HTTP 403

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

HTTP 403 là một mã phản hồi chuẩn của HTTP có nghĩa là quyền truy cập vào tài nguyên được yêu cầu bị cấm. Máy chủ đã hiểu yêu cầu, nhưng sẽ không đáp ứng yêu cầu đó.

Các thông số kỹ thuật[sửa | sửa mã nguồn]

HTTP 403 cung cấp một trường hợp lỗi khác với HTTP 401, trong khi HTTP 401 được trả về khi máy khách chưa được xác thực và ngụ ý rằng phản hồi thành công có thể được trả lại sau khi đã được xác thực hợp lệ, HTTP 403 được trả lại khi máy khách không được phép truy cập vào tài nguyên mặc dù đã được cung cấp xác thực, chẳng hạn như không đủ quyền của tài khoản đã được xác thực[a].

Lỗi 403: "Máy chủ hiểu yêu cầu nhưng từ chối cho phép nó." (RFC 7231)[1]

Lỗi 401: "Yêu cầu xác thực người dùng. Phản hồi phải bao gồm trường tiêu đề WWW-Xác thực (mục 14.47) có chứa lời gọi áp dụng cho tài nguyên được yêu cầu. Máy khách có thể lặp lại yêu cầu với trường tiêu đề được ủy quyền phù hợp (mục 14.8). Nếu yêu cầu đã bao gồm thông tin xác thực được ủy quyền, thì phản hồi 401 cho biết rằng ủy quyền đã bị từ chối đối với các thông tin xác thực đó." (RFC 2616)[2]

Máy chủ web Apache trả về 403 Forbidden để đáp ứng các yêu cầu về đường dẫn URL[3] tương ứng với thư mục hệ thống tập tin khi danh sách thư mục đã bị vô hiệu hóa trong máy chủ và không có thư mục để chỉ định một tập tin hiện có sẽ được trả lại cho trình duyệt. Một số quản trị viên định cấu hình tiện ích mở rộng mod_proxy cho Apache để chặn các yêu cầu như vậy và điều này cũng sẽ trả về 403 Forbidden. Microsoft IIS phản hồi theo cách tương tự khi danh sách thư mục bị từ chối trong máy chủ đó. Trong WebDAV, phản hồi 403 Forbidden sẽ được máy chủ trả về nếu máy khách đưa ra yêu cầu PROPFIND nhưng không đưa ra được độ sâu tiêu đề khi yêu cầu hoặc đưa ra độ sâu tiêu đề là vô cùng[3].

Mã lỗi substatus cho IIS[sửa | sửa mã nguồn]

Thông báo lỗi en.Wikipedia

Các mã lỗi không chuẩn sau đây được trả lại bởi Dịch vụ Thông tin Internet của Microsoft và không được IANA chính thức công nhận.

 • 403.1 – Thực thi quyền truy cập bị cấm[4]
 • 403.2 – Quyền truy cập đọc bị cấm[5]
 • 403.3 – Quyền truy cập ghi bị cấm[6]
 • 403.4 – Yêu cầu SSL[7]
 • 403.5 – Yêu cầu SSL 128
 • 403.6 – Địa chỉ IP bị từ chối[8]
 • 403.7 – Chứng chỉ ứng dụng bắt buộc[9]
 • 403.8 – Quyền truy cập trang web bị từ chối
 • 403.9 – Quá nhiều người sử dụng
 • 403.10 – Cấu hình không hợp lệ
 • 403.11 – Thay đổi mật khẩu
 • 403.12 – Mapper bị từ chối quyền truy cập
 • 403.13 – Chứng chỉ máy khách đã bị thu hồi
 • 403.14 – Danh sách thư mục bị từ chối
 • 403.15 – Đã vượt quá Giấy phép Truy cập Máy khách
 • 403.16 – Chứng chỉ máy khách không đáng tin cậy hoặc không hợp lệ
 • 403.17 – Chứng chỉ máy khách đã hết hạn hoặc chưa hợp lệ
 • 403.18 – Không thể thực hiện yêu cầu từ nhóm ứng dụng đó
 • 403.19 – Không thể thực thi CGI cho máy khách trong nhóm ứng dụng này
 • 403.20 – Đăng nhập Passport không thành công
 • 403.21 – Quyền truy cập nguồn bị từ chối[10]
 • 403.22 – Độ sâu vô cùng bị từ chối
 • 403.502 – Quá nhiều yêu cầu từ cùng một IP máy khách. Đã đạt đến giới hạn của Hạn chế IP động[11]
 • 403.503 – Bị từ chối do giới hạn địa chỉ IP[12]

Xem thêm[sửa | sửa mã nguồn]

Ghi chú[sửa | sửa mã nguồn]

 1. ^ Xem #Mã lỗi substatus cho IIS để biết các lý do có thể xảy ra tại sao máy chủ web có thể từ chối thực hiện yêu cầu.

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

 1. ^ Hypertext Transfer Protocol (HTTP/1.1): Semantics and Content. IETF. sec. 6.5.3. RFC 7231. https://tools.ietf.org/html/rfc7231#section-6.5.3. 
 2. ^ Nielsen, Henrik; Mogul, Jeffrey; Masinter, Larry M.; Fielding, Roy T.; Gettys, Jim; Leach, Paul J.; Berners-Lee, Tim (tháng 6 năm 1999). “RFC 2616 - Hypertext Transfer Protocol - HTTP/1.1”. Tools.ietf.org. Bản gốc lưu trữ ngày 7 tháng 3 năm 2011. Truy cập ngày 9 tháng 4 năm 2018. Chú thích journal cần |journal= (trợ giúp)
 3. ^ a b “HTTP Extensions for Web Distributed Authoring and Versioning (WebDAV)”. IETF. tháng 6 năm 2007. Bản gốc lưu trữ ngày 3 tháng 3 năm 2016. Truy cập ngày 11 tháng 1 năm 2016.
 4. ^ “asp.net - IIS HTTP Error 403.1 - Forbidden: Execute access is denied”. Stack Overflow (bằng tiếng Anh). Lưu trữ bản gốc ngày 29 tháng 7 năm 2020. Truy cập ngày 16 tháng 8 năm 2022.
 5. ^ “HTTP Error 403.2 - Forbidden: Read access is denied. Internet Information Services (IIS)”. social.msdn.microsoft.com. Lưu trữ bản gốc ngày 16 tháng 8 năm 2022. Truy cập ngày 16 tháng 8 năm 2022.
 6. ^ “HTTP Error 403.3 - Forbidden”. social.msdn.microsoft.com. Lưu trữ bản gốc ngày 16 tháng 8 năm 2022. Truy cập ngày 16 tháng 8 năm 2022.
 7. ^ “asp.net - HTTP Error 403.4 - Forbidden”. Stack Overflow (bằng tiếng Anh). Lưu trữ bản gốc ngày 16 tháng 4 năm 2021. Truy cập ngày 16 tháng 8 năm 2022.
 8. ^ HaiyingYu. “HTTP error 403.6 when you open a webpage - Internet Information Services”. docs.microsoft.com (bằng tiếng Anh). Lưu trữ bản gốc ngày 8 tháng 7 năm 2022. Truy cập ngày 16 tháng 8 năm 2022.
 9. ^ HaiyingYu. “HTTP error 403.7 when you open an IIS webpage - Internet Information Services”. docs.microsoft.com (bằng tiếng Anh). Lưu trữ bản gốc ngày 8 tháng 8 năm 2022. Truy cập ngày 16 tháng 8 năm 2022.
 10. ^ “WebDav (7.5) 403.21 - Access Denied - What does Required and Granted mean in Data2?”. social.msdn.microsoft.com. Lưu trữ bản gốc ngày 16 tháng 8 năm 2022. Truy cập ngày 16 tháng 8 năm 2022.
 11. ^ “IIS 403.502 Redirect”. social.msdn.microsoft.com. Lưu trữ bản gốc ngày 17 tháng 5 năm 2022. Truy cập ngày 16 tháng 8 năm 2022.
 12. ^ “asp.net - HTTP Error 403.503 - Forbidden IIS 10”. Stack Overflow (bằng tiếng Anh). Lưu trữ bản gốc ngày 11 tháng 6 năm 2020. Truy cập ngày 16 tháng 8 năm 2022.

Liên kết ngoài[sửa | sửa mã nguồn]