Liên kết cộng hóa trị

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới: menu, tìm kiếm

Liên kết cộng hóa trị là liên kết được hình thành giữa các nguyên tử bằng một hay nhiều cặp điện tử (electron) chung.

Ví dụ: Sự hình thành phân tử H2: Nguyên tử H có cấu hình electron là 1s1. Mỗi nguyên tử H góp chung 1 electron tạo thành 1 cặp electron trong phân tử H2, như vậy, trong phân tử H2, mỗi nguyên tử có 2, giống với cấu hình electron bền vững của nguyên tử nguyên tố khí hiếm heli.

Liên kết cộng hóa trị không phân cực[sửa | sửa mã nguồn]

Là liên kết cộng hóa trị giữa nguyên tử của các nguyên tố có độ âm điện bằng nhau hoặc gần bằng nhau. Do đó, các cặp electron chung không bị nghiêng về bất cứ bên nào, liên kết không bị phân cực.

Liên kết cộng hóa trị phân cực[sửa | sửa mã nguồn]

Là liên kết cộng hóa trị giữa nguyên tử của các nguyên tố có hiệu độ âm điện từ 0.4 đến <1.7. Do đó, các cặp electron chung bị nghiêng về nguyên tử có độ âm điện lớn hơn, liên kết bị phân cực.

Ví dụ: Liên kết cộng hóa trị giữa H và Cl: Mỗi nguyên tử góp chung 1 electron tạo nên 1 liên kết cộng hóa trị, độ âm điện của Cl là 3.16, lớn hơn của H là 2.2 nên cặp electron chung bị nghiêng về phía Cl, liên kết bị phân cực.

Tính chất của liên kết cộng hóa trị[sửa | sửa mã nguồn]

Các chất mà phân tử chỉ có liên kết cộng Các chất có cực như ancol etylic, đường,... tan nhiều trong dung môi có cực như nước. Phần lớn các chất không cực như iot và các chất hữu cơ không cực tan trong dung môi không cực như benzen, cacbon tetraclorua...

Nói chung, các chất có liên kết cộng hóa trị không phân cực không dẫn điện ở mọi trạng thái.

Liên kết cộng hóa trị là liên kết có định hướng trong không gian.

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]