Mã quốc gia: G

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm

 Gabon[sửa | sửa mã nguồn]

ISO 3166-1 numeric

266

ISO 3166-1 alpha-3

GAB

ISO 3166-1 alpha-2

GA

Tiền tố mã sân bay ICAO

FO

E.164

+241

Mã quốc gia IOC

GAB

Tên miền quốc gia cấp cao nhất

.ga

Tiền tố đăng ký sân bay ICAO

TR-

Mã quốc gia di động E.212

628

Mã ba ký tự NATO

GAB

Mã hai ký tự NATO (lỗi thời)

GB

MARC LOC

GO

ID hàng hải ITU

626

Mã ký tự ITU

GAB

Mã quốc gia FIPS

GB

Mã biển giấy phép

G

Tiền tố GTIN GS1

Mã quốc gia UNDP

GAB

Mã quốc gia WMO

GO

Tiền tố callsign ITU

TRA-TRZ

 Gambia[sửa | sửa mã nguồn]

ISO 3166-1 numeric

270

ISO 3166-1 alpha-3

GMB

ISO 3166-1 alpha-2

GM

Tiền tố mã sân bay ICAO

GB

E.164

+220

Mã quốc gia IOC

GAM

Tên miền quốc gia cấp cao nhất

.gm

Tiền tố đăng ký sân bay ICAO

C5-

Mã quốc gia di động E.212

607

Mã ba ký tự NATO

GMB

Mã hai ký tự NATO (lỗi thời)

GA

MARC LOC

GM

ID hàng hải ITU

629

Mã ký tự ITU

GMB

Mã quốc gia FIPS

GA

Mã biển giấy phép

WAG

Tiền tố GTIN GS1

Mã quốc gia UNDP

GAM

Mã quốc gia WMO

GB

Tiền tố callsign ITU

C5A-C5Z

Gruzia Gruzia[sửa | sửa mã nguồn]

ISO 3166-1 numeric

268

ISO 3166-1 alpha-3

GEO

ISO 3166-1 alpha-2

GE

Tiền tố mã sân bay ICAO

UG

E.164

+995

Mã quốc gia IOC

GEO

Tên miền quốc gia cấp cao nhất

.ge

Tiền tố đăng ký sân bay ICAO

4L-

Mã quốc gia di động E.212

282

Mã ba ký tự NATO

GEO

Mã hai ký tự NATO (lỗi thời)

GG

MARC LOC

GS

ID hàng hải ITU

213

Mã ký tự ITU

GEO

Mã quốc gia FIPS

GG

Mã biển giấy phép

GE

Tiền tố GTIN GS1

486

Mã quốc gia UNDP

GEO

Mã quốc gia WMO

GG

Tiền tố callsign ITU

4LA-4LZ

 Đức[sửa | sửa mã nguồn]

ISO 3166-1 numeric

276

ISO 3166-1 alpha-3

DEU

ISO 3166-1 alpha-2

DE

Tiền tố mã sân bay ICAO

ED, ET

E.164

+49

Mã quốc gia IOC

GER

Tên miền quốc gia cấp cao nhất

.de

Tiền tố đăng ký sân bay ICAO

D-

Mã quốc gia di động E.212

262

Mã ba ký tự NATO

DEU

Mã hai ký tự NATO (lỗi thời)

GE

MARC LOC

GW

ID hàng hải ITU

211, 218

Mã ký tự ITU

D

Mã quốc gia FIPS

GM

Mã biển giấy phép

D

Tiền tố GTIN GS1

400-440

Mã quốc gia UNDP

GER

Mã quốc gia WMO

DL

Tiền tố callsign ITU

DAA-DRZ, Y2A-Y9Z

 Ghana[sửa | sửa mã nguồn]

ISO 3166-1 numeric

288

ISO 3166-1 alpha-3

GHA

ISO 3166-1 alpha-2

GH

Tiền tố mã sân bay ICAO

DG

E.164

+233

Mã quốc gia IOC

GHA

Tên miền quốc gia cấp cao nhất

.gh

Tiền tố đăng ký sân bay ICAO

9G-

Mã quốc gia di động E.212

620

Mã ba ký tự NATO

GHA

Mã hai ký tự NATO (lỗi thời)

GH

MARC LOC

GH

ID hàng hải ITU

627

Mã ký tự ITU

GHA

Mã quốc gia FIPS

GH

Mã biển giấy phép

GH

Tiền tố GTIN GS1

603

Mã quốc gia UNDP

GHA

Mã quốc gia WMO

GH

Tiền tố callsign ITU

9GA-9GZ

 Gibraltar[sửa | sửa mã nguồn]

ISO 3166-1 numeric

292

ISO 3166-1 alpha-3

GIB

ISO 3166-1 alpha-2

GI

Tiền tố mã sân bay ICAO

LX

E.164

+350

Mã quốc gia IOC

Tên miền quốc gia cấp cao nhất

.gi

Tiền tố đăng ký sân bay ICAO

VR-G-

Mã quốc gia di động E.212

266

Mã ba ký tự NATO

GIB

Mã hai ký tự NATO (lỗi thời)

GI

MARC LOC

GI

ID hàng hải ITU

236

Mã ký tự ITU

GIB

Mã quốc gia FIPS

GI

Mã biển giấy phép

GBZ

Tiền tố GTIN GS1

Mã quốc gia UNDP

Mã quốc gia WMO

GI

Tiền tố callsign ITU

Hy Lạp Hy Lạp[sửa | sửa mã nguồn]

ISO 3166-1 numeric

300

ISO 3166-1 alpha-3

GRC

ISO 3166-1 alpha-2

GR

Tiền tố mã sân bay ICAO

LG

E.164

+30

Mã quốc gia IOC

GRE

Tên miền quốc gia cấp cao nhất

.gr

Tiền tố đăng ký sân bay ICAO

SX-

Mã quốc gia di động E.212

202

Mã ba ký tự NATO

GRC

Mã hai ký tự NATO (lỗi thời)

GR

MARC LOC

GR

ID hàng hải ITU

237, 239, 240, 241

Mã ký tự ITU

GRC

Mã quốc gia FIPS

GR

Mã biển giấy phép

GR

Tiền tố GTIN GS1

520-521

Mã quốc gia UNDP

GRE

Mã quốc gia WMO

GR

Tiền tố callsign ITU

J4A-J4Z, SVA-SZZ

 Greenland[sửa | sửa mã nguồn]

ISO 3166-1 numeric

304

ISO 3166-1 alpha-3

GRL

ISO 3166-1 alpha-2

GL

Tiền tố mã sân bay ICAO

BG

E.164

+299

Mã quốc gia IOC

Tên miền quốc gia cấp cao nhất

.gl

Tiền tố đăng ký sân bay ICAO

OY-

Mã quốc gia di động E.212

290

Mã ba ký tự NATO

GRL

Mã hai ký tự NATO (lỗi thời)

GL

MARC LOC

GL

ID hàng hải ITU

331

Mã ký tự ITU

GRL

Mã quốc gia FIPS

GL

Mã biển giấy phép

KN (không chính thức)

Tiền tố GTIN GS1

Mã quốc gia UNDP

Mã quốc gia WMO

GL

Tiền tố callsign ITU

 Grenada[sửa | sửa mã nguồn]

ISO 3166-1 numeric

308

ISO 3166-1 alpha-3

GRD

ISO 3166-1 alpha-2

GD

Tiền tố mã sân bay ICAO

TG

E.164

+1 473

Mã quốc gia IOC

GRN

Tên miền quốc gia cấp cao nhất

.gd

Tiền tố đăng ký sân bay ICAO

J3-

Mã quốc gia di động E.212

352

Mã ba ký tự NATO

GRD

Mã hai ký tự NATO (lỗi thời)

GJ

MARC LOC

GD

ID hàng hải ITU

330

Mã ký tự ITU

GRD

Mã quốc gia FIPS

GJ

Mã biển giấy phép

WG

Tiền tố GTIN GS1

Mã quốc gia UNDP

GRN

Mã quốc gia WMO

GD

Tiền tố callsign ITU

J3A-J3Z

 Guadeloupe[sửa | sửa mã nguồn]

ISO 3166-1 numeric

312

ISO 3166-1 alpha-3

GLP

ISO 3166-1 alpha-2

GP

Tiền tố mã sân bay ICAO

TF

E.164

+590

Mã quốc gia IOC

Tên miền quốc gia cấp cao nhất

.gp

Tiền tố đăng ký sân bay ICAO

F-

Mã quốc gia di động E.212

340

Mã ba ký tự NATO

GLP

Mã hai ký tự NATO (lỗi thời)

GP

MARC LOC

GP

ID hàng hải ITU

329

Mã ký tự ITU

GDL

Mã quốc gia FIPS

GP

Mã biển giấy phép

Tiền tố GTIN GS1

Mã quốc gia UNDP

GUD

Mã quốc gia WMO

MF

Tiền tố callsign ITU

 Guam[sửa | sửa mã nguồn]

ISO 3166-1 numeric

316

ISO 3166-1 alpha-3

GUM

ISO 3166-1 alpha-2

GU

Tiền tố mã sân bay ICAO

PG

E.164

+1 671

Mã quốc gia IOC

GUM

Tên miền quốc gia cấp cao nhất

.gu

Tiền tố đăng ký sân bay ICAO

N-

Mã quốc gia di động E.212

535

Mã ba ký tự NATO

GUM

Mã hai ký tự NATO (lỗi thời)

