Hợp xướng của Johann Sebastian Bach

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Hợp xướng - BWV[sửa | sửa mã nguồn]

Mã số Tựa bài Thể loại Cung thể Nhạc cụ Ghi chú
BWV253 Ach bleib bei uns, Herr Jesu Christ Chorales
BWV254 Ach Gott, erhoer' mein Seufzen Chorales
BWV255 Ach Gott und Herr Chorales
BWV256 Ach lieben Christen, seid getrost Chorales
BWV257 Wär Gott nicht mit uns diese Zeit Chorales
BWV258 Wo Gott der Herr nicht bei uns haelt Chorales
BWV259 Ach, was soll ich Suender machen Chorales
BWV260 Allein Gott in der Hoeh' sei Ehr' Chorales
BWV261 Allein zu dir, Herr Jesu Christ Chorales
BWV262 Alle Menschen muessen sterben Chorales
BWV263 Alles ist an Gottes Segen Chorales
BWV264 Als der guetige Gott Chorales
BWV265 Als Jesus Christus in der Nacht Chorales
BWV266 Als vierzig Tag nach Ostern Chorales
BWV267 An Wasserfluessen Babylon Chorales
BWV268 Auf, auf, mein Herz, und du mein ganzer Sinn Chorales
BWV269 Aus meinese Herzens Grunde Chorales
BWV270 Befiehl du deine Wege Chorales
BWV271 Befiehl du deine Wege Chorales
BWV272 Befiehl du deine Wege Chorales
BWV273 Christ, der du bist der helle Tag Chorales
BWV274 Christe, der du bist Tag und Licht Chorales
BWV275 Christe, du Beistand deiner Kreuzgemeinde Chorales
BWV276 Christ ist erstanden Chorales
BWV277 Christ lag in Todesbanden Chorales
BWV278 Christ lag in Todesbanden Chorales
BWV279 Christ lag in Todesbanden Chorales
BWV280 Christ, unser Herr, zum Jordan kam Chorales
BWV281 Christus, der is mein Leben Chorales
BWV282 Christus, der is mein Leben Chorales
BWV283 Christus, der uns selig macht Chorales
BWV284 Christus, ist erstanden, hat ueberwunden Chorales
BWV285 Da der Herr Christ zu Tische sass Chorales
BWV286 Danket dem Herren Chorales
BWV287 Dank sei Gott in der Hoehe Chorales
BWV288 Das alte Jahr vergangen ist Chorales
BWV289 Das alte Jahr vergangen ist Chorales
BWV290 Das walt' Gott Vater und Gott Sohn Chorales
BWV291 Das walt' mein Gott, Vater, Sohn und heiliger Geist Chorales
BWV292 Den Vater dort oben Chorales
BWV293 Der du bist drei in Einigkeit Chorales
BWV294 Der Tag, der ist so freudenreich Chorales
BWV295 Des heil'gen Geistes recihe Gnad' Chorales
BWV296 Die Nacht ist kommen Chorales
BWV297 Die Sonn' hat sich mit ihrem Glanz Chorales
BWV298 Dies sind die heil'gen zehn Gebot' Chorales
BWV299 Dir, dir, Jehova, will ich singen Chorales
BWV300 Du grosser Schmerzensmann Chorales
BWV301 Du, o schoenes Weltgebaeude Chorales
BWV302 Ein' feste Burg ist unser Gott Chorales
BWV303 Ein' feste Burg ist unser Gott Chorales
BWV304 Eins ist Not! ach Herr, dies Eine Chorales
BWV305 Erbarm' dich mein, o Herre gott Chorales
BWV306 Erstanden ist der heil'ge Christ Chorales
BWV307 Es ist gewisslich an der Zeit Chorales
BWV308 Es spricht der Unweisen Mund wohl Chorales
BWV309 Es stehn vor Gottes Throne Chorales
BWV310 Es wird schier der letzte Tag herkommen Chorales
BWV311 Es woll' uns Gott genaedig sein Chorales
BWV312 Es woll' uns Gott genaedig sein Chorales
BWV313 Fuer Freuden lasst uns springen Chorales
BWV314 Gelobet seist du, Jesu Christ Chorales
