HTTP referer

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

HTTP referer (từ chữ "referrer" bị viết sai chính tả[1]) là một trường HTTP header xác định địa chỉ của trang web (tức là URI hoặc IRI) liên kết với tài nguyên được yêu cầu. Bằng cách kiểm lại trang giới thiệu, trang web mới có thể thấy yêu cầu bắt nguồn từ đâu.

Trong tình huống phổ biến nhất có nghĩa là khi người dùng nhấn vào một liên kết trong một trình duyệt web, trình duyệt sẽ gửi một yêu cầu tới máy chủ lưu giữ trang web đích. Yêu cầu bao gồm trường giới thiệu (referer), cho biết trang cuối cùng của người dùng sử dụng (trang mà họ đã nhấn vào liên kết).

Ghi nhận trang chuyển tiếp được sử dụng để cho phép các trang web và máy chủ web xác định nơi mọi người đang truy cập chúng từ nơi nào, cho các mục đích quảng cáo hoặc thống kê.[2]

Vấn đề kỹ thuật liên quan được giải thích rõ ràng trong RFC 2616 (Hypertext Transfer Protocol HTTP/1.1).

Từ nguyên[sửa | sửa mã nguồn]

Lỗi chính tả của từ referrer có nguồn gốc trong đề xuất ban đầu của nhà khoa học máy tính Phillip Hallam-Baker để kết hợp lĩnh vực này vào đặc điểm kỹ thuật HTTP.[3] Việc viết sai chính tả đã được ghi khắc vào thời điểm kết hợp với tài liệu RFC 1945; đồng tác giả Roy Fielding cho biết cả "referrer" lẫn chữ viết sai "referer" lỗi chính tả không được bộ kiểm tra chính tả chuẩn Unix nhận ra vào thời đó [4]. "Referer" đã trở thành một từ vựng được sử dụng rộng rãi trong ngành khi thảo luận về HTTP referrers; việc sử dụng sai chính tả không phải là phổ quát, vì từ chính xác "referrer" được sử dụng trong một số thông số kỹ thuật web như Document Object Model.

Thí dụ một HTTP-request qua một trang trung gian[sửa | sửa mã nguồn]

Thí dụ, trang http://example.org/referring_page có một liên kết với trang Wikipedia này: http://de.wikipedia.org/wiki/Referrer. Khi người dùng nhấn vào liên kết này trong trình duyệt web của mình, trình duyệt sẽ liên lạc với máy chủ web qua địa chỉ de.wikipedia.org, để mà mở trang muốn xem như trong liên kết. Trong thí dụ này, trình duyệt web sẽ gởi yêu cầu theo như cú pháp của HTTP:

GET /wiki/Referrer HTTP/1.1
Host: de.wikipedia.org
Referer: http://example.org/referring_page

Yêu cầu gởi đi viết những gì còn tùy thuộc vào trình duyệt được dùng và cấu hình của nó. Như vậy việc loan báo trang giới thiệu (Referrer) có thể được bỏ qua trong một trình duyệt phổ thông.

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

  1. ^ “HTTP:The Definitive Guide”.
  2. ^ Kyrnin, Jennifer (ngày 10 tháng 4 năm 2012). “Referrer - What is a Referrer - How do HTTP Referrers Work?”. About.com. Bản gốc lưu trữ ngày 29 tháng 5 năm 2013. Truy cập ngày 20 tháng 3 năm 2013.
  3. ^ Hallam-Baker, Phillip (ngày 21 tháng 9 năm 2000). “Re: Is Al Gore The Father of the Internet?”. alt.folklore.computers. Truy cập ngày 20 tháng 3 năm 2013.
  4. ^ Fielding, Roy (ngày 9 tháng 3 năm 1995). “Re: referer: (sic)”. ietf-http-wg-old. Truy cập ngày 20 tháng 3 năm 2013.

Liên kết ngoài[sửa | sửa mã nguồn]