Di tích quốc gia đặc biệt (Việt Nam)

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Ngọ môn Hoàng thành Huế, di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật
Danh lam thắng cảnh Tràng An, Tam Cốc-Bích Động

Di tích là dấu vết của quá khứ còn lưu lại trong lòng đất hoặc trên mặt đất có ý nghĩa về mặt văn hóalịch sử".[1]Việt Nam, một di tích khi đủ các điều kiện sẽ được công nhận theo thứ tự: di tích cấp tỉnh, di tích cấp quốc gia và di tích quốc gia đặc biệt. Di tích quốc gia đặc biệt là những di tích Việt Nam có giá trị đặc biệt tiêu biểu của quốc gia. Di tích quốc gia đặc biệt do Thủ tướng Chính phủ quyết định xếp hạng trên cơ sở lựa chọn các di tích quan trọng đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng là di tích quốc gia, lần xếp hạng đầu tiên là vào năm 2009.

Hiện nay, sau đợt xếp hạng thứ 13 vào cuối năm 2022, Việt Nam có tổng cộng 128 di tích quốc gia đặc biệt. Đồng bằng sông Hồng là vùng có nhiều di tích được xếp hạng nhất cả nước với 47 di tích và 21 trong số đó thuộc thủ đô Hà Nội. Các di sản thế giới tại Việt Nam đều được xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt.

Phân loại[sửa | sửa mã nguồn]

Trong số 128 di tích quốc gia đặc biệt quan trọng của Việt Nam sau 12 đợt xếp hạng có:

 • 2 di tích lịch sử, kiến trúc nghệ thuật và khảo cổ
 • 8 di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh
 • 1 di tích lịch sử và khảo cổ
 • 18 di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật
 • 3 di tích khảo cổ và kiến trúc nghệ thuật
 • 9 danh lam thắng cảnh đơn thuần
 • 6 di tích khảo cổ đơn thuần
 • 25 di tích kiến trúc nghệ thuật đơn thuần
 • 56 di tích còn lại là các di tích lịch sử đơn thuần

Thủ tướng Chính phủ là người ra quyết định xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt đồng thời quyết định việc đề nghị Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên Hợp Quốc (UNESCO) xem xét đưa di tích tiêu biểu của Việt Nam vào Danh mục di sản thế giới.[2]

Di tích quốc gia đặc biệt (Việt Nam) trên bản đồ Việt Nam
Di tích quốc gia đặc biệt (Việt Nam)
Di tích quốc gia đặc biệt (Việt Nam)
Di tích quốc gia đặc biệt (Việt Nam)
Di tích quốc gia đặc biệt (Việt Nam)
Di tích quốc gia đặc biệt (Việt Nam)
Di tích quốc gia đặc biệt (Việt Nam)
Di tích quốc gia đặc biệt (Việt Nam)
Di tích quốc gia đặc biệt (Việt Nam)
Di tích quốc gia đặc biệt (Việt Nam)
Di tích quốc gia đặc biệt (Việt Nam)
Di tích quốc gia đặc biệt (Việt Nam)
Di tích quốc gia đặc biệt (Việt Nam)
Di tích quốc gia đặc biệt (Việt Nam)
Di tích quốc gia đặc biệt (Việt Nam)
Di tích quốc gia đặc biệt (Việt Nam)
Di tích quốc gia đặc biệt (Việt Nam)
Di tích quốc gia đặc biệt (Việt Nam)
Di tích quốc gia đặc biệt (Việt Nam)
Di tích quốc gia đặc biệt (Việt Nam)
Di tích quốc gia đặc biệt (Việt Nam)
Di tích quốc gia đặc biệt (Việt Nam)
Di tích quốc gia đặc biệt (Việt Nam)
Di tích quốc gia đặc biệt (Việt Nam)
Di tích quốc gia đặc biệt (Việt Nam)
Di tích quốc gia đặc biệt (Việt Nam)
Di tích quốc gia đặc biệt (Việt Nam)
Di tích quốc gia đặc biệt (Việt Nam)
Di tích quốc gia đặc biệt (Việt Nam)
Di tích quốc gia đặc biệt (Việt Nam)
Di tích quốc gia đặc biệt (Việt Nam)
Di tích quốc gia đặc biệt (Việt Nam)
Di tích quốc gia đặc biệt (Việt Nam)
Di tích quốc gia đặc biệt (Việt Nam)
Di tích quốc gia đặc biệt (Việt Nam)
Di tích quốc gia đặc biệt (Việt Nam)
Di tích quốc gia đặc biệt (Việt Nam)
Di tích quốc gia đặc biệt (Việt Nam)
Di tích quốc gia đặc biệt (Việt Nam)
Di tích quốc gia đặc biệt (Việt Nam)
Di tích quốc gia đặc biệt (Việt Nam)
Di tích quốc gia đặc biệt (Việt Nam)
Di tích quốc gia đặc biệt (Việt Nam)
Di tích quốc gia đặc biệt (Việt Nam)
Di tích quốc gia đặc biệt (Việt Nam)
Di tích quốc gia đặc biệt (Việt Nam)
Di tích quốc gia đặc biệt (Việt Nam)
Di tích quốc gia đặc biệt (Việt Nam)
Di tích quốc gia đặc biệt (Việt Nam)
Di tích quốc gia đặc biệt (Việt Nam)
Di tích quốc gia đặc biệt (Việt Nam)
Di tích quốc gia đặc biệt (Việt Nam)
Di tích quốc gia đặc biệt (Việt Nam)
Di tích quốc gia đặc biệt (Việt Nam)
Di tích quốc gia đặc biệt (Việt Nam)
Di tích quốc gia đặc biệt (Việt Nam)
Di tích quốc gia đặc biệt (Việt Nam)
Di tích quốc gia đặc biệt (Việt Nam)
Di tích quốc gia đặc biệt (Việt Nam)
Di tích quốc gia đặc biệt (Việt Nam)
Di tích quốc gia đặc biệt (Việt Nam)
Di tích quốc gia đặc biệt (Việt Nam)
Di tích quốc gia đặc biệt (Việt Nam)
Di tích quốc gia đặc biệt (Việt Nam)
Di tích quốc gia đặc biệt (Việt Nam)
Di tích quốc gia đặc biệt (Việt Nam)
Di tích quốc gia đặc biệt (Việt Nam)
Di tích quốc gia đặc biệt (Việt Nam)
Di tích quốc gia đặc biệt (Việt Nam)
Di tích quốc gia đặc biệt (Việt Nam)
Di tích quốc gia đặc biệt (Việt Nam)
Di tích quốc gia đặc biệt (Việt Nam)
Di tích quốc gia đặc biệt (Việt Nam)
Di tích quốc gia đặc biệt (Việt Nam)
Di tích quốc gia đặc biệt (Việt Nam)
Di tích quốc gia đặc biệt (Việt Nam)
Di tích quốc gia đặc biệt (Việt Nam)
Di tích quốc gia đặc biệt (Việt Nam)
Di tích quốc gia đặc biệt (Việt Nam)
Di tích quốc gia đặc biệt (Việt Nam)
Di tích quốc gia đặc biệt (Việt Nam)
Di tích quốc gia đặc biệt (Việt Nam)
Di tích quốc gia đặc biệt (Việt Nam)
Di tích quốc gia đặc biệt (Việt Nam)
Di tích quốc gia đặc biệt (Việt Nam)
Di tích quốc gia đặc biệt (Việt Nam)
Di tích quốc gia đặc biệt (Việt Nam)
Di tích quốc gia đặc biệt (Việt Nam)
Di tích quốc gia đặc biệt (Việt Nam)
Di tích quốc gia đặc biệt (Việt Nam)
Di tích quốc gia đặc biệt (Việt Nam)
Di tích quốc gia đặc biệt (Việt Nam)
Di tích quốc gia đặc biệt (Việt Nam)
Di tích quốc gia đặc biệt (Việt Nam)
Di tích quốc gia đặc biệt (Việt Nam)
Di tích quốc gia đặc biệt (Việt Nam)
Di tích quốc gia đặc biệt (Việt Nam)
Di tích quốc gia đặc biệt (Việt Nam)
Di tích quốc gia đặc biệt (Việt Nam)
Di tích quốc gia đặc biệt (Việt Nam)
Di tích quốc gia đặc biệt (Việt Nam)
Di tích quốc gia đặc biệt (Việt Nam)
Di tích quốc gia đặc biệt (Việt Nam)
Di tích quốc gia đặc biệt (Việt Nam)
Di tích quốc gia đặc biệt (Việt Nam)
Di tích quốc gia đặc biệt (Việt Nam)
Di tích quốc gia đặc biệt (Việt Nam)
Di tích quốc gia đặc biệt (Việt Nam)
Di tích quốc gia đặc biệt (Việt Nam)
Di tích quốc gia đặc biệt (Việt Nam)
Di tích quốc gia đặc biệt (Việt Nam)
Di tích quốc gia đặc biệt (Việt Nam)
Di tích quốc gia đặc biệt (Việt Nam)
Di tích quốc gia đặc biệt (Việt Nam)
Di tích quốc gia đặc biệt (Việt Nam)
Di tích quốc gia đặc biệt (Việt Nam)
Di tích quốc gia đặc biệt (Việt Nam)
Di tích quốc gia đặc biệt (Việt Nam)
Di tích quốc gia đặc biệt (Việt Nam)
Di tích quốc gia đặc biệt (Việt Nam)
Di tích quốc gia đặc biệt (Việt Nam)
Di tích quốc gia đặc biệt (Việt Nam)
Di tích quốc gia đặc biệt (Việt Nam)
Di tích quốc gia đặc biệt (Việt Nam)
Di tích quốc gia đặc biệt (Việt Nam)
Di tích quốc gia đặc biệt (Việt Nam)
Di tích quốc gia đặc biệt (Việt Nam)
Di tích quốc gia đặc biệt (Việt Nam)

