Giải bóng đá vô địch quốc gia 2008 (kết quả chi tiết)

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Sau đây là kết quả chi tiết Giải bóng đá vô địch quốc gia 2008, có tên chính thức là Giải bóng đá vô địch quốc gia Petro Vietnam Gas 2008 hay Petro Vietnam Gas V-League 2008, với 14 câu lạc bộ tham dự diễn ra từ ngày 6 tháng 1 đến 28 tháng 8 năm 2008.

Vòng 1[sửa | sửa mã nguồn]

{{{đội 1}}} v {{{đội 2}}}

{{{đội 1}}} v {{{đội 2}}}

{{{đội 1}}} v {{{đội 2}}}

{{{đội 1}}} v {{{đội 2}}}

{{{đội 1}}} v {{{đội 2}}}

{{{đội 1}}} v {{{đội 2}}}

{{{đội 1}}} v {{{đội 2}}}

Vòng 2[sửa | sửa mã nguồn]

{{{đội 1}}} v {{{đội 2}}}

{{{đội 1}}} v {{{đội 2}}}

{{{đội 1}}} v {{{đội 2}}}

{{{đội 1}}} v {{{đội 2}}}

{{{đội 1}}} v {{{đội 2}}}

{{{đội 1}}} v {{{đội 2}}}

{{{đội 1}}} v {{{đội 2}}}

Vòng 3[sửa | sửa mã nguồn]

{{{đội 1}}} v {{{đội 2}}}

{{{đội 1}}} v {{{đội 2}}}

{{{đội 1}}} v {{{đội 2}}}

{{{đội 1}}} v {{{đội 2}}}

{{{đội 1}}} v {{{đội 2}}}

{{{đội 1}}} v {{{đội 2}}}

{{{đội 1}}} v {{{đội 2}}}

Vòng 4[sửa | sửa mã nguồn]

{{{đội 1}}} v {{{đội 2}}}

{{{đội 1}}} v {{{đội 2}}}

{{{đội 1}}} v {{{đội 2}}}

{{{đội 1}}} v {{{đội 2}}}

{{{đội 1}}} v {{{đội 2}}}

{{{đội 1}}} v {{{đội 2}}}

{{{đội 1}}} v {{{đội 2}}}

Vòng 5[sửa | sửa mã nguồn]

{{{đội 1}}} v {{{đội 2}}}

{{{đội 1}}} v {{{đội 2}}}

{{{đội 1}}} v {{{đội 2}}}

{{{đội 1}}} v {{{đội 2}}}

{{{đội 1}}} v {{{đội 2}}}

{{{đội 1}}} v {{{đội 2}}}

{{{đội 1}}} v {{{đội 2}}}

Vòng 6[sửa | sửa mã nguồn]

{{{đội 1}}} v {{{đội 2}}}

{{{đội 1}}} v {{{đội 2}}}

{{{đội 1}}} v {{{đội 2}}}

{{{đội 1}}} v {{{đội 2}}}

{{{đội 1}}} v {{{đội 2}}}

{{{đội 1}}} v {{{đội 2}}}

{{{đội 1}}} v {{{đội 2}}}

Vòng 7[sửa | sửa mã nguồn]

{{{đội 1}}} v {{{đội 2}}}

{{{đội 1}}} v {{{đội 2}}}

{{{đội 1}}} v {{{đội 2}}}

{{{đội 1}}} v {{{đội 2}}}

{{{đội 1}}} v {{{đội 2}}}

{{{đội 1}}} v {{{đội 2}}}

{{{đội 1}}} v {{{đội 2}}}

Vòng 8[sửa | sửa mã nguồn]

{{{đội 1}}} v {{{đội 2}}}

{{{đội 1}}} v {{{đội 2}}}

{{{đội 1}}} v {{{đội 2}}}

{{{đội 1}}} v {{{đội 2}}}

{{{đội 1}}} v {{{đội 2}}}

{{{đội 1}}} v {{{đội 2}}}

{{{đội 1}}} v {{{đội 2}}}

Vòng 9[sửa | sửa mã nguồn]

{{{đội 1}}} v {{{đội 2}}}

{{{đội 1}}} v {{{đội 2}}}

{{{đội 1}}} v {{{đội 2}}}

{{{đội 1}}} v {{{đội 2}}}

{{{đội 1}}} v {{{đội 2}}}

{{{đội 1}}} v {{{đội 2}}}

{{{đội 1}}} v {{{đội 2}}}

Vòng 10[sửa | sửa mã nguồn]

{{{đội 1}}} v {{{đội 2}}}

{{{đội 1}}} v {{{đội 2}}}

{{{đội 1}}} v {{{đội 2}}}

{{{đội 1}}} v {{{đội 2}}}

{{{đội 1}}} v {{{đội 2}}}

{{{đội 1}}} v {{{đội 2}}}

{{{đội 1}}} v {{{đội 2}}}

Vòng 11[sửa | sửa mã nguồn]

{{{đội 1}}} v {{{đội 2}}}

{{{đội 1}}} v {{{đội 2}}}

{{{đội 1}}} v {{{đội 2}}}
(chi tiết)
Khán giả: 8.000
Trọng tài: Đào Văn Cường

{{{đội 1}}} v {{{đội 2}}}
(chi tiết)
Khán giả: 10.000
Trọng tài: Phạm Quốc Dũng

{{{đội 1}}} v {{{đội 2}}}
(chi tiết)
Khán giả: 3.000
Trọng tài: Nguyễn Xuân Hoà

{{{đội 1}}} v {{{đội 2}}}
(chi tiết)
Khán giả: 18.000
Trọng tài: Dương Văn Hiền

{{{đội 1}}} v {{{đội 2}}}
(chi tiết)
Khán giả: 16.000
Trọng tài: Vũ Bảo Linh

Vòng 12[sửa | sửa mã nguồn]

{{{đội 1}}} v {{{đội 2}}}
(chi tiết)
Khán giả: 2.000
Trọng tài: Vũ Bảo Linh

{{{đội 1}}} v {{{đội 2}}}
(chi tiết)
Khán giả: 2.000
Trọng tài: Trần Khánh Hưng

{{{đội 1}}} v {{{đội 2}}}
(chi tiết)
Khán giả: 2.000
Trọng tài: Hoàng Ngọc Tuấn

{{{đội 1}}} v {{{đội 2}}}
(chi tiết)
Khán giả: 30.000
Trọng tài: Nguyễn Trọng Thư

{{{đội 1}}} v {{{đội 2}}}
(chi tiết)
Khán giả: 9.000
Trọng tài: Phạm Quang

{{{đội 1}}} v {{{đội 2}}}
(chi tiết)
Khán giả: 10.000
Trọng tài: Đặng Thanh Hạ

{{{đội 1}}} v {{{đội 2}}}
(chi tiết)
Khán giả: 20.000
Trọng tài: Phùng Đình Dũng

Vòng 13[sửa | sửa mã nguồn]

{{{đội 1}}} v {{{đội 2}}}

{{{đội 1}}} v {{{đội 2}}}

{{{đội 1}}} v {{{đội 2}}}

{{{đội 1}}} v {{{đội 2}}}

{{{đội 1}}} v {{{đội 2}}}

{{{đội 1}}} v {{{đội 2}}}

{{{đội 1}}} v {{{đội 2}}}

Vòng 14[sửa | sửa mã nguồn]

{{{đội 1}}} v {{{đội 2}}}

{{{đội 1}}} v {{{đội 2}}}
(chi tiết)
Khán giả: 10.000
Trọng tài: Trần Khánh Hưng

{{{đội 1}}} v {{{đội 2}}}
(chi tiết)
Khán giả: 30.000
Trọng tài: Hoàng Anh Tuấn

{{{đội 1}}} v {{{đội 2}}}
(chi tiết)
Khán giả: 4.000
Trọng tài: Đào Văn Cường

{{{đội 1}}} v {{{đội 2}}}
(chi tiết)
Khán giả: 10.000
Trọng tài: Phạm Quang

{{{đội 1}}} v {{{đội 2}}}
(chi tiết)
Khán giả: 8.000
Trọng tài: Phạm Quốc Dũng

{{{đội 1}}} v {{{đội 2}}}
(chi tiết)
Khán giả: 5.500
Trọng tài: Nguyễn Xuân Hoà

Vòng 15[sửa | sửa mã nguồn]

{{{đội 1}}} v {{{đội 2}}}

{{{đội 1}}} v {{{đội 2}}}

{{{đội 1}}} v {{{đội 2}}}

{{{đội 1}}} v {{{đội 2}}}
(chi tiết)
Trọng tài: Nguyễn Trọng Thư

{{{đội 1}}} v {{{đội 2}}}
(chi tiết)
Khán giả: 10.000
Trọng tài: Đỗ Quốc Hoàn

{{{đội 1}}} v {{{đội 2}}}
(chi tiết)
Khán giả: 2.000
Trọng tài: Nguyễn Quốc Dũng

{{{đội 1}}} v {{{đội 2}}}
(chi tiết)
Khán giả: 5.000
Trọng tài: Vũ Bảo Linh

Vòng 16[sửa | sửa mã nguồn]

{{{đội 1}}} v {{{đội 2}}}
(chi tiết)
Khán giả: 7.000
Trọng tài: Trần Khánh Hưng

{{{đội 1}}} v {{{đội 2}}}
(chi tiết)
Khán giả: 3.000
Trọng tài: Hoàng Ngọc Tuấn

{{{đội 1}}} v {{{đội 2}}}
(chi tiết)
Khán giả: 1.500
Trọng tài: Đào Văn Cường

{{{đội 1}}} v {{{đội 2}}}
(chi tiết)
Khán giả: 20.000
Trọng tài: Nguyễn Xuân Hòa

{{{đội 1}}} v {{{đội 2}}}
(chi tiết)
Khán giả: 4.000
Trọng tài: Đỗ Quốc Hoài

{{{đội 1}}} v {{{đội 2}}}
(chi tiết)
Khán giả: 30.000
Trọng tài: Hoàng Anh Tuấn

{{{đội 1}}} v {{{đội 2}}}
(chi tiết)
Khán giả: 6.000
Trọng tài: Đặng Thanh Hạ

Vòng 17[sửa | sửa mã nguồn]

{{{đội 1}}} v {{{đội 2}}}
(chi tiết)
Khán giả: 5.500
Trọng tài: Phùng Đình Dũng

{{{đội 1}}} v {{{đội 2}}}
(chi tiết)
Khán giả: 8.000
Trọng tài: Võ Minh Trí

{{{đội 1}}} v {{{đội 2}}}
(chi tiết)
Khán giả: 7.500
Trọng tài: Đào Văn Cường

{{{đội 1}}} v {{{đội 2}}}
(chi tiết)
Khán giả: 6.000
Trọng tài: Hoàng Ngọc Tuần

{{{đội 1}}} v {{{đội 2}}}
(chi tiết)
Khán giả: 8.000
Trọng tài: Hồ Huy Hồng

{{{đội 1}}} v {{{đội 2}}}
(chi tiết)
Khán giả: 4.000
Trọng tài: Phạm Quốc Dũng

{{{đội 1}}} v {{{đội 2}}}
(chi tiết)
Khán giả: 600
Trọng tài: Vũ Bảo Linh

Vòng 18[sửa | sửa mã nguồn]

{{{đội 1}}} v {{{đội 2}}}
(chi tiết)
Khán giả: 8.000
Trọng tài: Nguyễn Trọng Thư

{{{đội 1}}} v {{{đội 2}}}
(chi tiết)
Khán giả: 8.000
Trọng tài: Trần Khánh Hưng

{{{đội 1}}} v {{{đội 2}}}
(chi tiết)
Khán giả: 3.000
Trọng tài: Hoàng Anh Tuấn

{{{đội 1}}} v {{{đội 2}}}
(chi tiết)
Khán giả: 7.000
Trọng tài: Bùi Thành Thanh Nghĩa

{{{đội 1}}} v {{{đội 2}}}
(chi tiết)
Khán giả: 3.000
Trọng tài: Đỗ Quốc Hoài

{{{đội 1}}} v {{{đội 2}}}
(chi tiết)
Khán giả: 16.000
Trọng tài: Phạm Quốc Dũng

{{{đội 1}}} v {{{đội 2}}}
(chi tiết)
Khán giả: 8.000
Trọng tài: Vũ Bảo Linh

Vòng 19[sửa | sửa mã nguồn]

{{{đội 1}}} v {{{đội 2}}}
(chi tiết)
Khán giả: 3.000
Trọng tài: Đặng Thanh Hạ

{{{đội 1}}} v {{{đội 2}}}
(chi tiết)
Khán giả: 13.000
Trọng tài: Nguyễn Trọng Thư

