Kinh Trông Cậy

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Maria Maria (Theotokos); tranh của Raphael (1483-1520).

Kinh Trông Cậy (còn gọi là Lạy Đức Mẹ Chúa Trời, Hy Lạp: Ὑπὸ τὴν σὴν εὐσπλαγχνίαν; Latin: Sub tuum praesidium) là một kinh tôn kính Maria. Kinh này thường được sử dụng vào cuối các nghi thức phụng vụ của Hội Thánh Công giáo.

Bản văn Hy Lạp

Ὑπὸ τὴν σὴν εὐσπλαγχνίαν,
καταφεύγομεν, Θεοτόκε.
Τὰς ἡμῶν ἱκεσίας,
μὴ παρίδῃς ἐν περιστάσει,
ἀλλ᾽ ἐκ κινδύνων λύτρωσαι ἡμᾶς,
μόνη Ἁγνή, μόνη εὐλογημένη.

Bản văn Latinh

Được dựa theo bản văn Hy Lạp, vào khoảng thế kỷ XI.

Sub tuum praesidium confugimus,
Sancta Dei Genitrix.
Nostras deprecationes ne despicias
in necessitatibus nostris,
sed a periculis cunctis
libera nos semper,
Virgo gloriosa et benedicta

Bản Tiếng Việt

Chúng con trông cậy rất thánh Đức Mẹ Chúa Trời
xin chớ chê chớ bỏ lời chúng con nguyện
trong cơn gian nan thiếu thốn,
Đức Nữ đồng trinh,
hiển vinh sáng láng.
Hằng chữa chúng con cho khỏi mọi sự dữ. Amen.


Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]