Nội các Brunei

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Nội các Brunei là cơ quan hành pháp của Quốc gia Brunei. Tính đến ngày 22 tháng 10 năm 2015,[1] Nội các chính quyền Brunei Darussalam bao gồm:

Bộ trưởng[sửa | sửa mã nguồn]

Chức vụ Kiêm nhiệm Chân dung
Sultan
Thủ tướng
Bộ trưởng Bộ Tài chính
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao và Thương mại
Quốc vương Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah ibni Al-Marhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddien Sa'adul Khairi Waddien Hassanal Bolkiah.jpg
Bộ trưởng Cao cấp Hoàng Thái tử Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Haji Al-Muhtadee Billah Ibni Sultan Haji Hassanal Bolkiah Mu'izzaddin Waddaulah Al-Muhtadee Billah.jpg
Bộ trưởng Bộ Giáo dục Haji Suyoi bin Haji Osman Suyoi Osman.jpg
Bộ trưởng thứ 2 Bộ Tài chính Haji Abdul Rahman bin Haji Ibrahim
Bộ trưởng thứ 2 Bộ Ngoại giao và Thương mại Lim Jock Seng
Bộ trưởng Bộ Tôn giáo Haji Awang Badaruddin bin Haji Awg Othman
Bộ trưởng Bộ Tài nguyên thiên nhiên và Du lịch Haji Ali bin Haji Apong Dato Paduka Haji Ali bin Haji Apong, Minister of Primary Resources and Tourism of Brunei at the ASEAN Tourism Forum 2019 in Ha Long Bay, Viet Nam; organised by TTG Events, Singapore
Bộ trưởng Bộ Thông tin Haji Awang Mustappa bin Haji Sirat
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Haji Awang Abu Bakar bin Haji Apong
Bộ trưởng Bộ Y tế Haji Zulkarnain bin Haji Hanafi
Bộ trưởng Bộ Phát triển Haji Bahrin bin Abdullah
Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thanh niên và Thể thao Thiếu tướng Haji Halbi bin Haji Mohd Yussof
Bộ trưởng Bộ Năng lượng và Công nghiệp Đại tá Haji Mohammad Yasmin bin Haji Umar

Thứ trưởng[sửa | sửa mã nguồn]

Chức vụ Kiêm nhiệm Chân dung
Thứ trưởng, Văn phòng Phủ Thủ tướng Dato Paduka Haji Hamdan bin Haji Abu Bakar
Thứ trưởng, Văn phòng Phủ Thủ tướng Dato Paduka Haji Muhammad Roselan bin Haji Muhammad Daud
Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Đô đốc Dato Seri Pahlawan Abdul Aziz bin Haji Muhammad Tamit
Thứ trưởng Bộ Tài chính Dato Paduka Haji Hisham bin Haji Muhammad Hanifah
Thứ trưởng Bộ Tài chính Dato Paduka Dr Haji Muhammad Amin Liew bin Abdullah Liew
Thứ trưởng Bộ Giáo dục Pg Dato Paduka Haji Bahrom bin Haji Bahar
Thứ trưởng Bộ Tôn giáo Dato Paduka Haji Abdul Mokti bin Haji Daud
Thứ trưởng Bộ Phát triển Dato Paduka Haji Suhaimi bin Haji Abdul Gafar

Ngang Bộ trưởng[sửa | sửa mã nguồn]

Tính đến 22 tháng 10 năm 2015, Mufti và Tổng Chưởng lý đều là thành viên của Nội các.

Chức vụ Bộ trưởng
Mufti Haji Abdul Aziz bin Juned
Tổng Chưởng lý Hajah Hayati binti Haji Mohammad Salleh

Xem thêm[sửa | sửa mã nguồn]

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]

  1. ^ “BREAKING: His Majesty announces Cabinet reshuffle”. The Brunei Times. Truy cập 6 tháng 9 năm 2016. 

Liên kết ngoài[sửa | sửa mã nguồn]