Di tích quốc gia đặc biệt (Việt Nam) trên bản đồ Hà Nội
Di tích quốc gia đặc biệt (Việt Nam)
Di tích quốc gia đặc biệt (Việt Nam)
Di tích quốc gia đặc biệt (Việt Nam)
Di tích quốc gia đặc biệt (Việt Nam)
Di tích quốc gia đặc biệt (Việt Nam)
Di tích quốc gia đặc biệt (Việt Nam)
Di tích quốc gia đặc biệt (Việt Nam)
Di tích quốc gia đặc biệt (Việt Nam)
Di tích quốc gia đặc biệt (Việt Nam)
Di tích quốc gia đặc biệt (Việt Nam)
Di tích quốc gia đặc biệt (Việt Nam)
Di tích quốc gia đặc biệt (Việt Nam)
Di tích quốc gia đặc biệt (Việt Nam)
Di tích quốc gia đặc biệt (Việt Nam)
Di tích quốc gia đặc biệt (Việt Nam)
Di tích quốc gia đặc biệt (Việt Nam)
Di tích quốc gia đặc biệt (Việt Nam)
Di tích quốc gia đặc biệt (Việt Nam)
Di tích quốc gia đặc biệt (Việt Nam)
Di tích quốc gia đặc biệt (Việt Nam)
Di tích quốc gia đặc biệt (Việt Nam)

Tiêu chí đánh giá[sửa | sửa mã nguồn]

Tiêu chí Loại hình tương ứng
Công trình xây dựng, địa điểm ghi dấu sự kiện đánh dấu bước chuyển biến đặc biệt quan trọng của lịch sử dân tộc hoặc gắn với anh hùng dân tộc, danh nhân tiêu biểu có ảnh hưởng to lớn đối với tiến trình lịch sử của dân tộc.[3] Lịch sử
Công trình kiến trúc, nghệ thuật, quần thể kiến trúc, tổng thể kiến trúc đô thị và địa điểm cư trú có giá trị tiêu biểu trong các giai đoạn phát triển kiến trúc, nghệ thuật Việt Nam.[3] Kiến trúc nghệ thuật
Địa điểm khảo cổ có giá trị nổi bật đánh dấu các giai đoạn phát triển văn hóa khảo cổ quan trọng của Việt Nam và thế giới.[3] Khảo cổ
Cảnh quan thiên nhiên nổi tiếng hoặc địa điểm có sự kết hợp giữa cảnh quan thiên nhiên với công trình kiến trúc, nghệ thuật có giá trị đặc biệt của quốc gia hoặc khu vực thiên nhiên có giá trị về địa chất, địa mạo, địa lý, đa dạng sinh học và hệ sinh thái đặc thù nổi tiếng của Việt Nam và thế giới.[3] Danh lam thắng cảnh

Thống kê[sửa | sửa mã nguồn]

Loại hình Số di tích
Danh lam thắng cảnh 17
Di tích khảo cổ 12
Di tích kiến trúc nghệ thuật 48
Di tích lịch sử 85

Danh sách các di tích quốc gia đặc biệt qua các đợt xếp hạng[sửa | sửa mã nguồn]

Đợt 1 (2009)[sửa | sửa mã nguồn]

Di tích Hình ảnh Địa điểm Hạng mục Ghi chú
Khu trung tâm
Hoàng thành Thăng Long - Hà Nội
[4]
Citadelle de Hanoï (3).jpg Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
21°02′11″B 105°50′35″Đ / 21,03639°B 105,84306°Đ / 21.03639; 105.84306 (Hoàng thành Thăng Long)
Di tích lịch sử, khảo cổ[4] Được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới năm 2010[5]
Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng[6] Phongnhakebang6.jpg Huyện Bố Trạch và huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình
17°30′0″B 106°10′30″Đ / 17,5°B 106,175°Đ / 17.50000; 106.17500 (Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng)
Di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh[6] Được UNESCO công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới năm 2003[7].
Chiến trường Điện Biên Phủ[8] Hầm chỉ huy cứ điểm Điện Biên Phủ.jpg Thành phố Điện Biên Phủ, huyện Điện Biên và huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên
21°23′13″B 103°0′56″Đ / 21,38694°B 103,01556°Đ / 21.38694; 103.01556
Di tích lịch sử[8]
Quần thể di tích Cố đô Huế[9] Hoàng thành Huế.jpg Thành phố Huế, thị xã Hương Thủy, thị xã Hương Trà, huyện Phú Vang, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế
16°28′11″B 107°34′40″Đ / 16,46972°B 107,57778°Đ / 16.46972; 107.57778 (Quần thể di tích Cố đô Huế)
Di tích lịch sử, kiến trúc nghệ thuật[9] Được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới năm 1993[10]
Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại
Phủ Chủ tịch
[11]
Ho Chi Minh's Stilt House, Hanoi (2) (24622695398).jpg Quận Ba Đình, thành phố Hà Nội
21°2′20″B 105°50′3″Đ / 21,03889°B 105,83417°Đ / 21.03889; 105.83417
Di tích lịch sử[11]
Dinh Độc Lập[12] Palacio de la Reunificación, Ciudad Ho Chi Minh, Vietnam, 2013-08-14, DD 03.JPG Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh10°46′37″B 106°41′43″Đ / 10,77694°B 106,69528°Đ / 10.77694; 106.69528 Di tích lịch sử[12]
Đền Hùng[13] Đền Hùng, Phú Thọ (1).jpg Thành phố Việt Trì, huyện Lâm Thao, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ 21°22′02″B 105°19′26″Đ / 21,3672941°B 105,3238621°Đ / 21.3672941; 105.3238621 (Đền Hùng) Di tích lịch sử[13]
Đô thị cổ Hội An[14] PhoCoHoiAn.jpg Thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam 15°52′43″B 108°20′05″Đ / 15,878605°B 108,33483°Đ / 15.878605; 108.33483 Di tích kiến trúc nghệ thuật[14] Được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới năm 1999
Khu đền tháp Mỹ Sơn[15] Les Temples Cham de My Son (4399060825).jpg Huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam 15°46′0″B 108°07′0″Đ / 15,76667°B 108,11667°Đ / 15.76667; 108.11667 Di tích kiến trúc nghệ thuật[15] Được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới năm 1999
Vịnh Hạ Long[16] Ha Long bay The Kissing Rocks.jpg Thành phố Hạ Long, thành phố Cẩm Phả, huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh 20°52′36″B 107°08′14″Đ / 20,876777°B 107,137184°Đ / 20.876777; 107.137184 (Đền Hùng) Danh lam thắng cảnh[16] Được UNESCO công nhận là Di sản thiên nhiên thế giới năm 1994

Đợt 2 (2012)[sửa | sửa mã nguồn]

Di tích Hình ảnh Địa điểm Hạng mục Ghi chú
Cố đô Hoa Lư[17] Temple commémoratif au roi Dinh Tien Hoang (Hoa Lu).jpg Huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình20°16′54″B 105°53′49″Đ / 20,2816137°B 105,8968394°Đ / 20.2816137; 105.8968394 (Cố đô Hoa Lư) Di tích lịch sử, kiến trúc nghệ thuật[17] Nằm trong Quần thể danh thắng Tràng An, Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới năm 2014
Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại Mỹ Hòa Hưng[18] Nhà thời niên thiếu của Tôn Đức Thắng.jpg Thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang 10°23′15″B 105°24′17″Đ / 10,3875364°B 105,4047805°Đ / 10.3875364; 105.4047805[18] Di tích lịch sử[18]
Căn cứ Trung ương cục miền Nam[19] Natural landmark without photo.svg Huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh[19] 11°35′14″B 105°57′53″Đ / 11,58722°B 105,96472°Đ / 11.58722; 105.96472 Di tích lịch sử[19]
Nhà tù Côn Đảo[20] Nhà tù Côn Đảo.JPG Huyện Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu[20] 8°40′57″B 106°36′26″Đ / 8,6825°B 106,60722°Đ / 8.68250; 106.60722 (đảo Côn Sơn) Di tích lịch sử[20]
Những địa điểm Khởi nghĩa Yên Thế[21] Natural landmark without photo.svg Huyện Yên Thế, huyện Việt Yên, huyện Tân Yên và huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang Di tích lịch sử[21]
Pác Bó[22] Cốc Bó.jpg Huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng[22] Di tích lịch sử[22]
Chiến khu Tân Trào[23] Cây Đa lịch sử Tân Trào.JPG Huyện Sơn Dương và huyện Yên Sơn, tỉnh Tuyên Quang[23] Di tích lịch sử[23]
Thành nhà Hồ[24] Cổng Nam.jpg Huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa 20°4′40″B 105°36′17″Đ / 20,07778°B 105,60472°Đ / 20.07778; 105.60472 Di tích lịch sử, kiến trúc nghệ thuật, khảo cổ[24] Được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới năm 2011
Tràng An - Tam Cốc - Bích Động[25] Đường vào Tam Cốc - Ninh Bình.JPG Thành phố Ninh Bình, huyện Hoa Lư, huyện Gia Viễn, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình[25] 20°15′21″B 105°54′56″Đ / 20,2557°B 105,9156°Đ / 20.2557; 105.9156 Danh lam thắng cảnh[25] Nằm trong Quần thể danh thắng Tràng An, Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới năm 2014
Văn Miếu - Quốc Tử Giám[26] Van Mieu Hanoi 3504185612 088052eb96 t.jpg Quận Ba Đình và quận Đống Đa, thành phố Hà Nội 21°1′43″B 105°50′8″Đ / 21,02861°B 105,83556°Đ / 21.02861; 105.83556 Di tích lịch sử, kiến trúc nghệ thuật[26]
Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Kim Liên[27] Kim Lien Monuments Park.JPG Huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An[27] Di tích lịch sử[27]
An toàn khu (ATK) Định Hóa[28] ATK Dinh Hoa.jpg Huyện Định Hóa, tỉnh Thái Nguyên[28] 21°53′50″B 105°38′1″Đ / 21,89722°B 105,63361°Đ / 21.89722; 105.63361 Di tích lịch sử[28]
Côn Sơn - Kiếp Bạc[29] Den kiep bac.jpg Thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương Di tích lịch sử, kiến trúc nghệ thuật[29] Dự kiến đề cử Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử làm Di sản văn hóa thế giới của UNESCO

Đợt 3 (2012)[sửa | sửa mã nguồn]

Di tích Hình ảnh Địa điểm Hạng mục Ghi chú
Cổ Loa[30] Citadelle de Cổ Loa.jpg Huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội[30] 21°06′48″B 105°52′24″Đ / 21,113408°B 105,873206°Đ / 21.113408; 105.873206 Di tích lịch sử, kiến trúc nghệ thuật, khảo cổ[30]
Đền TrầnChùa Phổ Minh[31] DenTran-NamDinh.JPG Thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định[31] 20°27′20″B 106°09′58″Đ / 20,4554335°B 106,1659867°Đ / 20.4554335; 106.1659867, 20°27′20″B 106°09′58″Đ / 20,4554335°B 106,1659867°Đ / 20.4554335; 106.1659867 Di tích lịch sử, kiến trúc nghệ thuật[31]
Bạch Đằng[32] Cọc Bạch Đằng.jpg Thị xã Quảng Yên, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh[32] 20°50′39″B 106°37′54″Đ / 20,8442°B 106,6317°Đ / 20.8442; 106.6317 Di tích lịch sử[32] Dự kiến đề cử Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử làm Di sản văn hóa thế giới của UNESCO
Yên Tử[33] Chùa Hoa Yên.jpg Thành phố Uông Bí, thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh[33] Di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh[33] Dự kiến đề cử Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử làm Di sản văn hóa thế giới của UNESCO
Lam Kinh[34] Khuditichlamkinh.jpg Huyện Thọ Xuân và huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa[34] Di tích lịch sử, kiến trúc nghệ thuật[34]
Khu lưu niệm Nguyễn Du[35] Natural landmark without photo.svg Huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh[35] Di tích lịch sử[35]
Chùa Keo[36]
Chuakeothaibinh.jpg
Huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình[36] 20°21′38″B 106°17′50″Đ / 20,36056°B 106,29722°Đ / 20.36056; 106.29722 Di tích kiến trúc nghệ thuật[36]
Óc Eo – Ba Thê[37] Di tích khảo cổ Nam Linh Sơn Tự.jpg Huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang[37] 10°15′17″B 105°9′6″Đ / 10,25472°B 105,15167°Đ / 10.25472; 105.15167 Di tích kiến trúc nghệ thuật, khảo cổ[37]
Gò Tháp[38] Đền thờ Võ Duy Dương và Đốc Binh Kiều.jpg Huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp[38] 10°34′59″B 105°48′00″Đ / 10,583°B 105,8°Đ / 10.583; 105.800 Di tích kiến trúc nghệ thuật, khảo cổ[38]
Hồ Ba Bể[39] Ba Be Lake 3.jpg Huyện Ba Bể, tỉnh Bắc Kạn[39]
22°25′B 105°37′Đ / 22,417°B 105,617°Đ / 22.417; 105.617
Danh lam thắng cảnh[39] Dự kiến đề cử Di sản thiên nhiên thế giới của UNESCO
Vườn quốc gia Cát Tiên[40] Cat Tien National Park, Vietnam.jpg Tỉnh Đồng Nai, tỉnh Bình Phước, tỉnh Lâm Đồng[40] 11°30′B 107°20′Đ / 11,5°B 107,333°Đ / 11.500; 107.333 Danh lam thắng cảnh[40] Dự kiến đề cử Di sản thiên nhiên thế giới

Đợt 4 (2013)[sửa | sửa mã nguồn]

