Ngưu chiêu dung (Đường Thuận Tông)

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Ngưu Chiêu dung (chữ Hán: 牛昭容), là một phi tần của Đường Thuận Tông Lý Tụng.

Tiểu sử[sửa | sửa mã nguồn]

Ngưu Chiêu dung không được ghi chép về gia thế trong Cựu Đường thư hay Tân Đường thư. Không biết khi nào bà kết hôn với Lý Tụng, có thể khi ông còn là Thái tử dưới triều Đường Đức Tông.

Không may vào mùa đông năm 804, Lý Tụng bị bệnh đột quỵ sau đó trở nên liệt nửa người và không thể nói. Năm 805, Đường Đức Tông băng hà, Lý Tụng nối ngôi tức Đường Thuận Tông. Bà được phong thành Chiêu dung, địa vị cao thứ 6 trong cung.

Đường Thuận Tông không thể nói được, do đó không thể giải quyết tất cả công việc triều chính. Mỗi lần lâm triều đều phải ngồi sau rèm, Ngưu Chiêu dung và hoạn quan Lý Trung Ngôn (李忠言) đứng cạnh. Mỗi khi bách quan tâu việc gì thì Ngưu Chiêu dung và Lý Trung Ngôn bẩm lại với Đường Thuận Tông. Trước đây lúc Đường Đức Tông sắp băng hà, Vương Bái vào cung, xưng chiếu cho Vương Thúc Văn làm người quyết định mọi việc. Khi Đường Thuận Tông lên ngôi thì khi có biểu dâng lên, quyền phê duyệt thuộc về Vương Thúc Văn, Vương Thúc Văn đưa cho Lý Trung Ngôn, sau đó Lý Trung Ngôn thảo chiếu thư nhân danh Đường Thuận Tông mà đưa xuống quần thần, nói là ý của Đường Thuận Tông, bên ngoài không ai biết cả. Đến ngày Quý Mão, Đường Thuận Tông mới ra gặp bách quan ở Tử Thần môn. Vương Thúc Văn và một số đại thần khác như Hàn Thái, Liễu Tông Nguyên, Lưu Vũ Tích là những người thực sự nắm quyền, các quyết sách trong triều đều là ý của họ. Vương Thúc Văn lại giao kết với Lý Trung Ngôn và Ngưu Chiêu dung để tạo thêm thế lực.

Lúc đó Ngưu Chiêu dung oán ghét trưởng tử của Đường Thuận Tông là Quảng Lăng vương Lý Thuần, đến đây, các đại thần đưa sẵn tờ chiếu có chữ: lập đích dĩ trưởng trình lên, Đường Thuận Tông gật đầu. Đến ngày Quý Tị, Quảng Lăng vương Lý Thuần được phong làm Thái tử.

Năm 805, ngày 31 tháng 8, hoạn quan ép Đường Thuận Tông xuống chiếu nhường ngôi cho Thái tử. Thái tử Lý Thuần nối ngôi tức Đường Hiến Tông. Đường Thuận Tông xưng là Thái thượng hoàng, sinh mẫu của Đường Hiến TôngVương Lương đệ được phong làm Thái thượng hoàng hậu, mệnh lệnh của ông được gọi là cáo. Từ đó không còn ghi chép lịch sử nào về Ngưu Chiêu dung.

Chú thích[sửa | sửa mã nguồn]