Nghệ thuật chiến dịch

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Nghệ thuật chiến dịch (tiếng Nga оперативное искусство, tiếng Anh operational art) là một khái niệm lý luận quân sự bắc cầu giữa chiến lược và chiến thuật được các nhà lý luận quân sự Xô Viết, mà nổi bật là Nguyên soái Liên Xô M.N TukhachevskyA.A. Svechin, giới thiệu vào giữa những năm 1920 nhằm thích ứng với quy mô lớn hơn của chiến tranh, khi chiến thắng cuối cùng không thể đạt được bằng một số ít trận đánh quyết định, mục tiêu chiến lược không thể hoàn thành bằng các hoạt động chiến thuật riêng lẻ.

Sau Chiến tranh Việt Nam, cuộc chiến mà Quân đội Mỹ đã thắng trong hầu hết các trận đánh quy ước, nhưng lại thua chung cuộc, nghệ thuật chiến dịch Xô Viết dần được giới nghiên cứu quân sự Mỹ thừa nhận, rút tỉa và kết hợp với các khái niệm cơ bản về chiến dịch - chiến thuật của nhà lý luận quân sự người Đức Carl von Clausewitz để tổng kết thành Điều lệ thực hành chiến dịch của Quân đội Mỹ.

Qua ứng dụng thành công của Quân đội Mỹ và Đồng Minh ở hai cuộc chiến tranh Vùng Vịnh, nghệ thuật chiến dịch được nghiên cứu và áp dụng ở nhiều Quân đội lớn trên thế giới, đồng thời được xem là bước tiến triển lớn của khoa học quân sự hiện đại.

Lịch sử và nguồn gốc[sửa | sửa mã nguồn]

Lý luận quân sự cận hiện đại[sửa | sửa mã nguồn]

Những vấn đề nảy sinh từ Chiến tranh Thế giới thứ nhất[sửa | sửa mã nguồn]

Bối cảnh hình thành ở Liên Xô[sửa | sửa mã nguồn]

Hiểu về nghệ thuật chiến dịch[sửa | sửa mã nguồn]

Định nghĩa nghệ thuật chiến dịch[sửa | sửa mã nguồn]

Vị trí của nghệ thuật chiến dịch[sửa | sửa mã nguồn]

Nghệ thuật chiến dịch và vận động chiến dịch[sửa | sửa mã nguồn]

Các thành tố của nghệ thuật chiến dịch[sửa | sửa mã nguồn]

Thành tố không gian[sửa | sửa mã nguồn]

Thành tố thời gian[sửa | sửa mã nguồn]

Thành tố quân lực[sửa | sửa mã nguồn]

Nội dung của nghệ thuật chiến dịch[sửa | sửa mã nguồn]

Lý thuyết điểm trọng tâm[sửa | sửa mã nguồn]

Lý thuyết về điểm quyết định[sửa | sửa mã nguồn]

Lý thuyết điểm dừng[sửa | sửa mã nguồn]

Các giai đoạn của một chiến dịch[sửa | sửa mã nguồn]

Sắp xếp và đồng bộ hoá các chiến dịch[sửa | sửa mã nguồn]

Nghệ thuật chiến dịch trong thực tiễn[sửa | sửa mã nguồn]

Ứng dụng của Hồng quân trong Chiến tranh thế giới thứ hai[sửa | sửa mã nguồn]

Sự thừa nhận và ứng dụng ở Quân đội Hoa Kỳ[sửa | sửa mã nguồn]

Nghệ thuật chiến dịch trong khoa học quân sự hiện đại[sửa | sửa mã nguồn]

Nghệ thuật chiến dịch thể hiện rõ trong hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ của dân tộc Việt Nam

Chú thích[sửa | sửa mã nguồn]

Chú thích
Nguồn dẫn

Tham khảo[sửa | sửa mã nguồn]