Harvest Moon (loạt trò chơi)

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Jump to navigation Jump to search

Harvest Moon (牧場物語 Bokujō Monogatari?, Chuyện trang trại) là một loạt trò chơi điện tử của hãng Natsume. Mục tiêu chính của trò chơi là để xây dựng lại một trang trại cũ đang xuống cấp và biến nó thành một trang trại thành công. Trò chơi gần đây nhất là Harvest Moon: The Lost Valley, phát hành cho hệ máy Nintendo 3DS vào năm 2014.

Danh sách các game thuộc series Harvest Moon[sửa | sửa mã nguồn]

Tên game Hệ máy Ngày phát hành
Harvest Moon Super Nintendo Entertainment System (Super Famicom) (năm 1996)

Virtual Console (năm 2008)

9 tháng 8 năm 1996 (Nhật Bản)

1 tháng 3 năm 1997 (Úc)

Tháng 6, 1997 (Bắc Mĩ)

29 tháng 1 năm 1998 (Châu Âu)

Harvest Moon GB Game Boy (năm 1997)

Game Boy Color (năm 1999)

3DS Virtual Console (năm 2013)

18 tháng 12 năm 1997 (Nhật Bản)

Tháng 8,1998 (Bắc Mĩ)

1998 (Châu Âu)

Harvest Moon 64 Nintendo 64 (năm 1999) 5 tháng 2 năm 1999 (Nhật Bản)

22 tháng 9 năm 1999 (Bắc Mĩ)

Harvest Moon 2 GBC Game Boy Color (năm1999)

3DS Virtual Console (năm 2014)

6 tháng 8 năm 1999 (Nhật Bản)

18 tháng 11 năm 2000 (Bắc Mĩ)

30 tháng 3 năm 2001 (PAL)

Harvest Moon: Back to Nature PlayStation (năm 1999)

PlayStation 3PlayStation Portable (PlayStation Network) (năm 2008)

16 tháng 12 năm 1999 (Nhật Bản)

22 tháng 11 năm 2000 (Bắc Mĩ)

26 tháng 1 năm 2001 (PAL)

Harvest Moon 3 GBC Game Boy Color (năm 2000)

3DS Virtual Console (năm 2014)

29 tháng 9 năm 2000 (Nhật Bản)

14 tháng 11 năm 2001 (Bắc Mĩ)

Bokujō Monogatari Harvest Moon for Girl PlayStation (năm 2000) 7 tháng 12 năm 2000 (Nhật Bản)
Harvest Moon: Save the Homeland PlayStation 2 (năm 2001)

PlayStation 3 (PlayStation Network) (năm 2011)

5 tháng 7 năm 2001 (Nhật Bản)

20 tháng 11 năm 2001 (Bắc Mĩ)

Tháng 10, 2001 (PAL)

Harvest Moon: Friends of Mineral Town Game Boy Advance (năm 2003) 18 tháng 4 năm 2003 (Nhật Bản)

17 tháng 11 năm 2003 (Bắc Mĩ)

26 tháng 3 năm 2004 (PAL)

Harvest Moon: A Wonderful Life GameCube (năm 2003)

PlayStation 2 (năm 2004)

12 tháng 9 năm 2003 (Nhật Bản)

16 tháng 3 năm 2004 (Bắc Mĩ)

26 tháng 3 năm 2004 (PAL)

Harvest Moon: More Friends of Mineral Town Game Boy Advance (năm 2003) 12 tháng 12 năm 2003 (Nhật Bản)

Tháng 11, 2004 (PAL)

26 tháng 7 năm 2005 (Bắc Mĩ)

Harvest Moon: Another Wonderful Life GameCube (năm 2004) 8 tháng 7 năm 2004 (Nhật Bản)

26 tháng 7 năm 2005 (Bắc Mĩ)

Harvest Moon: Magical Melody GameCube (năm 2005)

Wii (năm 2008)

3 tháng 3 năm 2005 (Nhật Bản)

28 tháng 2 năm 2006 (Bắc Mĩ)

Harvest Moon DS Nintendo DS (năm 2005) 17 tháng 3 năm 2005 (Nhật Bản)

12 tháng 9 năm 2006 (Bắc Mĩ)

13 tháng 4 năm 2007 (PAL)

Harvest Moon: Boy & Girl PlayStation Portable (năm 2005)

PlayStation Vita (năm 2012)

23 tháng 11 năm 2005 (Nhật Bản)

31 tháng 7 năm 2007 (Bắc Mĩ)

Harvest Moon DS Cute Nintendo DS (năm 2005) 8 tháng 12 năm 2005 (Nhật Bản)

25 tháng 3 năm 2008 (Bắc Mĩ)

Harvest Moon DS: Island of Happiness Nintendo DS (năm 2007) 1 tháng 2 năm 2007 (Nhật Bản)
Harvest Moon: Tree of Tranquility Wii (năm 2007) 7 tháng 6 năm 2007 (Nhật Bản)

30 tháng 9 năm 2008 (Bắc Mĩ)

9 tháng 10 năm 2009 (Châu Âu)

22 tháng 10 năm 2009 (Úc)

Harvest Moon DS: Sunshine Islands Nintendo DS (năm 2008) 21 tháng 2 năm 2008 (Nhật Bản)

10 tháng 11 năm 2009 (Bắc Mĩ)

3 tháng 12 năm 2010 (Châu Âu)

23 tháng 12 năm 2010 (Úc)

Harvest Moon: Animal Parade Wii (năm 2008) 30 tháng 10 năm 2008 (Nhật Bản)

10 tháng 11 năm 2009 (Bắc Mĩ)

3 tháng 12 năm 2010 (Châu Âu)

23 tháng 12 năm 2010 (Úc)

Harvest Moon DS: Grand Bazaar Nintendo DS (năm 2008) 18 tháng 12 năm 2008 (Nhật Bản)

24 tháng 8 năm 2010 (Bắc Mĩ)

30 tháng 9 năm 2011 (Châu Âu)

Harvest Moon: Hero of Leaf Valley PlayStation Portable (năm 2009)
PlayStation Vita (năm 2012)
19 tháng 3 năm 2009 (Nhật Bản)

26 tháng 4 năm 2010 (Bắc Mĩ)

12 tháng 11 năm 2010 (Châu Âu)

Harvest Moon: The Tale of Two Towns Nintendo DS (năm 2010)

Nintendo 3DS (năm 2011)

8 tháng 7 năm 2010 (Nhật Bản)

20 tháng 9 năm 2011 (Bắc Mĩ)

29 tháng 6 năm 2012 (Châu Âu)

Harvest Moon: A New Beginning Nintendo 3DS (năm 2012) 23 tháng 2 năm 2012 (Nhật Bản)

6 tháng 11 năm 2012 (Bắc Mĩ)

20 tháng 9 năm 2013 (Châu Âu)

Story of Seasons Nintendo 3DS (năm 2014) 27 tháng 12 năm 2014 (Nhật Bản)

31 tháng 3 năm 2015 (Bắc Mĩ)

Phiên bản dành cho di động

Harvest Moon:Seed Of Memories +Android (năm 2016)

Yêu cầu:Android 4.1 hoặc mới hơn

+iOS (năm 2016)

Yêu cầu: iOS 7 hoặc mới hơn.Thiết bị iPhone 5s hoặc cao hơn.

Chú thích[sửa | sửa mã nguồn]