Di tích Hình ảnh Địa điểm Hạng mục Ghi chú
Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh[41] HCMT3.jpg Tỉnh Nghệ An, tỉnh Hà Tĩnh, tỉnh Quảng Bình, tỉnh Quảng Trị, tỉnh Thừa Thiên Huế, tỉnh Quảng Nam, tỉnh Kon Tum, tỉnh Gia Lai, tỉnh Đắk Lắk, tỉnh Đắk Nông, tỉnh Bình Phước[41] Di tích lịch sử[41]
Đền Hai Bà Trưng[42] Natural landmark without photo.svg Huyện Mê Linh, thành phố Hà Nội[42] Di tích lịch sử[42]
Đền Hát Môn[43] Natural landmark without photo.svg Huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội[43] Di tích lịch sử[43]
Khu di tích nhà Trần tại Đông Triều[44] DenAnSinh.jpg Thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh[44] Di tích lịch sử[44]
Rừng Trần Hưng Đạo[45] Natural landmark without photo.svg Huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng[45] Di tích lịch sử[45]
Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải[46] Cột cờ giới tuyến1.JPG Huyện Gio Linh và huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị[46] Di tích lịch sử[46]
Thành cổ Quảng Trị và những địa điểm lưu niệm sự kiện 81 ngày đêm năm 1972[47] Thành cổ Quảng Trị 4.jpg Thị xã Quảng Trị, huyện Triệu Phong và huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị[47] Di tích lịch sử[47]
Chiến thắng Chương Thiện[48] Natural landmark without photo.svg Thành phố Vị Thanh và huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang[48] Di tích lịch sử[48]
Đền Phù Đổng[49] PhuDong gate.jpg Huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội[49]
21°01′11″B 105°56′14″Đ / 21,01972°B 105,93722°Đ / 21.01972; 105.93722
Di tích lịch sử, kiến trúc nghệ thuật[49]
Hồ Hoàn KiếmĐền Ngọc Sơn[50] Cầu Thê Húc (Hà Nội).jpg Quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội[50]
21°01′51″B 105°51′07″Đ / 21,0307°B 105,852°Đ / 21.0307; 105.8520
Di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh[50]
Đình Tây Đằng[51] Đình Tây Đằng 1.jpg Huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội[51] Di tích kiến trúc nghệ thuật[51]
Chùa Bút Tháp[52] Chùa Bút Tháp.jpg Huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh[52] 21°03′39″B 106°01′20″Đ / 21,06083°B 106,0222°Đ / 21.06083; 106.0222 Di tích kiến trúc nghệ thuật[52]
Chùa Dâu[53] Dau pagoda.jpg Huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh[53] 21°02′05″B 106°02′27″Đ / 21,0348283°B 106,0409633°Đ / 21.0348283; 106.0409633 Di tích kiến trúc nghệ thuật[53]
Quần đảo Cát Bà[54] QD Catba2.jpg Huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng[54] 20°50′0″B 107°00′0″Đ / 20,83333°B 107°Đ / 20.83333; 107.00000 Danh lam thắng cảnh[54] Dự kiến đề cử Di sản thiên nhiên thế giới

Đợt 5 (2014)[sửa | sửa mã nguồn]

Di tích Hình ảnh Địa điểm Hạng mục Ghi chú
Khu lăng mộ và đền thờ các vị vua triều Lý[55] Ngulongmon2.JPG Thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh[55] 21°06′26″B 105°57′37″Đ / 21,10722°B 105,96028°Đ / 21.10722; 105.96028 Di tích lịch sử[55]
Khu lăng mộ và đền thờ các vị vua triều Trần[56] Đền Trần Thái Bình.jpg Huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình[56] Di tích lịch sử[56]
Khu đền thờ Tây Sơn Tam Kiệt[57] Quang Trung museum.JPG Huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định[57] Di tích lịch sử[57]
Địa điểm Chiến thắng Rạch Gầm - Xoài Mút[58] Tượng đài Rạch Gầm-Xoài Mút.JPG Huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang[58] Di tích lịch sử[58]
Nhà tù Sơn La[59] Nhatusonla.jpg Thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La[59] Di tích lịch sử[59]
Nhà tù Phú Quốc[60] Phu Quoc Prison DSC 0631.jpg Thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang[60] Di tích lịch sử[60]
Địa đạo Vĩnh Mốc và hệ thống làng hầm Vĩnh Linh[61] Visitors in Vinh Moc tunnel.JPG Huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị[61] Di tích lịch sử[61]
Khu di tích Bà Triệu[62] Den-tho-ba-trieu.jpg Huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa[62] Di tích lịch sử, kiến trúc nghệ thuật[62]
Chùa Thầy và khu núi đá Sài Sơn, Hoàng Xá, Phượng Cách[63] Chùa Thầy (9411972929).jpg Huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội[63] Di tích lịch sử, kiến trúc nghệ thuật[63]
Chùa Tây Phương[64] Chùa Tây Phương.JPG Huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội[64] Di tích kiến trúc nghệ thuật[64]
Chùa Phật Tích ChuyetChuyet mummy.jpg Huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh Di tích lịch sử, kiến trúc nghệ thuật
Đền Sóc[65] Đền Gióng, Sóc Sơn, Hà Nội - panoramio (1).jpg Huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội[65] Di tích kiến trúc nghệ thuật[65]
Khu di tích Phố Hiến[66] Văn miếu Xích Đằng 02.JPG Thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên[66] Di tích lịch sử, kiến trúc nghệ thuật[66]
Cát Tiên[67] Natural landmark without photo.svg Huyện Cát Tiên, tỉnh Lâm Đồng[67] Di tích khảo cố[67]

Đợt 6 (2015)[sửa | sửa mã nguồn]

Di tích Hình ảnh Địa điểm Hạng mục Ghi chú
Đền thờ Nguyễn Bỉnh Khiêm Nhà dạy học.jpg Huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng Di tích lịch sử
Đền Trần Thương Natural landmark without photo.svg Huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam Di tích lịch sử, kiến trúc nghệ thuật
Tháp Bình Sơn[68] Binh Son tower 2.jpg Huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc[68] Di tích kiến trúc nghệ thuật[68]
Tây Thiên - Tam Đảo TrucLam.JPG Huyện Tam Đảo, tỉnh Vĩnh Phúc Di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh
Căn cứ Bộ chỉ huy Quân giải phóng miền Nam Việt Nam Natural landmark without photo.svg Huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước Di tích lịch sử
Chùa Vĩnh Nghiêm Chùa Vĩnh Nghiêm - Yên Dũng - Bắc Giang - panoramio (24).jpg Huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang 21°12′53″B 106°19′25″Đ / 21,21472°B 106,32361°Đ / 21.21472; 106.32361 Di tích lịch sử, kiến trúc nghệ thuật
Địa đạo Củ Chi VietnamCuChiTunnels.jpg Huyện Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh Di tích lịch sử
Tháp Chăm Dương Long[69] Tháp Dương Long.JPG Huyện Tây Sơn, tỉnh Bình Định[69] Di tích kiến trúc nghệ thuật[69]
Hang Con Moong và các di tích phụ cận[70] Natural landmark without photo.svg Huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa[70] Di tích khảo cổ[70] Dự kiến đề cử Di sản văn hóa thế giới
Mộ cự thạch Hàng Gòn[71] Natural landmark without photo.svg Thành phố Long Khánh, tỉnh Đồng Nai[71] Di tích khảo cổ[71]

Đợt 7 (2016)[sửa | sửa mã nguồn]

