Mặc Môn

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Mormon hoặc Mặc Môn có thể là một trong những nghĩa sau đây: