Gò Công (thị trấn)

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Thị trấn Gò Công thuộc huyện Gò Công, tỉnh Tiền Giang tồn tại từ ngày 26 tháng 03 năm 1977[1] đến ngày 16 tháng 2 năm 1987[2] thì giải thể để tái lập thị xã Gò Công.

Lịch sử[sửa | sửa mã nguồn]

Thị trấn Gò Công là huyện lỵ của huyện Gò Công, tỉnh Tiền Giang trong thời gian huyện Gò Công tồn tại từ ngày 26 tháng 03 năm 1977[1] đến ngày 13 tháng 04 năm 1979[3].

Thị trấn Gò Công là huyện lỵ của Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang từ ngày 13 tháng 04 năm 1979[3] đến ngày 16 tháng 2 năm 1987[2] giải thể để thành lập thị xã Gò Công.

Xem thêm[sửa | sửa mã nguồn]

Chú thích[sửa | sửa mã nguồn]

  1. ^ a ă â http://www.thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-77-CP-chuyen-thi-xa-Go-Cong-tinh-Tien-Giang-thanh-thi-tran-Go-Cong-huyen-Go-Cong-cung-tinh/57971/noi-dung.aspx Quyết định 77-CP năm 1977 về việc chuyển thị xã Gò Công thuộc tỉnh Tiền Giang thành thị trấn Gò Công thuộc huyện Gò Công cùng tỉnh do Hội đồng Chính phủ ban hành
  2. ^ a ă â http://www.thuvienphapluat.vn/archive/Quyet-dinh/Quyet-dinh-37-HDBT-thanh-lap-thi-xa-Go-Cong-tinh-Tien-Giang-vb37292t17.aspx Quyết định 37-HĐBT năm 1987 về việc thành lập thị xã Gò Công thuộc tỉnh Tiền Giang do Hội đồng Bộ trưởng ban hành
  3. ^ a ă â http://www.thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Quyet-dinh-155-CP-chia-huyen-Go-Cong-tinh-Tien-Giang-thanh-huyen-Go-Cong-Dong-Go-Cong-Tay/57943/noi-dung.aspx Quyết định 155-CP năm 1979 về việc chia huyện Gò Công thuộc tỉnh Tiền Giang thành huyện Gò Công Đông và huyện Gò Công Tây do Hội đồng Chính phủ ban hành