{{{đội 1}}} v {{{đội 2}}}
(chi tiết)
Khán giả: 6.500
Trọng tài: Dương Văn Hiền

{{{đội 1}}} v {{{đội 2}}}
(chi tiết)
Khán giả: 1.500
Trọng tài: Trần Khánh Hưng

{{{đội 1}}} v {{{đội 2}}}
(chi tiết)
Khán giả: 5.000
Trọng tài: Võ Minh Trí

{{{đội 1}}} v {{{đội 2}}}
(chi tiết)
Khán giả: 5.000
Trọng tài: Võ Minh Trí

{{{đội 1}}} v {{{đội 2}}}
(chi tiết)
Khán giả: 4.000
Trọng tài: Vũ Bảo Linh

Vòng 20[sửa | sửa mã nguồn]

{{{đội 1}}} v {{{đội 2}}}
(chi tiết)
Khán giả: 7.000
Trọng tài: Dương Văn Hiền

{{{đội 1}}} v {{{đội 2}}}
(chi tiết)
Khán giả: 5.000
Trọng tài: Phạm Quốc Dũng

{{{đội 1}}} v {{{đội 2}}}
(chi tiết)
Khán giả: 1.500
Trọng tài: Đỗ Quốc Hoài

{{{đội 1}}} v {{{đội 2}}}
(chi tiết)
Khán giả: 2.000
Trọng tài: Hoàng Ngọc Tuấn

{{{đội 1}}} v {{{đội 2}}}
(chi tiết)
Khán giả: 1.000
Trọng tài: Vũ Bảo Linh

{{{đội 1}}} v {{{đội 2}}}
(chi tiết)
Khán giả: 12.000
Trọng tài: Võ Minh Trí

{{{đội 1}}} v {{{đội 2}}}
(chi tiết)
Khán giả: 5.000
Trọng tài: Hoàng Anh Tuấn

Vòng 21[sửa | sửa mã nguồn]

{{{đội 1}}} v {{{đội 2}}}
(chi tiết)
Khán giả: 2.000
Trọng tài: Phạm Quốc Dũng

{{{đội 1}}} v {{{đội 2}}}
(chi tiết)
Khán giả: 29.000
Trọng tài: Dương Văn Hiền

{{{đội 1}}} v {{{đội 2}}}
(chi tiết)
Khán giả: 10.000
Trọng tài: Võ Minh Trí

{{{đội 1}}} v {{{đội 2}}}
(chi tiết)
Khán giả: 6.000
Trọng tài: Vũ Bảo Linh

{{{đội 1}}} v {{{đội 2}}}
(chi tiết)
Khán giả: 5.000
Trọng tài: Đào Văn Cường

{{{đội 1}}} v {{{đội 2}}}
(chi tiết)
Khán giả: 10.000
Trọng tài: Đặng Thanh Hạ

{{{đội 1}}} v {{{đội 2}}}
(chi tiết)
Khán giả: 2.000
Trọng tài: Trần Khánh Hưng

Vòng 22[sửa | sửa mã nguồn]

{{{đội 1}}} v {{{đội 2}}}
(chi tiết)
Khán giả: 1.000
Trọng tài: Hồ Huy Hồng

{{{đội 1}}} v {{{đội 2}}}
(chi tiết)
Khán giả: 7.000
Trọng tài: Dương Văn Hiền

{{{đội 1}}} v {{{đội 2}}}
(chi tiết)
Khán giả: 4.000
Trọng tài: Đỗ Quốc Hoài

{{{đội 1}}} v {{{đội 2}}}
(chi tiết)
Khán giả: 10.000
Trọng tài: Hoàng Ngọc Tuấn

{{{đội 1}}} v {{{đội 2}}}
(chi tiết)
Khán giả: 10.000
Trọng tài: Phạm Quang

{{{đội 1}}} v {{{đội 2}}}
(chi tiết)
Khán giả: 6.000
Trọng tài: Nguyễn Trọng Thư

{{{đội 1}}} v {{{đội 2}}}
(chi tiết)
Khán giả: 2.000
Trọng tài: Hoàng Anh Tuấn

Vòng 23[sửa | sửa mã nguồn]

