Gọi vốn cộng đồng

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Gọi vốn cộng đồng (Anh: Crowdfunding) là một hình thức gây quỹ tập thể mà theo đó những cá nhân đóng góp tiền của họ, thường là thông qua Internet, để hỗ trợ cho các dự án hoặc sáng kiến do người khác hoặc tổ chức khác khởi xướng.[1][2] Hình thức gây quỹ quần chúng được dùng để hỗ trợ cho rất nhiều các hoạt động, như cứu trợ thiên tai, gây quỹ cho các nghệ sĩ, thực hiện các chiến dịch chính trị, xúc tiến các dự án phim ảnh,[3] phát triển phần mềm tự do, phát triển các sáng chế, nghiên cứu khoa học,[4] và thực hiện các dự án phúc lợi.[5]

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

  1. ^ doi:10.1108/09564231111155079
    Hoàn thành chú thích này (also available as Scribd document)
  2. ^ “What IS Crowdfunding And How Does IT Benefit The Economy”. accessed ngày 27 tháng 11 năm 2012. Kiểm tra giá trị ngày tháng trong: |ngày tháng= (trợ giúp)
  3. ^ “Crowd funding: An emerging trend in Bollywood”. Bản gốc lưu trữ ngày 28 tháng 3 năm 2012. Truy cập ngày 12 tháng 8 năm 2012.
  4. ^ “Crowdfunding as the future of science funding? | The Science Exchange Blog”. Blog.scienceexchange.com. ngày 27 tháng 5 năm 2012. Truy cập ngày 19 tháng 8 năm 2012.
  5. ^ “Crowdfunding and Civic Society in Europe: A Profitable Partnership?”. Open Citizenship Journal. Bản gốc lưu trữ ngày 7 tháng 12 năm 2013. Truy cập ngày 29 tháng 4 năm 2013.