Mô đun:Bananas

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Tài liệu mô đun[tạo]
-- Để unit tests, hãy xem [[Mô đun:Bananas/testcases]]
local p = {}

function p.hello()
	return "Hello, world!"
end

return p