Mô đun:Bananas

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm
-- Để unit tests, hãy xem [[Mô đun:Bananas/testcases]]
local p = {}

function p.hello()
	return "Hello, world!"
end

return p