Hoang mạc Úc

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

Hoang mạc Úc là tên gọi chung cho mười hoang mạcÚc. Tổng diện tích của chúng là 1.371.000 km vuông, chiếm 18% diện tích đất liền ở Úc. Mười hoang mạc này nằm gần như ở trung tâm của vùng Outback. Dưới đây là danh sách mười hoang mạc này xếp theo diện tích nhỏ dần.

Hoang mạc Úc.
Hoang mạc Bang/Vùng lãnh thổ Diện tích (km2) Diện tích (dặm2) Xếp hạng % trong đất liền ở Úc
Victoria Lớn Tây Úc, Nam Úc 348.750 km2 134.650 dặm vuông Anh 1 4,5%
Sa mạc Lớn Tây Úc 267.250 km2 103.190 dặm vuông Anh 2 3,5%
Tanami Tây Úc, Bắc Úc 184.500 km2 71.200 dặm vuông Anh 3 2,4%
Simpson Bắc Úc, Queensland, Nam Úc 176.500 km2 68.100 dặm vuông Anh 4 2,3%
Gibson Tây Úc 156.000 km2 60.000 dặm vuông Anh 5 2,0%
Sa mạc Nhỏ Tây Úc 111.500 km2 43.100 dặm vuông Anh 6 1,5%
Strzelecki Nam Úc, Queensland, New South Wales 80.250 km2 30.980 dặm vuông Anh 7 1,0%
Hoang mạc Đá Sturt Nam Úc, Queensland, New South Wales 29.750 km2 11.490 dặm vuông Anh 8 0.3%
Tirari Nam Úc 15.250 km2 5.890 dặm vuông Anh 9 0,2%
Pedirka Nam Australia 1.250 km2 480 dặm vuông Anh 10 0,016%