Bước tới nội dung

Mạch điện RL

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Mạch điện của một điện trở R và một cuộn cảm L mắc nối tiếp, song song, hay thành hai cổng nhập xuất

RL Nối tiếp[sửa | sửa mã nguồn]

R có điện Kháng

ZR = R

L có điện Kháng

Điện Kháng tổng của R và L

ZRL = ZR + ZL
  • Tại , L đóng mạch, I = V / R
  • Tại , ZL = ZR, I = V / 2 R
  • Tại , L hở mạch, I = 0

Tại ω = 0, Dòng điện bằng V / R. Khi ω tăng đến ω = R / L dòng điện giảm còn một nửa. Khi ω tăng đến ω = 00 dòng điện bằng không

Điện thế và dòng điện có khác biệt nhau về góc độ

Tan θ = ω L/R = 2Πf L/R

Từ đó ta có

f = (Tan θ / 2Π) (R / L)
t = 1 / f = (2Π / Tan θ) (L / R)

Nói khác hơn, khi có thay đổi về góc độ giữa điện thế và dòng điện, Tần số thời gian và thời gian của mạch điện củng thay đổi tùy thuộc vào giá trị của L và R

RL Song Song[sửa | sửa mã nguồn]

R có điện Kháng

ZR = R

L có điện Kháng

Điện Kháng tổng của R và C

ZRC = ZR + ZC
  • Tại , L đóng mạch, I = V / R
  • Tại , ZL = ZR, I = V / 2 R
  • Tại , L hở mạch, I = 0

Tại ω = 0, Dòng điện bằng V / R. Khi ω tăng đến ω = R / L dòng điện giảm còn một nửa. Khi ω tăng đến ω = 00 dòng điện bằng không

Điện thế và dòng điện có khác biệt nhau về góc độ

Tan θ = ω L/R = 2Πf L/R

Từ đó ta có

f = (Tan θ / 2Π) (R / L)
t = 1 / f = (2Π / Tan θ) (L / R)

Nói khác hơn, khi có thay đổi về góc độ giữa điện thế và dòng điện, Tần số thời gian và thời gian của mạch điện củng thay đổi tùy thuộc vào giá trị của L và R

RL Nối tiếp[sửa | sửa mã nguồn]

Bộ Lọc Tần Số Thấp[sửa | sửa mã nguồn]

R có điện Kháng

ZR = R

L có điện Kháng

Tỉ lệ Điện thế xuất trên Điện thế nhập

Điện Kháng tổng của R và C

ZRC = ZR + ZC
  • Tại , L đóng mạch, I = V / R
  • Tại , ZL = ZR, I = V / 2 R
  • Tại , L hở mạch, I = 0

Tại ω = 0, Dòng điện bằng V / R. Khi ω tăng đến ω = R / L dòng điện giảm còn một nửa. Khi ω tăng đến ω = 00 dòng điện bằng không

Điện thế và dòng điện có khác biệt nhau về góc độ

Tan θ = ω L/R = 2Πf L/R

Từ đó ta có

f = (Tan θ / 2Π) (R / L)
t = 1 / f = (2Π / Tan θ) (L / R)

Nói khác hơn, khi có thay đổi về góc độ giữa điện thế và dòng điện, Tần số thời gian và thời gian của mạch điện củng thay đổi tùy thuộc vào giá trị của L và R

Bộ Lọc Tần Số Cao[sửa | sửa mã nguồn]

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]