{{{đội 1}}} v {{{đội 2}}}
(chi tiết)
Khán giả: 3.000
Trọng tài: Trần Khánh Hưng

{{{đội 1}}} v {{{đội 2}}}
(chi tiết)
Khán giả: 4.000
Trọng tài: Vũ Bảo Linh

{{{đội 1}}} v {{{đội 2}}}
(chi tiết)
Khán giả: 6.000
Trọng tài: Phạm Quốc Dũng

{{{đội 1}}} v {{{đội 2}}}
(chi tiết)
Khán giả: 1.500
Trọng tài: Đào Văn Chương

{{{đội 1}}} v {{{đội 2}}}
(chi tiết)
Khán giả: 22.000
Trọng tài: Phùng Đình Dũng

{{{đội 1}}} v {{{đội 2}}}
(chi tiết)
Khán giả: 9.000
Trọng tài: Đặng Thanh Hạ

{{{đội 1}}} v {{{đội 2}}}
(chi tiết)
Khán giả: 8.000
Trọng tài: Hoàng Ngọc Tuấn

Vòng 24[sửa | sửa mã nguồn]

{{{đội 1}}} v {{{đội 2}}}
(chi tiết)
Khán giả: 500
Trọng tài: Nguyễn Trọng Thư

{{{đội 1}}} v {{{đội 2}}}
(chi tiết)
Khán giả: 5.000
Trọng tài: Dương Văn Hiền

{{{đội 1}}} v {{{đội 2}}}
(chi tiết)
Khán giả: 7.000
Trọng tài: Vũ Bảo Linh

{{{đội 1}}} v {{{đội 2}}}
(chi tiết)
Khán giả: 4.000
Trọng tài: Hoàng Anh Tuấn

{{{đội 1}}} v {{{đội 2}}}
(chi tiết)
Khán giả: 16.000
Trọng tài: Phạm Quốc Dũng

{{{đội 1}}} v {{{đội 2}}}
(chi tiết)
Khán giả: 3.300
Trọng tài: Đỗ Quốc Hoài

{{{đội 1}}} v {{{đội 2}}}
(chi tiết)
Khán giả: 5.000
Trọng tài: Võ Minh Trí

Vòng 25[sửa | sửa mã nguồn]

{{{đội 1}}} v {{{đội 2}}}
(chi tiết)
Khán giả: 500
Trọng tài: Đào Văn Cường

{{{đội 1}}} v {{{đội 2}}}
(chi tiết)
Khán giả: 6.000
Trọng tài: Trần Khánh Hưng

{{{đội 1}}} v {{{đội 2}}}
(chi tiết)
Khán giả: 1.000
Trọng tài: Lê Quốc Ân

{{{đội 1}}} v {{{đội 2}}}
(chi tiết)
Khán giả: 5.000
Trọng tài: Nguyễn Trọng Thư

{{{đội 1}}} v {{{đội 2}}}
(chi tiết)
Khán giả: 1.000
Trọng tài: Đặng Thanh Hạ

{{{đội 1}}} v {{{đội 2}}}
(chi tiết)
Khán giả: 1.000
Trọng tài: Hoàng Ngọc Tuấn

{{{đội 1}}} v {{{đội 2}}}
(chi tiết)
Khán giả: 1.000
Trọng tài: Phùng Đình Dũng

Vòng 26[sửa | sửa mã nguồn]

{{{đội 1}}} v {{{đội 2}}}
(chi tiết)
Khán giả: 4.000
Trọng tài: Vũ Bảo Linh

{{{đội 1}}} v {{{đội 2}}}
(chi tiết)
Khán giả: 3.000
Trọng tài: Hoàng Anh Tuấn

{{{đội 1}}} v {{{đội 2}}}
(chi tiết)
Khán giả: 300
Trọng tài: Phạm Quốc Dũng

{{{đội 1}}} v {{{đội 2}}}
(chi tiết)
Khán giả: 2.000
Trọng tài: Trần Khánh Hưng

{{{đội 1}}} v {{{đội 2}}}
(chi tiết)
Khán giả: 15.000
Trọng tài: Dương Văn Hiền

{{{đội 1}}} v {{{đội 2}}}
(chi tiết)
Khán giả: 2.000
Trọng tài: Đỗ Quốc Hoài

{{{đội 1}}} v {{{đội 2}}}
(chi tiết)
Khán giả: 8.000
Trọng tài: Võ Minh Trí

Chú thích[sửa | sửa mã nguồn]