Niên hiệu Việt Nam

Bách khoa toàn thư mở Wikipedia
Buớc tưới chuyển hướng Bước tới tìm kiếm

Chịu ảnh hưởng của Trung Quốc, các triều đại Việt Nam cũng đặt niên hiệu (chữ Hán: 年號) khi các vua xưng hoàng đế.[1]

Dưới đây là bảng kê các niên hiệu của vua Việt Nam qua các đời.

Niên hiệu các triều vua, chúa Việt Nam[sửa | sửa mã nguồn]

Niên hiệu[1] Chữ Hán Dương lịch Hoàng đế Triều đại phong kiến Việt Nam
 1. Thiên Đức (Đại Đức)
 2. Thái Bình
 3. Thái Bình
 4. Thiên Phúc
 5. Hưng Thống
 6. Ứng Thiên
 7. Ứng Thiên
 8. Cảnh Thụy
 9. Thuận Thiên
 10. Thiên Thành
 11. Thông Thụy
 12. Càn Phù Hữu Đạo
 13. Minh Đạo
 14. Thiên Cảm Thánh Vũ
 15. Sùng Hưng Đại Bảo
 16. Long Thụy Thái Bình
 17. Chương Thánh Gia Khánh
 18. Long Chương Thiên Tự
 19. Thiên Huống Bảo Tượng
 20. Thần Vũ
 21. Thái Ninh
 22. Anh Vũ Chiêu Thắng
 23. Quảng Hựu
 24. Hội Phong
 25. Long Phù
 26. Hội Tường Đại Khánh
 27. Thiên Phù Duệ Vũ
 28. Thiên Phù Khánh Thọ
 29. Thiên Thuận
 30. Thiên Chương Bảo Tự
 31. Thiệu Minh
 32. Đại Định
 33. Chính Long Bảo Ứng
 34. Thiên Cảm Chí Bảo
 35. Trinh Phù
 36. Thiên Tư Gia Thụy
 37. Thiên Gia Bảo Hựu
 38. Trị Bình Long Ứng
 39. Kiến Gia
 40. Càn Ninh[2]
 41. Thiên Chương Hữu Đạo
 42. Kiến Trung
 43. Thiên Ứng Chính Bình
 44. Nguyên Phong
 45. Thiệu Long
 46. Bảo Phù
 47. Thiệu Bảo
 48. Trùng Hưng
 49. Hưng Long
 50. Đại Khánh
 51. Khai Thái
 52. Khai Hựu
 53. Thiệu Phong
 54. Đại Trị
 55. Đại Định
 56. Thiệu Khánh
 57. Long Khánh
 58. Xương Phù
 59. Quang Thái
 60. Kiến Tân
 61. Thánh Nguyên
 62. Thiệu Thành
 63. Khai Đại
 64. Hưng Khánh
 65. Trùng Quang
 66. Thiên Khánh
 67. Thuận Thiên
 68. Thiệu Bình
 69. Đại Bảo (Thái Bảo)
 70. Đại Hòa (Thái Hòa)
 71. Diên Ninh
 72. Thiên Hưng
 73. Quang Thuận
 74. Hồng Đức
 75. Cảnh Thống
 76. Thái Trinh
 77. Đoan Khánh
 78. Hồng Thuận
 79. Quang Thiệu
 80. Thống Nguyên
 81. Minh Đức
 82. Đại Chính
 83. Nguyên Hòa
 84. Quảng Hòa
 85. Vĩnh Định
 86. Cảnh Lịch
 87. Thuận Bình
 88. Quang Bảo
 89. Thiên Hựu
 90. Chính trị
 91. Thuần Phúc
 92. Sùng Khang
 93. Hồng Phúc
 94. Gia Thái
 95. Diên Thành
 96. Quang Hưng
 97. Đoan Thái
 98. Hưng Trị
 99. Hồng Ninh
 100. Bảo Định
 101. Vũ An
 102. Khang Hựu
 103. Càn Thống
 104. Thận Đức
 105. Hoằng Định
 106. Vĩnh Tộ
 107. Long Thái
 108. Đức Long
 109. Dương Hòa
 110. Thuận Đức
 111. Phúc Thái
 112. Khánh Đức
 113. Thịnh Đức
 114. Vĩnh Thọ
 115. Vạn Khánh
 116. Cảnh Trị
 117. Dương Đức
 118. Đức Nguyên
 119. Vĩnh Trị
 120. Chính Hòa
 121. Vĩnh Thịnh
 122. Bảo Thái
 123. Vĩnh Khánh
 124. Long Đức
 125. Vĩnh Hựu
 126. Cảnh Hưng
 127. Thái Đức
 128. Chiêu Thống
 129. Quang Trung
 130. Cảnh Thịnh
 131. Bảo Hưng
 132. Gia Long
 133. Minh Mạng
 134. Thiệu Trị
 135. Tự Đức
 136. Dục Đức
 137. Hiệp Hòa
 138. Kiến Phúc
 139. Hàm Nghi
 140. Đồng Khánh
 141. Thành Thái
 142. Duy Tân
