MediaWiki:Uploadtext/vi-withpermission

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Bước tới điều hướng Bước tới tìm kiếm
Tải lên một tập tin của người khác

Trang này dành cho việc tải lên các tập tin do người khác tạo ra và người đó đã cho phép bạn tải nó lên Wikipedia, hoặc tập tin đó đã được phát hành theo một "giấy phép tự do". Để tải lên tập tin từ một nguồn khác, mời bạn quay trở lại trang Hướng dẫn tải tập tin.

Trước hết, xin hãy đọc thông điệp quan trọng này
Information icon.svg
Wikipedia không chấp nhận những hình ảnh được cấp phép để chỉ được dùng cho mục đích "phi thương mại", chỉ được cấp phép dùng ở Wikipedia, muốn dùng tại nơi khác phải xin phép, hoặc những giấy phép không cho phép tạo ra tác phẩm dẫn xuất. Có một số lý do cho quy định này, nhưng nói một cách ngắn gọn nhất, tôn chỉ của Wikipedia là để cung cấp nội dung tự do và gây khó cho hình ảnh bằng những kiểu cấp phép hạn chế sẽ đi ngược lại tôn chỉ đó.

Tuy nhiên, những hình được phát hành vào phạm vi công cộng hoặc phát hành theo một giấy phép tự do, như GFDL hay một giấy phép Creative Commons thích hợp hoàn toàn có thể dùng được. Với mục đích của Wikipedia, một "giấy phép tự do" có nghĩa là giấy phép cho phép bất cứ ai được sử dụng lại hình với bất cứ mục đích gì, kể cả mục đích thương mại.

Mời xem Wikipedia:Xin cấp phép bản quyền để xem lá thư xin phép mẫu, nếu tấm ảnh chưa được tải lên với "giấy phép tự do".

Nếu người giữ bản quyền đồng ý phát hành hình ảnh

Nếu người giữ bản quyền đồng ý phát hành hình ảnh dưới một giấy phép tự do chẳng hạn như GFDL, hãy gửi chuyển tiếp (forward) bức thư đó tới "permissions-vi A-CÒNG wikimedia CHẤM org" nếu điều đó không được ghi rõ tại nguồn địa chỉ URL của hình. Điều này đảm bảo rằng Tổ chức Wikipedia có tài liệu về giấy phép phòng trường hợp sau này nảy sinh vấn đề.

Trong tải lên, hãy ghi rõ các thông tin tóm tắt sau đây:

  1. Nguồn gốc ban đầu của hình ảnh, bao gồm tên người giữ bản quyền, và nếu có thể, địa chỉ trang web bạn đã tải hình ảnh về;
  2. Một đoạn ghi tình trạng giấy phép của hình (Hình được phát hành theo giấy phép nào?)

Ghi chú: Đối với câu hỏi hoặc bàn luận về trang tải hình đối với "tác phẩm của người khác" xin đến trang thảo luận.