GQ

MARC LOC

GU

ID hàng hải ITU

Mã ký tự ITU

GUM

Mã quốc gia FIPS

GQ

Mã biển giấy phép

Tiền tố GTIN GS1

Mã quốc gia UNDP

Mã quốc gia WMO

GM

Tiền tố callsign ITU

 Guatemala[sửa | sửa mã nguồn]

ISO 3166-1 numeric

320

ISO 3166-1 alpha-3

GTM

ISO 3166-1 alpha-2

GT

Tiền tố mã sân bay ICAO

MG

E.164

+502

Mã quốc gia IOC

GUA

Tên miền quốc gia cấp cao nhất

.gt

Tiền tố đăng ký sân bay ICAO

TG-

Mã quốc gia di động E.212

704

Mã ba ký tự NATO

GTM

Mã hai ký tự NATO (lỗi thời)

GT

MARC LOC

GT

ID hàng hải ITU

332

Mã ký tự ITU

GTM

Mã quốc gia FIPS

GT

Mã biển giấy phép

GCA

Tiền tố GTIN GS1

740

Mã quốc gia UNDP

GUA

Mã quốc gia WMO

GU

Tiền tố callsign ITU

TDA-TDZ, TGA-TGZ

 Guernsey[sửa | sửa mã nguồn]

ISO 3166-1 numeric

831

ISO 3166-1 alpha-3

GGY

ISO 3166-1 alpha-2

GG

Tiền tố mã sân bay ICAO

E.164

Mã quốc gia IOC

Tên miền quốc gia cấp cao nhất

.gg

Tiền tố đăng ký sân bay ICAO

Mã quốc gia di động E.212

Mã ba ký tự NATO

Mã hai ký tự NATO (lỗi thời)

MARC LOC

ID hàng hải ITU

Mã ký tự ITU

Mã quốc gia FIPS

Mã biển giấy phép

GBG

Tiền tố GTIN GS1

Mã quốc gia UNDP

Mã quốc gia WMO

Tiền tố callsign ITU

 Guinée[sửa | sửa mã nguồn]

ISO 3166-1 numeric

324

ISO 3166-1 alpha-3

GIN

ISO 3166-1 alpha-2

GN

Tiền tố mã sân bay ICAO

GU

E.164

+224

Mã quốc gia IOC

GUI

Tên miền quốc gia cấp cao nhất

.gn

Tiền tố đăng ký sân bay ICAO

3X-

Mã quốc gia di động E.212

611

Mã ba ký tự NATO

GIN

Mã hai ký tự NATO (lỗi thời)

GV

MARC LOC

GV

ID hàng hải ITU

632

Mã ký tự ITU

GUI

Mã quốc gia FIPS

GV

Mã biển giấy phép

RG

Tiền tố GTIN GS1

Mã quốc gia UNDP

GUI

Mã quốc gia WMO

GN

Tiền tố callsign ITU

3XA-3XZ

 Guinea-Bissau[sửa | sửa mã nguồn]

ISO 3166-1 numeric

624

ISO 3166-1 alpha-3

GNB

ISO 3166-1 alpha-2

GW

Tiền tố mã sân bay ICAO

GG

E.164

+245

Mã quốc gia IOC

GBS

Tên miền quốc gia cấp cao nhất

.gw

Tiền tố đăng ký sân bay ICAO

J5-

Mã quốc gia di động E.212

632

Mã ba ký tự NATO

GNB

Mã hai ký tự NATO (lỗi thời)

PU

MARC LOC

PG

ID hàng hải ITU

630

Mã ký tự ITU

GNB

Mã quốc gia FIPS

PU

Mã biển giấy phép

GW (không chính thức)

Tiền tố GTIN GS1

Mã quốc gia UNDP

GBS

Mã quốc gia WMO

GW

Tiền tố callsign ITU

J5A-J5Z

 Guyana[sửa | sửa mã nguồn]

ISO 3166-1 numeric

328

ISO 3166-1 alpha-3

GUY

ISO 3166-1 alpha-2

GY

Tiền tố mã sân bay ICAO

SY

E.164

+592

Mã quốc gia IOC

GUY

Tên miền quốc gia cấp cao nhất

.gy

Tiền tố đăng ký sân bay ICAO

8R-

Mã quốc gia di động E.212

738

Mã ba ký tự NATO

GUY

Mã hai ký tự NATO (lỗi thời)

GY

MARC LOC

GY

ID hàng hải ITU

750

Mã ký tự ITU

GUY

Mã quốc gia FIPS

GY

Mã biển giấy phép

GUY

Tiền tố GTIN GS1

Mã quốc gia UNDP

GUY

Mã quốc gia WMO

GY

Tiền tố callsign ITU

8RA-8RZ

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]