Liên kết ion

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Liên kết ion trong muối ăn NaCl

Liên kết ion, hay liên kết điện tích, là một liên kết hóa học có bản chất là lực hút tĩnh điện giữa hai ion mang điện tích trái dấu.[1]

Liên kết ion thường là liên kết giữa các nguyên tử nguyên tố phi kim với các nguyên tử nguyên tố kim loại. Các nguyên tử kim loại (có 1, 2, 3 electron lớp ngoài cùng) có độ âm điện nhỏ, dễ mất electron tạo ra ion dương (cation). Các nguyên tử phi kim (có 5, 6, 7 electron lớp ngoài cùng) có độ âm điện lớn, dễ nhận electron để tạo ra ion âm (anion). Liên kết ion được hình thành do lực hút tĩnh điện giữa các ion kim loại điển hình (cation, ví dụ Na+) và ion phi kim điển hình (anion, ví dụ Cl-) do điện tích trái dấu nhau giữa các ion này, sau khi sự nhường electron của nguyên tử nguyên tố có độ âm điện nhỏ hơn cho nguyên tử nguyên tố có độ âm điện lớn hơn xảy ra.

Tính chất của hợp chất có liên kết ion[sửa | sửa mã nguồn]

Sự tạo thành liên kết ion[2][sửa | sửa mã nguồn]

Các ion trái dấu sẽ hút nhau với lực hút tĩnh điện để trở thành phân tử. Đó là phân tử ion và mối liên kết trong phân tử là liên kết ion

Quy tắc bát tử [3][sửa | sửa mã nguồn]

Quy tắc bát tử là quy tắc viết công thức e của một chất sao cho đảm bảo số e lớp ngoài cùng của cấu hình electron của mỗi nguyên tử là 8 tức đạt được cấu hình bền vững của khí hiếm, nhưng cũng có vài trường hợp riêng không thể dùng được quy tắc này nguyên nhân là do các nguyên tố ở chu kì 3 trở đi đã có phân lớp d, do đó có thể tạo nhiều liên kết hơn, xung quanh nguyên tử có thể có nhiều hơn 8 e, do đó quy tắc này không còn đúng với những nguyên tố thuộc chu kì lớn hơn 2 nữa.

  • Theo sự giải thích bên trên thì quy tắc bát tử chỉ dùng được với những nguyên tố có phân lớp cuối cùng là 2p

Vì vậy quy tắc này đúng với những nguyên tố thuộc chu kì 1 và chu kì 2.

Với quy tắc bát tử, người ta có thể giải thích một cách định tính sự hình thành các loại liên kết trong phân tử, đặc biệt là cách viết công thức cấu tạo trong các hợp chất thông thường. Vì phân tử là một hệ phức tạp nên trong nhiều trường hợp quy tắc bát tử tỏ ra không đầy đủ.


Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

  1. ^ “Lý thuyết liên kết ion - tinh thể ion”. loigiaihay.com. Truy cập ngày 2 tháng 1 năm 2022.
  2. ^ “Lý thuyết liên kết ion - tinh thể ion”. loigiaihay.com. Truy cập ngày 2 tháng 1 năm 2022.
  3. ^ “Lý thuyết liên kết ion - tinh thể ion”. loigiaihay.com. Truy cập ngày 2 tháng 1 năm 2022.

Liên kết ngoài[sửa | sửa mã nguồn]