Ngòi Sảo

From Wikipedia
Jump to navigation Jump to search
Ngòi Sảo
Đặc điểm
Dài65 km
Lưu vực453 km²
Lưu lượng?
Dòng chảy
Cửa sôngSông Lô
 Cao độ?
Địa lý
Các quốc gia lưu vựcViệt Nam

Ngòi Sảo là một con sông đổ ra Sông Lô. Ngòi Sảo chảy qua các tỉnh Hà Giang, Tuyên Quang [1][2][3][note 1].

Sông có chiều dài 65 km và diện tích lưu vực là 453 km² [4].

Chỉ dẫn[edit | edit source]

  1. ^ Trong tiếng Việt thì "Ngòi" có nghĩa là sông, suối.

Tham khảo[edit | edit source]

  1. ^ Tập bản đồ hành chính Việt Nam. Nhà xuất bản Tài nguyên – Môi trường và Bản đồ Việt Nam. Hà Nội, 2013.
  2. ^ Bản đồ tỷ lệ 1:50.000 tờ F-48- 31C 42B 43A. Cục Đo đạc và Bản đồ Việt Nam, 2004.
  3. ^ Thông tư số 21/2013/TT-BTNMT ngày 01/08/2013 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về Ban hành Danh mục địa danh dân cư, sơn văn, thủy văn, kinh tế - xã hội phục vụ công tác thành lập bản đồ tỉnh Hà Giang. Thukyluat Online, 2016. Truy cập 10/08/2018.
  4. ^ Quyết định số 1989/QĐ-TTg ngày 01 tháng 11 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ về Danh mục lưu vực sông liên tỉnh. Thuvien Phapluat Online, 2016. Truy cập 12/05/2018.

Liên kết ngoài[edit | edit source]