Giáo hoàng Biển Đức

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Biển Đức là một trong các tông hiệu được nhiều giáo hoàng lựa chọn. "Biển Đức" hay "Benedict" xuất phát từ chữ Benedictus trong tiếng Latinh, nghĩa là "may mắn","tốt đẹp". Sau đây là danh sách 16 vị Giáo hoàng mang tông hiệu Biển Đức và ngụy giáo hoàng dùng tên Biển Đức:

Ba ngụy Giáo hoàng gọi là Biển Đức: