Hiệp ước Fontainebleau

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Hiệp ước Fontainebleau có nghĩa là một số thỏa thuận ký kết tại Fontainebleau, Pháp, thường là ở lâu đài Fontainebleau:

  • Hiệp ước Fontainebleau (1631), ký ngày 30 tháng 5 năm 1631 giữa Maximilian I, Đô thị Bayern và Vương quốc Pháp, thiết lập một liên minh bí mật giữa hai quốc gia Công giáo trong Chiến tranh Ba mươi năm
  • Hiệp ước Fontainebleau (1661), giữa Pháp và Thụy Điển, trong đó Pháp đã trợ cấp cho Thụy Điển để đổi lấy sự ủng hộ của sự lựa chọn của Pháp đối với Vua Ba Lan
  • Hiệp ước Fontainebleau (1679), ký ngày 23 tháng 8 năm 1679. Pháp hòa bình hòa bình giữa Đan Mạch-Na Uy và Thụy Điển trong Chiến tranh Scanian
  • Hiệp ước Fontainebleau (1743), thành lập Hiệp ước gia đình Bourbon thứ hai giữa Pháp và Tây Ban Nha
  • Hiệp ước Fontainebleau (1745), thành lập liên minh quân sự giữa Louis XV của Pháp và Charles Edward Stuart

Hiệp ước bí mật mà Pháp đã nhượng cho thuộc địa của Louisiana tới Tây Ban Nha trước Hiệp ước Paris năm 1763, nhưng đã được thực hiện vào năm 1764

  • Hiệp ước Fontainebleau (1785) giữa Cộng hòa Hà Lan và Hoàng đế Joseph II đối với cửa sông Scheldt
  • Hiệp ước Fontainebleau (1807), ký kết ngày 27 tháng 10 giữa Tây Ban Nha và Pháp, xác định sự chiếm đóng của Bồ Đào Nha và đề xuất việc chia đất nước thành ba vương quốc do hậu quả của Chiến tranh Bán đảo - Vương quốc Bắc Lusitania, Bồ Đào Nha (giảm kích thước) và Algarve (mở rộng bao gồm Alentejo)
  • Hiệp ước Fontainebleau (1814), ký vào ngày 11 tháng 4, trục xuất Napoleon Bonaparte như Hoàng đế Elba