Khế ước xã hội (sách)

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Du Contrat Social ou Principes du droit politique - Khế ước Xã hội hay Những nguyên tắc của luật công là một tác phẩm về tư tưởng triết học chính trị và được viết bởi Jean-Jacques Rousseau, xuất bản năm 1762. Tác phẩm đã tạo nên một bước ngoặt quyết định cho thời hiện đại và là một trong những văn bản lớn của triết học chính trịxã hội, với việc khẳng định nguyên tắc chủ quyền của nhân dân dựa trên các quan niệm về tự do, bình đẳng và nguyện vọng chung.

Thư mục[sửa | sửa mã nguồn]

Tiếng Anh[sửa | sửa mã nguồn]

  • Bertram, Christopher (2003). Rousseau and the 'Social Contract'. Routledge.
  • Incorvati, Giovanni (2012) “Du contrat social, or the principles of political right(s). Les citoyens de Rousseau ont la parole en anglais”, in: G. Lobrano, P.P. Onida, Il principio della democrazia. Jean-Jacques Rousseau Du Contrat social (1762), Napoli, Jovene, p. 213-256.
  • Williams, David Lay (2014). Rousseau's 'Social Contract': An Introduction. Cambridge University Press.
  • Wraight, Christopher D. (2008). Rousseau's The Social Contract: A Reader's Guide. London: Continuum Books.

Tiếng Pháp[sửa | sửa mã nguồn]

Toàn văn[sửa | sửa mã nguồn]

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

Liên kết ngoài[sửa | sửa mã nguồn]

Tiếng Anh[sửa | sửa mã nguồn]

Tiếng Pháp[sửa | sửa mã nguồn]