Bước tới nội dung

Flower of Scotland

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Flower of Scotland

Quốc ca của  Scotland
LờiRoy Williamson, 1965
NhạcRoy Williamson, 1965
"Flower of Scotland"
Bài hát của The Corries
Phát hành1965
Sáng tácRoy Williamson
Soạn nhạcRoy Williamson

Flower of Scotland (tiếng Gael Scotland: Flùr na h-Alba), hay còn được biết tới là Bông hoa Scotland theo tiếng Việt, là một trong những bài hát quốc ca không chính thức của Scotland[1][2], bên cạnh những bài hát khác như Scots Wha Hae hay Scotland the Brave. Nó được Roy Williamson viết năm 1965 và được hát lần đầu năm 1967, nói về chiến thắng của quân Scotland lãnh đạo bởi Robert the Bruce trước quân Anh của vua Edward II tại trận Bannockburn năm 1314.

Nó được hát chủ yếu bằng tiếng Anh với một chút lời pha trộn từ tiếng Scots.

Lời[sửa | sửa mã nguồn]

Tiếng Anh

O Flower of Scotland,
When will we see
Your like again,
That fought and died for,
Your wee bit Hill and Glen,
And stood against him,
Proud Edward's Army,
And sent him homeward,
To think again.

The Hills are bare now,
And Autumn leaves
lie thick and still,
O'er land that is lost now,
Which those so dearly held,
That stood against him,
Proud Edward's Army,
And sent him homeward,
To think again.

Those days are past now,
And in the past
they must remain,
But we can still rise now,
And be the nation again,
That stood against him,
Proud Edward's Army,
And sent him homeward,
To think again.

Tiếng Scots

O Flouer o Scotland,
Whan will we see
Yer like again,
That focht an dee'd for,
Yer wee bit Hill an Glen,
An stuid agin him,
Prood Edwart's Airmie,
An sent him hamewart,
Tae think again.

The Hills is bare nou,
An Autumn leafs
Lies thick an still,
Ower land that is tint nou,
That thae sae dearlie held,
That stuid agin him,
Prood Edwart's Airmie,
An sent him hamewart,
Tae think again.

Thir days is past nou,
An in the past
Thay maun bide,
But we can aye rise nou,
An be the naition again,
That stuid agin him,
Prood Edwart's Airmie,
An sent him hamewart,
Tae think again.

Tiếng Gael Scotland

O Fhlùir na h-Alba,
cuin a chì sinn
an seòrsa laoich
a sheas gu bàs 'son
am bileag feòir is fraoich,
a sheas an aghaidh
feachd uailleil Iomhair
's a ruaig e dhachaidh
air chaochladh smaoin?

Na cnuic tha lomnochd
 's tha duilleach Foghair
mar bhrat air làr,
am fearann caillte
dan tug na seòid ud gràdh,
a sheas an aghaidh
feachd uailleil Iomhair
's a ruaig e dhachaigh
air chaochladh smaoin.

Tha 'n eachdraidh dùinte
ach air dìochuimhne
chan fheum i bhith,
is faodaidh sinn èirigh
gu bhith nar Rìoghachd a-rìs
a sheas an aghaidh
feachd uailleil Iomhair
's a ruaig e dhachaidh
air chaochladh smaoin.

Tiếng Việt

Ôi bông hoa Scotland
Bao giờ thì chúng ta sẽ thấy
Người thế lần nữa,
Đã chiến đấu và hy sinh
Người đã cắm lên đồi Hill và Glen
Và đứng lên chống lại hắn
Đội quân đầy kiêu hãnh của Edward
Và tiễn hắn về nhà
Cho hắn suy nghĩ lần nữa.

Ngọn đồi Hill đã vỡ rồi
Và mùa thu tới
Như tăm và ở lại,
Ôi mảnh đất này đã mất rồi
Nó đã từng được gìn giữ thân thương
Và đứng lên chống lại hắn
Đội quân đầy kiêu hãnh của Edward
Và tiễn hắn về nhà
Cho hắn suy nghĩ lần nữa.

Ngày đấy đã xưa rồi
Và trong quá khứ
Họ phải ở lại,
Nhưng chúng ta vẫn có thể vùng lên bây giờ
Và trở thành một quốc gia lần nữa
Và đứng lên chống lại hắn
Đội quân đầy kiêu hãnh của Edward
Và tiễn hắn về nhà
Cho hắn suy nghĩ lần nữa.

Sử dụng[sửa | sửa mã nguồn]

Bài hát này là một trong số những bài hát ái quốc được yêu mến nhất Scotland. Vào năm 2005, khi khảo sát để chọn một quốc ca, bài này giành chiến thắng với 44% ủng hộ, mặc dù không thể hội đủ 50% để tuyên bố là một bài quốc ca.

Khi hát, mọi người có thể nghe thấy cổ động viên Scotland thường hét "England" hoặc "gainst who?" sau khi nghe đến đoạn "and stood against him"[3].

Nguồn[sửa | sửa mã nguồn]

  1. ^ “Action call over national anthem”. BBC News. BBC. ngày 21 tháng 3 năm 2006. Truy cập ngày 30 tháng 11 năm 2011.
  2. ^ “Scots anthem call rejected”. BBC News. BBC. ngày 29 tháng 10 năm 2003. Truy cập ngày 30 tháng 11 năm 2011.
  3. ^ “Flower Of Scotland At Hampden Park”.

Xem thêm[sửa | sửa mã nguồn]