Di tích Hình ảnh Địa điểm Hạng mục Ghi chú
Khởi nghĩa Bắc Sơn Natural landmark without photo.svg Huyện Bắc Sơn, tỉnh Lạng Sơn Di tích lịch sử
Địa điểm diễn ra Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng Natural landmark without photo.svg Huyện Chiêm Hóa, tỉnh Tuyên Quang Di tích lịch sử
An toàn khu (ATK) Chợ Đồn Natural landmark without photo.svg Huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn Di tích lịch sử
Chùa Bổ Đà NNU Chùabổđà.jpg Huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang Di tích lịch sử, kiến trúc nghệ thuật
Quần thể An Phụ - Kính Chủ - Nhẫm Dương Tuong dai THD.jpg Thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương Di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh
Chùa Keo Hành Thiện gồm Chùa Keo trong và Chùa Keo ngoài GacchuongChuaKeoHT.jpg Huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định 20°20′32″B 106°19′18″Đ / 20,34222°B 106,32167°Đ / 20.34222; 106.32167 Di tích kiến trúc nghệ thuật
Khu lưu niệm Phan Bội Châu tại Nam Đàn Natural landmark without photo.svg Huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An Di tích lịch sử
Phật viện Đồng Dương Tháp Đồng Dương 2.jpg Huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam Di tích khảo cổ
Địa điểm Chiến thắng Đăk Tô-Tân Cảnh Tượng đài Chiến thắng Đăk Tô - Tân Cảnh (40022454161).jpg Huyện Đăk Tô, tỉnh Kon Tum Di tích lịch sử
Tháp Hòa Lai Tháp Hòa Lai, Ninh Thuận.JPG Huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận Di tích kiến trúc nghệ thuật, khảo cổ
Tháp Po Klong Garai Po Klong Garai.jpg Thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận Di tích kiến trúc nghệ thuật
Đồng Khởi Bến Tre Nha truyen thong Dong Khoi.JPG Huyện Mỏ Cày Nam, tỉnh Bến Tre Di tích lịch sử
Mộ và Khu lưu niệm Nguyễn Đình Chiểu Mộ Nguyễn Đình Chiểu và vợ.jpg Huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre Di tích lịch sử

Đợt 8 (2017)[sửa | sửa mã nguồn]

Di tích Hình ảnh Địa điểm Hạng mục Ghi chú
Đền Cửa Ông Cửa Ông Temple 2017.jpg Thành phố Cẩm Phả và huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh Di tích lịch sử
Văn miếu Mao Điền Văn miếu Mao Điền.jpg Huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương Di tích lịch sử
Địa điểm khởi nghĩa Ba Tơ Natural landmark without photo.svg Huyện Ba Tơ, tỉnh Quảng Ngãi Di tích lịch sử
Địa điểm Chiến thắng Biên giới năm 1950 Natural landmark without photo.svg Huyện Thạch An, tỉnh Cao Bằng Di tích lịch sử
Chùa Đọi Sơn Natural landmark without photo.svg Thị xã Duy Tiên, tỉnh Hà Nam Di tích lịch sử, kiến trúc nghệ thuật
Đền Xưa - Chùa Giám - Đền Bia Natural landmark without photo.svg Huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương Di tích lịch sử, kiến trúc nghệ thuật
Thành Điện Hải Cannon on display outside of a museum in Da Nang in 2015.jpg Quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng Di tích lịch sử
Quần thể Hương Sơn (Chùa Hương) Tam quan chùa Hương.jpg Huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội Di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh
Đình Hoành Sơn Natural landmark without photo.svg Huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An Di tích kiến trúc nghệ thuật
Đình Chèm Đình Chèm 2 - NKS.jpg Quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội Di tích kiến trúc nghệ thuật

Đợt 9 (2018)[sửa | sửa mã nguồn]

Di tích Hình ảnh Địa điểm Hạng mục Ghi chú
Tháp Nhạn Tháp Nhạn, Tuy Hòa, Phú Yên.JPG Thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên Di tích kiến trúc nghệ thuật
Chùa Thái Lạc Natural landmark without photo.svg Huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên Di tích kiến trúc nghệ thuật
Đền thờ Lê Hoàn Natural landmark without photo.svg Huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh Hóa Di tích kiến trúc nghệ thuật
Đình Tường Phiêu Natural landmark without photo.svg Huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội Di tích kiến trúc nghệ thuật
Đình Thổ Tang Natural landmark without photo.svg Huyện Vĩnh Tường, tỉnh Vĩnh Phúc Di tích kiến trúc nghệ thuật
Đình So Natural landmark without photo.svg Huyện Quốc Oai, thành phố Hà Nội Di tích kiến trúc nghệ thuật
Gò Đống Đa Go Dong Da.JPG Quận Đống Đa, thành phố Hà Nội Di tích lịch sử
Nhà đày Buôn Ma Thuột Toàn cảnh nhà Đày.jpg Thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk Di tích lịch sử
Ngũ Hành Sơn Ngu hanh son toan canh.jpg Quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng Danh lam thắng cảnh
Khu bảo tồn thiên nhiên Na Hang – Lâm Bình Natural landmark without photo.svg Huyện Na Hang và huyện Lâm Bình, tỉnh Tuyên Quang Danh lam thắng cảnh

Đợt 10 (2019)[sửa | sửa mã nguồn]

Di tích Hình ảnh Địa điểm Hạng mục Ghi chú
Chi Lăng Chi Lăng 1.jpg Huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn Di tích lịch sử
Địa điểm Chiến thắng Xương Giang Natural landmark without photo.svg Thành phố Bắc Giang, tỉnh Bắc Giang Di tích lịch sử
Núi Non Nước Huynonnuoc2.jpg Thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình Di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh
Sầm Sơn Biển Sầm Sơn năm 1905..jpg Thành phố Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa Di tích lịch sử, danh lam thắng cảnh
Ruộng bậc thang Mù Cang Chải SÁNG SỚM Ở MÙ CANG CHẢI - panoramio.jpg Huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái Danh lam thắng cảnh
Đình Đại Phùng Natural landmark without photo.svg Huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội Di tích kiến trúc nghệ thuật
Đền - Chùa - Đình Hai Bà Trưng Natural landmark without photo.svg Quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội Di tích kiến trúc nghệ thuật

Đợt 11 (2020)[sửa | sửa mã nguồn]

Di tích Hình ảnh Địa điểm Hạng mục Ghi chú
Hệ thống di tích lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Thừa Thiên Huế Natural landmark without photo.svg Thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế Di tích lịch sử
An toàn khu II Hiệp Hòa Natural landmark without photo.svg Huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang Di tích lịch sử
Căn cứ Cái Chanh Natural landmark without photo.svg Huyện Hồng Dân, tỉnh Bạc Liêu Di tích lịch sử
Đền An Xá Natural landmark without photo.svg Huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên Di tích kiến trúc nghệ thuật
Đình Hạ Hiệp Natural landmark without photo.svg Huyện Phúc Thọ, thành phố Hà Nội Di tích kiến trúc nghệ thuật
Lăng mộ và Đền thờ Nguyễn Xí Đền thờ Nguyễn Xí, Nghi Hợp, Nghi Lộc, Nghệ An 3.jpeg Huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An Di tích lịch sử, kiến trúc nghệ thuật
Gành Đá Đĩa Gành Đá Đĩa.jpg Huyện Tuy An, tỉnh Phú Yên Danh lam thắng cảnh

Đợt 12 (2022)[sửa | sửa mã nguồn]

Di tích Hình ảnh Địa điểm Hạng mục Ghi chú
Quần thể di tích Tây Sơn Thượng Đạo Natural landmark without photo.svg Thị xã An Khê, huyện Đak Pơ, huyện Kbang và huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai Di tích lịch sử
Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh trên đảo Cô Tô Natural landmark without photo.svg Huyện Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh Di tích lịch sử
Khu di tích lịch sử cách mạng Việt Nam - Lào Natural landmark without photo.svg Huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La Di tích lịch sử
Thăng Long tứ trấn Natural landmark without photo.svg Quận Ba Đình, quận Hoàn Kiếm và quận Đống Đa, thành phố Hà Nội Di tích lịch sử, kiến trúc nghệ thuật

Đợt 13 (2022)[sửa | sửa mã nguồn]

Di tích Hình ảnh Địa điểm Hạng mục Ghi chú
Rộc Tưng – Gò Đá Natural landmark without photo.svg Thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai Di tích khảo cổ
Văn hóa Sa Huỳnh Natural landmark without photo.svg Thị xã Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi Di tích khảo cổ
Cụm đình Hương Canh Natural landmark without photo.svg Huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc Di tích kiến trúc nghệ thuật
Đền thờ Vua Mai Hắc Đế Natural landmark without photo.svg Huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An Di tích lịch sử
Địa điểm Chiến thắng Ấp Bắc Ap Bac Victory Tien Giang.jpg Thị xã Cai Lậy, tỉnh Tiền Giang Di tích lịch sử

