Hành khứu giác

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
Ống bán khuyên màng
1543,Vesalius'OlfactoryBulbs.jpg
Não người nhìn từ dưới. Vesalius' Fabrica, 1543. Ống bán khuyên màng và olfactory tracts màu đỏ
Head olfactory nerve - olfactory bulb en.png
Phần Sagittal của đầu người.
Chi tiết
Cơ quan Olfactory
Định danh
Latinh bulbus olfactorius
MeSH
NeuroName
NeuroLex ID
TA A14.1.09.429
FMA 77624
Thuật ngữ giải phẫu của giải phẫu thần kinh
Coronal image of mouse main olfactory bulb cell nuclei.
Blue - Glomerular layer;
Red - External Plexiform and Mitral cell layer;
Green - Internal Plexiform and Granule cell layer.
Top of image is dorsal aspect, right of image is lateral aspect. Scale, ventral to dorsal, is approximately 2mm.

Ống bán khuyên màng (bulbus olfactorius) là một vùng thần kinh giúp ngửi.

Flow of olfactory information from receptors to glomeruli layer