Hải Hưng

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
Tỉnh Hải Hưng trên bản đồ hành chính Việt Nam năm 1976

Hải Hưng là tên gọi của một tỉnh cũ ở vùng đồng bằng Bắc Bộ Việt Nam, tồn tại từ tháng 1 năm 1968 đến tháng 2 năm 1997.

Ngày 26 tháng 1 năm 1968, theo Nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội Việt Nam, hai tỉnh Hải DươngHưng Yên sáp nhập thành tỉnh Hải Hưng. Khi hợp nhất, tỉnh có 2 thị xã: thị xã Hải Dương (tỉnh lị), thị xã Hưng Yên và 20 huyện: Ân Thi, Bình Giang, Cẩm Giàng, Chí Linh, Gia Lộc, Khoái Châu, Kim Động, Kim Thành, Kinh Môn, Mỹ Hào, Nam Sách, Ninh Giang, Phù Cừ, Thanh Hà, Thanh Miện, Tiên Lữ, Tứ Kỳ, Văn Giang, Văn Lâm, Yên Mỹ. Sau khi sáp nhập tỉnh, các huyện cũng tiến hành hợp nhất.

Phía Bắc giáp tỉnh Hà Bắc và thành phố Hà Nội, phía Nam giáp 2 tỉnh Thái BìnhHà Nam Ninh, phía Đông giáp tỉnh Quảng Ninh và thành phố Hải Phòng, phía Tây giáp tỉnh Hà Sơn Bình.

Với riêng tỉnh Hải Dương cũ:

- Năm 1977, hợp nhất Cẩm GiàngBình Giang thành huyện Cẩm Bình;

- Năm 1979, hợp nhất Kim ThànhKinh Môn thành huyện Kim Môn; Nam SáchThanh Hà thành huyện Nam Thanh; Tứ KỳGia Lộc thành huyện Tứ Lộc; Thanh MiệnNinh Giang thành huyện Ninh Thanh.

Với riêng tỉnh Hưng Yên cũ:

- Năm 1977, hợp nhất Phù CừTiên Lữ thành huyện Phù Tiên, Văn GiangYên Mỹ thành huyện Văn Yên, Văn LâmMỹ Hào thành huyện Văn Mỹ;

- Năm 1979, hợp nhất Văn Yên (trừ 11 xã thuộc huyện Văn Giang cũ cắt sang huyện Khoái Châu) và Văn Mỹ thành huyện Mỹ Văn; Khoái Châu và 11 xã thuộc huyện Văn Giang cũ thành huyện Châu Giang; Kim ĐộngÂn Thi thành huyện Kim Thi.

Như vậy đơn vị hành chính của tỉnh đến đầu năm 1996 bao gồm thị xã Hải Dương (tỉnh lị), thị xã Hưng Yên, 10 huyện: Cẩm Bình, Châu Giang, Chí Linh, Kim Môn, Kim Thi, Mỹ Văn, Nam Thanh, Ninh Thanh, Phù Tiên, Tứ Lộc.

- Ngày 27 tháng 1 năm 1996, chia huyện Kim Thi thành 2 huyện Kim ĐộngÂn Thi như trước, chia huyện Ninh Thanh thành 2 huyện: Ninh GiangThanh Miện, chia huyện Tứ Lộc thành 2 huyện: Tứ KỳGia Lộc như trước khi sáp nhập.

Đến cuối năm 1996, đơn vị hành chính của tỉnh bao gồm thị xã Hải Dương (tỉnh lị), thị xã Hưng Yên và 13 huyện: Ân Thi, Cẩm Bình, Châu Giang, Chí Linh, Gia Lộc, Kim Động, Kim Môn, Mỹ Văn, Nam Thanh, Ninh Giang, Phù Tiên, Thanh Miện, Tứ Kỳ.

Ngày 6 tháng 11 năm 1996, kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa IX ra nghị quyết chia tỉnh Hải Hưng để tái lập tỉnh Hải Dương và tỉnh Hưng Yên. Tỉnh Hải Dương gồm thị xã Hải Dương và 8 huyện: Cẩm Bình, Chí Linh, Gia Lộc, Kim Môn, Nam Thanh, Ninh Giang, Thanh Miện, Tứ Kỳ. Tỉnh Hưng Yên gồm thị xã Hưng Yên và 5 huyện: Ân Thi, Châu Giang, Kim Động, Mỹ Văn, Phù Tiên.


Hiện nay Hải Dương có 2 thành phố là Thành phố Hải Dương và Thành phố Chí Linh, cùng 10 huyện bao gồm : Tứ Kỳ, Ninh Giang, Bình Giang, Cẩm Giàng, Kinh Môn, Nam Sách, Thanh Hà, Kim Thành, Gia Lộc và Thanh Miện.

Hiện nay Hưng Yên có 1 thành phố là thành phố Hưng Yên, 1 thị xã Mỹ Hào và 8 huyện bao gồm: Ân Thi, Khoái Châu, Kim Động, Phù Cừ, Tiên Lữ, Văn Giang, Văn Lâm và Yên Mỹ.

Xem thêm[sửa | sửa mã nguồn]

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]