Các di tích đang tiến hành lập hồ sơ[sửa | sửa mã nguồn]

Tên di tích Địa điểm Loại hình
Di chỉ khảo cổ Đồng Đậu Thị trấn Yên Lạc, huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc Khảo cổ
Cụm di tích đình, chùa Thổ Hà Xã Vân Hà, huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang Kiến trúc nghệ thuật
Chùa Kim Liên [đã hoàn thiện hồ sơ, chưa công nhận] Phường Quảng An, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội Kiến trúc nghệ thuật
Chùa Đậu Xã Nguyễn Trãi, huyện Thường Tín, thành phố Hà Nội Kiến trúc nghệ thuật
Ngôi nhà số 48 Hàng Ngang (Nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bản Tuyên ngôn Độc lập năm 1945) Phường Hàng Đào, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội Lịch sử
Làng cổ Đường Lâm Xã Đường Lâm, thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội Kiến trúc nghệ thuật
Đình Chu Quyến Xã Chu Minh, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội Kiến trúc nghệ thuật
Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại K9-Đá Chông Xã Minh Quang, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội Lịch sử
Thương cảng Vân Đồn (đang lập hồ sơ, dự kiến 2022) Huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh Lịch sử
Đình Trà Cổ Thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh Kiến trúc nghệ thuật
Thiên Long Uyển Thị xã Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh Lịch sử và khảo cổ
Hang Xóm Trại Huyên Tân Lạc, tỉnh Hoà Bình Khảo cổ
Khu di chỉ khảo cổ Đông Sơn Phường Đông Cương, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa Khảo cổ
Tháp Bà (Tháp Pô Nagar) Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa Lịch sử và kiến trúc nghệ thuật
Khu di tích Phủ Dầy Xã Kim Thái, huyện Vụ Bản, tỉnh Nam Định Lịch sử và kiến trúc nghệ thuật
Trường Lũy (đang lập hồ sơ) Huyện Trà Bồng, Tư Nghĩa, Nghĩa Hành, Minh Long, Ba Tơ và Đức Phổ Kiến trúc nghệ thuật
Đình Long Hưng (Khu di tích Nam Kỳ Khởi Nghĩa năm 1940) Xã Long Hưng, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang Lịch sử
Những địa điểm Khởi nghĩa Trương Định Thị xã Gò Công, huyện Gò Công Đông và huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang Lịch sử
Địa điểm Chiến thắng Núi Thành (đang lập hồ sơ) Xã Tam Mỹ Tây, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam Lịch sử
Hệ thống khai thác nước cổ vùng Quảng Trị (đang lập hồ sơ) Huyện Gio Linh, Cam Lộ, Vĩnh Linh và thành phố Đông Hà Khảo cổ
Chiến khu Đ (đang lập hồ sơ) Huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai Lịch sử

Di sản thế giới[sửa | sửa mã nguồn]

Hiện tại, Việt Nam đã có 9 di tích quốc gia đặc biệt được UNESCO công nhận trong 8 Di sản thế giới gồm:

 1. Vịnh Hạ Long, được công nhận năm 1994 theo tiêu chí (VII) và năm 2000 theo tiêu chí (VIII).
 2. Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, năm 2003, là di sản thiên nhiên thế giới theo tiêu chí (VIII).
 1. Quần thể di tích Cố đô Huế, năm 1993, là di sản văn hóa thế giới theo tiêu chí (IV).
 2. Phố cổ Hội An, năm 1999, là di sản văn hóa thế giới theo tiêu chí (II) (V).
 3. Thánh địa Mỹ Sơn, năm 1999, là di sản văn hóa thế giới theo tiêu chí (II) (III).
 4. Khu di tích trung tâm Hoàng thành Thăng Long, năm 2010, là di sản văn hóa thế giới theo tiêu chí (II) (III) và (VI).
 5. Thành nhà Hồ, năm 2011, là di sản văn hóa thế giới theo tiêu chí (II) và (IV)
 1. Quần thể danh thắng Tràng An, năm 2014, theo các tiêu chí (VII) và VIII) của một di sản thiên nhiên thế giới và tiêu chí (V) của một di sản văn hóa thế giới. Di sản thế giới kép này gồm 2 di tích quốc gia đặc biệt là Khu thắng cảnh Tràng An - Tam Cốc - chùa Bích ĐộngQuần thể di tích Cố đô Hoa Lư.
 • Những đề cử trong tương lai:
 1. Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử bao gồm 04 Di tích quốc gia đặc biệt là Khu di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh Yên Tử, Di tích lịch sử Nhà Trần tại Đông Triều (Quảng Ninh), Di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật Côn Sơn - Kiếp Bạc (Hải Dương) và Di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật Chùa Vĩnh Nghiêm (Bắc Giang), và 01 Di tích quốc gia Chùa Thanh Mai, xã Hoàng Hoa Thám, thị xã Chí Linh.
 2. Khu di sản thiên nhiên Ba Bể-Na Hang bao gồm Danh lam thắng cảnh Hồ Ba Bể và Khu bảo tồn thiên nhiên Na Hang-Lâm Bình.
 3. Vườn quốc gia Cát Tiên
 4. Vịnh Hạ Long-Quần đảo Cát Bà (Vịnh Hạ Long mở rộng) bao gồm 2 danh lam thắng cảnh Vịnh Hạ Long và Quần đảo Cát Bà.
 5. Di tích Văn hóa Óc Eo bao gồm 02 di tích quốc gia đặc biệt là Di tích khảo cổ-kiến trúc nghệ thuật Óc Eo-Ba Thê, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang và Di tích khảo cổ-kiến trúc nghệ thuật Gò Tháp, huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp và 01 Di tích quốc gia Di chỉ khảo cổ Nền Chùa, xã Mỹ Phước, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang.

Hình ảnh một số di tích quốc gia đặc biệt[sửa | sửa mã nguồn]

Xem thêm[sửa | sửa mã nguồn]

Chú thích[sửa | sửa mã nguồn]

 1. ^ theo "Tự điển tiếng Việt" của Viện Ngôn ngữ học Việt Nam (Xuất bản năm 2006)
 2. ^ Thủ tục xếp hạng di tích quốc gia đặc biệt
 3. ^ a b c d “Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật di sản văn hoá”. mof.gov.vn. Bộ Tài chính. Truy cập ngày 6 tháng 2 năm 2017.
 4. ^ a b “Di tích lịch sử và khảo cổ Khu Trung tâm Hoàng Thành Thăng Long - Hà Nội”. dsvh.gov.vn. Cục di sản văn hoá. Bản gốc lưu trữ ngày 18 tháng 2 năm 2017. Truy cập ngày 6 tháng 2 năm 2017.
 5. ^ UNESCO (31 tháng 7 năm 2010). “Central Sector of the Imperial Citadel of Thang Long - Hanoi”. Chú thích có tham số trống không rõ: |accessmonthday= (trợ giúp)
 6. ^ a b “Di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng”. dsvh.gov.vn. Bản gốc lưu trữ ngày 19 tháng 2 năm 2017. Truy cập ngày 7 tháng 2 năm 2017.
 7. ^ “Phong Nha-Ke Bang National Park”. UNESCO. Truy cập 21 tháng 2 năm 2008.
 8. ^ a b “Di tích lịch sử Chiến trường Điện Biên Phủ”. dsvh.gov.vn. Bản gốc lưu trữ ngày 19 tháng 2 năm 2017. Truy cập ngày 7 tháng 2 năm 2017.
 9. ^ a b “Di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật Quần thể kiến trúc Cố đô Huế”. dsvh.gov.vn. Cục di sản văn hoá. Bản gốc lưu trữ ngày 19 tháng 2 năm 2017. Truy cập ngày 6 tháng 2 năm 2017.
 10. ^ “Complex of Hué Monuments”. unesco.org. UNESCO. Truy cập ngày 6 tháng 2 năm 2017.
 11. ^ a b “Di tích lịch sử Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch”. dsvh.gov.vn. Bản gốc lưu trữ ngày 19 tháng 2 năm 2017. Truy cập ngày 7 tháng 2 năm 2017.
 12. ^ a b “Di tích lịch sử Dinh Độc Lập”. dsvh.gov.vn. Bản gốc lưu trữ ngày 19 tháng 2 năm 2017. Truy cập ngày 7 tháng 2 năm 2017.
 13. ^ a b “Di tích lịch sử Đền Hùng”. dsvh.gov.vn. Bản gốc lưu trữ ngày 19 tháng 2 năm 2017. Truy cập ngày 7 tháng 2 năm 2017.
 14. ^ a b “Di tích kiến trúc nghệ thuật Đô thị cổ Hội An”. dsvh.gov.vn. Bản gốc lưu trữ ngày 19 tháng 2 năm 2017. Truy cập ngày 6 tháng 2 năm 2017.
 15. ^ a b “Di tích kiến trúc nghệ thuật Khu đền tháp Mỹ Sơn”. dsvh.gov.vn. Bản gốc lưu trữ ngày 19 tháng 2 năm 2017. Truy cập ngày 6 tháng 2 năm 2017.
 16. ^ a b “Danh lam thắng cảnh Vịnh Hạ Long”. dsvh.gov.vn. Bản gốc lưu trữ ngày 19 tháng 2 năm 2017. Truy cập ngày 6 tháng 2 năm 2017.
 17. ^ a b “Di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật Cố đô Hoa Lư”. dsvh.gov.vn. Bản gốc lưu trữ ngày 19 tháng 2 năm 2017. Truy cập ngày 7 tháng 2 năm 2017.
 18. ^ a b c “Di tích lịch sử Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại Mỹ Hòa Hưng (thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang)”. dsvh.gov.vn. Bản gốc lưu trữ ngày 18 tháng 2 năm 2017. Truy cập ngày 7 tháng 2 năm 2017.
 19. ^ a b c “Di tích lịch sử Căn cứ Trung ương Cục miền Nam”. dsvh.gov.vn. Bản gốc lưu trữ ngày 19 tháng 2 năm 2017. Truy cập ngày 7 tháng 2 năm 2017.
 20. ^ a b c “Di tích lịch sử Nhà tù Côn Đảo”. dsvh.gov.vn. Bản gốc lưu trữ ngày 19 tháng 2 năm 2017. Truy cập ngày 7 tháng 2 năm 2017.
 21. ^ a b “Di tích lịch sử Những địa điểm Khởi nghĩa Yên Thế”. dsvh.gov.vn. Bản gốc lưu trữ ngày 19 tháng 2 năm 2017. Truy cập ngày 7 tháng 2 năm 2017.
 22. ^ a b c “Di tích lịch sử Pác Bó”. dsvh.gov.vn. Bản gốc lưu trữ ngày 19 tháng 2 năm 2017. Truy cập ngày 7 tháng 2 năm 2017.
 23. ^ a b c “Di tích lịch sử Tân Trào”. dsvh.gov.vn. Bản gốc lưu trữ ngày 19 tháng 2 năm 2017. Truy cập ngày 7 tháng 2 năm 2017.
 24. ^ a b “Di tích lịch sử, kiến trúc nghệ thuật và khảo cổ Thành Nhà Hồ”. dsvh.gov.vn. Bản gốc lưu trữ ngày 19 tháng 2 năm 2017. Truy cập ngày 7 tháng 2 năm 2017.
 25. ^ a b c “Danh lam thắng cảnh Tràng An - Tam Cốc - Bích Động”. dsvh.gov.vn. Bản gốc lưu trữ ngày 19 tháng 2 năm 2017. Truy cập ngày 7 tháng 2 năm 2017.
 26. ^ a b “Di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật Văn Miếu - Quốc Tử Giám”. dsvh.gov.vn. Bản gốc lưu trữ ngày 19 tháng 2 năm 2017. Truy cập ngày 7 tháng 2 năm 2017.
 27. ^ a b c “Di tích lịch sử Khu lưu niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Kim Liên (huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An)”. dsvh.gov.vn. Bản gốc lưu trữ ngày 19 tháng 2 năm 2017. Truy cập ngày 7 tháng 2 năm 2017.
 28. ^ a b c “Di tích lịch sử An toàn khu (ATK) Định Hóa”. dsvh.gov.vn. Bản gốc lưu trữ ngày 19 tháng 2 năm 2017. Truy cập ngày 7 tháng 2 năm 2017.
 29. ^ a b “Di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật Côn Sơn - Kiếp Bạc”. dsvh.gov.vn. Bản gốc lưu trữ ngày 19 tháng 2 năm 2017. Truy cập ngày 7 tháng 2 năm 2017.
 30. ^ a b c “Di tích lịch sử, kiến trúc nghệ thuật và khảo cổ Cổ Loa”. dsvh.gov.vn. Bản gốc lưu trữ ngày 22 tháng 9 năm 2016. Truy cập ngày 7 tháng 2 năm 2017.
 31. ^ a b c “Di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật đền Trần và chùa Phổ Minh”. dsvh.gov.vn. Bản gốc lưu trữ ngày 19 tháng 2 năm 2017. Truy cập ngày 7 tháng 2 năm 2017.
 32. ^ a b c “Di tích lịch sử Bạch Đằng”. dsvh.gov.vn. Bản gốc lưu trữ ngày 19 tháng 2 năm 2017. Truy cập ngày 7 tháng 2 năm 2017.
 33. ^ a b c “Di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh Yên Tử”. dsvh.gov.vn. Bản gốc lưu trữ ngày 19 tháng 2 năm 2017. Truy cập ngày 7 tháng 2 năm 2017.
 34. ^ a b c “Lam Kinh”. dsvh.gov.vn. Bản gốc lưu trữ ngày 19 tháng 2 năm 2017. Truy cập ngày 7 tháng 2 năm 2017.
 35. ^ a b c “Di tích lịch sử Khu lưu niệm Nguyễn Du (huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh)”. dsvh.gov.vn. Bản gốc lưu trữ ngày 19 tháng 2 năm 2017. Truy cập ngày 7 tháng 2 năm 2017.
 36. ^ a b c “Di tích kiến trúc nghệ thuật chùa Keo (huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình)”. dsvh.gov.vn. Bản gốc lưu trữ ngày 18 tháng 2 năm 2017. Truy cập ngày 7 tháng 2 năm 2017.
 37. ^ a b c “Di tích khảo cổ và kiến trúc nghệ thuật Óc Eo - Ba Thê”. dsvh.gov.vn. Bản gốc lưu trữ ngày 19 tháng 2 năm 2017. Truy cập ngày 7 tháng 2 năm 2017.
