4 3-6 6-3 3-6 18-16
2001 Flag of Sweden.svg Jonas Björkman
Flag of Australia.svg Todd Woodbridge
Flag of Zimbabwe.svg Byron Black
Flag of Germany.svg David Prinosil
6-1 5-7 6-4 6-4
2002 Flag of the Bahamas.svg Mark Knowles
Flag of Canada.svg Daniel Nestor
Flag of France.svg Fabrice Santoro
Flag of France.svg Michael Llodra
7-6(4) 6-3
2003 Flag of France.svg Fabrice Santoro
Flag of France.svg Michael Llodra
Flag of the Bahamas.svg Mark Knowles
Flag of Canada.svg Daniel Nestor
6-4 3-6 6-3
2004 Flag of France.svg Fabrice Santoro
Flag of France.svg Michael Llodra
Flag of the United States.svg Bob Bryan
Flag of the United States.svg Mike Bryan
77-64 6-3
2005 Flag of Zimbabwe.svg Wayne Black
Flag of Zimbabwe.svg Kevin Ullyett
Flag of the United States.svg Bob Bryan
Flag of the United States.svg Mike Bryan
6-4 6-4
2006 Flag of the United States.svg Bob Bryan
Flag of the United States.svg Mike Bryan
Flag of the Czech Republic.svg Martin Damm
Flag of India.svg Leander Paes
4-6 6-3 6-4
2007 Flag of the United States.svg Bob Bryan
Flag of the United States.svg Mike Bryan
Flag of Sweden.svg Jonas Bjorkman
Flag of Belarus.svg Max Mirnyi
7-5, 7-5
2008 Flag of Israel.svg Jonathan Erlich
Flag of Israel.svg Andy Ram
Flag of France.svg Arnaud Clément
Flag of France.svg Michaël Llodra
7-5, 7-64
2009 Flag of the United States.svg Bob Bryan
Flag of the United States.svg Mike Bryan
Flag of India.svg Mahesh Bhupathi
Flag of the Bahamas.svg Mark Knowles
2–6, 7–5, 6–0
2010 Hoa Kỳ Bob Bryan
Hoa Kỳ Mike Bryan
Canada Daniel Nestor
Serbia Nenad Zimonjić
6–3, 6–7(5), 6–3
2011 Hoa Kỳ Bob Bryan
Hoa Kỳ Mike Bryan
Flag of India.svg Mahesh Bhupathi
Flag of India.svg Leander Paes
6–3, 6–4
2012 Ấn Độ Leander Paes
Cộng hòa Séc Radek Stepanek
Hoa Kỳ Mike Bryan
Hoa Kỳ Bob Bryan
7–61, 6–2
2013 Hoa Kỳ Bob Bryan
Hoa Kỳ Mike Bryan
Flag of the Netherlands.svg Robin Haase
Flag of the Netherlands.svg Igor Sijsling
6–3, 6–4

Xem thêm[sửa | sửa mã nguồn]

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]