 143. Khải Định
 144. Bảo Đại
 • 天(大)德
 • 太平
 • 太平
 • 天福
 • 興統
 • 應天
 • 應天
 • 景瑞
 • 順天
 • 天成
 • 通瑞
 • 乾符有道
 • 明道
 • 天感聖武
 • 崇興大寶
 • 龍瑞太平
 • 彰聖嘉慶
 • 龍彰天嗣
 • 天貺寶象
 • 神武
 • 太寧
 • 英武昭勝
 • 廣祐
 • 會豐
 • 龍符
 • 會祥大慶
 • 天符睿武
 • 天符慶壽
 • 天順
 • 天彰寶嗣
 • 紹明
 • 大定
 • 政龍寶應
 • 天感至寶
 • 貞符
 • 天資嘉瑞
 • 天嘉寶祐
 • 治平龍應
 • 建嘉
 • 乾寧
 • 天彰有道
 • 建中
 • 天應政平
 • 元豐
 • 紹隆
 • 寶符
 • 紹寶
 • 重興
 • 興隆
 • 大慶
 • 開泰
 • 開祐
 • 紹豐
 • 大治
 • 大定
 • 紹慶
 • 隆慶
 • 昌符
 • 光泰
 • 建新
 • 聖元
 • 紹成
 • 開大
 • 興慶
 • 重光
 • 天慶
 • 順天
 • 紹平
 • 大寶
 • 大(太)和
 • 延寧
 • 天興
 • 光順
 • 洪德
 • 景統
 • 太貞
 • 端慶
 • 洪順
 • 光紹
 • 統元
 • 明德
 • 大正
 • 元和
 • 廣和
 • 永定
 • 景歷
 • 順平
 • 光寶
 • 天祐
 • 正治
 • 淳福
 • 崇康
 • 洪福
 • 嘉泰
 • 延成
 • 光興
 • 端泰
 • 興治
 • 洪寧
 • 寶定
 • 武安
 • 康祐
 • 乾統
 • 慎德
 • 弘定
 • 永祚
 • 龍泰
 • 德龍
 • 陽和
 • 順德
 • 福泰
 • 慶德
 • 盛德
 • 永壽
 • 萬慶
 • 景治
 • 陽德
 • 德元
 • 永治
 • 正和
 • 永盛
 • 保泰
 • 永慶
 • 龍德
 • 永祐
 • 景興
 • 泰德
 • 昭統
 • 光中
 • 景盛
 • 寶興
 • 嘉隆
 • 明命
 • 紹治
 • 嗣德
 • 育德
 • 協和
 • 建福
 • 咸宜
 • 同慶
 • 成泰
 • 維新
 • 啟定
 • 保大
 • 544-548
 • 970-980
 • 980-980
 • 980-988
 • 989-993
 • 994-1005
 • 1005-1007
 • 1008-1009
 • 1010-1028
 • 1028-1034
 • 1034-1039
 • 1039-1042
 • 1042-1044
 • 1044-1049
 • 1049-1054
 • 1054-1058
 • 1059-1065
 • 1066-1068
 • 1068-1069
 • 1069-1072
 • 1072-1076
 • 1076-1084
 • 1085-1092
 • 1092-1100
 • 1101-1109
 • 1110-1119
 • 1120-1126
 • 1127-1127
 • 1128-1132
 • 1133-1138
 • 1138-1140
 • 1140-1162
 • 1163-1174
 • 1174-1175
 • 1176-1186
 • 1186-1202
 • 1202-1205
 • 1205-1210
 • 1211-1224
 • 1214-1216
 • 1224-1225
 • 1225-1232
 • 1232-1251
 • 1251-1258
 • 1258-1272
 • 1273-1278
 • 1279-1285
 • 1285-1293
 • 1293-1314
 • 1314-1323
 • 1324-1329
 • 1329-1341
 • 1341-1357
 • 1358-1369
 • 1369-1370
 • 1370-1372
 • 1372-1377
 • 1377-1388
 • 1388-1389
 • 1398-1400
 • 1400-1400
 • 1401-1402
 • 1403-1407
 • 1407-1408
 • 1409-1413
 • 1426-1427
 • 1428-1433
 • 1434-1439
 • 1440-1442
 • 1443-1453
 • 1454-1459
 • 1459-1460
 • 1460-1469
 • 1470-1497
 • 1498-1504
 • 1504-1504
 • 1505-1509
 • 1509-1516
 • 1516-1522
 • 1522-1527
 • 1527-1529
 • 1530-1540
 • 1533-1548
 • 1540-1546
 • 1547-1547
 • 1548-1553
 • 1548-1556
 • 1554-1561
 • 1556-1557
 • 1558-1571
 • 1562-1565
 • 1566-1577
 • 1572-1573
 • 1573-1577
 • 1578-1585
 • 1578-1599
 • 1586-1587
 • 1588-1590
 • 1591-1592
 • 1592-1592
 • 1592-1593
 • 1593-1593
 • 1593-1625
 • 1600-1601
 • 1601-1619
 • 1619-1629
 • 1623-1638
 • 1629-1635
 • 1635-1643
 • 1638-1677
 • 1643-1649
 • 1649-1653
 • 1653-1658
 • 1658-1662
 • 1662-1662
 • 1663-1671
 • 1672-1674
 • 1674-1675
 • 1676-1679
 • 1680-1705
 • 1705-1720
 • 1720-1729
 • 1729-1732
 • 1732-1735
 • 1735-1740
 • 1740-1786
 • 1778-1793
 • 1786-1788
 • 1788-1792
 • 1793-1801
 • 1801-1802
 • 1802-1819
 • 1820-1840
 • 1841-1847
 • 1848-1883
 • 1883-1883
 • 1883-1883
 • 1883-1884
 • 1885-1888
 • 1885-1888
 • 1889-1907
 • 1907-1916
 • 1916-1925
 • 1926-1945

