Moloch

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia

Moloch có thể là:

  • Thần Moloch (đôi khi cũng được đánh vần là Molech hay Milcom hoặc Malcam) là một vị thần đầu bò của người Canaan và Semite có liên quan đến tục hiến sinh trẻ em.
  • Thằn lằn quỷ gai (Moloch horridus) là một loài thằn lằn ở Úc, là loài duy nhất của chi Moloch.