Factory (lập trình hướng đối tượng)

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Lỗi Lua trong Mô_đun:Redirect tại dòng 77: không thể phân tích trang đổi hướng "Factory pattern".

Phương thức Factory trong LePUS3

Trong lập trình hướng đối tượng (OOP), factory (nhà máy) là một đối tượng để tạo đối tượng khác – một cách chính thức thì factory là một hàm hay phương thức trả về các đối tượng của một nguyên mẫu khác hay một lớp[1] từ các lời gọi phương thức, mà được giả định là "mới".[a] Nói rộng hơn, một chương trình con trả về một đối tượng "mới" có thể được gọi là "factory", như trong phương thức factory hay hàm factory. Đây là một khái niệm cơ bản trong OOP, và tạo nên cơ sở cho nhiều mẫu thiết kế phần mềm có liên quan.

Ghi chú[sửa | sửa mã nguồn]

  1. ^ Interface-wise, any object that returns an object can be used as a factory, but semantically a factory returns either a newly created object, like a class instance or copy of a prototype, or an object that looks new, like a re-initialized object from an object pool.

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

  1. ^ Gamma, Erich (1994). Design Patterns. Addison-Wesley. tr. 18–19. ISBN 9780321700698.