Thống kê[sửa | sửa mã nguồn]

 • Các triều đại phong kiến Việt Nam có tất cả 144 niên hiệu.
 • Bảng trên đây chưa bao gồm những niên hiệu của các lực lượng nổi dậy nhanh chóng bị trấn áp và không thành lập được một triều đại, như niên hiệu Thiên Ứng của Trần Cảo thời Lê Sơ.
 • Niên hiệu đầu tiên trong lịch sử Việt Nam là Thiên Đức của Lý Nam Đế
 • Niên hiệu Thuận Thiên được cả hai ông vua đầu triều của nhà Lý (Lý Thái Tổ) và nhà Hậu Lê (Lê Thái Tổ) lấy làm tên cho những năm đầu trị vì của mình (hai lần, nhưng không liên tục và ở 2 triều đại khác nhau).
 • Các giai đoạn lịch sử mà có tới 2 niên hiệu song song cùng tồn tại trên hai phần lãnh thổ nào đó của Việt Nam, là: giai đoạn 1533-1677 (phân tranh giữa nhà Mạcnhà Hậu Lê) và 1778-1789 (chuyển tiếp giữa nhà Hậu Lê và nhà Tây Sơn).
 • Các triều đại có nhiều niên hiệu nhất là:
  • nhà Hậu Lê, với 43 niên hiệu nhưng chia làm 2 thời kỳ không liên tục là Lê sơ (14 niên hiệu) và Lê trung hưng (29 niên hiệu);
  • nhà Lý, với 33 niên hiệu liên tục.
 • Hai niên hiệu song song của cùng một triều đại: là thời loạn khi triều đình suy yếu, có những vị vua khác nhau do quyền thần dựng lên:
  • Nhà Lý suy yếu: ngoài niên hiệu Kiến Gia của Lý Huệ Tông (1211-1224) còn có niên hiệu Càn Ninh của Lý Nguyên vương (1214-1216) do Trần Tự Khánh dựng lên. Thời gian có 2 niên hiệu đồng thời là 3 năm (1214-1216).
  • Nhà Lê sơ suy yếu: Ngoài niên hiệu Quang Thiệu của Lê Chiêu Tông (1516-1525) còn niên hiệu Thống Nguyên của Lê Cung Hoàng (1522-1527) do Mạc Đăng Dung dựng lên. Thời gian có 2 niên hiệu đồng thời là 4 năm (1522-1525).
 • Vị hoàng đế có nhiều niên hiệu nhất là Lý Nhân Tông, với 8 niên hiệu.
 • Niên hiệu có thời gian lâu nhất là Cảnh Hưng (1740-1786) của vua Lê Hiển Tông: 47 năm. Ngoài ra niên hiệu này còn được chúa Nguyễn Ánh sử dụng trong các văn bản chính thức cho đến năm 1802, sau khi diệt nhà Tây Sơn lên ngôi hoàng đế mới đổi niên hiệu Gia Long.
 • Niên hiệu nhiều chữ nhất là của các vua nhà Lý (có thể tới 4 chữ Hán).
 • Tất cả các vị vua nhà Nguyễn, đều chỉ dùng một niên hiệu duy nhất trong suốt thời gian trị vì của mình.
 • Các niên hiệu Việt Nam có sự tương đồng với các niên hiệu Trung Quốc trong cùng thời gian:

Xem thêm[sửa | sửa mã nguồn]

Chú thích[sửa | sửa mã nguồn]