 38. ^ a b c “Di tích khảo cổ và kiến trúc nghệ thuật Gò Tháp”. dsvh.gov.vn. Bản gốc lưu trữ ngày 19 tháng 2 năm 2017. Truy cập ngày 7 tháng 2 năm 2017.
 39. ^ a b c “Danh lam thắng cảnh Hồ Ba Bể”. dsvh.gov.vn. Bản gốc lưu trữ ngày 19 tháng 2 năm 2017. Truy cập ngày 7 tháng 2 năm 2017.
 40. ^ a b c “Danh lam thắng cảnh Vườn Quốc gia Cát Tiên”. dsvh.gov.vn. Bản gốc lưu trữ ngày 18 tháng 2 năm 2017. Truy cập ngày 7 tháng 2 năm 2017.
 41. ^ a b c “Di tích lịch sử Đường Trường Sơn - Đường Hồ Chí Minh”. dsvh.gov.vn. Bản gốc lưu trữ ngày 19 tháng 2 năm 2017. Truy cập ngày 7 tháng 2 năm 2017.
 42. ^ a b c “Di tích lịch sử Đền Hai Bà Trưng”. dsvh.gov.vn. Bản gốc lưu trữ ngày 19 tháng 2 năm 2017. Truy cập ngày 7 tháng 2 năm 2017.
 43. ^ a b c “Di tích lịch sử Đền Hát Môn”. dsvh.gov.vn. Bản gốc lưu trữ ngày 19 tháng 2 năm 2017. Truy cập ngày 7 tháng 2 năm 2017.
 44. ^ a b c “Khu di tích lịch sử nhà Trần tại Đông Triều”. dsvh.gov.vn. Bản gốc lưu trữ ngày 19 tháng 2 năm 2017. Truy cập ngày 7 tháng 2 năm 2017.
 45. ^ a b c “Di tích lịch sử Rừng Trần Hưng Đạo”. dsvh.gov.vn. Bản gốc lưu trữ ngày 19 tháng 2 năm 2017. Truy cập ngày 7 tháng 2 năm 2017.
 46. ^ a b c “Di tích lịch sử Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải”. dsvh.gov.vn. Bản gốc lưu trữ ngày 19 tháng 2 năm 2017. Truy cập ngày 7 tháng 2 năm 2017.
 47. ^ a b c “Di tích lịch sử Thành cổ Quảng Trị và Những địa điểm lưu niệm sự kiện 81 ngày đêm năm 1972”. dsvh.gov.vn. Bản gốc lưu trữ ngày 19 tháng 2 năm 2017. Truy cập ngày 7 tháng 2 năm 2017.
 48. ^ a b c “Di tích lịch sử Chiến thắng Chương Thiện (thành phố Vị Thanh và huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang)”. dsvh.gov.vn. Bản gốc lưu trữ ngày 19 tháng 2 năm 2017. Truy cập ngày 7 tháng 2 năm 2017.
 49. ^ a b c “Di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật đền Phù Đổng (huyện Gia Lâm, thành phố Hà Nội)”. dsvh.gov.vn. Bản gốc lưu trữ ngày 19 tháng 2 năm 2017. Truy cập ngày 7 tháng 2 năm 2017.
 50. ^ a b c “Di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh hồ Hoàn KIếm và đền Ngọc Sơn”. dsvh.gov.vn. Bản gốc lưu trữ ngày 19 tháng 2 năm 2017. Truy cập ngày 7 tháng 2 năm 2017.
 51. ^ a b c “Di tích kiến trúc nghệ thuật đình Tây Đằng (huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội)”. dsvh.gov.vn. Bản gốc lưu trữ ngày 19 tháng 2 năm 2017. Truy cập ngày 7 tháng 2 năm 2017.
 52. ^ a b c “Di tích kiến trúc nghệ thuật chùa Bút Tháp (huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh)”. dsvh.gov.vn. Bản gốc lưu trữ ngày 19 tháng 2 năm 2017. Truy cập ngày 7 tháng 2 năm 2017.
 53. ^ a b c “Di tích kiến trúc nghệ thuật chùa Dâu (huyện Thuận Thành, tỉnh Bắc Ninh)”. dsvh.gov.vn. Bản gốc lưu trữ ngày 18 tháng 2 năm 2017. Truy cập ngày 7 tháng 2 năm 2017.
 54. ^ a b c “DI TÍCH QUỐC GIA ĐẶC BIỆT Danh lam thắng cảnh quần đảo Cát Bà (huyện Cát Hải, thành phố Hải Phòng)”. dsvh.gov.vn. Bản gốc lưu trữ ngày 19 tháng 2 năm 2017. Truy cập ngày 7 tháng 2 năm 2017.
 55. ^ a b c “DI TÍCH QUỐC GIA ĐẶC BIỆT Di tích lịch sử Khu lăng mộ và đền thờ các vị Vua triều Lý”. dsvh.gov.vn. Bản gốc lưu trữ ngày 13 tháng 2 năm 2017. Truy cập ngày 7 tháng 2 năm 2017.
 56. ^ a b c “Di tích lịch sử Khu lăng mộ và đền thờ các vị Vua triều Trần”. dsvh.gov.vn. Bản gốc lưu trữ ngày 14 tháng 2 năm 2017. Truy cập ngày 7 tháng 2 năm 2017.
 57. ^ a b c “Di tích Lịch sử khu Đền thờ Tây Sơn Tam Kiệt”. dsvh.gov.vn. Bản gốc lưu trữ ngày 13 tháng 2 năm 2017. Truy cập ngày 7 tháng 2 năm 2017.
 58. ^ a b c “Di tích lịch sử Địa điểm chiến thắng Rạch Gầm - Xoài Mút”. dsvh.gov.vn. Bản gốc lưu trữ ngày 13 tháng 2 năm 2017. Truy cập ngày 7 tháng 2 năm 2017.
 59. ^ a b c “Di tích lịch sử Nhà tù Sơn La”. dsvh.gov.vn. Bản gốc lưu trữ ngày 13 tháng 2 năm 2017. Truy cập ngày 7 tháng 2 năm 2017.
 60. ^ a b c “Di tích lịch sử Trại giam Phú Quốc”. dsvh.gov.vn. Bản gốc lưu trữ ngày 13 tháng 2 năm 2017. Truy cập ngày 7 tháng 2 năm 2017.
 61. ^ a b c “Di tích lịch sử Địa đạo Vịnh Mốc và Hệ thống làng hầm Vĩnh Linh”. dsvh.gov.vn. Bản gốc lưu trữ ngày 13 tháng 2 năm 2017. Truy cập ngày 7 tháng 2 năm 2017.
 62. ^ a b c “Di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật Khu di tích Bà Triệu”. dsvh.gov.vn. Bản gốc lưu trữ ngày 14 tháng 2 năm 2017. Truy cập ngày 7 tháng 2 năm 2017.
 63. ^ a b c “Di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật chùa Thầy và khu vực núi đá Sài Sơn, Hoàng Xá Phượng Cách”. dsvh.gov.vn. Bản gốc lưu trữ ngày 13 tháng 2 năm 2017. Truy cập ngày 7 tháng 2 năm 2017.
 64. ^ a b c “Di tích kiến trúc nghệ thuật chùa Tây Phương”. dsvh.gov.vn. Bản gốc lưu trữ ngày 19 tháng 2 năm 2017. Truy cập ngày 7 tháng 2 năm 2017.
 65. ^ a b c “Di tích kiến trúc nghệ thuật Đền Sóc”. dsvh.gov.vn. Bản gốc lưu trữ ngày 19 tháng 2 năm 2017. Truy cập ngày 7 tháng 2 năm 2017.
 66. ^ a b c “Di tích lịch sử và kiến trúc nghệ thuật Khu di tích Phố Hiến”. dsvh.gov.vn. Bản gốc lưu trữ ngày 13 tháng 2 năm 2017. Truy cập ngày 7 tháng 2 năm 2017.
 67. ^ a b c “Di tích khảo cổ Cát Tiên”. dsvh.gov.vn. Bản gốc lưu trữ ngày 8 tháng 2 năm 2017. Truy cập ngày 7 tháng 2 năm 2017.
 68. ^ a b c “Di tích kiến trúc nghệ thuật tháp Bình Sơn”. dsvh.gov.vn. Bản gốc lưu trữ ngày 19 tháng 2 năm 2017. Truy cập ngày 7 tháng 2 năm 2017.
 69. ^ a b c “Di tích kiến trúc nghệ thuật Tháp Dương Long”. dsvh.gov.vn. Bản gốc lưu trữ ngày 19 tháng 2 năm 2017. Truy cập ngày 7 tháng 2 năm 2017.
 70. ^ a b c “Di tích khảo cổ Hang Con Moong và các di tích phụ cận”. dsvh.gov.vn. Bản gốc lưu trữ ngày 19 tháng 2 năm 2017. Truy cập ngày 7 tháng 2 năm 2017.
 71. ^ a b c “Di tích khảo cổ Mộ Cự thạch Hàng Gòn”. dsvh.gov.vn. Bản gốc lưu trữ ngày 19 tháng 2 năm 2017. Truy cập ngày 7 tháng 2 năm 2017.

Liên kết ngoài[sửa | sửa mã nguồn]