BWV315 Gib dich zufrieden und sei stille Chorales
BWV316 Gott, der du selber bist das Licht Chorales
BWV317 Gott, der Vater, wohn' uns bei Chorales
BWV318 Gottes Sohn ist kommen Chorales
BWV319 Gott hat das Evangelium Chorales
BWV320 Gott lebet noch Chorales
BWV321 Gotlob, es geht nunmehr zu Ende Chorales
BWV322 Gott sei gelobet und gebenedeiet/Meine Seele erhebet den Herrn Chorales
BWV323 Gott sei uns gnaedig Chorales
BWV324 Meine Seele erhebet den Herrn Chorales
BWV325 Heilig, heilig Chorales
BWV326 Harmonised chorale Chorales
BWV326a Herr Gott, dich loben alle wir Chorales
BWV327 Fuer deinen Thron tret' ich hiermit Chorales
BWV328 Herr, Gott, dich loben wir Chorales
BWV329 Herr, icj denk' an jene Zeit Chorales
BWV330 Herr, ich habe missgehandelt Chorales
BWV331 Herr, ich habe missgehandelt Chorales
BWV332 Herr Jesu Christe, dich zu uns wend Chorales
BWV333 Herr Jesu Christ, du hast bereit't Chorales
BWV334 Herr Jesu Christ, du hoechstes Gut Chorales
BWV335 Herr Jesu Christ, mein's Lebens Licht Chorales
BWV336 Herr Jesu Christ, wahr'r Mensch und Gott Chorales
BWV337 Herr, nun lass in Frieden Chorales
BWV338 Herr, straf mich nicht in deinem Zorn Chorales
BWV339 Herr, wie du willst, so schick's mit mir Chorales
BWV340 Herzlich lieb hab ich dich, o Herr Chorales
BWV341 Heut'ist, o Mensch, ein grosser Trauertag Chorales
BWV342 Heut' triumphieret Gottes Sohn Chorales
BWV343 Hilf, Gott, dass mir's gelinge Chorales
BWV344 Hilf, Herr Jesu, lass gelingen Chorales
BWV345 Ich bin ja, Herr, in deiner Macht Chorales
BWV346 Ich dank' dir Gott fur all' Wohltat Chorales
BWV347 Ich dank' dir, lieber Herre Chorales
BWV348 Ich dank' dir, lieber Herre Chorales
BWV349 Ich dank' dir schon durch deinen Sohn Chorales
BWV350 Ich danke dir, o Gott, in deinem Throne Chorales
BWV351 Ich hab' mein' Sach' Gott heimgestellt Chorales
BWV352 Jesu, der du meine Seele Chorales
BWV353 Jesu, der du meine Seele Chorales
BWV354 Jesu, der du meine Seele Chorales
BWV355 Jesu, der du selbsten wohl Chorales
BWV356 Jesu, du mein liebstes Leben Chorales
BWV357 Jesu, Jesu, du bist mein Chorales
BWV358 Jesu, meine Freude Chorales
BWV359 esu meiner Seelen Wonne Chorales
BWV360 Jesu, meiner Freuden Freude Chorales
BWV361 Jesu, meines Herzens Freud' Chorales
BWV362 Jesu, nun sei gepreiset Chorales
BWV363 Jesus Christus, unser Heiland Chorales
BWV364 Jesus Christus, unser Heiland Chorales
BWV365 Jesus, meine Zuversicht Chorales
BWV366 Ihr Gestirn', ihr hohlen Luefte Chorales
BWV367 In allen meinen Taten Chorales
BWV368 In dulci jubilo Chorales
BWV369 Keinen hat Gott verlassen Chorales
BWV370 Komm, Gott Schoepfer, heiliger Geist Chorales
BWV371 Kyrie, Gott Vater in Ewigkeit Chorales
BWV372 Lass, o Herr, dein Ohr sich neigen Chorales
BWV373 Liebster Jesu, wir sind hier Chorales
BWV374 Lobet den Herren, denn er ist freundlich Chorales
BWV375 Lobt Gott, ihr Christen, allzugleich Chorales
BWV376 Lobt Gott, ihr Christen, allzugleich Chorales
BWV377 Mach's mit mir, Gott, nach deiner Guet' Chorales
BWV378 Meine Augen schliess' ich jetzt Chorales
BWV379 Meinen Jesum lass'ich nicht, Jesus Chorales
BWV380 Meinen Jesum lass'ich nicht, weil Chorales
BWV381 Meines Lebens letzte Zeit Chorales
BWV382 Harmonised chorale Chorales
BWV383 Mitten wir im Leben sind Chorales
BWV384 Nicht so traurig, nicht so sehr Chorales
BWV385 Nun bitten wir den heiligen Geist Chorales
BWV386 Nun danket alle Gott Chorales
BWV387 Nun freut euch, Gottes Kinder all' Chorales
BWV388 Nun freut euch, lieben Christen g'mein Chorales
BWV389 Nun lob', mein' Seel', den Herren Chorales
BWV390 Nun lob', mein Seel', den Herren Chorales
BWV391 Nun preiset alle Gottes Barmherzigkeit Chorales
BWV392 Nun ruhen alle Waelder Chorales
BWV393 O Welt, sieh hier dein Leben Chorales
BWV394 O Welt, sieh hier dein Leben Chorales
BWV395 O Welt, sieh hier dein Leben Chorales
BWV396 Nun sich der Tag geendet hat Chorales
BWV397 O Ewigkeit, du Donnerwort Chorales
BWV398 O Gott, du frommer Gott Chorales
BWV399 O Gott, du frommer Gott Chorales
BWV400 O Herzensangst, o Bangigkeit Chorales
BWV401 O Lamm Gottes, unschuldig Chorales
BWV402 O Mensch, bewein' dein' Suende gross Chorales
BWV403 O Mensch, schaue Jesum Christum an Chorales
BWV404 O Traurigkeit, o Herzeleid Chorales
BWV405 O wie selig seid ihr doch, ihr Frommen Chorales
BWV406 O wie selig seid ihr doch, ihr Frommen Chorales
BWV407 O wir armen Suender Chorales
BWV408 Schaut, ihr Suender Chorales
BWV409 Seelen-Braeutigam Chorales
BWV410 Sie gergruesset, Jesu guetig Chorales
BWV411 Singet dem Herrn ein neues Lied Chorales
BWV412 So gibst du nun, mein Jesu, gute Nacht Chorales
BWV413 Sollt' ich meinem Gott nicht singen Chorales
BWV414 Uns ist ein Kindlein heut' gebor'n Chorales
BWV415 Valet will ich dir geben Chorales
BWV416 Vater unser im Himmelreich Chorales
BWV417 Von Gott will ich nicht lassen Chorales
BWV418 Von Gott will ich nicht lassen Chorales
BWV419 Von Gott will ich nicht lassen Chorales
BWV420 Warum betruebst du dich, mein Herz Chorales
BWV421 Warum betruebst du dich, mein Herz Chorales
BWV422 Warum sollt' ich <st1:State><st1:place>mich denn graemen Chorales
BWV423 Was betruebst du dich, mein Herze Chorales
BWV424 Was bist du doch, o Seele, so betruebet Chorales
BWV425 Was willst du dich, o meine Seele Chorales
BWV426 Weltlich Ehr' und zeitlich Gut Chorales
BWV427 Wenn ich in Angst und Not Chorales
BWV428 Wenn mein Stuendlein vorhanden ist Chorales
BWV429 Wenn mein Stuendlein vorhanden ist Chorales
BWV430 Wenn men Stuendlein vorhanden ist Chorales
BWV431 Wenn wir in hoechsten Noeten sein Chorales
BWV432 Wenn wir hoechsten Noeten sein Chorales
BWV433 Wer Gott vertraut, hat wohl gebaut Chorales
BWV434 Wer nur den liebe Gott laesst walten Chorales
BWV435 Wie bist du, Seele, in mir so gar betruebt Chorales
BWV436 Wie schoen leuchtet der Morgenstern Chorales
BWV437 Wir glauben all' an einen Gott Chorales
BWV438 Wo Gott zum Haus nicht gibt sein' Gunst Chorales
BWV1084 O hilf, Christe, Gottes Sohn Chorales
BWV1089 Da Jesus an dem Kreutze stund Chorales

Xem thêm[sửa | sửa mã nguồn]

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

Liên kết ngoài[sửa | sửa mã nguồn]